Έλεγχος Εκθέσεων Εσωτερικών Ελεγκτών του Μητρώου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηf996a554-8740-4add-bb4f-1edd97e6d61a 518699

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

(
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

20 ημέρες

Περιγραφή

Η εν λόγω διαδικασία αποσκοπεί στον έλεγχο και την επεξεργασία, από τη Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού σχεδιασμού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, των Εκθέσεων των εσωτερικών ελεγκτών από τις δημόσιες επιχειρήσεις και τους οργανισμούς της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 3429/2005. Οι εν λόγω Εκθέσεις αποστέλλονται υποχρεωτικά, ανά τρίμηνο, στην αρμόδια Υπηρεσία και κατόπιν επεξεργασίας τους, συντάσσεται ενημερωτικό σημείωμα προς τον Υπουργό Οικονομικών, όπου αυτό θεωρηθεί απαραίτητο. Συναφώς σημειώνεται ότι από το Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επιλέγονται οι εσωτερικοί ελεγκτές που ορίζονται στους φορείς οι οποίοι ανήκουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 3429/05, με σκοπό τη διευκόλυνση του έργου της παρακολούθησης, ελέγχου και εποπτείας των φορέων αυτών, ως δημόσιων επιχειρήσεων, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Επεξεργασία Εκθέσεων Εσωτερικών Ελεγκτών του Μητρώου του Υπουργείου Οικονομικών


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Εσωτερική, Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Διοικητικές Σε υποχρέωση υποβολής έκθεσης ελέγχου προς το Υπουργείο Οικονομικών υπόκειται κάθε Δημόσια Επιχείρηση, της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314/ Α΄), η οποία υποχρεούται να απασχολεί Εσωτερικό Ελεγκτή. Αυτός συντάσσει υποχρεωτικά τα πορίσματα ελέγχων, τα οποία επεξεργάζεται η Μονάδα Αποκρατικοποίησεων του Υπουργείου Οικονομικών. Ως "Δημόσια Επιχείρηση" νοείται κάθε ανώνυμη εταιρεία, στην οποία το ελληνικό δημόσιο δύναται να ασκεί άμεσα ή έμμεσα αποφασιστική επιρροή, λόγω της συμμετοχής του στο μετοχικό της κεφάλαιο ή της χρηματοοικονομικής συμμετοχής του ή των κανόνων που τη διέπουν.

       Όχι Όχι

      • 1 Έκθεση Ελέγχου, την οποία υποβάλει υποχρεωτικά μια (1) φορά ανά τρίμηνο, ο διορισμένος Εσωτερικός Ελεγκτής κάθε δημόσιας επιχείρησης της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 3429/2005, στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργεί. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Έκθεση Ελέγχου, την οποία υποβάλει υποχρεωτικά μια (1) φορά ανά τρίμηνο, ο διορισμένος Εσωτερικός Ελεγκτής κάθε δημόσιας επιχείρησης της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 3429/2005, στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργεί.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • Νόμος 4 3429 2005 314 Α

       Περιγραφή Κάθε δημόσια επιχείρηση, οργανισμός και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 3429/2005 οργανώνει υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου και υποχρεούται να απασχολεί τουλάχιστον ένα Εσωτερικό Ελεγκτή, ο οποίος ενημερώνει εγγράφως μία (1) φορά τουλάχιστον κάθε τρίμηνο το διοικητικό συμβούλιο ή το όργανο διοίκησης, καθώς και τη γενική συνέλευση των μετόχων ή την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών και τη Γ.Δ.Ο.Υ. του εποπτεύοντος Υπουργείου, για τους ελέγχους που διενεργεί.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100314

      • 1 Λήψη της Έκθεσης του Εσωτερικού Ελεγκτή της συγκεκριμένης εταιρίας/δημόσιας επιχείρισης από τη Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού σχεδιασμού του Υπουργείου Οικονομικών και πρωτοκόλλησή της.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 2 Επεξεργασία της Έκθεσης και σύνταξη από την Υπηρεσία ενημερωτικού σημειώματος με τα πορίσματα του ελέγχου το οποίο και αποστέλλεται προς υπογραφή στον Υπουργό Οικονομικών.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 3 Παροχή σύμφωνης γνώμης ή τυχόν παρατηρήσεων από τον Υπουργό Οικονομικών και επιστροφή του ενημερωτικού στην αρμόδια μονάδα.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 4 Σύνταξη εγγράφου με τις τελικές θέσεις του Υπουργού Οικονομικών και αποστολή του στην εταιρεία προς ενημέρωσή της και για τυχόν ενέργειες της.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.