Αίτηση Θεραπείας Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση9e12422a-ec88-4af1-acbe-26175243834e 522185

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (Ε.Σ.Ρ.)

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

5 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την αίτηση θεραπείας μετά την έκδοση ατομικής εκτελεστής πράξης (Απόφασης) του Ε.Σ.Ρ. με προσκόμιση νέων στοιχείων ή αν η προσβαλλόμενη πράξη είναι παράνομη.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (Ε.Σ.Ρ.)

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (Ε.Σ.Ρ.)

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Αρμόδια για την εξέταση της ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ είναι η Ολομέλεια του Ε.Σ.Ρ. (εκδώσασα την προσβαλλομένη πράξη).

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Τίτλος

Αίτηση Θεραπείας


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Άλλο

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αίτημα Θεραπείας

      Επίσημος τίτλος

      Αίτηση Θεραπείας

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Διοικητικές Ατομική εκτελεστή πράξη (Απόφαση) του Ε.Σ.Ρ. βλαπτική για τον αιτούντα

       Όχι Όχι

      • 1 Νέα στοιχεία Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Νέα στοιχεία

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)


       Σημειώσεις: Ο αιτών πρέπει να προσκομίσει νέα στοιχεία που στοιχειοθετούν σφάλμα της προσβαλλόμενης πράξης (Απόφασης)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4332

      • Νόμος Ν. 2328/1995 1995 159 Α

       Περιγραφή Α/3.8.1995

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19950100159

      • Νόμος 2644/1998 1998 233 Α
      • 1 Πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Πρωτοκόλληση της Αίτησης Θεραπείας

       Όχι Όχι


      • 2 Προώθηση στο Γραφείο Προέδρου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Αίτηση προωθείται στο Γραφείο του Προέδρου για να εξετασθεί.

       Όχι Όχι


      • 3 Εξέταση της Αιτήσεως - Ορισμός Εισηγητή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προϊστάμενος Οργανισμού

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Πρόεδρος εξετάζει την Αίτηση Θεραπείας και ορίζει εισηγητή ή εισηγητές, συνήθως Ειδικούς Επιστήμονες.

       Όχι Όχι


      • 4 Διευκρινίσεις

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατά την επεξεργασία της Εισήγησης είναι δυνατόν να απαιτηθούν επιπλέον στοιχεία ή διευκρινίσεις. Ειδοποιείται ο Αιτών, ο οποίος οφείλει είτε τα προβεί στις απαραίτητες διευκρινίσεις είτε να προσκομίζει τα επιπλέον στοιχεία. Εφ όσον ολοκληρωθούν οι παραπάνω ενέργειες, προχωρά κανονικά η σύναξη της αντίστοιχης Εισήγησης.

       Ναι Όχι


      • 5 Υποβολή Εισήγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποβάλλεται η Εισήγηση στον Πρόεδρο

       Ναι Όχι


      • 6 Εξέταση από την Ολομέλεια

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Ολομέλεια του Ε.Σ.Ρ. συνεδριάζει σχετικά με την Αίτηση Θεραπείας

       Όχι Όχι


      • 7 Απόφαση Ολομέλειας


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Ολομέλεια αποφασίζει για την Αίτηση Θεραπείας.

       Όχι Ναι


      • 8 Ολοκλήρωση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.