Έλεγχος Οικονομικών Προγραμμάτων Παρόχου με Σημαντική Ισχύ στην Αγορά

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση632806fa-a69b-4336-9bd5-c766b81a20db 632866

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά τον έλεγχο πριν τη διάθεση στην αγορά νέων οικονομικών προγραμμάτων (πακέτων) από παρόχους με Σημαντική Ισχύ στην Αγορά (ΣΙΑ), προκειμένου να δοθεί έγκριση ή μη για τη διάθεση αυτών των προγραμμάτων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ


Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

O συνολικός χρόνος για τον έλεγχο των οικονομικών προγραμμάτων εξαρτάται από το πλήθος των προγραμμάτων που υποβάλλονται και από τον χρόνο ανταπόκρισης του παρόχου σε αιτήματα παροχής στοιχείων/διευκρινίσεων που του υποβάλλονται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Επιστολή

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση με τα ονόματα και το περιεχόμενο των οικονομικών προγραμμάτων των οποίων ζητείται η έγκριση από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Σημειώσεις

Η αίτηση και τα συνοδευτικά στοιχεία κατατίθενται στο εμπιστευτικό πρωτόκολλο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) (confidential@eett.gr).

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο, Ψηφιακή υπογραφή

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Αίτηση θεραπείας

    Απαιτείται ρητή απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) για την έγκριση ή την απόρριψη οικονομικών προγραμμάτων (δεν υφίσταται σιωπηλή απόρριψη ή σιωπηλή έγκριση των προγραμμάτων).

    NACE

    • 61 Τηλεπικοινωνίες

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έλεγχος Οικονομικών Προγραμμάτων Παρόχου με Σημαντική Ισχύ στην Αγορά

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή), email

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Άλλο Ο πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών πρέπει να έχει οριστεί από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ως κατέχων σημαντική ισχύ στην αγορά στην οποία εντάσσονται τα οικονομικά προγράμματα.

       Όχι Όχι

      • 1 Οικονομικά στοιχεία για τον έλεγχο συμπίεσης περιθωρίου (στοιχεία κίνησης, τιμές). Έλεγχος συμμόρφωσης

       Οικονομικά στοιχεία για τον έλεγχο συμπίεσης περιθωρίου (στοιχεία κίνησης, τιμές).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6449

      • Νόμος 4070 2012 82 Α

       Περιγραφή Νόμος που περιγράφει το γενικό πλαίσιο λειτουργίας του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τις αρμοδιότητες της ΕΕΤΤ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100082

      • Νόμος 4727 2020 184 Α

       Περιγραφή Νόμος που ενσωματώνει στο Ελληνικό δίκαιο την Οδηγία (ΕΕ) 2018/1972.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100184

      • Άλλο 2245 2020

       Περιγραφή ΣΥΣΤΑΣΗ (ΕΕ) 2020/2245 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2020 αναφορικά με σχετικές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίες επιδέχονται εκ των προτέρων κανονιστική ρύθμιση, σύμφωνα με την οδηγία (EE) 2018/1972 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32020H2245

      • Απόφαση Ανεξάρτητης Αρχής 1056/02 2022 7193 Β

       Περιγραφή Έγκριση του τελικού μέτρου της ΕΕΤΤ αναφορικά με τη μεθοδολογία και το μοντέλο για τον έλεγχο συμπίεσης περιθωρίου των οικονομικών προγραμμάτων της επιχείρησης με σημαντική ισχύ στην αγορά.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220207193

      • Απόφαση Ανεξάρτητης Αρχής 1063/02 2023 1028 Β

       Περιγραφή Ορισμός Εθνικής αγοράς χονδρικής τοπικής πρόσβασης σε σταθερή θέση, καθορισμός επιχειρήσεων με σημαντική ισχύ στην εν λόγω αγορά και υποχρεώσεις αυτών (Αγορά 1 Σύστασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2020/2245/ΕΕ, 5ος Κύκλος Ανάλυσης).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230201028

      • Απόφαση Ανεξάρτητης Αρχής 1063/03 2023 805 Β

       Περιγραφή Ορισμός Εθνικής αγοράς παροχής κεντρικής πρόσβασης σε σταθερή θέση για προϊόντα μαζικής κατανάλωσης, καθορισμός επιχειρήσεων με σημαντική ισχύ στην εν λόγω αγορά και υποχρεώσεις αυτών (Αγορά 3β Σύστασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2014/710/ΕΕ, 5ος Κύκλος Ανάλυσης).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230200805

      • Απόφαση Ανεξάρτητης Αρχής 1072/02 2023 3604 Β

       Περιγραφή Λειτουργία της διαδικτυακής εφαρμογής του μοντέλου για τον έλεγχο συμπίεσης περιθωρίου των οικονομικών προγραμμάτων της επιχείρησης με σημαντική ισχύ στην αγορά.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230201072

      • 1 Παραλαβή αίτησης και στοιχείων νέου οικονομικού προγράμματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαβή της αίτησης για έγκριση νέου οικονομικού προγράμματος ή νέων οικονομικών προγραμμάτων, μαζί με τα συνοδευτικά στοιχεία για το περιεχόμενο των προγραμμάτων (στοιχεία κίνησης, τιμές) και τον έλεγχο συμπίεσης περιθωρίου.

       Όχι Όχι


      • 2 Εξέταση στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Εξέταση στοιχείων στο μοντέλο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και εξαγωγή συμπερασμάτων.

       Όχι Όχι


      • 3 Εισήγηση για έγκριση ή απόρριψη του προγράμματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εισήγηση στην ολομέλεια της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) για έγκριση, έγκριση υπό προϋποθέσεις ή απόρριψη του κάθε προγράμματος.

       Όχι Όχι


      • 4 Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Λήψη Απόφασης από την Ολομέλεια της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και σύνταξη της Απόφασης.

       Όχι Όχι


      • 5 Κοινοποίηση Απόφασης στον πάροχο και δημοσίευση στο δικτυακό τόπο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή 1) Κοινοποίηση της Απόφασης στον πάροχο μέσω της γραμματείας της ΕΕΤΤ (Απόφαση με εμπιστευτικά στοιχεία παρόχου). 2) Δημοσίευση της Απόφασης στο δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ (χωρίς εμπιστευτικά οικονομικά στοιχεία παρόχου).

       Σημειώσεις Οι υπόλοιποι πάροχοι έχουν τη δυνατότητα να διεξάγουν έλεγχο συμπίεσης περιθωρίου για τα οικονομικά προγράμματα του παρόχου με ΣΙΑ μέσω ειδικής εφαρμογής που διατίθεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://psm.eett.gr.

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.