Αίτηση Εφαρμογής Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος και Κεφαλαίου (διασυνοριακή παροχή)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση7485ec01-2529-41a0-94e1-03222e05be11 439853 Application for Implementation of Conventions for the Avoidance of Double Taxation of Income and Capital (Cross-border provision)

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (Δ.Ο.Σ.), ΤΜΗΜΑ Α - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά αιτήσεις εφαρμογής των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος και Κεφαλαίου, οι οποίες υποβάλλονται στην αρμόδια ελληνική φορολογική αρχή από τον πραγματικό δικαιούχο του εισοδήματος, ο οποίος έχει την φορολογική του κατοικία στη χώρα με την οποία η Ελλάδα έχει συνάψει την οικεία Σύμβαση.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (Δ.Ο.Σ.), ΤΜΗΜΑ Α - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝΑίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για την εφαρμογή της Σύμβασης αποφυγής της διπλής φορολογίας σε δύο (2) αντίγραφα.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Αίτηση Εφαρμογής Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος και Κεφαλαίου (Διασυνοριακή παροχή)

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Διασυνοριακά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Διοικητικές Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει κωδικούς TaxisNet

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Υποβολή Αίτησης για την εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας από φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οποιαδήποτε άλλη ένωση προσώπων.

       Όχι Όχι

      • 3 Εισοδηματικές Ο αιτών να είναι ο πραγματικός δικαιούχος του εισοδήματος.

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Ο δικαιούχος του εισοδήματος είναι κάτοικος χώρας με την οποία η Ελλάδα έχει συνομολογήσει Σύμβαση/Συμφωνία για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος.

       Όχι Όχι

      • 5 Εισοδηματικές Να έχει αποκτηθεί το εισόδημα στην ελληνική επικράτεια.

       Όχι Όχι

      • 1 Δήλωση του αιτούντος (εμπεριέχεται στο σώμα της αίτησης) ότι είναι ο πραγματικός δικαιούχος Υπεύθυνη Δήλωση

       Δήλωση του αιτούντος (εμπεριέχεται στο σώμα της αίτησης) ότι είναι ο πραγματικός δικαιούχος

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 2 Βεβαίωση από την αρμόδια αλλοδαπή φορολογική αρχή (εμπεριέχεται στο σώμα της αίτησης) ή Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας (μόνο για τις περιπτώσεις των Η.Π.Α. και Τουρκίας) Βεβαίωση

       Βεβαίωση από την αρμόδια αλλοδαπή φορολογική αρχή (εμπεριέχεται στο σώμα της αίτησης) ή Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας (μόνο για τις περιπτώσεις των Η.Π.Α. και Τουρκίας)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 3 Δήλωση του αιτούντος (εμπεριέχεται στο σώμα της αίτησης) ότι το εισόδημα έχει αποκτηθεί στην ελληνική επικράτεια Δήλωση

       Δήλωση του αιτούντος (εμπεριέχεται στο σώμα της αίτησης) ότι το εισόδημα έχει αποκτηθεί στην ελληνική επικράτεια

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9429

      • Νόμος 4174 2013 170 Α

       Περιγραφή Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας Τροποποιήσεις: Ν.4438/2016 (ΦΕΚ Α 220) Άρθρο 59 παρ. 2- Προσθήκη άρθρου 63Α Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού στον Ν. 4174/2013

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100170

      • Εγκύκλιος ΠΟΛ. 1249 2015

       Περιγραφή Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος από συντάξεις, παροχές και παρόμοιες αμοιβές φορολογικών κατοίκων εξωτερικού, βάσει Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (ΣΑΔΦ)

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A95%CE%941%CE%97-%CE%96%CE%9A%CE%96?inline=true

       ΑΔΑ Ω5Δ1Η-ΖΚΖ

      • Απόφαση 1049 2017 1235 Β

       Περιγραφή ΠΟΛ 1049/28-03-2017 (Ρύθμιση ζητημάτων σχετικά με τη Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού (ΔΑΔ) σύμφωνα με τις ΣΑΔΦ) Τροποποιήσεις: ΠΟΛ 1226/6-10-2020 (Επικαιροποίηση ρύθμισης ζητημάτων σχετικά με τη ΔΑΔ)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170201235

      • Εγκύκλιος 1006 2018

       Περιγραφή ΠΟΛ 1006/10-01-2018 (Φορολογική αντιμετώπιση συντάξεων, παροχών και παρόμοιων αμοιβών έναντι ανεξάρτητων προσωπικών υπηρεσιών βάσει ΣΑΔΦ)

       Νομικές παραπομπές https://www.aade.gr/sites/default/files/2018-01/pol1006 2018.pdf

      • Εγκύκλιος 2009 2019

       Περιγραφή ΠΟΛ 2009/11-01-2019 (Ειδική εισφορά αλληλεγγύης στο πλαίσιο ΣΑΔΦ) Τροποποιήσεις: ΠΟΛ 2147/26-07-2019 (Πίστωση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα εισοδήματα αλλοδαπής)

       Νομικές παραπομπές https://www.aade.gr/sites/default/files/2019-01/e2009 2019.pdf

      • Εγκύκλιος 1217 2020

       Περιγραφή ΠΟΛ 1217/28-09-2020 ( Μεταφορά φορολογικής κατοικίας)

       Νομικές παραπομπές https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-09/a1217 2020fek.pdf

      • Εγκύκλιος 2009 2021

       Περιγραφή ΠΟΛ 2009/13-01-2021 (Οδηγίες για την πιστοποίηση φορολογικής κατοικίας στο πλαίσιο ΣΑΦΔ Ελλάδας-Ισπανίας)

       Νομικές παραπομπές https://aade.gr/sites/default/files/2021-01/e 2009 2021ada.pdf

      • Διεθνής Σύμβαση Α

       Περιγραφή Συμβάσεις /συμφωνίες αποφυγής διπλής φορολογίας της Ελλάδας με χώρες εντός Ε.Ε.: -Αυστρία (Ν. 3724/2008, ΦΕΚ Α 253) -Βέλγιο (Ν. 3407/2005, ΦΕΚ Α 266) -Βουλγαρία (Ν. 2255/1994, ΦΕΚ Α 195) Συμβάσεις /συμφωνίες αποφυγής διπλής φορολογίας της Ελλάδας με χώρες εντός Ε.Ε.: -Γαλλία (Διάταγμα 4386/1964, ΦΕΚ Α 192) -Γερμανία ( Α.Ν. 52/1967, ΦΕΚ Α 134) -Δανία (Ν.1986/1991, ΦΕΚ Α 189) -Εσθονία (Ν. 3682/2008, ΦΕΚ Α 145) -Ιρλανδία (Ν.3300/2004, ΦΕΚ Α 262) -Ισπανία (Ν. 3015/2002, ΦΕΚ Α 104) -Ιταλία (Ν. 1729/1991, ΦΕΚ Α 17) -Κροατία (Ν.2653/1998, ΦΕΚ Α 250) -Κύπρος (Ν. 573/1968, ΦΕΚ Α 223) -Λετονία (Ν. 3318/2005, ΦΕΚ Α 46) -Λιθουανία (Ν.3356/ 2005, ΦΕΚ Α 152) -Λουξεμβούργο (Ν. 2319/1995, ΦΕΚ Α 127) -Μάλτα (Ν.3681/2008, ΦΕΚ Α 144) -Ουγγαρία (Ν.1496/1984, ΦΕΚ Α 178) -Ολλανδία (Ν. 1455/1984, ΦΕΚ Α 89) -Πολωνία (Ν.1939/1991, ΦΕΚ Α 37) -Πορτογαλία (Ν. 3009/2002, ΦΕΚ Α 90) -Ρουμανία (Ν.2279/1995, ΦΕΚ Α 9) -Σλοβακία (Ν. 1838/1989, ΦΕΚ Α 86) -Σλοβενία (Ν.3084/2002, ΦΕΚ Α 318) -Σουηδία (Ν. 4300/1963, ΦΕΚ Α 73) -Τσεχία (Ν.1838/1989, ΦΕΚ Α 86) -Φιλανδία (Ν. 1191/1981, ΦΕΚ Α 206 )


      • 1 Συμπλήρωση σχετικών εντύπων


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος (πραγματικός δικαιούχος του εισοδήματος) συμπληρώνει εις διπλούν (δηλαδή σε δύο (2) αντίγραφα, ένα για την ελληνική φορολογική αρχή και ένα για την αλλοδαπή φορολογική αρχή) την αίτηση εφαρμογής της σύμβασης αποφυγής διπλής φορολογίας για το εισόδημα που θα αποκτήσει στην Ελλάδα.

       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή αίτησης


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την αίτηση (και τα δύο αντίγραφα) στις αρμόδιες φορολογικές αρχές του Κράτους φορολογικής κατοικίας του.

       Όχι Όχι


      • 3 Παραλαβή της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Οι αρμόδιες φορολογικές αρχές παραλαμβάνουν την αίτηση και βεβαιώνουν την φορολογική κατοικία του ενδιαφερόμενου, συμπληρώνοντας, υπογράφοντας και σφραγίζοντας και τα δύο (2) αντίγραφα της αίτησης.

       Όχι Όχι


      • 4 Αποστολή αντιγράφου σε ενδιαφερόμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος αποστέλλει το αντίγραφο της αίτησης στην οντότητα στην Ελλάδα, η οποία καταβάλλει το εισόδημα και υποχρεούται να παρακρατήσει τον φόρο.

       Όχι Όχι


      • 5 Προώθηση αίτησης στις ελληνικές φορολογικές αρχές

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η οντότητα προωθεί υποχρεωτικά την αίτηση στις ελληνικές τοπικές φορολογικές αρχές (Δ.Ο.Υ.)

       Όχι Όχι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.