Έλεγχος αποπληρωμής διακανονισμών και καταλογιστικών πράξεων οφειλετών του Τ.Α.Υ.Φ.Ε. - Ν.Π.Ι.Δ.

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση7214c437-4e39-4d8a-be5a-94a2d6d85c21 721443

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ταμεία Υποχρεωτικής Επαγγελματικής Ασφάλισης, Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών Τ.Α.Υ.Φ.Ε- Ν.Π.Ι.Δ.

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 έως 10 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στον έλεγχο αποπληρωμής των διακανονισμών (ρυθμίσεων) από τους οφειλέτες - εργοδότες, των οποίων οι οφειλές έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση οφειλών από το ΤΑΥΦΕ - ΝΠΙΔ από 01/01/2014.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών Τ.Α.Υ.Φ.Ε- Ν.Π.Ι.Δ.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Οι οφειλές αυτές αφορούν τις ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων στο εν λόγω Ταμείο, οι οποίες δεν έχουν αποδοθεί από τον υπόχρεο εργοδότη στο Ταμείο. Για τις οφειλές αυτές έχουν εκδοθεί καταλογιστικές πράξεις ΠΕΕ, ΠΕΠΤ, ΠΕΤΥ.

Τελευταία ενημέρωση

17/06/2024

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Παρακολούθηση αποπληρωμής διακανονισμών (ρυθμίσεων) οφειλετών (εργοδοτών) εκδόσεως του Τ.Α.Υ.Φ.Ε. - Ν.Π.Ι.Δ. & έλεγχος αποπληρωμής καταλογιστικών πράξεων καταχωρισμένων στο πληροφοριακό σύστημα "Μικρά Ταμεία"


      Μητρώα που τηρούνται

      Ηλεκτρονικό Μητρώο Οφειλετών

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Εσωτερική

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Ασφαλιστικές Να υπάρχει σχετική καταγραφή στο Μητρώο Οφειλετών.

       Όχι Όχι

      • 2 Χρονικές Η παρακολούθηση της αποπληρωμής των διακανονισμών (ρυθμίσεων) των οφειλετών - εργοδοτών, αφορούν σε οφειλές που έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση από το ΤΑΥΦΕ - ΝΠΙΔ από 01/01/2014.

       Όχι Όχι

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ.30123/οικ.28567/918 2013 3259 Β

       Περιγραφή Μετατροπή του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (Τ.Π.Υ.Φ.Ε.) του Ταμείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑ.Π.Ι.Τ.) σε Ν.Π.Ι.Δ.−Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (ΤΑ.Υ.Φ.Ε.)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130203259

      • Κανονισμός 145/330/13-05-2020 2020

       Περιγραφή Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Ταμείου- Απόφαση Δ.Σ. του Τ.Α.Υ.Φ.Ε.

       Νομικές παραπομπές https://tayfe.gr/kanonismoi/

      • 1 Διενέργεια ελέγχου αποπληρωμής των οφειλών των εργοδοτών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Μητρώου ελέγχει συστηματικά την αποπληρωμή του διακανονισμού είτε αυτός αφορά εφάπαξ εξόφληση είτε αποπληρωμή, μέσω μηνιαίων δόσεων. Επίσης σε περίπτωση που εργοδότης απασχολεί προσωπικό ελέγχει και την καταβολή των τρεχουσών εισφορών και εν γένει την τήρηση των όρων της ρύθμισης. Παράλληλα η Διεύθυνση Μητρώου ελέγχει και την αποπληρωμή των υπόλοιπων καταλογιστικών πράξεων, οι οποίες είναι καταχωρισμένες στο μηχανογραφικό σύστημα ‘’Μικρά Ταμεία’’ και ενημερώνει το μηχανογραφικό σύστημα σε περίπτωση αποπληρωμής τους. Ειδική μεριμνά υπάρχει για τις ανεξόφλητες καταλογιστικές πράξεις που κινδυνεύουν με παραγραφή λόγω 20ετίας ή 10ετιάς με ανάλογη ενημέρωση της Διεύθυνσης Εσόδων.

       Σημειώσεις Επίσης, η Διεύθυνση Μητρώου ελέγχει και την αποπληρωμή των υπόλοιπων καταλογιστικών πράξεων οι οποίες είναι καταχωρισμένες στο μηχανογραφικό σύστημα ‘’Μικρά Ταμεία’’ και ενημερώνει το μηχανογραφικό σύστημα σε περίπτωση αποπληρωμής τους.

       Όχι Όχι


      • 2 Τήρηση των υποχρεώσεων αποπληρωμής


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Ναι


      • 3 Μη τήρηση των υποχρεώσεων αποπληρωμής


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 4 Αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στους εργοδότες για τον κίνδυνο απώλειας της ρύθμισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση καθυστέρησης αποπληρωμής της εφάπαξ εξόφλησης ή καθυστερήσεων στην αποπληρωμή των δόσεων ή/και των τρεχουσών εισφορών γίνεται τηλεφωνική επικοινωνία ή μέσω e-mail ή με φυσικό ταχυδρομείο, για την ενημέρωση του εργοδότη ότι αν δεν συμμορφωθεί με τους όρους της ρύθμισης πρόκειται η ρύθμιση να απολεσθεί.

       Σημειώσεις Παράλληλα ενημερώνονται οι ασφαλισμένοι, των οποίων οι εισφορές εμπεριέχονται στον διακανονισμό για τον κίνδυνο απώλειας της ρύθμισης από τον εργοδότη τους και τις συνέπειες που αυτό θα έχει.

       Ναι Όχι


      • 5 Ο εργοδότης δεν συμμορφώνεται πάρα τις προειδοποιητικές επιστολές μας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η ρύθμιση απόλλυται, ενημερώνεται ο εργοδότης και οι ασφαλισμένοι των οποίων οι εισφορές εμπεριέχονται στον διακανονισμό με συστημένη επιστολή μέσω e-mail /φυσικού ταχυδρομείου για την απώλεια της ρύθμισης.

       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.