Ένταση /Προσφυγή κατά Διοικητικής Απόφασης Κύριας / Επικουρικής Σύνταξης & Εφάπαξ Παροχής eΕΦΚΑ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηb3545d4a-1aca-423f-ba00-7c0b5514b5be 354541

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην υποβολή ένστασης/ προσφυγής από τον ασφαλισμένο/συνταξιούχο κατά Διοικητικών Πράξεων e-ΕΦΚΑ. Οι ενστάσεις/ προσφυγές εξετάζονται από αρμόδια Διοικητική Επιτροπή.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Ένσταση κατά Διοικητικής Απόφασης Κύριας / Επικουρικής Σύνταξης & Εφάπαξ Παροχής


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Ένσταση κατά Διοικητικών Πράξεων e-ΕΦΚΑ Προσφυγή κατά Διοικητικών Πράξεων e-ΕΦΚΑ

      Επίσημος τίτλος

      Ένσταση κατά των Διοικητικών Αποφάσεων Κύριας / Επικουρικής Σύνταξης & Εφάπαξ Παροχής

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Ασφαλιστικές Να έχει εκδοσθεί Διοικητική Πράξη e-ΕΦΚΑ

       Όχι Όχι

      • 2 Χρονικής προθεσμίας Η υποβολή ένστασης/προσφυγής κατά διοικητικής Πράξης e-ΕΦΚΑ γίνεται εντός εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίηση της Διοικητικής Πράξης.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 52 4387 2016 85 Α

       Περιγραφή Οργανισμός του eΕΦΚΑ

       ΑΔΑ https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20160100085

      • Νόμος 53 4756 2020 235 Α

       Περιγραφή Συνέχιση λειτουργίας Διοικητικών Επιτροπών του e-ΕΦΚΑ σε περιπτώσεις διοικητικής αναδιάρθρωσης ή μεταφοράς αρμοδιοτήτων Υπηρεσιακών Μονάδων του e-ΕΦΚΑ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100235

      • Νόμος 28 4997 2022 219 Α

       Περιγραφή Προθεσμία και αρμοδιότητα για την άσκηση προσφυγής κατά των αποφάσεων των Διοικητικών Επιτροπών του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100219

      • Υπουργική Απόφαση 105837 2022 5807 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 11641/08.02.2022 απόφασης «Σύσταση, σύνθεση και λειτουργία Διοικητικών Επιτροπών του e-ΕΦΚΑ».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220205807

      • Νόμος 138 4052 2012 41 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις ασφαλισμένων του eΕΦΚΑ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100041

      • 1 Παραλαβή ένστασης κατά Διοικητικής Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποβολή ένστασης Κατά Διοικητικής Απόφασης.

       Σημειώσεις Η ένσταση θα πρέπει να υποβληθεί εντός εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης.

       Όχι Όχι


      • 2 Εισήγηση για εκδίκαση ένστασης από Διοικητική Επιτροπή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος της οικείας Διεύθυνσης εισηγείται το θέμα της ένστασης για εκδίκαση από την Διοικητική Επιτροπή σχετικής αρμοδιότητας.

       Όχι Όχι


      • 3 Εξέταση της ένστασης από αρμόδια Διοικητική Επιτροπή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση Εγκριτικής Απόφασης της Διοικητικής Επιτροπής - Ενημέρωση του αιτούντος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έκδοση Εγκριτικής Απόφασης επί της ένστασης.

       Ναι Όχι


      • 5 Προσφυγή Προϊσταμένου Διεύθυνσης επί της Απόφασης Διοικητικής Επιτροπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στην περίπτωση εγκριτικής απόφασης επί της ένστασης, ο αρμόδιος Προϊστάμενος Διεύθυνσης μπορεί να ασκήσει δικαστική προσφυγή επί της απόφασης.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση δικαστικής προσφυγής η απόφαση της ΤΔΕ δεν εκτελείται.

       Ναι Ναι


      • 6 Έκδοση Απορριπτικής Απόφασης Διοικητικής Επιτροπής - Ενημέρωση του αιτούντος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Διοικητική Επιτροπή εκδίδει απορριπτική απόφαση επί της ένστασης.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση απόρριψης της ένστασης, η απόφαση καθίσταται οριστική.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.