Αίτηση Εφαρμογής Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος και Κεφαλαίου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηaaa66738-0b81-43e2-94f0-0333aaf69cda 913677

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΟΥ, Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Τμήμα Α’ Φορολογικών Θεμάτων, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  2 έως 3

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  1 Ημέρα

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά αιτήσεις εφαρμογής των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος και Κεφαλαίου, οι οποίες υποβάλλονται στην αρμόδια ελληνική φορολογική αρχή από τον πραγματικό δικαιούχο του εισοδήματος, που έχει την φορολογική του κατοικία στη χώρα με την οποία η Ελλάδα έχει συνάψει την οικεία Σύμβαση.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης


  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

  Κατατίθεται από

  Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση για την εφαρμογή της Σύμβασης αποφυγής της διπλής φορολογίας σε δύο (2) αντίγραφα.

  Τι θα χρειαστείτε

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Παραγωγή εγγράφου

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Αίτηση Εφαρμογής Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος και Κεφαλαίου

       Γλώσσες παροχής

       Αγγλικά

       Τρόπος παροχής υπηρεσιών

       Εγκατάστασης

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (ψηφιακά)

        Συμβάντα ζωής

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,


       • 1 Διοικητικές Υποβολή Αίτησης για την εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας από φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οποιαδήποτε άλλη ένωση προσώπων.


        Όχι Όχι

       • 2 Φορολογικές Ο αιτών να είναι ο πραγματικός δικαιούχος του εισοδήματος.


        Όχι Όχι

       • 3 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Ο δικαιούχος του εισοδήματος είναι κάτοικος χώρας με την οποία η Ελλάδα έχει συνομολογήσει Σύμβαση/Συμφωνία για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος.


        Όχι Όχι

       • 4 Φορολογικές Να έχει αποκτηθεί το εισόδημα στην ελληνική επικράτεια.


        Όχι Όχι

       • 1 Δήλωση του αιτούντος (εμπεριέχεται στο σώμα της αίτησης) ότι είναι ο πραγματικός δικαιούχος Δήλωση

        Δήλωση του αιτούντος (εμπεριέχεται στο σώμα της αίτησης) ότι είναι ο πραγματικός δικαιούχος

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 9429

       • 2 Βεβαίωση από την αρμόδια αλλοδαπή φορολογική αρχή (εμπεριέχεται στο σώμα της αίτησης) ή Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας (μόνο για τις περιπτώσεις των Η.Π.Α. και Τουρκίας) Βεβαίωση

        Βεβαίωση από την αρμόδια αλλοδαπή φορολογική αρχή (εμπεριέχεται στο σώμα της αίτησης) ή Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας (μόνο για τις περιπτώσεις των Η.Π.Α. και Τουρκίας)

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Γεωγραφικές

        Όχι 9703

       • 3 Δήλωση του αιτούντος (εμπεριέχεται στο σώμα της αίτησης) ότι το εισόδημα έχει αποκτηθεί στην ελληνική επικράτεια Δήλωση

        Δήλωση του αιτούντος (εμπεριέχεται στο σώμα της αίτησης) ότι το εισόδημα έχει αποκτηθεί στην ελληνική επικράτεια

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 9429

       • Εγκύκλιος 2009 2021

        Περιγραφή Οδηγίες για την πιστοποίηση φορολογικής κατοικίας στο πλαίσιο ΣΑΦΔ Ελλάδας-Ισπανίας


       • Εγκύκλιος 1217 2020

        Περιγραφή Μεταφορά φορολογικής κατοικίας


       • Εγκύκλιος 2009 2019

        Περιγραφή Ειδική εισφορά αλληλεγγύης στο πλαίσιο ΣΑΔΦ Τροποποίηση: - ΠΟΛ 2147/26-07-2019 (Πίστωση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα εισοδήματα αλλοδαπής)


       • Εγκύκλιος 1006 2018

        Περιγραφή Φορολογική αντιμετώπιση συντάξεων, παροχών και παρόμοιων αμοιβών έναντι ανεξάρτητων προσωπικών υπηρεσιών βάσει ΣΑΔΦ


       • Εγκύκλιος 1049 2017

        Περιγραφή Ρύθμιση ζητημάτων σχετικά με τη Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού (ΔΑΔ) σύμφωνα με τις ΣΑΔΦ Τροποποίηση: - ΠΟΛ 1226/6-10-2020 (Επικαιροποίηση ρύθμισης ζητημάτων σχετικά με τη ΔΑΔ)


       • Εγκύκλιος 1249 2015

        Περιγραφή Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος από συντάξεις, παροχές και παρόμοιες αμοιβές φορολογικών κατοίκων εξωτερικού, βάσει Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (ΣΑΔΦ)


       • Νόμος 4174 2013 170 Α

        Περιγραφή Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας Τροποποίηση: - Ν.4438/2016 (ΦΕΚ Α 220) Άρθρο 59 παρ. 2- Προσθήκη άρθρου 63Α Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού στον Ν. 4174/2013


       • Διεθνής Σύμβαση

        Περιγραφή Συμβάσεις / συμφωνίες αποφυγής διπλής φορολογίας της Ελλάδας με χώρες εντός Ε.Ε.: - Αυστρία (Ν. 3724/2008, ΦΕΚ Α 253) - Βέλγιο (Ν. 3407/2005, ΦΕΚ Α 266) - Βουλγαρία (Ν. 2255/1994, ΦΕΚ Α 195) - Γαλλία (Διάταγμα 4386/1964, ΦΕΚ Α 192) - Γερμανία ( Α.Ν. 52/1967, ΦΕΚ Α 134) - Δανία (Ν.1986/1991, ΦΕΚ Α 189) - Εσθονία (Ν. 3682/2008, ΦΕΚ Α 145) - Ιρλανδία (Ν.3300/2004, ΦΕΚ Α 262) - Ισπανία (Ν. 3015/2002, ΦΕΚ Α 104) - Ιταλία (Ν. 1729/1991, ΦΕΚ Α 17) - Κροατία (Ν.2653/1998, ΦΕΚ Α 250) - Κύπρος (Ν. 573/1968, ΦΕΚ Α 223) - Λετονία (Ν. 3318/2005, ΦΕΚ Α 46) - Λιθουανία (Ν.3356/ 2005, ΦΕΚ Α 152) - Λουξεμβούργο (Ν. 2319/1995, ΦΕΚ Α 127) - Μάλτα (Ν.3681/2008, ΦΕΚ Α 144) - Ουγγαρία (Ν.1496/1984, ΦΕΚ Α 178) - Ολλανδία (Ν. 1455/1984, ΦΕΚ Α 89) - Πολωνία (Ν.1939/1991, ΦΕΚ Α 37) - Πορτογαλία (Ν. 3009/2002, ΦΕΚ Α 90) - Ρουμανία (Ν.2279/1995, ΦΕΚ Α 9) - Σλοβακία (Ν. 1838/1989, ΦΕΚ Α 86) - Σλοβενία (Ν.3084/2002, ΦΕΚ Α 318) - Σουηδία (Ν. 4300/1963, ΦΕΚ Α 73) - Τσεχία (Ν.1838/1989, ΦΕΚ Α 86) - Φιλανδία (Ν. 1191/1981, ΦΕΚ Α 206 )


       • 1 Συμπλήρωση Αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος (πραγματικός δικαιούχος του εισοδήματος) συμπληρώνει εις διπλούν (δηλαδή σε δύο (2) αντίγραφα, ένα για την ελληνική φορολογική αρχή και ένα για την αλλοδαπή φορολογική αρχή) την αίτηση εφαρμογής της σύμβασης αποφυγής διπλής φορολογίας για το εισόδημα που θα αποκτήσει στην Ελλάδα.

        Όχι Όχι


       • 2 Υποβολή Αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την αίτηση (και τα δύο αντίγραφα) στις αρμόδιες φορολογικές αρχές του Κράτους φορολογικής κατοικίας του.

        Όχι Όχι


       • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών


        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Όχι Όχι


       • 4 Παραλαβή αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Οι αρμόδιες φορολογικές αρχές παραλαμβάνουν την αίτηση και βεβαιώνουν την φορολογική κατοικία του ενδιαφερόμενου, συμπληρώνοντας, υπογράφοντας και σφραγίζοντας και τα δύο (2) αντίγραφα της αίτησης.

        Όχι Όχι


       • 5 Αποστολή Αντιγράφου Αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος αποστέλλει το αντίγραφο της αίτησης στην οντότητα στην Ελλάδα, η οποία καταβάλλει το εισόδημα και υποχρεούται να παρακρατήσει τον φόρο.

        Όχι Όχι


       • 6 Προώθηση Αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η οντότητα προωθεί υποχρεωτικά την αίτηση στις ελληνικές τοπικές φορολογικές αρχές (Δ.Ο.Υ.).

        Όχι Ναι


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.