Έλεγχος και εκκαθάριση των συναλλαγών αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του Ελληνικού Δημοσίου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηa6046beb-ed99-4a40-9e78-9d3addfb924e 463618

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

(
2
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

7 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αποσκοπεί στη συγκέντρωση και τον έλεγχο όλων των νομίμων παραστατικών (πχ. Συμβάσεις, Τιμολόγια, Εξοφλητικές Αποδείξεις κ.λπ.) που αφορούν στις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου από το ΤΑΙΠΕΔ με βάση την υποβληθείσα από το εν λόγω Ταμείο Εκκαθάριση. Καταχώρηση των παραστατικών εξόδων στην μηχανογραφική βάση που τηρεί η Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, προκειμένου να διενεργηθεί η εκκαθάριση των συναλλαγών αξιοποίησης και να προσδιοριστεί το ποσό που θα πρέπει να κατατεθεί στο λογαριασμό του Δημοσίου για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους από το ΤΑΙΠΕΔ. Έλεγχος του αποτελέσματος με το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης που έχει διενεργηθεί από το ΤΑΙΠΕΔ, και αναζήτηση τυχόν προκύπτουσας διαφοράς.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ


Σχετικοί σύνδεσμοι


Τελευταία ενημέρωση

22/02/2024

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    NACE

    • 84.11 Γενικές δραστηριότητες δημόσιας διοίκησης

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έλεγχος και εκκαθάριση των συναλλαγών αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων του Ελληνικού Δημοσίου


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), Αίτηση (ψηφιακά), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα, email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Έκαστος δημόσιος φορέας υποβάλει έγγραφη ενημέρωση για το ποσό κατάθεσης και αναλυτικό υπολογισμό του ανταλλάγματος παραχώρησης. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Έκαστος δημόσιος φορέας υποβάλει έγγραφη ενημέρωση για το ποσό κατάθεσης και αναλυτικό υπολογισμό του ανταλλάγματος παραχώρησης.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 2 Έκαστος δημόσιος φορέας υποβάλλει αποδεικτικά στοιχεία / δικαιολογητικά για τη βάση υπολογισμού του ανταλλάγματος (οικονομικές καταστάσεις, κ.λπ.). Αποδεικτικό

       Έκαστος δημόσιος φορέας υποβάλλει αποδεικτικά στοιχεία / δικαιολογητικά για τη βάση υπολογισμού του ανταλλάγματος (οικονομικές καταστάσεις, κ.λπ.).

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3798

      • Προεδρικό Διάταγμα 31 142 2017 181 Α

       Περιγραφή Νομικό πλαίσιο αρμοδιοτήτων της Μονάδας Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100181

      • Νόμος 1 έως 9 3986 2011 152 Α

       Περιγραφή Διατάξεις λειτουργίας του ΤΑΙΠΕΔ, σύμφωνα με τις οποίες διαμορφώνονται οι συμβάσεις αποκρατικοποιήσεων, τα έσοδα των οποίων παρακολουθεί η Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100152

      • Νόμος 4270 2014 143 Α

       Περιγραφή Νόμος περί Δημοσίου Λογιστικού, σύμφωνα με το οποίο γίνεται ο έλεγχος των εσόδων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100143

      • Νόμος 184 έως 214 4389 2019 94 Α

       Περιγραφή Διατάξεις λειτουργίας της ΕΕΣΥΠ, σύμφωνα με τις οποίες διαμορφώνονται οι συμβάσεις αποκρατικοποιήσεων, τα έσοδα των οποίων παρακολουθεί η Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100094

      • 1 Έλεγχος των δικαιολογητικών δαπανών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έλεγχος των δικαιολογητικών δαπανών που βαρύνουν το τίμημα αξιοποίησης του περιουσιακού στοιχείου, με βάση την υποβληθείσα από το ΤΑΙΠΕΔ εκκαθάριση, και έλεγχος της πληρότητας αυτών, ήτοι έλεγχος των συμβάσεων, των παραστατικών δαπανών και των παραστατικών εξόφλησης.

       Όχι Όχι


      • 2 Αναζήτηση δικαιολογητικών ή και πρόσθετων στοιχείων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Επικοινωνία και αλληλογραφία με ΤΑΙΠΕΔ για την: α) αναζήτηση δικαιολογητικών που δεν εστάλησαν με βάση την υποβληθείσα από τον ΤΑΙΠΕΔ εκκαθάριση ή η υποβολής τους ήταν ελλιπής, και β) παροχή πρόσθετων δικαιολογητικών και επεξηγήσεων.

       Όχι Όχι


      • 3 Σύνταξη εντύπου εκκαθάρισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Καταχώρηση στο Έντυπο Εκκαθάρισης: α) των συμβατικών όρων όσον αφορά την καταβολή του τιμήματος του περιουσιακού στοιχείου από τον Αγοραστή/Μισθωτή/Παραχωρησιούχο στο ΤΑΙΠΕΔ, υπολογισμός δόσεων σε περίπτωση που δεν υφίσταται εφάπαξ καταβολή αυτού και υπολογισμός συμβατικών τόκων εφόσον το τίμημα καταβάλλεται σε δόσεις, β) των συμβατικών όρων όσον αφορά την εξόφληση των αμοιβών των συμβούλων για την αξιοποίηση του περιουσιακού στοιχείου, τα παραστατικά αμοιβών των συμβούλων, τα παραστατικά εξόφλησης των εν λόγω αμοιβών και το ανεξόφλητο υπόλοιπο αυτών, γ) των καταβληθέντων από τον Αγοραστή στο ΤΑΙΠΕΔ ποσών (τιμήματος και τόκων), τυχόν οφειλόμενων ποσών και τόκων υπερημερίας λόγω καθυστερημένης καταβολής τους, καθώς και των καταβληθέντων από το ΤΑΙΠΕΔ στο Δημόσιο ποσών (τιμήματος και τόκων), τυχόν οφειλόμενων ποσών και τόκων υπερημερίας σε περίπτωση καθυστερημένης καταβολής τους, και δ) της τυχόν διαφοράς μεταξύ του αποτελέσματος της εκκαθάρισης της Υπηρεσίας και της Εκκαθάρισης του ΤΑΙΠΕΔ.

       Όχι Όχι


      • 4 Αναζήτηση τυχόν διαφοράς και τόκων υπερημερίας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έγγραφο προς ΤΑΙΠΕΔ για αναζήτηση τυχόν: α) προκύπτουσας διαφοράς μεταξύ της Εκκαθάρισης του ΤΑΙΠΕΔ και της Εκκαθάρισης της Υπηρεσίας, και β) οφειλόμενους τόκους υπηρεμερίας, σε περίπτωση καθυστερημένης καταβολής του ανταλλάγματος παραχώρησης τόσο από την πλευρά του Αγοραστή/Μισθωτή/ Παραχωρησιούχο προς το ΤΑΙΠΕΔ όσο και από την πλευρά του ΤΑΙΠΕΔ προς το Δημόσιο.

       Όχι Όχι


      • 5 Ενημέρωση βάσης δεδομένων που αφορά τα περιουσιακά στοιχεία.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ενημέρωση της μηχανογραφικής βάσης που τηρεί η Υπηρεσία για τα προς αξιοποίηση και τα ήδη αξιοποιηθέντα περιουσιακά στοιχεία του Δημοσίου με ανάλυση ανά περιουσιακό στοιχείο (όπως: περιγραφή περιουσιακού στοιχείου, τίμημα αξιοποίησης, δαπάνες που βαρύνουν το τίμημα, καταβληθέν ποσό, κ.λπ.).

       Σημειώσεις Για την εκκαθάριση των συναλλαγών αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου δεν υφίσταται προς το παρόν σχετικό πληροφοριακό σύστημα που να στηρίζει την όλη διαδικασία.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.