Ένταση /Προσφυγή κατά Διοικητικής Απόφασης Κύριας / Επικουρικής Σύνταξης & Εφάπαξ Παροχής eΕΦΚΑ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηb3545d4a-1aca-423f-ba00-7c0b5514b5be 354541

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  0

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  90 ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην υποβολή ένστασης/ προσφυγής από τον ασφαλισμένο/συνταξιούχο κατά Διοικητικών Πράξεων e-ΕΦΚΑ. Οι ενστάσεις/ προσφυγές εξετάζονται από αρμόδια Διοικητική Επιτροπή.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

  Κατατίθεται από

  Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Ένσταση κατά Διοικητικής Απόφασης Κύριας / Επικουρικής Σύνταξης & Εφάπαξ Παροχής


  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Δικαστική Προσφυγή


     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Ένσταση κατά Διοικητικών Πράξεων e-ΕΦΚΑ Προσφυγή κατά Διοικητικών Πράξεων e-ΕΦΚΑ

       Επίσημος τίτλος

       Ένσταση κατά των Διοικητικών Αποφάσεων Κύριας / Επικουρικής Σύνταξης & Εφάπαξ Παροχής

       Γλώσσες παροχής

       Ελληνικά

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο)

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,,,


       • 1 Ασφαλιστικές Να έχει εκδοσθεί Διοικητική Πράξη e-ΕΦΚΑ


        Όχι Όχι

       • 2 Χρονικής προθεσμίας Η υποβολή ένστασης/προσφυγής κατά διοικητικής Πράξης e-ΕΦΚΑ γίνεται εντός εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίηση της Διοικητικής Πράξης.


        Όχι Όχι

       • Νόμος 52 4387 2016 85 Α

        Περιγραφή Οργανισμός του eΕΦΚΑ

        ΑΔΑ https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20160100085

       • Νόμος 53 4756 2020 235 Α

        Περιγραφή Συνέχιση λειτουργίας Διοικητικών Επιτροπών του e-ΕΦΚΑ σε περιπτώσεις διοικητικής αναδιάρθρωσης ή μεταφοράς αρμοδιοτήτων Υπηρεσιακών Μονάδων του e-ΕΦΚΑ.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100235

       • Νόμος 28 4997 2022 219 Α

        Περιγραφή Προθεσμία και αρμοδιότητα για την άσκηση προσφυγής κατά των αποφάσεων των Διοικητικών Επιτροπών του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100219

       • Υπουργική Απόφαση 105837 2022 5807 Β

        Περιγραφή Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 11641/08.02.2022 απόφασης «Σύσταση, σύνθεση και λειτουργία Διοικητικών Επιτροπών του e-ΕΦΚΑ».

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220205807

       • Νόμος 138 4052 2012 41 Α

        Περιγραφή Ρυθμίσεις ασφαλισμένων του eΕΦΚΑ.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100041

       • 1 Παραλαβή ένστασης κατά Διοικητικής Απόφασης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Υποβολή ένστασης Κατά Διοικητικής Απόφασης.

        Σημειώσεις Η ένσταση θα πρέπει να υποβληθεί εντός εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης.

        Όχι Όχι


       • 2 Εισήγηση για εκδίκαση ένστασης από Διοικητική Επιτροπή

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο Προϊστάμενος της οικείας Διεύθυνσης εισηγείται το θέμα της ένστασης για εκδίκαση από την Διοικητική Επιτροπή σχετικής αρμοδιότητας.

        Όχι Όχι


       • 3 Εξέταση της ένστασης από αρμόδια Διοικητική Επιτροπή

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Όχι Όχι


       • 4 Έκδοση Εγκριτικής Απόφασης της Διοικητικής Επιτροπής - Ενημέρωση του αιτούντος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Έκδοση Εγκριτικής Απόφασης επί της ένστασης.

        Ναι Όχι


       • 5 Προσφυγή Προϊσταμένου Διεύθυνσης επί της Απόφασης Διοικητικής Επιτροπής

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Στην περίπτωση εγκριτικής απόφασης επί της ένστασης, ο αρμόδιος Προϊστάμενος Διεύθυνσης μπορεί να ασκήσει δικαστική προσφυγή επί της απόφασης.

        Σημειώσεις Σε περίπτωση δικαστικής προσφυγής η απόφαση της ΤΔΕ δεν εκτελείται.

        Ναι Ναι


       • 6 Έκδοση Απορριπτικής Απόφασης Διοικητικής Επιτροπής - Ενημέρωση του αιτούντος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η Διοικητική Επιτροπή εκδίδει απορριπτική απόφαση επί της ένστασης.

        Σημειώσεις Σε περίπτωση απόρριψης της ένστασης, η απόφαση καθίσταται οριστική.

        Ναι Ναι


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.