Ένταση /Προσφυγή κατά Διοικητικής Απόφασης Κύριας / Επικουρικής Σύνταξης & Εφάπαξ Παροχής eΕΦΚΑ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση5e7ce1a5-856b-497e-91a3-b924330c4e2b 099325

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΕΦΚΑ


Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  0

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  3 Μήνες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην υποβολή ένστασης/ προσφυγής από τον ασφαλισμένο/συνταξιούχο κατά Διοικητικών Πράξεων e-ΕΦΚΑ. Οι ενστάσεις/ προσφυγές εξετάζονται από αρμόδια Διοικητική Επιτροπή.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ


  Διάρκεια Ισχύος

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

  Κατατίθεται από

  Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Ένσταση κατά Διοικητικής Απόφασης Κύριας / Επικουρικής Σύνταξης & Εφάπαξ Παροχής


  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο,

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Δικαστική Προσφυγή


     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Ένσταση κατά Διοικητικών Πράξεων e-ΕΦΚΑ Προσφυγή κατά Διοικητικών Πράξεων e-ΕΦΚΑ

       Επίσημος τίτλος

       Ένσταση κατά των Διοικητικών Αποφάσεων Κύριας / Επικουρικής Σύνταξης & Εφάπαξ Παροχής

       Γλώσσες παροχής

       Ελληνικά

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο)

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,,,


       • 1 Ασφαλιστικές Να έχει εκδοσθεί Διοικητική Πράξη e-ΕΦΚΑ


        Όχι Όχι

       • 2 Χρονικής προθεσμίας Η υποβολή ένστασης/προσφυγής κατά διοικητικής Πράξης e-ΕΦΚΑ γίνεται εντός εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίηση της Διοικητικής Πράξης.


        Όχι Όχι

       • Νόμος 52 4387 2016 85 Α

        Περιγραφή Οργανισμός του eΕΦΚΑ

        ΑΔΑ https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20160100085

       • Νόμος 53 4756 2020 235 Α

        Περιγραφή Συνέχιση λειτουργίας Διοικητικών Επιτροπών του e-ΕΦΚΑ σε περιπτώσεις διοικητικής αναδιάρθρωσης ή μεταφοράς αρμοδιοτήτων Υπηρεσιακών Μονάδων του e-ΕΦΚΑ.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100235

       • Νόμος 28 4997 2022 219 Α

        Περιγραφή Προθεσμία και αρμοδιότητα για την άσκηση προσφυγής κατά των αποφάσεων των Διοικητικών Επιτροπών του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100219

       • Υπουργική Απόφαση 105837 2022 5807 Β

        Περιγραφή Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 11641/08.02.2022 απόφασης «Σύσταση, σύνθεση και λειτουργία Διοικητικών Επιτροπών του e-ΕΦΚΑ».

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220205807

       • Νόμος 138 4052 2012 41 Α

        Περιγραφή Ρυθμίσεις ασφαλισμένων του eΕΦΚΑ.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100041

       • 1 Παραλαβή ένστασης κατά Διοικητικής Απόφασης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Υποβολή ένστασης Κατά Διοικητικής Απόφασης.

        Σημειώσεις Η ένσταση θα πρέπει να υποβληθεί εντός εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης.

        Όχι Όχι


       • 2 Εισήγηση για εκδίκαση ένστασης από Διοικητική Επιτροπή

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο Προϊστάμενος της οικείας Διεύθυνσης εισηγείται το θέμα της ένστασης για εκδίκαση από την Διοικητική Επιτροπή σχετικής αρμοδιότητας.

        Όχι Όχι


       • 3 Εξέταση της ένστασης από αρμόδια Διοικητική Επιτροπή

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Όχι Όχι


       • 4 Έκδοση Εγκριτικής Απόφασης της Διοικητικής Επιτροπής - Ενημέρωση του αιτούντος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Έκδοση Εγκριτικής Απόφασης επί της ένστασης.

        Ναι Όχι


       • 5 Προσφυγή Προϊσταμένου Διεύθυνσης επί της Απόφασης Διοικητικής Επιτροπής

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Στην περίπτωση εγκριτικής απόφασης επί της ένστασης, ο αρμόδιος Προϊστάμενος Διεύθυνσης μπορεί να ασκήσει δικαστική προσφυγή επί της απόφασης.

        Σημειώσεις Σε περίπτωση δικαστικής προσφυγής η απόφαση της ΤΔΕ δεν εκτελείται.

        Ναι Ναι


       • 6 Έκδοση Απορριπτικής Απόφασης Διοικητικής Επιτροπής - Ενημέρωση του αιτούντος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η Διοικητική Επιτροπή εκδίδει απορριπτική απόφαση επί της ένστασης.

        Σημειώσεις Σε περίπτωση απόρριψης της ένστασης, η απόφαση καθίσταται οριστική.

        Ναι Ναι


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.