Έναρξη ατομικής επιχείρησης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση1135f0f9-14f9-4f8f-b8d7-1024a495de6a 113509

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

7 λεπτά

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά τις συνολικές ενέργειες που πρέπει να γίνουν προκειμένου να πραγματοποιηθεί Έναρξη Ατομικής Επιχείρησης με εμπορική δραστηριότητα από φυσικά πρόσωπα ή εκπροσώπους τους. Συγκεκριμένα συγκεντρώνει την Έναρξη εργασιών στην Εφορία και την καταχώριση της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Συναρμόδιος φορέας για τη διαδικασία αυτή είναι η Διεύθυνση Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επένδύσεων, καθώς ενοποιούνται δύο (2) διακριτές, ισχύουσες, φυσικές διαδικασίες: 1. Της Έναρξης εργασιών σε ΔΟΥ και 2. Της καταχώρισης Ατομικής Επιχείρησης στο ΓΕΜΗ.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Έναρξη ατομικής επιχείρησης


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έναρξη ατομικής επιχείρησης

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Μητρώα που τηρούνται

      Φορολογικό μητρώο
      Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Ηλικιακές Ο αιτών/η αιτούσα πρέπει να είναι ενήλικος. Για ανηλίκους η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω της ΔΟΥ και του Γ.Ε.ΜΗ., αντίστοιχα.

       Όχι Όχι

      • 2 Υπηκοότητας Ο αιτών/η αιτούσα πρέπει να είναι Έλληνας /Ελληνίδα πολίτης ή υπήκοος Ε.Ε.. Για υπηκόους τρίτων χωρών η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω της ΔΟΥ και του Γ.Ε.ΜΗ., αντίστοιχα.

       Όχι Όχι

      • 3 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Ο αιτών/η αιτούσα πρέπει να είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδας. Για τους κατοίκους εξωτερικού η διαδικασία πραγματοποιείται από τον φορολογικό εκπρόσωπο μέσω της ΔΟΥ και του Γ.Ε.ΜΗ., αντίστοιχα.

       Όχι Όχι

      • 4 Επαγγελματικές Ο αιτών/η αιτούσα να προτίθεται να ασκήσει εμπορική δραστηριότητα.

       Όχι Όχι

      • 5 Επαγγελματικές Ο αιτών/η αιτούσα να μην έχει άλλη ατομική επιχείρηση στο όνομα του.

       Όχι Όχι

      • 6 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών/η αιτούσα πρέπει να διαθέτει κωδικούς διαπιστευτηρίων Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Taxisnet).

       Όχι Όχι

      • 7 Ταυτοπροσωπίας Σε περίπτωση που εξουσιοδοτηθεί τρίτος για να υποβάλει την ηλεκτρονική αίτηση, για να προχωρήσει στην έναρξη της ατομικής επιχείρησης, ο εξουσιοδοτούμενος, απαιτείται αυτός να διαθέτει αριθμό κινητού πιστοποιημένο στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.).

       Όχι Όχι

      • Νόμος 16 4919 2022 71 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις περί της σύστασης εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100071

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 282 ΕΞ 2023 2023 11 Β

       Περιγραφή Ηλεκτρονική υπηρεσία για την Έναρξη ατομικής επιχείρησης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230200011

       ΑΔΑ 969Χ46ΜΤΛΠ-ΔΔΞ

      • Απόφαση 1006 2013 19 Β

       Περιγραφή Απόφαση Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ.1006/31.12.2013 (ΦΕΚ Β 19/10-01-2014), όπως ισχύει.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140200019

      • Νόμος 4987 2022 206 Α

       Περιγραφή Κύρωση Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100206

      • 1 Αυθεντικοποίηση χρήστη με κωδικούς Taxisnet

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο χρήστης εισάγει τους προσωπικούς κωδικούς που διαθέτει στο Taxisnet

       Όχι Όχι


      • 2 Επιτυχής αυθεντικοποίηση χρήστη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Περιγραφή Εισάγεται επιτυχώς το ζεύγος κωδικών Taxisnet

       Ναι Όχι


      • 3 Αποτυχία αυθεντικοποίησης χρήστη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Έξοδος δεδομένων από λογισμικό

       Περιγραφή Σε περίπτωση λανθασμένης καταχώρισης του ζεύγους των κωδικών.

       Σημειώσεις Αποτελεί έξοδο από την υπηρεσία.

       Ναι Ναι


      • 4 Επιλογή ρόλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Επιλέγει ο χρήστης - Σύνδεση για Ιδία χρήση - Σύνδεση εκ μέρους τρίτου

       Σημειώσεις Η οθόνη επιλογής τρόπων σύνδεσης εμφανίζεται στο χρήστη μόνο εφόσον αναγνωριστεί από την εφαρμογή ότι για τον Α.Φ.Μ. που έχει εισαχθεί έχει βρεθεί ενεργή εξουσιοδότηση από άλλον χρήστη για την κατάθεση της αίτησης έναρξης ατομικής επιχείρησης αντί αυτού. Η εξουσιοδότηση αυτή, θα πρέπει να έχει δημιουργηθεί σε προγενέστερο χρόνο από το φορολογούμενο, ο οποίος θα έχει επιλέξει τον εξουσιοδοτούμενο καθώς και την έδρα της επιχείρησης.

       Όχι Όχι


      • 5 Σύνδεση εκ μέρους τρίτου - επιλογή εντολέως

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Επιλογή εντολέως από την εμφανιζόμενη λίστα

       Σημειώσεις Ο εξουσιοδοτημένος χρήστης μπορεί να έχει λάβει εξουσιοδοτήσεις από πολλαπλούς φορολογούμενους

       Ναι Όχι


      • 6 Σύνδεση για Ιδία χρήση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό


       Ναι Όχι


      • 7 Ανάκτηση των στοιχείων φορολογούμενου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Πραγματοποιείται από το λογισμικό του αρμόδιου φορέα (την ίδια την εφαρμογή), με διαλειτουργικότητα με το Μητρώο TAXIS.

       Όχι Όχι


      • 8 Επιτυχής ανάκτηση - Επισκόπηση στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Περιγραφή Εμφανίζονται προσυμπληρωμένα και κλειδωμένα τα πεδία: Όνομα/ Επώνυμο/ Πατρώνυμο / ΑΦΜ / ΔΟΥ.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν έχει υποβάλει σε προηγούμενο χρόνο αίτημα, επιλέγοντας Νέο Αίτημα εκκινεί τη διαδικασία. Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει ήδη αποθηκεύσει σε προηγούμενο χρόνο μια αίτηση, βλέπει την αίτηση αυτή και μπορεί να την επεξεργαστεί.

       Ναι Όχι


      • 9 Αποτυχία ανάκτησης στοιχείων του φορολογούμενου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Έξοδος δεδομένων από λογισμικό

       Περιγραφή Εμφανίζεται μήνυμα αποτυχίας ανάλογα την αιτία και αποτελεί έξοδο από την υπηρεσία

       Σημειώσεις Λόγοι αποτυχίας κατά τον έλεγχο: ο φορολογούμενος - δεν υπάρχει / είναι απενεργοποιημένος / είναι αποθανών - είναι ανήλικος - είναι κάτοικος εξωτερικού - έχει ήδη ενεργή επιχείρηση στο όνομα του - τα στοιχεία του στο φορολογικό μητρώο είναι ελλιπή ή δεν έχει καταχωριστεί το ταυτοποιητικό του έγγραφο

       Ναι Ναι


      • 10 Επιλογή είδους έδρας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Επιλέγει ο χρήστης το είδος της έδρας.

       Σημειώσεις Είδη έδρας επιχείρησης: - ιδιόκτητη - μισθωμένη

       Όχι Όχι


      • 11 Ανάκτηση στοιχείων ιδιόκτητης έδρας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Αρχικά συμπληρώνεται ο Α.Τ.ΑΚ. και με το πλήκτρο "Εύρεση", με διαλειτουργικότητα ανακτώνται τα στοιχεία της ιδιόκτητης έδρας (Α.Τ.ΑΚ., Αριθμός Παροχής, Είδος ακινήτου, ΑΦΜ ιδιοκτήτη, Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία, Όροφος, Εμβαδόν) για να γίνει η επιλογή της.

       Σημειώσεις Με διαλειτουργικότητα με άλλα πληροφοριακά συστήματα πραγματοποιείται εύρεση των στοιχείων διεύθυνσης του επιλεγμένου ακινήτου.

       Ναι Όχι


      • 12 Συμπλήρωση στοιχείων ιδιόκτητης έδρας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Με διαλειτουργικότητα με άλλα πληροφοριακά συστήματα (Περιουσιολόγιο Ε9) πραγματοποιείται εύρεση των στοιχείων διεύθυνσης του επιλεγμένου ακινήτου και προσυμπληρώνονται τα στοιχεία διεύθυνσης της έδρας της ατομικής επιχείρησης που αφορούν την οδό, τον αριθμό, τον ταχυδρομικό κώδικα κατά ΕΛΤΑ. Επιπρόσθετα, γίνεται συστημική ανάκτηση των στοιχείων του Δήμου και του Νομού και ο χρήστης επιλέγει την περιοχή και τον οικισμό από λίστα προτεινόμενων τιμών. Στην περίπτωση που δεν είναι συμπληρωμένος ο ΤΚ στην εικόνα του ακινήτου στο Ε9, ο χρήστης μπορεί να τον συμπληρώσει εδώ και να ενημερωθεί στη συνέχεια ασύγχρονα και το πληροφοριακό σύστημα του περιουσιολογίου.

       Ναι Όχι


      • 13 Ανάκτηση στοιχείων μισθωμένης έδρας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο χρήστης συμπληρώνει τον αριθμό ηλεκτρονικού μισθωτηρίου και το έτος σύνταξης αυτού και το σύστημα ανακτά από το Πληροφοριακό Σύστημα Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας τα στοιχεία του ακινήτου και της μίσθωσης (Α.Τ.ΑΚ., Αριθμός Παροχής, Αριθμός Υποβολής Μισθωτηρίου, Έτος Υποβολής, Περίοδος Ισχύος, Είδος Μίσθωσης, ΑΦΜ Εκμισθωτή, Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία Εκμισθωτή, Όροφος, Εμβαδόν) ώστε να γίνει η επιλογή.

       Σημειώσεις Με διαλειτουργικότητα με άλλα πληροφοριακά συστήματα πραγματοποιείται εύρεση των στοιχείων διεύθυνσης του επιλεγμένου ακινήτου.

       Ναι Όχι


      • 14 Συμπλήρωση στοιχείων μισθωμένης έδρας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Με διαλειτουργικότητα με άλλα πληροφοριακά συστήματα (Πληροφοριακό Σύστημα Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας) πραγματοποιείται εύρεση των στοιχείων διεύθυνσης του επιλεγμένου ακινήτου και προσυμπληρώνονται τα στοιχεία διεύθυνσης της έδρας της ατομικής επιχείρησης που αφορούν την οδό, τον αριθμό, τον ταχυδρομικό κώδικα κατά ΕΛΤΑ. Επιπρόσθετα, γίνεται συστημική ανάκτηση των στοιχείων του Δήμου και του Νομού και ο χρήστης επιλέγει την περιοχή και τον οικισμό από λίστα προτεινόμενων τιμών.

       Ναι Όχι


      • 15 Μισθωμένη έδρα χωρίς ταχυδρομικό κωδικό (ΤΚ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Περιγραφή Αν η έδρα που θέλει να δηλώσει ο χρήστης είναι μισθωμένη και στο μισθωτήριο δεν αναγράφεται ο Ταχυδρομικός Κώδικας (ΤΚ) στη διεύθυνση, θα πρέπει να διορθωθεί το μισθωτήριο και να επαναληφθεί η διαδικασία της αίτησης.

       Σημειώσεις Εάν δεν διορθωθεί το μισθωτήριο η έναρξη της επιχείρησης θα γίνει στην αρμόδια ΔΟΥ.

       Ναι Ναι


      • 16 Μισθωμένη έδρα με ταχυδρομικό κωδικό (ΤΚ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Περιγραφή Προχωράει κανονικά η διαδικασία στο επόμενο βήμα της.

       Ναι Όχι


      • 17 Συμπλήρωση στοιχείων επιχείρησης και δέσμευση διακριτικού τίτλου στο ΓΕΜΗ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό συναρμόδιου φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Περιγραφή Ο χρήστης συμπληρώνει τα παρακάτω στοιχεία: -Στοιχεία Επιχείρησης Διακριτικός Τίτλος Επιχείρησης, Προέλευση Έναρξης, Εμπορικό Επιμελητήριο, e-mail, Ιστότοπος, Σταθερό Τηλέφωνο, Κινητό Τηλέφωνο, Ιστοσελίδα Ηλεκτρονικού Εμπορίου - Στοιχεία ΕΛΠ (Ημερομηνία Λήξης Φορολογικού Έτους, Ημερομηνία Λήξης 1ου Φορολογικού Έτους, Κατηγορία Βιβλίων), Τρόπος Ένταξης - Στοιχεία ΦΠΑ (Υπαγωγή ΦΠΑ, Τρόπος Ένταξης, Καθεστώς ΦΠΑ, Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ), Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές) - Στοιχεία Δραστηριοτήτων Επιχείρησης (Τρόπος Άσκησης Δραστηριότητας, ΚΑΔ, Περιγραφή, Είδος Δραστηριότητας). Ο διακριτικός τίτλος της επιχείρησης πρέπει να προδεσμευτεί στο Γ.Ε.ΜΗ., αφού ελεγχθεί μέσω διαλειτουργικότητας ότι δεν χρησιμοποιείται ήδη. Το πεδίο της επωνυμίας της επιχείρησης είναι προσυμπληρωμένο με το ονοματεπώνυμο του Φυσικού Προσώπου.

       Όχι Όχι


      • 18 Αποστολή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)


       Σημειώσεις Διενεργείται μια σειρά συστημικών κλήσεων για την εγγραφή της έναρξης τόσο στα μητρώα της ΑΑΔΕ και του ΓΕΜΗ.

       Όχι Όχι


      • 19 Έκδοση βεβαίωσης έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου επιτηδευματία


       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Περιγραφή Παράγεται βεβαίωση έναρξης εργασιών της επιχείρησης και περιλαμβάνονται και ο αριθμός και η ημερομηνία καταχώρισης στο ΓΕΜΗ. Το έγγραφο διαθέτει προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα και χρονοσήμανση, κωδικάριθμο και κωδικό QR για την επαλήθευση του. Μπορεί να διακινηθεί τόσο ηλεκτρονικά όσο και έντυπα. Στην έντυπη μορφή του δεν χρειάζεται επικύρωση και επιβεβαιώνεται με την εφαρμογή εγγυρότητας εγγράφων του gov.gr

       Σημειώσεις Η ανάκτηση της βεβαίωσης γίνεται στη σελίδα myAADE και συγκεκριμένα στην επιλογή Μητρώο & επικοινωνία / e-κοινοποιήσεις. Η βεβαίωση αποστέλλεται στη θυρίδα του φορολογουμένου στο myAADE και η ανάκτηση της γίνεται από τον ιστότοπο της ΑΑΔΕ (www.aade.gr), μέσω της επιλογής myAADE / Μητρώο & Επικοινωνία / e-κοινοποιήσεις, με τη χρήση κωδικών TAXISnet.

       Ναι Όχι


      • 20 Αποτυχία ολοκλήρωσης της διαδικασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Περιγραφή Μη έκδοση Βεβαίωσης

       Σημειώσεις Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται στη ΔΟΥ.

       Ναι Ναι


      • 21 Αποστολή ενημέρωσης στον εξουσιοδοτούμενο/ εξουσιοδοτούμενη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Ο/η εξουσιοδοτημένος/ μένη ενημερώνονται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας με γραπτό μήνυμα (sms) και μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.