Έξοδος και επανείσοδος υπηκόων τρίτων χωρών, κατόχων ληγμένων αδειών διαμονής ή αιτούντων λήψης αρχικής άδειας διαμονής

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση8b192811-ad0f-49c5-87eb-91180186191c 790360

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση προστασίας συνόρων, Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

20 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έξοδο και επανείσοδο υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι έχουν αιτηθεί αρχική άδεια διαμονής ή των οποίων η άδεια παραμονής έχει λήξει.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση προστασίας συνόρων, Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας.

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη παρέχεται δικαίωμα εξόδου στους κατόχους βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης προς άλλη τρίτη χώρα εκτός κρατών μελών Σένγκεν. Στην περίπτωση αυτή, τίθεται προθεσμία επιστροφής, μετά την πάροδο της οποίας ο κάτοχος της βεβαίωσης δεν γίνεται πλέον δεκτός στο ελληνικό έδαφος.

Τελευταία ενημέρωση

17/10/2023

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έκδοση Υπουργικής Απόφασης αναφορικά με την έξοδο και επανείσοδο αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών, κατόχων αδειών διαμονής, η ισχύς των οποίων έχει λήξει, καθώς και αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν αιτηθεί τη λήψη αρχικής άδειας διαμονής

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση Υπουργικής Απόφασης με την οποία επιτρέπεται η έξοδος και επανείσοδος στη χώρα αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών, κατόχων αδειών διαμονής, η ισχύς των οποίων έχει λήξει, καθώς και αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν αιτηθεί τη λήψη αρχικής άδειας διαμονής


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Εισήγηση

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,


      • 1 Χρονικής προθεσμίας Τίθεται προθεσμία επιστροφής, μετά την πάροδο της οποίας ο κάτοχος της βεβαίωσης δεν γίνεται πλέον δεκτός στο ελληνικό έδαφος.

       Όχι Όχι

      • 1 Βεβαίωση κατάθεσης αίτησης για αρχική χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής Βεβαίωση

       Βεβαίωση κατάθεσης αίτησης για αρχική χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής       Σημειώσεις: Η βεβαίωση αυτή δεν παρέχει δικαίωμα κυκλοφορίας εντός του χώρου Schengen. Σε έκτακτες περιστάσεις δύναται να παρέχει δικαίωμα εξόδου του κατόχου της προς άλλη τρίτη χώρα εκτός κρατών − μελών Σένγκεν, με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Στην περίπτωση αυτή, τίθεται προθεσμία επιστροφής, μετά την πάροδο της οποίας ο κάτοχος της βεβαίωσης δεν γίνεται πλέον δεκτός στο ελληνικό έδαφος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 2 Ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής σύμφωνα με το άρθ. 25 παρ. 4 του ν.4251/2014 Βεβαίωση

       Ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής σύμφωνα με το άρθ. 25 παρ. 4 του ν.4251/2014       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 9703

      • Νόμος 1 περ. ιζ', 8,9 και 25 4251 2014 80 Α

       Περιγραφή Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100080

      • 1 Κατάρτιση εισήγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατάρτιση εισήγησης από τη Διεύθυνση Προστασίας Συνόρων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

       Όχι Όχι


      • 2 Εξέταση της εισήγησης από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η εισήγηση εξετάζεται αρχικά από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία και λαμβάνεται η απόφαση από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση Υπουργικής Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται η Υπουργική Απόφαση, κατόπιν εξέτασης της εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας.

       Όχι Όχι


      • 4 Δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης στο Φ.Ε.Κ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Μετά τη λήψη απόφασης από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη επί της εισήγησης δημοσιεύεται η Υπουργική Απόφαση στο Φ.Ε.Κ.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.