Έλεγχος Φακέλων των Προς Συνταξιοδότηση Ναυτικών και Βεβαίωση της Συνολικής Θαλάσσιας Υπηρεσίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση1fbe4354-a130-4a1a-88f0-79d1d9f2de80 612877

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΘΑΛΛΑΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1 έως 2 + (
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στον έλεγχο ναυτικού φυλλαδίου των εν ενεργεία ναυτικών ή των αποστελλομένων από το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ) φακέλων των προς συνταξιοδότηση ναυτικών για την έκδοση της βεβαίωσης συνολικής θαλάσσιας υπηρεσίας αυτών με βάση τα στοιχεία της υπηρεσίας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΘΑΛΛΑΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Τελευταία ενημέρωση

14/09/2023

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για την έκδοση Βεβαίωσης θαλάσσιας υπηρεσίας

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται στο Τμήμα Αναγνώρισης Θαλάσσιας Υπηρεσίας.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έλεγχος θαλάσσιας υπηρεσίας των εν ενεργεία ναυτικών ή των προς συνταξιοδότηση ναυτικών και έκδοση Βεβαίωσης θαλάσσιας υπηρεσίας

      Επίσημος τίτλος

      Έλεγχος Ναυτικού Φυλλαδίου ή Φακέλων των Προς Συνταξιοδότηση Ναυτικών και Βεβαίωση της Συνολικής Θαλάσσιας Υπηρεσίας

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      ΒΑΣΗ ΠΛΟΙΩΝ-ΝΑΥΤΙΚΩΝ

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα, email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Ασφαλιστικές Το Ναυτικό Ασφαλιστικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.) έχει δικαίωμα να εκκινήσει/ καταναλώσει την διαδικασία αυτή, διαβιβάζοντας αίτημα με τον φάκελο συνταξιοδότησης στο Τμήμα Αναγνώρισης Θαλάσσιας Υπηρεσίας, αφού έχει κάνει αίτηση προς συνταξιοδότηση ο ενδιαφερόμενος ναυτικός.

       Όχι Όχι

      • 2 Εργασιακές Ένας φορέας του Δημοσίου ή ένας ναυτικός έχει δικαίωμα να εκκινήσει/καταναλώσει την διαδικασία αυτή αιτούμενος βεβαίωση θαλάσσιας υπηρεσίας για διάφορες χρήσεις (πχ συμμετοχή σε προκήρυξη)

       Ναι Ναι

      • 1 Φάκελος του αιτούντος προς συνταξιοδότηση ναυτικού από το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ), με όλα τα αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης (ναυτικό φυλλάδιο, εξαγορές υπηρεσίας κ.α.) Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

       Φάκελος του αιτούντος προς συνταξιοδότηση ναυτικού από το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ), με όλα τα αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης (ναυτικό φυλλάδιο, εξαγορές υπηρεσίας κ.α.)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7210

      • 2 Ατομικός φάκελος του προς συνταξιοδότηση ναυτικού, από το φυσικό αρχείο της Διεύθυνσης Ναυτικής Εργασίας. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Ατομικός φάκελος του προς συνταξιοδότηση ναυτικού, από το φυσικό αρχείο της Διεύθυνσης Ναυτικής Εργασίας.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Ο ατομικός φάκελος του προς συνταξιοδότηση ναυτικού αναζητείται από το φυσικό αρχείο της Διεύθυνσης Ναυτικής Εργασίας (Τμήμα Στελέχωσης Πλοίων-ΔΝΕΡ-Α΄).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 3 Ναυτικό φυλλάδιο εν ενεργεία ναυτικού. Αποδεικτικά έγγραφα προϋπηρεσίας

       Ναυτικό φυλλάδιο εν ενεργεία ναυτικού.

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Επαγγελματικές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 4441

      • Προεδρικό Διάταγμα 23 13 2018 26 Α

       Περιγραφή Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ Αρμοδιότητες Τμήματος Αναγνώρισης Θαλάσσιας Υπηρεσίας της Διεύθυνσης Ναυτικής Εργασίας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100026

      • 1 Εκκίνηση της διαδικασίας

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ


       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή αιτήματος για Βεβαίωση θαλάσσιας υπηρεσίας από φορέα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατάθεση αιτήματος για Βεβαίωση θαλάσσιας υπηρεσίας για ναυτικό από φορέα ή τον ναυτικό για διάφορες χρήσεις (πχ συνταξιοδότηση, προκηρύξεις κ.α.).

       Ναι Όχι


      • 3 Παραλαβή αιτήματος για Βεβαίωση θαλάσσιας υπηρεσίας για εν ενεργεία ναυτικό

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αίτημα για Βεβαίωση θαλάσσιας υπηρεσίας για εν ενεργεία ναυτικό από φορέα ή τον ναυτικό για διάφορες χρήσεις (πχ προκηρύξεις κ.α.).

       Ναι Όχι


      • 4 Παραλαβή εγγράφου από το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ) με τον συνταξιοδοτικό φάκελο του ναυτικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έγγραφο αίτημα από το Ν.Α.Τ. με τον φάκελο του προς συνταξιοδότηση ναυτικού στο Τμήμα Αναγνώρισης Θαλάσσιας Υπηρεσίας.

       Ναι Όχι


      • 5 Πρωτοκόλληση εισερχομένου εγγράφου /αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Αναγνώρισης Θαλάσσιας Υπηρεσίας πρωτοκολλεί το αίτημα και το χρεώνει στον αρμόδιο εισηγητή.

       Όχι Όχι


      • 6 Εκτύπωση Μηχανογραφικού Πίνακα θαλάσσιας υπηρεσίας από Βάση Πλοίων-Ναυτικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο εισηγητής με βάση τον αριθμό ναυτικού φυλλαδίου ή το ονοματεπώνυμο του ναυτικού αναζητά και αντλεί τον μηχανογραφικό πίνακα του αιτούντος ναυτικού από τη Βάση Πλοίων Ναυτικών.

       Όχι Όχι


      • 7 Αναζήτηση ατομικού φακέλου ναυτικού από το φυσικό αρχείο του Υπουργείου Ναυτιλίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση συνταξιοδότησης, ο εισηγητής αναζητά τον ατομικό φάκελο του προς συνταξιοδότηση ναυτικού από το φυσικό αρχείο της Διεύθυνσης Ναυτικής Εργασίας (Τμήμα Στελέχωσης Πλοίων-ΔΝΕΡ-Α΄)

       Όχι Όχι


      • 8 Έλεγχος αντιπαραβολή στοιχείων φυλλαδίου με στοιχεία αρχείου υπηρεσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο εισηγητής αντιπαραβάλει τα αναγραφόμενα στοιχεία του ναυτικού φυλλαδίου του ναυτικού με τον εκτυπωμένο πίνακα θαλάσσιας υπηρεσίας.

       Σημειώσεις Ειδικά στην περίπτωση συνταξιοδότησης συγκρίνει τα στοιχεία του φυλλαδίου με αυτά του ατομικού φακέλου του ναυτικού και αντιπαραβάλλει τις ελλείπουσες υπηρεσίες με τις αντίστοιχες των ναυτολογίων των πλοίων.

       Όχι Όχι


      • 9 Αναζήτηση τυχόν εξαγορών που δεν στοιχειοθετούνται από το ΝΑΤ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στην περίπτωση συνταξιοδότησης αναζητούνται εγγράφως από το ΝΑΤ οι εξαγορές που δεν περιέχονται στο φάκελο για να συμπεριληφθούν στον Πίνακα Θαλάσσιας Υπηρεσίας του ναυτικού.

       Όχι Όχι


      • 10 Διορθώσεις και καταχωρήσεις των ορθών στοιχείων στη Βάση Πλοίων-Ναυτικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Στην περίπτωση συνταξιοδότησης, ο εισηγητής διορθώνει τις αναντιστοιχίες που προέκυψαν από τον έλεγχο και καταχωρεί τα ορθά στοιχεία στη Βάση Πλοίων Ναυτικών. Επίσης καταχωρεί νέες εγγραφές των τελευταίων ετών που δεν έχουν μηχανογραφηθεί από το ΝΑΤ.

       Όχι Όχι


      • 11 Εκτύπωση τελικού πίνακα Θαλάσσιας Υπηρεσίας του ναυτικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο εισηγητής εκτυπώνει τον τελικό Πίνακα Θαλάσσιας Υπηρεσίας του ναυτικού.

       Όχι Όχι


      • 12 Έκδοση Βεβαίωσης θαλάσσιας υπηρεσίας και διαβίβαση αυτής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο εισηγητής συντάσσει διαβιβαστικό ή προς τον φορέα ή τον ενεργεία ναυτικό με την τελική Βεβαίωση θαλάσσιας υπηρεσίας ή προς το Ν.Α.Τ. στην περίπτωση συνταξιοδότησης για την επιστροφή του συνταξιοδοτικού φακέλου, ο οποίος περιλαμβάνει τον τελικό Πίνακα Θαλάσσιας Υπηρεσίας του ναυτικού και τον ατομικό φάκελο. Το τελικό έγγραφο προωθείται στον Προϊστάμενο του Τμήματος Αναγνώρισης Θαλάσσιας Υπηρεσίας για να υπογράψει ιδιόχειρα και να θέσει την στρογγυλή σφραγίδα της υπηρεσίας επί του εγγράφου.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.