Αίτηση Εφαρμογής Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος και Κεφαλαίου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηaaa66738-0b81-43e2-94f0-0333aaf69cda 913677 Application for Implementation of Conventions for the Avoidance of Double Taxation of Income and Capital

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΟΥ, ΤΜΗΜΑ Α- ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2 έως 3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 ημέρα

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά αιτήσεις εφαρμογής των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος και Κεφαλαίου, οι οποίες υποβάλλονται στην αρμόδια ελληνική φορολογική αρχή από τον πραγματικό δικαιούχο του εισοδήματος, που έχει την φορολογική του κατοικία στη χώρα με την οποία η Ελλάδα έχει συνάψει την οικεία Σύμβαση.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΤΜΗΜΑ Α- ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι


Τελευταία ενημέρωση

20/02/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για την εφαρμογή της Σύμβασης αποφυγής της διπλής φορολογίας σε δύο (2) αντίγραφα.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Αίτηση Εφαρμογής Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος και Κεφαλαίου

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Διοικητικές Υποβολή Αίτησης για την εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας από φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οποιαδήποτε άλλη ένωση προσώπων.

       Όχι Όχι

      • 2 Φορολογικές Ο αιτών να είναι ο πραγματικός δικαιούχος του εισοδήματος.

       Όχι Όχι

      • 3 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Ο δικαιούχος του εισοδήματος είναι κάτοικος χώρας με την οποία η Ελλάδα έχει συνομολογήσει Σύμβαση/Συμφωνία για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος.

       Όχι Όχι

      • 4 Φορολογικές Να έχει αποκτηθεί το εισόδημα στην ελληνική επικράτεια.

       Όχι Όχι

      • 1 Δήλωση του αιτούντος (εμπεριέχεται στο σώμα της αίτησης) ότι είναι ο πραγματικός δικαιούχος Δήλωση

       Δήλωση του αιτούντος (εμπεριέχεται στο σώμα της αίτησης) ότι είναι ο πραγματικός δικαιούχος

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9429

      • 2 Βεβαίωση από την αρμόδια αλλοδαπή φορολογική αρχή (εμπεριέχεται στο σώμα της αίτησης) ή Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας (μόνο για τις περιπτώσεις των Η.Π.Α. και Τουρκίας) Βεβαίωση

       Βεβαίωση από την αρμόδια αλλοδαπή φορολογική αρχή (εμπεριέχεται στο σώμα της αίτησης) ή Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας (μόνο για τις περιπτώσεις των Η.Π.Α. και Τουρκίας)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Γεωγραφικές

       Όχι 9703

      • 3 Δήλωση του αιτούντος (εμπεριέχεται στο σώμα της αίτησης) ότι το εισόδημα έχει αποκτηθεί στην ελληνική επικράτεια Δήλωση

       Δήλωση του αιτούντος (εμπεριέχεται στο σώμα της αίτησης) ότι το εισόδημα έχει αποκτηθεί στην ελληνική επικράτεια

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9429

      • Εγκύκλιος 2009 2021

       Περιγραφή Οδηγίες για την πιστοποίηση φορολογικής κατοικίας στο πλαίσιο ΣΑΦΔ Ελλάδας-Ισπανίας

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?query=ada:%22%CE%A8%CE%9C%CE%92%CE%A146%CE%9C%CE%A03%CE%96-%CE%A44%CE%9E%22&page=0

       ΑΔΑ ΨΜΒΡ46ΜΠ3Ζ-Τ4Ξ

      • Εγκύκλιος 1217 2020 4215 Β

       Περιγραφή Μεταφορά φορολογικής κατοικίας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200204215

      • Εγκύκλιος 2009 2019

       Περιγραφή Ειδική εισφορά αλληλεγγύης στο πλαίσιο ΣΑΔΦ Τροποποίηση: - ΠΟΛ 2147/26-07-2019 (Πίστωση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα εισοδήματα αλλοδαπής)

       Νομικές παραπομπές https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/e-2147-26-07-2019

      • Εγκύκλιος 1006 2018

       Περιγραφή Φορολογική αντιμετώπιση συντάξεων, παροχών και παρόμοιων αμοιβών έναντι ανεξάρτητων προσωπικών υπηρεσιών βάσει ΣΑΔΦ

       Νομικές παραπομπές https://www.aade.gr/polites/themata-diethnoys-forologikoy-kai-teloneiakoy-periehomenoy/egkyklioi-kai-apofaseis-pol

      • Εγκύκλιος 1049 2017

       Περιγραφή Ρύθμιση ζητημάτων σχετικά με τη Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού (ΔΑΔ) σύμφωνα με τις ΣΑΔΦ Τροποποίηση: - ΠΟΛ 1226/6-10-2020 (Επικαιροποίηση ρύθμισης ζητημάτων σχετικά με τη ΔΑΔ)

       Νομικές παραπομπές https://www.aade.gr/polites/themata-diethnoys-forologikoy-kai-teloneiakoy-periehomenoy/egkyklioi-kai-apofaseis-pol

      • Εγκύκλιος 1249 2015

       Περιγραφή Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος από συντάξεις, παροχές και παρόμοιες αμοιβές φορολογικών κατοίκων εξωτερικού, βάσει Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (ΣΑΔΦ)

       Νομικές παραπομπές https://www.aade.gr/polites/themata-diethnoys-forologikoy-kai-teloneiakoy-periehomenoy/egkyklioi-kai-apofaseis-pol

      • Νόμος 4174 2013 170 Α

       Περιγραφή Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας Τροποποίηση: - Ν.4438/2016 (ΦΕΚ Α 220) Άρθρο 59 παρ. 2- Προσθήκη άρθρου 63Α Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού στον Ν. 4174/2013

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100170

      • Διεθνής Σύμβαση

       Περιγραφή Συμβάσεις / συμφωνίες αποφυγής διπλής φορολογίας της Ελλάδας με χώρες εντός Ε.Ε.: - Αυστρία (Ν. 3724/2008, ΦΕΚ Α 253) - Βέλγιο (Ν. 3407/2005, ΦΕΚ Α 266) - Βουλγαρία (Ν. 2255/1994, ΦΕΚ Α 195) - Γαλλία (Διάταγμα 4386/1964, ΦΕΚ Α 192) - Γερμανία ( Α.Ν. 52/1967, ΦΕΚ Α 134) - Δανία (Ν.1986/1991, ΦΕΚ Α 189) - Εσθονία (Ν. 3682/2008, ΦΕΚ Α 145) - Ιρλανδία (Ν.3300/2004, ΦΕΚ Α 262) - Ισπανία (Ν. 3015/2002, ΦΕΚ Α 104) - Ιταλία (Ν. 1729/1991, ΦΕΚ Α 17) - Κροατία (Ν.2653/1998, ΦΕΚ Α 250) - Κύπρος (Ν. 573/1968, ΦΕΚ Α 223) - Λετονία (Ν. 3318/2005, ΦΕΚ Α 46) - Λιθουανία (Ν.3356/ 2005, ΦΕΚ Α 152) - Λουξεμβούργο (Ν. 2319/1995, ΦΕΚ Α 127) - Μάλτα (Ν.3681/2008, ΦΕΚ Α 144) - Ουγγαρία (Ν.1496/1984, ΦΕΚ Α 178) - Ολλανδία (Ν. 1455/1984, ΦΕΚ Α 89) - Πολωνία (Ν.1939/1991, ΦΕΚ Α 37) - Πορτογαλία (Ν. 3009/2002, ΦΕΚ Α 90) - Ρουμανία (Ν.2279/1995, ΦΕΚ Α 9) - Σλοβακία (Ν. 1838/1989, ΦΕΚ Α 86) - Σλοβενία (Ν.3084/2002, ΦΕΚ Α 318) - Σουηδία (Ν. 4300/1963, ΦΕΚ Α 73) - Τσεχία (Ν.1838/1989, ΦΕΚ Α 86) - Φιλανδία (Ν. 1191/1981, ΦΕΚ Α 206 )

       Νομικές παραπομπές https://www.aade.gr/polites/themata-diethnoys-forologikoy-kai-teloneiakoy-periehomenoy/keimena-symbaseon-symfonion-apofygis-diplis-forologias-tis

      • 1 Συμπλήρωση Αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος (πραγματικός δικαιούχος του εισοδήματος) συμπληρώνει εις διπλούν (δηλαδή σε δύο (2) αντίγραφα, ένα για την ελληνική φορολογική αρχή και ένα για την αλλοδαπή φορολογική αρχή) την αίτηση εφαρμογής της σύμβασης αποφυγής διπλής φορολογίας για το εισόδημα που θα αποκτήσει στην Ελλάδα.

       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή Αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Φορολογική Αρχή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την αίτηση (και τα δύο αντίγραφα) στις αρμόδιες φορολογικές αρχές του Κράτους φορολογικής κατοικίας του.

       Όχι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 4 Παραλαβή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι αρμόδιες φορολογικές αρχές παραλαμβάνουν την αίτηση και βεβαιώνουν την φορολογική κατοικία του ενδιαφερόμενου, συμπληρώνοντας, υπογράφοντας και σφραγίζοντας και τα δύο (2) αντίγραφα της αίτησης.

       Όχι Όχι


      • 5 Αποστολή Αντιγράφου Αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος αποστέλλει το αντίγραφο της αίτησης στην οντότητα στην Ελλάδα, η οποία καταβάλλει το εισόδημα και υποχρεούται να παρακρατήσει τον φόρο.

       Όχι Όχι


      • 6 Προώθηση Αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Φορολογική Αρχή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η οντότητα προωθεί υποχρεωτικά την αίτηση στις ελληνικές τοπικές φορολογικές αρχές (Δ.Ο.Υ.).

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.