Έλεγχος καθηκόντων Ελεγκτή Δόμησης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση439a4d25-2ed0-4dcd-95c4-b64b06a2c5c5 905124

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στους συστηματικούς ελέγχους που διενεργούν οι Επιθεωρητές Δόμησης και Κατεδαφίσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε κάθε δημόσια ή ιδιωτική κτιριακή κατασκευή, προκειμένου να διαπιστωθεί η ορθότητα του πορίσματος που συντάχθηκε από τον Ελεγκτή Δόμησης ο οποίος διενήργησε τον υποχρεωτικό έλεγχο εφαρμογής της οικοδομικής άδειας του έργου σε συγκεκριμένες φάσεις αυτού.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Οι Ελεγκτές Δόμησης μετά τον έλεγχο που διενεργούν σε κάθε κτιριακή κατασκευή, ως προς την εφαρμογή της οικοδομικής του άδειας, συντάσσουν πόρισμα με τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτού και το αναρτούν στο Πληροφοριακό Σύστημα Κληρώσεων και Πορισμάτων Ελεγκτών Δόμησης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, από το οποίο αντλούν τη σχετική πληροφορία οι Επιθεωρητές Δόμησης και Κατεδαφίσεων. Ο εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης της παρούσας διαδικασίας είναι σε άμεση συνάρτηση και με την ανταπόκριση του κύριου του έργου και του επιβλέποντα μηχανικού για καθορισμό ημερομηνίας διενέργειας ελέγχου, όπως και του Ελεγκτή Δόμησης αν κληθεί σε ακρόαση.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αναφορά/Καταγγελία

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αναφορά / Καταγγελία περί μη ορθής εκτέλεσης των καθηκόντων ενός Ελεγκτή Δόμησης, όταν το έναυσμα είναι η καταγγελία.

Σημειώσεις

Στην περίπτωση που το έναυσμα είναι η καταγγελία, αυτή αποτελεί δικαιολογητικό για την έναρξη της διαδικασίας και κατατίθεται σε έγγραφη μορφή.

Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έλεγχος για την ορθότητα εκτέλεσης των καθηκόντων των Ελεγκτών Δόμησης

      Επίσημος τίτλος

      Έλεγχος καθηκόντων Ελεγκτή Δόμησης


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη, Καταγγελία

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή), email

       Τύπος

       Αμφιστρεφής


      • 1 Πόρισμα Ελεγκτή Δόμησης για τον αντίστοιχο έλεγχο δόμησης που έχει πραγματοποιήσει. Πόρισμα

       Πόρισμα Ελεγκτή Δόμησης για τον αντίστοιχο έλεγχο δόμησης που έχει πραγματοποιήσει.


       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Οι Ελεγκτές Δόμησης μετά τον έλεγχο που διενεργούν σε κάθε κτιριακή κατασκευή, ως προς την εφαρμογή της οικοδομικής του άδειας, συντάσσουν πόρισμα με τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτού και το αναρτούν στο Πληροφοριακό Σύστημα Κληρώσεων και Πορισμάτων Ελεγκτών Δόμησης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, από το οποίο αντλούν τη σχετική πληροφορία οι Επιθεωρητές Δόμησης και Κατεδαφίσεων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6883

      • Προεδρικό Διάταγμα 58 132 2017 160 Α

       Περιγραφή Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100160

      • Νόμος Άρθρα 16, 17 4030 2011 249 Α

       Περιγραφή Διατάξεις βάσει των οποίων συστάθηκε και οργανώθηκε η τέως Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Δόμησης και Ενέργειας (νυν Τμήμα Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων), αρμόδια για τον έλεγχο των καθηκόντων των Ελεγκτών Δόμησης. Διατάξεις επίσης, βάσει των οποίων συστάθηκε το Εποπτικό Συμβούλιο, συλλογικό όργανο το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει συγκροτηθεί.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100249

      • 1 Δειγματοληπτικός έλεγχος πορισμάτων Ελεγκτών Δόμησης ή καταγγελίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αυτεπάγγελτος δειγματοληπτικός έλεγχος των πορισμάτων από τους Επιθεωρητές Δόμησης και Κατεδαφίσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος κληρώσεων και πορισμάτων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ή εξέταση σχετικής καταγγελίας που εισήλθε στην Υπηρεσία.

       Όχι Όχι


      • 2 Έκδοση εντολής διενέργειας ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Γραμματεία

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Κατόπιν δειγματοληπτικού ελέγχου των πορισμάτων ή σχετικής καταγγελίας, εκδίδεται εντολή διενέργειας ελέγχου ονομαστικά προς κατ ελάχιστο δύο Επιθεωρητές Δόμησης και Κατεδαφίσεων, η οποία αναφέρει ημερομηνία ελέγχου, περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του έργου που πρόκειται να ελεγχθεί και υπογράφεται από τον Γενικό Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

       Όχι Όχι


      • 3 Διενέργεια επιτόπιας αυτοψίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Από τους Επιθεωρητές Δόμησης και Κατεδαφίσεων στους οποίους δόθηκε η σχετική εντολή, διενεργείται επιτόπια αυτοψία κατά την οποία ελέγχεται η ορθότητα της εκτέλεσης των καθηκόντων του Ελεγκτή Δόμησης που πραγματοποίησε τον έλεγχο στη συγκεκριμένη φάση του έργου (μέσω του πορίσματος που συνέταξε). Γίνονται μετρήσεις, λαμβάνονται φωτογραφίες και συλλέγεται οποιοδήποτε επιπρόσθετο στοιχείο κρίνεται απαραίτητο ή χρήσιμο.

       Όχι Όχι


      • 4 Εξέταση των στοιχείων και των διαπιστώσεων που συλλέχθηκαν κατά την επιτόπια αυτοψία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εξετάζονται όλα τα στοιχεία που συλλέχθηκαν κατά την αυτοψία και αξιολογούνται σε συνάρτηση με τις διαπιστώσεις που έγιναν στο χώρο του έργου.

       Όχι Όχι


      • 5 Σύνταξη Έκθεσης Ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι Επιθεωρητές που διενήργησαν την αυτοψία και τον έλεγχο των στοιχείων που συλλέχθηκαν κατά την διάρκεια αυτής, συντάσσουν και υπογράφουν Έκθεση Ελέγχου όπου κάνουν εκτενή και αναλυτική περιγραφή όλων των διαπιστώσεων.

       Σημειώσεις Κατά τον έλεγχο των καθηκόντων του Ελεγκτή Δόμησης είναι δυνατό, μετά από τη συλλογή χρήσιμων για τον έλεγχο στοιχείων από το Πληροφοριακό Σύστημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) των Ελεγκτών Δόμησης, το βήμα της επιτόπιας αυτοψίας να παραληφθεί εφόσον δεν απαιτείται για τη στοιχειοθέτηση της σχετικής παράβασης.

       Όχι Όχι


      • 6 Σύνταξη έγγραφης ενημέρωσης περί μη εύρεσης παραβάσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αν από τον επιτόπιο έλεγχο και την εξέταση των στοιχείων δεν προκύψουν παραβάσεις, συντάσσεται έγγραφη ενημέρωση σχετικά, η οποία αποστέλλεται στον Ελεγκτή Δόμησης, την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και τον κύριο επιβλέποντα μηχανικό του έργου.

       Ναι Ναι


      • 7 Σύνταξη εγγράφου διαπίστωσης αποκλίσεων, υπερβάσεων, παραβάσεων της οικοδομικής αδείας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αν από τον επιτόπιο έλεγχο και την εξέταση των στοιχείων διαπιστωθούν αποκλίσεις / υπερβάσεις / παραβάσεις της οικοδομικής αδείας του έργου, συντάσσεται σχετικό ενημερωτικό έγγραφο το οποίο αποστέλλεται προς την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, τον κύριο του έργου και τον κύριο επιβλέποντα μηχανικό του έργου.

       Ναι Όχι


      • 8 Διαβίβαση Έκθεσης Ελέγχου στον Ελεγκτή Δόμησης και Κλήση του σε ακρόαση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ενημερώνεται εγγράφως ο Ελεγκτής Δόμησης για τις παραβάσεις οι οποίες διαπιστώθηκαν κατά τον επιτόπιο έλεγχο και την εξέταση των στοιχείων και καλείται να καταθέσει έγγραφες εξηγήσεις σχετικά, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών.

       Ναι Όχι


      • 9 Εξέταση εγγράφων εξηγήσεων / υπομνήματος του Ελεγκτή Δόμησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι αρμόδιοι Επιθεωρητές Δόμησης και Κατεδαφίσεων που διενήργησαν τον έλεγχο, εξετάζουν τις έγγραφες εξηγήσεις του Ελεγκτή Δόμησης σχετικά με τις παραβάσεις που διαπιστώθηκαν, όπως επίσης εξετάζουν και όλα τα τυχόν επιπρόσθετα στοιχεία που καταθέτει.

       Ναι Όχι


      • 10 Σύνταξη Πράξης Βεβαίωσης Μη Παράβασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αν από την εξέταση των έγγραφων εξηγήσεων και των τυχόν πρόσθετων στοιχείων που προσκόμισε ο Ελεγκτής Δόμησης, προκύψει ότι δεν έχουν συντελεστεί παραβάσεις, εκδίδεται Πράξη Βεβαίωσης Μη Παράβασης, η οποία αποστέλλεται στον Ελεγκτή Δόμησης και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

       Ναι Όχι


      • 11 Σύνταξη Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αν και κατόπιν της εξέτασης των έγγραφων εξηγήσεων και των τυχόν πρόσθετων στοιχείων που προσκόμισε ο Ελεγκτής Δόμησης, προκύψει ότι έχουν συντελεστεί παραβάσεις, εκδίδεται Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης, η οποία αποστέλλεται στο Εποπτικό Συμβούλιο με κοινοποίηση στον Ελεγκτή Δόμησης και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

       Ναι Όχι


      • 12 Εισήγηση Επιβολής Ποινής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Συντάσσεται Εισήγηση Επιβολής Ποινής η οποία αποστέλλεται στο Εποπτικό Συμβούλιο μαζί με την Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης. Το Εποπτικό Συμβούλιο διαβιβάζει τα πρακτικά της σχετικής συνεδρίασης με τα συνημμένα στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο οποίος θα εκδώσει Απόφαση Επιβολής Ποινής.

       Σημειώσεις Το Εποπτικό Συμβούλιο είναι ένα συλλογικό όργανο το οποίο συστάθηκε με το άρθρο 17 του ν.4030 (όπως αναφέρεται στην νομοθεσία που διέπει την παρούσα διαδικασία), αλλά δεν έχει μέχρι στιγμής συγκροτηθεί νομίμως.

       Ναι Όχι


      • 13 Ολοκλήρωση της διαδικασίας       Όχι Όχι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.