Έλεγχος Νομιμότητας της Πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών έως το 2010

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση867f196a-2c3b-45a5-8a6b-6b8ab4304121 867196

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

7 έως 35 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την επανέκδοση Βεβαιώσεων Πιστοποίησης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Τηλεπικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) μέχρι το έτος 2010. Οι βεβαιώσεις αυτές τηρούνται σε φυσικό αρχείο στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Υπολογιστών Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) Διόφαντος. καθώς και την έκδοση βεβαιώσεων επιμορφωτών σε προγράμματα των ΤΠΕ, που τηρούνται στην επιτελική δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Άπαξ

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

Αίτηση Επανέκδοσης βεβαίωσης

Σημειώσεις

Οι εκπαιδευτικοί απευθύνονται στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκουν και ζητούν την επανέκδοση της βεβαίωσής τους, που είτε δεν έχουν παραλάβει, είτε την έχουν απολέσει.

Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έλεγχος Νομιμότητας της Πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών έως το 2010


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα, email

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,


      • Απόφαση αρ πρωτ. 80930/23-05-2014 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 2014

       Περιγραφή Απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου με θέμα «Έλεγχος Νομιμότητας της Πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών».

       Νομικές παραπομπές https://edu-gate.minedu.gov.gr/images/Egkekrimena programmata/2023-2024/%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A6%CE%91%CE%A3%CE%97 %CE%93%CE%93-EPIMORFOSI.pdf

      • 1 Υποβολή αίτησης από ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό στη Διεύθυνση που ανήκει.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης


       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης που ανήκει και υποβάλει την αίτηση είτε χειρόγραφα, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε με άλλο τρόπο που θα του υποδείξει η Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

       Σημειώσεις Οι εκπαιδευτικοί χρειάζεται να επικοινωνήσουν με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης που ανήκουν για να ενημερωθούν για τον τρόπο που χρειάζεται να υποβληθεί η αίτηση.

       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή αίτησης από Διεύθυνση Εκπαίδευσης και αποστολής της στην αρμόδια Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.


       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης προωθεί το αίτημα του εκπαιδευτικού στη Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., μέσω του κεντρικού πρωτοκόλλου του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. (https://protocol.minedu.gov.gr/).

       Σημειώσεις Η αίτηση μπορεί να συνοδεύεται και από διαβιβαστικό έγγραφο της Διεύθυνσης.

       Όχι Όχι


      • 3 Παραλαβή αίτησης από την αρμόδια Διεύθυνση και έλεγχος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Κατά την παραλαβή του ηλεκτρονικού αιτήματος, γίνεται έλεγχος αν η βεβαίωση που ζητείται έχει εκδοθεί πριν από το 2010, είτε αν η επιμόρφωση αφορά την επιτελική δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου. Σε διαφορετική περίπτωση, επιστρέφεται το αίτημα με σχετικές οδηγίες.

       Ναι Όχι


      • 4 Απάντηση στο αίτημα με κατευθυντήριες οδηγίες.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Αν η βεβαίωση πιστοποίησης Τ.Π.Ε. που ζητείται να επανεκδοθεί είναι μετά το 2010, δίνεται οδηγία να αναζητηθεί ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας http://b-epipedo2.cti.gr/mis/.

       Σημειώσεις Το έγγραφο απάντησης στέλνεται ηλεκτρονικά στον αποστολέα (Διεύθυνση Εκπαίδευσης) μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α..

       Ναι Ναι


      • 5 Προώθηση αιτήματος στην επιτελική δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Συντάσσεται το έγγραφο που περιλαμβάνει πίνακα με τα στοιχεία των αιτούντων.

       Σημειώσεις Το έγγραφο με το συνημμένο πίνακα στέλνεται ηλεκτρονικά στην επιτελική δομή ΕΣΠΑ μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α..

       Ναι Όχι


      • 6 Συγκέντρωση στοιχείων βεβαίωσης από Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.


       Περιγραφή Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία απασχόλησης που αφορούν τον επιμορφωτή (πρόγραμμα, Κέντρο Στήριξης Επιμόρφωσης, ημερομηνία, διδακτικές ώρες).

       Ναι Όχι


      • 7 Παραλαβή στοιχείων βεβαίωσης από την αρμόδια Διεύθυνση και δημιουργία βεβαίωσης.


       Περιγραφή Όταν η αρμόδια Διεύθυνση παραλάβει τα στοιχεία που αφορούν τη βεβαίωση, παράγει τη βεβαίωση (με αριθμό πρωτοκόλλου) και το διαβιβαστικό έγγραφο (με αριθμό πρωτοκόλλου), ώστε να τα αποστείλει στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

       Σημειώσεις Η διαβίβαση της βεβαίωσης και του συνοδευτικού εγγράφου γίνεται ταχυδρομικά.

       Ναι Όχι


      • 8 Παραλαβή βεβαίωσης από Διεύθυνση Εκπαίδευσης και ενημέρωση αιτούντα


       Περιγραφή Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης παραλαμβάνει ταχυδρομικά την βεβαίωση που αιτήθηκε. Στην συνέχεια επικοινωνεί με τον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό για την παραλαβή της.

       Ναι Όχι


      • 9 Παραλαβή βεβαίωσης από αιτούντα.


       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος μεταβαίνει στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης για την παραλαβή της βεβαίωσης.

       Ναι Ναι


      • 10 Προώθηση αιτήματος στο ΙΤΥΕ Διόφαντος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Συντάσσεται το έγγραφο που περιλαμβάνει πίνακα με τα στοιχεία των αιτούντων.

       Σημειώσεις Το έγγραφο με το συνημμένο πίνακα στέλνεται ηλεκτρονικά στο ΙΤΥΕ Διόφαντος μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α..

       Ναι Όχι


      • 11 Επανέκδοση βεβαίωσης από ΙΤΥΕ Διόφαντος


       Περιγραφή Το ΙΤΥΕ Διόφαντος επανεκδίδει τη/τις ζητούμενη/ες βεβαίωση/εις.

       Σημειώσεις Οι βεβαιώσεις αποστέλλονται στην αρμόδια Διεύθυνση είτε ταχυδρομικά, είτε την παραλαμβάνει ο κλητήρας του Υπουργείου από το χώρο του συναρμόδιου φορέα.

       Ναι Όχι


      • 12 Παραλαβή βεβαίωσης από την αρμόδια Διεύθυνση και αποστολή της στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης που την αιτήθηκε.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Όταν η αρμόδια Διεύθυνση παραλάβει τη βεβαίωση, παράγει το διαβιβαστικό έγγραφο (με αριθμό πρωτοκόλλου), ώστε να την αποστείλει στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

       Σημειώσεις Η διαβίβαση της βεβαίωσης και του συνοδευτικού συνοδευτικού εγγράφου γίνεται ταχυδρομικά.

       Ναι Όχι


      • 13 Παραλαβή βεβαίωσης από Διεύθυνση Εκπαίδευσης και ενημέρωση αιτούντα


       Περιγραφή Ομοίως με βήμα 8.

       Ναι Όχι


      • 14 Παραλαβή βεβαίωσης από αιτούντα.


       Περιγραφή Ομοίως με βήμα 9.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.