Έκτακτος έλεγχος εγκατεστημένης σε αλιευτικά σκάφη Συσκευής Δορυφορικού Εντοπισμού (ΣΔΕ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηa67fd8ce-c13b-4b2f-83cf-3e9bd89e3d76 346815

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

1.488 €

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στον έκτακτο έλεγχο εγκατεστημένης σε αλιευτικά σκάφη Συσκευής Δορυφορικού Εντοπισμού (ΣΔΕ). Για συγκεκριμένη συσκευή, δύναται να απαιτηθεί έλεγχος με ευθύνη του κατασκευαστή ή του αντιπροσώπου. Τα έξοδα βαραίνουν τον πλοιοκτήτη του αλιευτικού σκάφους. Η συσκευή αφαιρείται και αποστέλλεται σε αρμόδιο ΝΠΔΔ προς ενδελεχή έλεγχο.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έκτακτος έλεγχος Συσκευής Δορυφορικού Εντοπισμού (ΣΔΕ) από Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου

      Επίσημος τίτλος

      Έκτακτος έλεγχος εγκατεστημένης σε αλιευτικά σκάφη Συσκευής Δορυφορικού Εντοπισμού (ΣΔΕ)


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη, Εισήγηση, Καταγγελία

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Τεχνικές Η Συσκευή Δορυφορικού Εντοπισμού να παρουσιάζει σοβαρές ενδείξεις δυσλειτουργίας και ειδικότερα όταν η κατάσταση αυτή επαναληφθεί περισσότερο από τρεις (03) φορές κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους.

       Όχι Όχι

      • 2 Τεχνικές Να διαπιστωθεί από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα ότι υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για εκ προθέσεως πρόκληση βλάβης ή παραποίηση των φυσικών ή/και τεχνικών χαρακτηριστικών της Συσκευής Δορυφορικού Εντοπισμού ή απόκλιση από τα χαρακτηριστικά του πιστοποιημένου δείγματος.

       Ναι Ναι

      • 1 Αφορά το κατ΄ εκτίμηση κόστος που απαιτείται από το ΝΠΔΔ για τον έκτακτο έλεγχο εγκατεστημένης σε αλιευτικό σκάφος Συσκευής Δορυφορικού Εντοπισμού (ΣΔΕ). 1488 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής

       Είδος κόστους Τέλος

       Όχι

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 5 2142.1/34656/2019 2019 1833 Β

       Περιγραφή Έκτακτος έλεγχος εγκατεστημένης σε αλιευτικά σκάφη Συσκευής Δορυφορικού Εντοπισμού (ΣΔΕ).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190201833

      • 1 Ενημέρωση πλοιοκτήτη για υποχρέωση ελέγχου της Συσκευής Δορυφορικού Εντοπισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο πλοιοκτήτης ενημερώνεται από το Κέντρο Παρακολούθησης Αλιείας (ΚΠΑ) της Διεύθυνσης Ελέγχου Αλιείας (ΔΕΛΑΛ) ή συναρμόδια Υπηρεσία του ΥΝΑΝΠ ή Λιμενική Αρχή για υποχρέωση αφαίρεσης και αποστολής της Συσκευής Δορυφορικού Εντοπισμού σε αρμόδιο ΝΠΔΔ για έλεγχο.

       Σημειώσεις Α. Όταν παρουσιάζει σοβαρές ενδείξεις δυσλειτουργίας και ειδικότερα όταν η κατάσταση αυτή επαναληφθεί περισσότερο από τρεις (03) φορές κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους. Β. Όταν διαπιστωθεί από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα ότι υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για εκ προθέσεως πρόκληση βλάβης ή παραποίηση των φυσικών ή/και τεχνικών χαρακτηριστικών της Συσκευής Δορυφορικού Εντοπισμού ή απόκλιση από τα χαρακτηριστικά του ελεγχθέντος δείγματος.

       Όχι Όχι


      • 2 Αφαίρεση Συσκευής Δορυφορικού Εντοπισμού και αποστολή προς έλεγχο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Με ευθύνη του κατασκευαστή ή αντιπροσώπου και έξοδα που βαραίνουν τον πλοιοκτήτη του αλιευτικού σκάφους, η Συσκευή Δορυφορικού Εντοπισμού αφαιρείται και αποστέλλεται στο αρμόδιο ΝΠΔΔ προς έλεγχο.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος Συσκευής Δορυφορικού Εντοπισμού από αρμόδιο ΝΠΔΔ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το ΝΠΔΔ ελέγχει τη Συσκευή Δορυφορικού Εντοπισμού και αποφαίνεται για το αν η Συσκευής Δορυφορικού Εντοπισμού έχει παραποιηθεί καθ’ οιοδήποτε τρόπο ή όχι, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία στην οποία περιέρχεται στην κατοχή του.

       Όχι Όχι


      • 4 Διαπίστωση παραποίησης της Συσκευής Δορυφορικού Εντοπισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας


       Περιγραφή Στην περίπτωση που το ΝΠΔΔ διαπιστώσει την οποιαδήποτε παραποίηση της Συσκευής Δορυφορικού Εντοπισμού, ενημερώνει σχετικά το Κέντρο Παρακολούθησης Αλιείας, την αρμόδια Λιμενική Αρχή, τον κατασκευαστή ή αντιπρόσωπο και τον πλοιοκτήτη του αλιευτικού σκάφους και επιστρέφει τη Συσκευή Δορυφορικού Εντοπισμού στην αρμόδια Λιμενική Αρχή (ως πειστήριο, για τις δικές της νόμιμες ενέργειες σε συνεργασία με την αρμόδια Δικαστική Αρχή).

       Ναι Ναι


      • 5 Διαπίστωση μη παραποίησης της Συσκευής Δορυφορικού Εντοπισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας


       Περιγραφή Στην περίπτωση που το ΝΠΔΔ δεν διαπιστώσει την οποιαδήποτε παραποίηση της Συσκευής Δορυφορικού Εντοπισμού, ενημερώνει σχετικά το Κέντρο Παρακολούθησης Αλιείας, την αρμόδια Λιμενική Αρχή, τον κατασκευαστή ή αντιπρόσωπο και τον πλοιοκτήτη του αλιευτικού σκάφους και επιστρέφει τη Συσκευής Δορυφορικού Εντοπισμού άμεσα στον πλοιοκτήτη.

       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.