Έλεγχος της βάσης υπολογισμού των ανταλλαγμάτων παραχώρησης και προσδιορισμός των οφειλόμενων ποσών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση0fd91853-a834-446f-91d6-6962b633b95d 293311

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

(
2
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

5 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορα στον έλεγχο της βάσης υπολογισμού των ανταλλαγμάτων παραχώρησης που καταβάλλονται στο Ελληνικό Δημόσιο σε εκτέλεση των συμβάσεων παραχώρησης:

α) του αποκλειστικού δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσης των γηπέδων, κτιρίων και εγκαταστάσεων της χερσαίας ζώνης των λιμένων, και

β) του αποκλειστικού δικαιώματος λειτουργίας και εκμετάλλευσης των αερολιμένων δυνάμει των διατάξεων του κεφαλαίου Α του ν. 3986/2011 και του ν. 4389/2016.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ


Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    NACE

    • 84.11 Γενικές δραστηριότητες δημόσιας διοίκησης

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έλεγχος της βάσης υπολογισμού των ανταλλαγμάτων παραχώρησης που καταβάλλονται στο Ελληνικό Δημόσιο σε εκτέλεση των συμβάσεων παραχώρησης


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), Αίτηση (ψηφιακά), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα, email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Ενημέρωση από έκαστο δημόσιο φορέα για το ποσό κατάθεσης και αναλυτικός υπολογισμός του ανταλλάγματος παραχώρησης. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Ενημέρωση από έκαστο δημόσιο φορέα για το ποσό κατάθεσης και αναλυτικός υπολογισμός του ανταλλάγματος παραχώρησης.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 2 Αποστολή από έκαστο δημόσιο φορέα αποδεικτικών στοιχείων / δικαιολογητικών για τη βάση υπολογισμού του ανταλλάγματος (οικονομικές καταστάσεις, κ.λπ.). Αποδεικτικό

       Αποστολή από έκαστο δημόσιο φορέα αποδεικτικών στοιχείων / δικαιολογητικών για τη βάση υπολογισμού του ανταλλάγματος (οικονομικές καταστάσεις, κ.λπ.).

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3798

      • Προεδρικό Διάταγμα 31 142 2017 181 Α

       Περιγραφή Νομικό πλαίσιο αρμοδιοτήτων της Μονάδας Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Οικονομικών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100181

      • Νόμος 1 έως 9 3986 2011 152 Α

       Περιγραφή Διατάξεις λειτουργίας του ΤΑΙΠΕΔ, σύμφωνα με τις οποίες διαμορφώνονται οι συμβάσεις αποκρατικοποιήσεων, τα έσοδα των οποίων παρακολουθεί η Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Οικονομικών. .

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100152

      • Νόμος 4270 2014 143 Α

       Περιγραφή Νόμος περί Δημοσίου Λογιστικού, σύμφωνα με το οποίο γίνεται ο έλεγχος των εσόδων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100143

      • Νόμος 184 έως 214 4389 2016 94 Α

       Περιγραφή Διατάξεις λειτουργίας της ΕΕΣΥΠ, σύμφωνα με τις οποίες διαμορφώνονται οι συμβάσεις αποκρατικοποιήσεων, τα έσοδα των οποίων παρακολουθεί η Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Οικονομικών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100094

      • 1 Αναζήτηση δικαιολογητικών για τον έλεγχο της βάσης υπολογισμού του ανταλλάγματος παραχώρησης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Επικοινωνία και αλληλογραφία με τους υπόχρεους φορείς (πχ. Οργανισμούς Λιμένων, Εταιρίες Αερολιμένων, κα.) για την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του ανταλλάγματος παραχώρησης, όπως Οικονομικές Καταστάσεις, Ισοζύγια, Αναλυτικά Καθολικά, Βεβαιώσεις Ορκωτών Λογιστών, κλπ.).

       Όχι Όχι


      • 2 Υπολογισμός του οφειλόμενου ανταλλάγματος παραχώρησης και έλεγχος με το καταβληθέν.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υπολογισμός του οφειλόμενου ανταλλάγματος παραχώρησης από την Υπηρεσία, με βάση τα οριζόμενα στις συμβάσεις παραχώρησης και τα υποβληθέντα, από τους υπόχρεους φορείς, στοιχεία. Έλεγχος μεταξύ οφειλόμενου και καταβληθέντος ανταλλάγματος παραχώρησης.

       Όχι Όχι


      • 3 Σύνταξη Εντύπου Εκκαθάρισης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Καταχώρηση στο Έντυπο Εκκαθάρισης: α) των οικονομικών στοιχείων που συμμετέχουν στη βάση υπολογισμού του ανταλλάγματος παραχώρησης, σύμφωνα με την Υπηρεσία, καθώς και των λοιπών στοιχείων (ποσοστό, επιτόκιο υπερημερίας κ.λπ.) για τον υπολογισμό του οφειλόμενου ανταλλάγματος παραχώρησης και του προσδιορισμού τυχόν διαφορών με το καταβληθέν, β) των οικονομικών στοιχείων που συμμετέχουν στην βάση υπολογισμού του ανταλλάγματος παραχώρησης, σύμφωνα με τους υπόχρεους φορείς, καθώς και των λοιπών στοιχείων (ποσοστό, επιτόκιο υπερημερίας κ.λπ.) για τον υπολογισμό του ανταλλάγματος παραχώρησης που οφείλουν να αποδώσουν στο Δημόσιο και γ) τυχόν διαφορών μεταξύ του οφειλόμενου με βάση τον υπολογισμό της Υπηρεσίας ανταλλάγματος παραχώρησης και του οφειλόμενου με βάση τον υπολογισμό των υπόχρεων σε καταβολή φορέων, καθώς και των οφειλόμενων τόκων υπερημερίας σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής αυτού.

       Όχι Όχι


      • 4 Αναζήτηση τυχόν διαφοράς και τόκων υπερημερίας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έγγραφο προς τους υπόχρεους φορείς για αναζήτηση: α) τυχόν προκύπτουσας διαφοράς μεταξύ του οφειλόμενου ανταλλάγματος παραχώρησης και του καταβληθέντος, και β) τυχόν οφειλόμενων τόκων υπερημερίας σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής του ανταλλάγματος παραχώρησης.

       Όχι Όχι


      • 5 Ενημέρωση της βάσης δεδομένων εσόδων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ενημέρωση της μηχανογραφικής βάσης που τηρείται για την παρακολούθηση των ανωτέρω εσόδων και την εξαγωγή αναφορών, με ανάλυση ανά κατατεθειμένο ποσό/έσοδο (πχ. Επωνυμία Οργανισμού ή Εταιρείας, καταβληθέν αντάλλαγμα παραχώρησης ανά έτος, καταβληθέντες τόκοι υπερημερίας κ.λπ.).

       Σημειώσεις Για την παρακολούθηση της είσπραξης των ανταλλαγμάτων παραχώρησης δεν υφίσταται προς το παρόν σχετικό πληροφοριακό σύστημα που να στηρίζει την όλη διαδικασία.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.