Ίδρυση Καταστήματος Λιανικού Εμπορίου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηec270720-32df-45af-8e87-fcf5372ce0cb 993363 Establishment of a Retail Shop

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Δήμοι, Διεύθυνση ή Τμήμα Εμπορίου του οικείου Δήμου

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά τη χορήγηση άδειας για την ίδρυση καταστήματος λιανικού εμπορίου.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση ή Τμήμα Εμπορίου του οικείου Δήμου

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Σημαντική σημείωση: δεν απαιτείται η χορήγηση της συγκεκριμένης άδειας, ανεξάρτητα από τη συνολική επιφάνεια του εμπορικού καταστήματος, για τις περιφέρειες Αττικής και τον Δήμο Θεσσαλονίκης (άρθρο 10 του Ν. 3377/2005).

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Διοικητική προσφυγή
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Σε περίπτωση που η ως άνω προθεσμία παρέλθει άκαρπη, η αίτηση χορήγησης άδειας ίδρυσης καταστήματος λιανικού εμπορίου λογίζεται ότι έχει γίνει δεκτή.

    NACE

    • 47 Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Ίδρυση Καταστήματος Λιανικού Εμπορίου

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,


      • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

       Όχι Όχι

      • 2 Πολεοδομικές Ο χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός να είναι ο κατάλληλος, συνυπολογίζοντας τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, να εναρμονίζεται ο όγκος και ο τύπος της μονάδας προς το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής και να υφίσταται οδικό δίκτυο και λοιπά έργα υποδομής, λαμβάνοντας υπόψη την επιβάρυνση του περιβάλλοντος από τις μετακινήσεις.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Ο ενδιαφερόμενος να είναι νόμιμος κάτοχος του καταστήματος.

       Όχι Όχι

      • 4 Τεχνικές Τα καταστήματα πρέπει να διαθέτουν τους αναγκαίους χώρους για τη στάθμευση των οχημάτων των πελατών και την εκφόρτωση των εμπορευμάτων, κατά τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις.

       Όχι Όχι

      • 5 Τεχνικές Εφόσον απαιτείται, τήρηση κατώτατου ορίου περί συνολικής επιφάνειας του εμπορικού καταστήματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του ν. 3377/2005.

       Όχι Όχι

      • 6 Τεχνικές Εφόσον απαιτείται, τήρηση πληθυσμιακών κριτηρίων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του ν. 3377/2005.

       Όχι Όχι

      • 1 Τοπογραφικό διάγραμμα που απεικονίζει την ωφέλιμη επιφάνεια τους αποθηκευτικούς χώρους καθώς και τους λοιπούς χώρους του καταστήματος. Τοπογραφικό διάγραμμα

       Τοπογραφικό διάγραμμα που απεικονίζει την ωφέλιμη επιφάνεια τους αποθηκευτικούς χώρους καθώς και τους λοιπούς χώρους του καταστήματος.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6851

      • 2 Σχέδιο κάτοψης των κτισμάτων και του περιβάλλοντος χώρου του καταστήματος Κάτοψη

       Σχέδιο κάτοψης των κτισμάτων και του περιβάλλοντος χώρου του καταστήματος

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2903

      • 3 Αρχιτεκτονικά σχέδια οικοδομής Αρχιτεκτονικό σχέδιο

       Αρχιτεκτονικά σχέδια οικοδομής

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3879

      • 4 Τίτλοι κτήσης ή Μισθωτήριο Συμβόλαιο Τίτλοι ιδιοκτησίας

       Τίτλοι κτήσης ή Μισθωτήριο Συμβόλαιο

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2905

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Κ1-164 2011 275 Β

       Περιγραφή Προσαρμογή διατάξεων αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στην οδηγία 2006/123/ΕΚ σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110200275

      • Νόμος 10 2323 1995 145 Α

       Περιγραφή Προϋποθέσεις - δικαιολογητικά - διαδικασία

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19950100145

      • Νόμος 10 2741 1999 199 Α

       Περιγραφή Τροποποιήσεις του ν. 2323/1995

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100199

      • Νόμος 10 3377 2005 202 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση του άρθρου 10 του ν. 2323/1995 (προϋποθέσεις- δικαιολογητικά -διαδικασία)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100202

      • Νόμος 26 3419 2005 297 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2323/1995

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100297

      • Νόμος 12 3557 2007 100 Α

       Περιγραφή Αντικατάσταση του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 2323/1995

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100100

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει στο πρωτόκολλο του οικείου Δήμου ή σε ΚΕΠ –ΕΚΕ αίτηση/ υπεύθυνη δήλωση χορήγηση άδειας ίδρυσης καταστήματος λιανικού εμπορίου συνοδευόμενη με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 4 Πρωτοκόλληση και προώθηση δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαμβάνονται η αίτηση και τα δικαιολογητικά πρωτοκολλούνται και προωθούνται στην Διεύθυνση ή Τμήμα Εμπορίου του Δήμου.

       Σημειώσεις Το συγκεκριμένο βήμα εκτελείται από την Διεύθυνση ή το Τμήμα Εμπορίου Δήμου

       Όχι Όχι


      • 5 Έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Διενεργείται έλεγχος πληρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Αν κατά τον έλεγχο πληρότητας διαπιστωθεί ότι ο φάκελος των δικαιολογητικών δεν είναι πλήρης, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται εγγράφως για τα απαιτούμενα συμπληρωματικά στοιχεία. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά είναι πλήρη, η αίτηση και ο φάκελος δικαιολογητικών προωθείται στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή του Δήμου.

       Σημειώσεις Το συγκεκριμένο βήμα εκτελείται από την Διεύθυνση ή το Τμήμα Εμπορίου Δήμου

       Όχι Όχι


      • 6 Γραπτή ενημέρωση ενδιαφερόμενου για ελλείψεις στο φάκελο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αν κατά τον έλεγχο πληρότητας διαπιστωθεί ότι ο φάκελος των δικαιολογητικών δεν είναι πλήρης, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται εγγράφως για τα απαιτούμενα συμπληρωματικά στοιχεία.

       Ναι Όχι


      • 7 Έλεγχος για τήρηση προϋποθέσεων του θεσμικού πλαισίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Διενεργείται έλεγχος των δικαιολογητικών προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των προϋποθέσεων του θεσμικού πλαισίου ενώ παράλληλα για την γνωμοδότηση της Επιτροπής λαμβάνονται υπόψη: - ο χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός και οι επιπτώσεις στο περιβάλλον και κυρίως η εναρμόνιση του όγκου και του τύπου της μονάδας προς το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής, η ύπαρξη οδικού δικτύου και λοιπών έργων υποδομής και η επιβάρυνση του περιβάλλοντος από μετακινήσεις, - τα εγκεκριμένα ρημοτομικά και πολεοδομικά σχέδια της περιοχής και τυχόν εγκεκριμένες μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, - σε περίπτωση που απαιτηθούν επιπλέον στοιχεία για την ανωτέρω αξιολόγηση και δεν μπορούν να βρεθούν από τις υπηρεσίες του δήμου αποστέλλεται έγγραφη ενημέρωση στον ενδιαφερόμενο για την προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων εντός προθεσμίας 10 ημερών.

       Σημειώσεις Το συγκεκριμένο βήμα εκτελείται από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Δήμου

       Όχι Όχι


      • 8 Έγγραφη ενημέρωση στον ενδιαφερόμενο για την προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση που απαιτηθούν επιπλέον στοιχεία για την ανωτέρω αξιολόγηση και δεν μπορούν να βρεθούν από τις υπηρεσίες του δήμου αποστέλλεται έγγραφη ενημέρωση στον ενδιαφερόμενο για την προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων εντός προθεσμίας 10 ημερών.

       Ναι Όχι


      • 9 Σύνταξη γνωμοδότησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον ολοκληρωθεί ο έλεγχος και η αξιολόγηση της αίτησης, συντάσσεται γνωμοδότηση (θετική ή αρνητική) και προωθείται στη Διεύθυνση ή το Τμήμα Εμπορίου του Δήμου.

       Σημειώσεις Το συγκεκριμένο βήμα εκτελείται από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Δήμου

       Όχι Όχι


      • 10 Σύνταξη εισήγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαβή γνωμοδότησης, σύνταξη σχετικής εισήγησης και προώθησή της στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου.

       Σημειώσεις Το συγκεκριμένο βήμα εκτελείται από την Διεύθυνση ή το Τμήμα Εμπορίου Δήμου

       Όχι Όχι


      • 11 Λήψη απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δημοτικό Συμβούλιο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη τεκμηριωμένης απόφασης για χορήγηση ή μη της άδειας ίδρυσης καταστήματος λιανικού εμπορίου.

       Όχι Όχι


      • 12 Ενημέρωση ενδιαφερόμενου για την απόφαση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος για την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η απόφαση αυτή υπόκειται σε διοικητική προσφυγή ενώπιων του Γενικού Γραμματέα της Οικείας Περιφέρειας μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίηση της απόφασης. Ο Γενικός Γραμματέας εκδίδει διαπιστωτική πράξη εντός 15 ημερών από την υποβολή της προσφυγής. Η απόφαση του Γεν. Γραμματέα υπόκειται σε αίτηση ακύρωσης ενώπιων του αρμόδιου Διοικητικού Εφετείου.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.