Αίτηση Θεραπείας Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση9e12422a-ec88-4af1-acbe-26175243834e 522185

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  1

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  5
  Μήνες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά την αίτηση θεραπείας μετά την έκδοση ατομικής εκτελεστής πράξης (Απόφασης) του Ε.Σ.Ρ. με προσκόμιση νέων στοιχείων ή αν η προσβαλλόμενη πράξη είναι παράνομη.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  Παρατηρήσεις

  Αρμόδια για την εξέταση της ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ είναι η Ολομέλεια του Ε.Σ.Ρ. (εκδώσασα την προσβαλλομένη πράξη).

  Διάρκεια Ισχύος

  Αόριστη

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

  Τίτλος

  Αίτηση Θεραπείας


  Τι θα χρειαστείτε

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Δικαστική Προσφυγή

     Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

     NACE

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση, Άλλο

     Xρήσεις

     Άλλο

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Αίτημα Θεραπείας

       Επίσημος τίτλος

       Αίτηση Θεραπείας

       Γλώσσες παροχής

       Ελληνικά

       Τρόπος παροχής υπηρεσιών

       Εγκατάστασης

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο)

        Τύπος

        Εξωστρεφής


       • 1 Διοικητικές Ατομική εκτελεστή πράξη (Απόφαση) του Ε.Σ.Ρ. βλαπτική για τον αιτούντα

        Όχι Όχι

       • 1 Νέα στοιχεία Άλλο

        Νέα στοιχεία

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)


        Σημειώσεις: Ο αιτών πρέπει να προσκομίσει νέα στοιχεία που στοιχειοθετούν σφάλμα της προσβαλλόμενης πράξης (Απόφασης)

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • Νόμος Ν. 2328/1995
       • Νόμος 2644/1998
       • 1 Πρωτοκόλληση

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Πρωτοκόλληση της Αίτησης Θεραπείας

        Όχι Όχι


       • 2 Προώθηση στο Γραφείο Προέδρου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η Αίτηση προωθείται στο Γραφείο του Προέδρου για να εξετασθεί.

        Όχι Όχι


       • 3 Εξέταση της Αιτήσεως - Ορισμός Εισηγητή

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προϊστάμενος Οργανισμού

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο Πρόεδρος εξετάζει την Αίτηση Θεραπείας και ορίζει εισηγητή ή εισηγητές, συνήθως Ειδικούς Επιστήμονες.

        Όχι Όχι


       • 4 Διευκρινίσεις

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Κατά την επεξεργασία της Εισήγησης είναι δυνατόν να απαιτηθούν επιπλέον στοιχεία ή διευκρινίσεις. Ειδοποιείται ο Αιτών, ο οποίος οφείλει είτε τα προβεί στις απαραίτητες διευκρινίσεις είτε να προσκομίζει τα επιπλέον στοιχεία. Εφ όσον ολοκληρωθούν οι παραπάνω ενέργειες, προχωρά κανονικά η σύναξη της αντίστοιχης Εισήγησης.

        Ναι Όχι


       • 5 Υποβολή Εισήγησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Υποβάλλεται η Εισήγηση στον Πρόεδρο

        Ναι Όχι


       • 6 Εξέταση από την Ολομέλεια

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η Ολομέλεια του Ε.Σ.Ρ. συνεδριάζει σχετικά με την Αίτηση Θεραπείας

        Όχι Όχι


       • 7 Απόφαση Ολομέλειας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Απόφαση Ανεξάρτητης Αρχής

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η Ολομέλεια αποφασίζει για την Αίτηση Θεραπείας.

        Όχι Ναι


       • 8 Ολοκλήρωση διαδικασίας        Όχι Όχι


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.