Έλεγχος καταλληλότητας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας να φέρει πυροβόλο όπλο

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηefadedf7-e557-43b8-a0a0-af2dd8b6d8e0 755237

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Διευθύνσεις Αστυνομίας Χώρας, Διεύθυνση αστυνομικού προσωπικού / Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας.

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

(
2
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στον έλεγχο καταλληλότητας του ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας να φέρει πυροβόλο όπλο.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση αστυνομικού προσωπικού / Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Στις Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις Αττικής και Θεσσαλονίκης, καθώς και σε κάθε Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Χώρας, συνιστάται από μία (1) Ειδική Επιτροπή της Υγειονομικής Υπηρεσίας, η οποία διενεργεί εξέταση των αστυνομικών που υπηρετούν στην περιοχή δικαιοδοσίας της, για τον έλεγχο της καταλληλότητάς τους να φέρουν πυροβόλο όπλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3169/2003, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 του ν. 3938/2011. Η Ειδική επιτροπή της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής εξετάζει και τους αστυνομικούς που υπηρετούν στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, τις αυτοτελείς κεντρικές και λοιπές Υπηρεσίες, που εδρεύουν στο νομό Αττικής.

Τελευταία ενημέρωση

13/09/2023

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έλεγχος καταλληλόλητας ένστολου προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας να φέρει πυροβόλο όπλο

      Επίσημος τίτλος

      Έλεγχος καταλληλόλητας ένστολου προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας να φέρει πυροβόλο όπλο


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,


      • 1 Διοικητικές Ο ενδιαφερόμενος να ανήκει στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Στις Ειδικές Επιτροπές ελέγχου καταλληλότητας αστυνομικών να φέρουν πυροβόλο όπλο παραπέμπονται οι αστυνομικοί: α. που δεν έχουν υποβληθεί σε ψυχοτεχνικές δοκιμασίες για την εισαγωγή τους στην Ελληνική Αστυνομία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2226/1994, β. που συμπλήρωσαν πενταετία από την αποφοίτηση τους από τις Σχολές Αστυφυλάκων ή Αξιωματικών, εφόσον εισήχθησαν σ` αυτές με τις διατάξεις του Ν. 2226/1994 ή το Κέντρο Εκπαίδευσης Ειδικών Φρουρών ή Συνοριακών Φυλάκων κατά περίπτωση και γ. όταν υπάρχουν ενδείξεις κακής χρήσης του όπλου, που οφείλονται σε λόγους ψυχικής υγείας του αστυνομικού. Σημ.: Άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3169/2003 και Άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης 8517/4/7-ξδ΄ (ΦΕΚ Β’ 2545/2011): Έλεγχος καταλληλότητας αστυνομικών προς χρήση όπλου, αρμόδια όργανα, διαδικασία & απόρρητο αποτελεσμάτων.

       Όχι Όχι

      • 1 Απόφαση του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας για παραπομπή του ένστολου προσωπικού, στην αρμόδια Ειδική Επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας αστυνομικών να φέρουν πυροβόλο όπλο. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Απόφαση του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας για παραπομπή του ένστολου προσωπικού, στην αρμόδια Ειδική Επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας αστυνομικών να φέρουν πυροβόλο όπλο.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 2 Απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας για παραπομπή του ένστολου προσωπικού, στην αρμόδια Ειδική Επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας αστυνομικών να φέρουν πυροβόλο όπλο, στις περιπτώσεις της παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν. 3169/2003. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας για παραπομπή του ένστολου προσωπικού, στην αρμόδια Ειδική Επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας αστυνομικών να φέρουν πυροβόλο όπλο, στις περιπτώσεις της παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν. 3169/2003.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 6440

      • Νόμος 2 παρ. 4 3169 2003 189 Α

       Περιγραφή Ρυθμίζονται θέματα προϋποθέσεων οπλοκατοχής και οπλοφορίας, ελέγχου καταλληλότητος και εκπαίδευσης στην οπλοτεχνική σκοποβολή.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030100189

      • Υπουργική Απόφαση 8517/4/7-ξδ' 2011 2545 Β

       Περιγραφή Έλεγχος καταλληλότητας αστυνομικών προς χρήση όπλου, αρμόδια όργανα, διαδικασία & απόρρητο αποτελεσμάτων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110202545

      • 1 Έκδοση απόφασης παραπομπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η παραπομπή των αστυνομικών στις ειδικές επιτροπές ελέγχου καταλληλότητας αστυνομικών να φέρουν πυροβόλο όπλο γίνεται με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας. Ομοίως με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας παραπέμπονται στις ως άνω επιτροπές και αυτοί που εμπίπτουν στις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 4 περίπτωση γ (ενδείξεις κακής χρήσης του όπλου που οφείλονται σε λόγους ψυχικής υγείας).

       Σημειώσεις Κατ` εξαίρεση στις περιπτώσεις που ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 3169/2003, η παραπομπή γίνεται από τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας που πραγματοποιεί τη συντηρητική εκπαίδευση.

       Όχι Όχι


      • 2 Έγγραφη ενημέρωση της Ειδικής Επιτροπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Υπηρεσία στην οποία ανήκει ο αστυνομικός που παραπέμπεται κατά τα ανωτέρω ενημερώνει εγγράφως την Επιτροπή και διαβιβάζει σε αυτήν τυχόν στοιχεία που αφορούν τη συμπεριφορά και την κατάσταση της υγείας του παραπεμπομένου, προκειμένου η Επιτροπή να σχηματίσει πλήρη εικόνα για την προσωπικότητα του.

       Σημειώσεις Άρθρο 3, παράγραφος 4, περίπτωση α' της Υπουργικής Απόφασης 8517/4/7-ξδ΄ (ΦΕΚ Β’ 2545/2011): Έλεγχος καταλληλότητας αστυνομικών προς χρήση όπλου, αρμόδια όργανα, διαδικασία & απόρρητο αποτελεσμάτων.

       Όχι Όχι


      • 3 Χορήγηση Φύλλου Πορείας αν απαιτείται

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Υπηρεσία στην οποία ανήκει ο αστυνομικός που παραπέμπεται χορηγεί έγκαιρα φύλλο πορείας, αν απαιτείται, στο προσωπικό για την παρουσίαση του στην Επιτροπή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση παραπομπής.

       Σημειώσεις Άρθρο 3, παράγραφος 4, περίπτωση α' της Υπουργικής Απόφασης 8517/4/7-ξδ΄ (ΦΕΚ Β’ 2545/2011): Έλεγχος καταλληλότητας αστυνομικών προς χρήση όπλου, αρμόδια όργανα, διαδικασία & απόρρητο αποτελεσμάτων.

       Όχι Όχι


      • 4 Παράδοση Ατομικού Οπλισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Το ένστολο προσωπικό κατά την εξέταση τους από τις ειδικές επιτροπές ελέγχου καταλληλότητας και την Επιτροπή Προσφυγών απαγορεύεται να φέρει τον ατομικό του οπλισμό, τον οποίο παραδίδει υποχρεωτικά στην Υπηρεσία του πριν από την εξέταση του.

       Σημειώσεις Άρθρο 3 παρ. 5 της Υπουργικής Απόφασης 8517/4/7-ξδ΄ (ΦΕΚ Β’ 2545/2011): Έλεγχος καταλληλότητας αστυνομικών προς χρήση όπλου, αρμόδια όργανα, διαδικασία & απόρρητο αποτελεσμάτων.

       Όχι Όχι


      • 5 Εξέταση από την Ειδική Επιτροπή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι ειδικές επιτροπές ελέγχου καταλληλότητας αστυνομικών να φέρουν πυροβόλο όπλο διερευνούν, κατά περίπτωση με ψυχοτεχνικές δοκιμασίες και συνέντευξη των εξεταζομένων, την εν γένει προσωπικότητα αυτών και κυρίως την αυτοκυριαρχία, τη συναισθηματική σταθερότητα, την κρίση, την αντίληψη και την ικανότητα προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις και αποφαίνονται για το αν η προσωπικότητα τους παρέχει τα εχέγγυα για ορθή χρήση του όπλου.

       Σημειώσεις Άρθρο 4 παρ. 1 της Υπουργικής Απόφασης 8517/4/7-ξδ΄ (ΦΕΚ Β’ 2545/2011): Έλεγχος καταλληλότητας αστυνομικών προς χρήση όπλου, αρμόδια όργανα, διαδικασία & απόρρητο αποτελεσμάτων.

       Όχι Όχι


      • 6 Σύνταξη Πρακτικού Ειδικής Επιτροπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά το πέρας κάθε συνεδρίασης των επιτροπών συντάσσεται πρακτικό όπου καταχωρούνται ονομαστικά οι εξετασθέντες, καθώς και το αποτέλεσμα της εξέτασης. Η Επιτροπή παραθέτει ειδική αιτιολογία για όσους από τους εξετασθέντες αποφαίνεται ότι δεν παρέχουν τα εχέγγυα για ορθή χρήση του όπλου. Εφόσον η Επιτροπή διαγνώσει και ενδείξεις ψυχοπαθολογίας, παραπέμπει τον αστυνομικό στο Ψυχιατρικό Τμήμα του Κεντρικού Ιατρείου Αθηνών, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις για την Υγειονομική Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Σημειώσεις Άρθρο 4 παρ. 2 της Υπουργικής Απόφασης 8517/4/7-ξδ΄ (ΦΕΚ Β’ 2545/2011): Έλεγχος καταλληλότητας αστυνομικών προς χρήση όπλου, αρμόδια όργανα, διαδικασία & απόρρητο αποτελεσμάτων.

       Όχι Όχι


      • 7 Υποβολή πρακτικού Ειδικής Επιτροπής στην αρμόδια Υπηρεσία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι πρόεδροι των ειδικών επιτροπών υποβάλλουν το πρακτικό στην αρμόδια Υπηρεσία της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της Υπουργικής Απόφασης 8517/4/7-ξδ΄, η οποία συντάσσει ονομαστικές καταστάσεις, κατά κατηγορία και βαθμό, των αστυνομικών που κρίθηκαν ικανοί και τις αποστέλλει στις Υπηρεσίες που αυτοί ανήκουν οργανικά ή υπηρετούν με απόσπαση, για την ενυπόγραφη ενημέρωση τους.

       Σημειώσεις Άρθρο 4 παρ. 3 της Υπουργικής Απόφασης 8517/4/7-ξδ΄ (ΦΕΚ Β’ 2545/2011): Έλεγχος καταλληλότητας αστυνομικών προς χρήση όπλου, αρμόδια όργανα, διαδικασία & απόρρητο αποτελεσμάτων.

       Όχι Όχι


      • 8 Επίδοση Πρακτικού Ειδικής Επιτροπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αντίγραφο αποσπάσματος του πρακτικού της ειδικής επιτροπής επιδίδεται από το γραμματέα της επιτροπής στους αστυνομικούς που κρίθηκαν ότι δεν παρέχουν τα εχέγγυα ορθής χρήσης πυροβόλου όπλου, αμέσως μετά την εξέταση τους, με σχετικό αποδεικτικό, όπου αναγράφονται και τα προβλεπόμενα από το νόμο δικαιώματα τους, τα οποία τους εξηγεί και προφορικά. Ο αστυνομικός που κρίθηκε ικανός να φέρει πυροβόλο όπλο, ενημερώνεται ενυπογράφως από την Υπηρεσία του.

       Σημειώσεις Άρθρο 4 παρ. 4 της Υπουργικής Απόφασης 8517/4/7-ξδ΄ (ΦΕΚ Β’ 2545/2011): Έλεγχος καταλληλότητας αστυνομικών προς χρήση όπλου, αρμόδια όργανα, διαδικασία & απόρρητο αποτελεσμάτων.

       Όχι Όχι


      • 9 Διαβίβαση Πρακτικού Ειδικής Επιτροπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το πρακτικό της ειδικής επιτροπής και το αποδεικτικό επίδοσης διαβιβάζονται στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και στην Υπηρεσία του/της ενδιαφερόμενου/νης για ενημέρωση, τα δε έγγραφα εξέτασης τηρούνται από το Γραμματέα της ειδικής επιτροπής έως την εκπνοή της τασσόμενης από το νόμο προθεσμίας, για άσκηση του δικαιώματος προσφυγής ενώπιον της Επιτροπής Προσφυγών.

       Σημειώσεις Άρθρο 4 παρ. 4 της Υπουργικής Απόφασης 8517/4/7-ξδ΄ (ΦΕΚ Β’ 2545/2011): Έλεγχος καταλληλότητας αστυνομικών προς χρήση όπλου, αρμόδια όργανα, διαδικασία & απόρρητο αποτελεσμάτων.

       Όχι Όχι


      • 10 Έκδοση Απόφασης χαρακτηρισμού περί μη καταλληλότητας του αστυνομικού να φέρει πυροβόλο όπλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Για τους αστυνομικούς που κρίθηκαν από την Επιτροπή Προσφυγών ή εφόσον δεν ασκήθηκε προσφυγή, από τις Ειδικές Επιτροπές Ελέγχου Καταλληλότητας ότι δεν παρέχουν τα εχέγγυα για ορθή χρήση του όπλου, η Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α. εισηγείται την έκδοση από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας της απόφασης που προβλέπεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Ν. 3169/2003, όπως ισχύει, με την οποία οι αστυνομικοί αυτοί χαρακτηρίζονται ως μη κατάλληλοι να οπλοφορούν. Η απόφαση αυτή διαβιβάζεται στην Υπηρεσία που ανήκει οργανικά ή είναι αποσπασμένος ο αστυνομικός, από την οποία και επιδίδεται σ` αυτόν, με αντίγραφο αποσπάσματος του πρακτικού της οικείας επιτροπής, εντός κλειστού φακέλου. Στην απόφαση γίνεται μνεία για το δικαίωμα του αστυνομικού να ζητήσει την επανεξέταση του από την οικεία ειδική επιτροπή μετά την παρέλευση έξι μηνών από την έκδοση της.

       Σημειώσεις Άρθρο 4 παρ. 8 της Υπουργικής Απόφασης 8517/4/7-ξδ΄ (ΦΕΚ Β’ 2545/2011): Έλεγχος καταλληλότητας αστυνομικών προς χρήση όπλου, αρμόδια όργανα, διαδικασία & απόρρητο αποτελεσμάτων.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.