Αίτηση Συμμετοχής στις εξετάσεις του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηfdc7f1ec-4989-4c9f-a67b-d47b5e8fc7c3 259001 Application for Participation in the Exams for the Certificate of Knowledge Adequacy for Naturalisation

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3 έως 4

Κόστος

150 €

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

1 λεπτό

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην υποβολή αίτησης αλλογενών αλλοδαπών, ψηφιακά, για τη συμμετοχή στις εξετάσεις του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Αλλογενείς αλλοδαποί, κάτοικοι Ελλάδας, οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν την ελληνική ιθαγένεια, πρέπει, πριν τη σχετική αίτηση προς την αρμόδια υπηρεσία ιθαγένειας, να έχουν επιτύχει στις εξετάσεις του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ).

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση εξετάσεων

Σημειώσεις

Στο σχετικό σύνδεσμο αναρτάται ανακοίνωση αναφορικά με την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους. Σε περίπτωση που οι αιτούντες υποβάλουν λανθασμένα στοιχεία και δεν προβούν στις απαραίτητες διορθώσεις το συντομότερο δυνατόν κατόπιν σχετικής επικοινωνίας, τότε η αίτηση συμμετοχής ακυρώνεται.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση πολίτη (λογισμικό), Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Πιστοποιητικό για αίτηση Ελληνικής Ιθαγένειας

      Επίσημος τίτλος

      Συμμετοχή στις εξετάσεις του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ)

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       D5


      • 1 Υπηκοότητας Οι αιτούντες είναι αλλοδαποί, κάτοχοι άδειας παραμονής και διαβατηρίου σε ισχύ. Για την υποβολή της αίτησης χρειάζεται να ανέβει η σελίδα του διαβατηρίου (ή άλλου ισοδύναμου ταξιδιωτικού εγγράφου) με τα στοιχεία και η άδεια διαμονής σε ισχύ που διαθέτουν.

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Η αίτηση υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά με τους κωδικούς της ΑΑΔΕ (TaxisNet). Δεν επιτρέπεται η σύνδεση με κωδικούς (TaxisNet) τρίτου προσώπου. Αν εντοπιστούν διαφορές στα ονοματεπωνυμικά στοιχεία και την ημερομηνία γέννησης, όπως αυτά εμφανίζονται στην πλατφόρμα και προέρχονται από το μητρώο της ΑΑΔΕ, είναι απαραίτητο πριν την υποβολή της αίτησης να προηγηθεί η αίτηση διόρθωσης αυτών στο μητρώο της ΑΑΔΕ.

       Όχι Όχι

      • 3 Οικονομικές Η πληρωμή των εξέταστρων πρέπει να ολοκληρωθεί τουλάχιστον δύο ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης. Από τα εξέταστρα των 150€ απαλλάσσονται όσοι έχουν ενεργή αίτηση πολιτογράφησης που εκκρεμεί σε Διεύθυνση Ιθαγένειας (κατάθεση πριν τις 31/3/2021) και συμμετέχουν στις εξετάσεις για πρώτη φορά. Συνεπώς όσοι υποψήφιοι έχουν εκκρεμή αίτηση θα πρέπει να γνωρίζουν τον αριθμό φακέλου και την υπηρεσία Ιθαγένειας και να τα καταχωρίσουν στα ειδικά πεδία της πλατφόρμας.

       Όχι Όχι

      • 1 Συμμετοχή σε εξετάσεις Π.Ε.Γ.Π 150 €

       Κωδικός e-παραβόλου 2158

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Άδεια διαμονής σε ισχύ Άδεια διαμονής

       Άδεια διαμονής σε ισχύ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για την υποβολή της αίτησης χρειάζεται να ανεβάσετε την άδεια διαμονής σε ισχύ που διαθέτετε ή την ηλεκτρονική βεβαίωση υποβολής αιτήματος ανανέωσής της.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4178

      • 2 Διαβατήριο σε ισχύ Ταξιδιωτικό έγγραφο

       Διαβατήριο σε ισχύ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για την υποβολή της αίτησης χρειάζεται να ανεβάσετε τη σελίδα του διαβατηρίου (ή άλλου ισοδύναμου ταξιδιωτικού εγγράφου) με τα στοιχεία σας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4746

      • 3 Πιστοποιητικό Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Όσοι έχουν αναπηρία από 68% και πάνω ή διαγνωσμένη αδυναμία συμμετοχής σε γραπτές δοκιμασίες από τις αρμόδιες μονάδες διάγνωσης και έκθεσης πιστοποιητικών μαθησιακών δυσκολιών του Υπουργείου Υγείας πρέπει να ανεβάσουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό σε ισχύ

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Αναπηρίας

       Όχι 8619

      • 4 Αποδεικτικό πληρωμής των απαιτούμενων εξέταστρων (εικοσαψήφιος κωδικός παραβόλου) Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

       Αποδεικτικό πληρωμής των απαιτούμενων εξέταστρων (εικοσαψήφιος κωδικός παραβόλου)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • 5 Από τα εξέταστρα των 150€ απαλλάσσονται όσοι έχουν ενεργή αίτηση πολιτογράφησης που εκκρεμεί σε Διεύθυνση Ιθαγένειας (κατάθεση πριν τις 31/3/2021) και συμμετέχουν στις εξετάσεις για πρώτη φορά. Συνεπώς όσοι υποψήφιοι έχουν εκκρεμή αίτηση θα πρέπει να γνωρίζουν τον αριθμό φακέλου και την υπηρεσία Ιθαγένειας και να τα καταχωρίσουν στα ειδικά πεδία της πλατφόρμας. Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Από τα εξέταστρα των 150€ απαλλάσσονται όσοι έχουν ενεργή αίτηση πολιτογράφησης που εκκρεμεί σε Διεύθυνση Ιθαγένειας (κατάθεση πριν τις 31/3/2021) και συμμετέχουν στις εξετάσεις για πρώτη φορά. Συνεπώς όσοι υποψήφιοι έχουν εκκρεμή αίτηση θα πρέπει να γνωρίζουν τον αριθμό φακέλου και την υπηρεσία Ιθαγένειας και να τα καταχωρίσουν στα ειδικά πεδία της πλατφόρμας.       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 4

       Ναι 4332

      • Νόμος 6 4735 2020 197 Β

       Περιγραφή Διαδικασία πολιτογράφησης - Τροποποίηση του άρθρου 7 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100197

      • 1 Σύνδεση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα


       Σύνδεσμος https://bit.ly/3BGTshP

       Περιγραφή Σύνδεση με τους κωδικούς TaxisNet και είσοδος στην φόρμα της αίτησης

       Σημειώσεις Επιλέγετε "Σύνδεση" , συμπληρώνετε στα αντίστοιχα πεδία τους κωδικούς TaxisNet και στη συνέχεια, αφού διαβάσετε το ενημερωτικό κείμενο που ακολουθεί, επιλέγετε "Αποδοχή" ώστε να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα

       Όχι Όχι


      • 2 Υπόθεση Κτήσης Ιθαγένειας


       Σύνδεσμος https://bit.ly/3BGTshP

       Περιγραφή Έχω καταθέσει φάκελο Κτήσης Ιθαγένειας

       Σημειώσεις Επιλέγετε το πεδίο "Έχω καταθέσει φάκελο Κτήσης Ιθαγένειας" σε περίπτωση που εκκρεμεί αίτησή σας σε Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας και συμπληρώνετε την υπηρεσία και τον αριθμό φακέλου (Φ.)

       Όχι Όχι


      • 3 Στοιχεία πληρωμής Εξέταστρων ΠΕΓΠ


       Σύνδεσμος https://bit.ly/3BGTshP

       Περιγραφή Συμπληρώνετε τον κωδικό του παραβόλου και το "ανεβάζετε", αφού προηγουμένως το έχετε αποθηκεύσει στη συσκευή από την οποία συμπληρώνετε τη φόρμα, επιλέγοντας το μπλε εικονίδιο

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που έχετε καταθέσει αίτηση πολιτογράφησης σε υπηρεσία Ιθαγένειας και δεν έχει εξεταστεί το αίτημά σας από την οικεία Επιτροπή Πολιτογράφησης, δεν απαιτείται η έκδοση παραβόλου για την πρώτη συμμετοχή σας στις εξετάσεις κτήσης Π.Ε.Γ.Π. Για την έκδοση του Παραβόλου επιλέξτε https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm Ο κωδικός τύπου παραβόλου είναι 2158 αξιας 150 ευρώ. Αν επιθυμείτε να αλλάξετε το αρχείο που ανεβάσατε, μπορείτε να το διαγράψετε επιλέγοντας το εικονίδιο του κάδου και να επαναλάβετε την προηγούμενη διαδικασία

       Όχι Όχι


      • 4 Προϋποθέσεις Προφορικής Εξέτασης


       Σύνδεσμος https://bit.ly/3BGTshP

       Περιγραφή Σε περίπτωση που ανήκετε σε μία από τις τρεις κατηγορίες για τις οποίες προβλέπεται προφορική εξέταση επιλέγετε το αντίστοιχο πεδίο και ανεβάζετε το σχετικό δικαιολογητικό

       Σημειώσεις Οι κατηγορίες αφορούν σε: - Πιστοποίηση σωματικής αναπηρίας άνω του 67% από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α) - Διάγνωση αδυναμίας συμμετοχής σε γραπτές δοκιμασίες, από τις αρμόδιες μονάδες διάγνωσης και έκθεσης πιστοποιητικών μαθησιακών δυσκολιών του Υπουργείου Υγείας - Υπέρβαση του 62ου έτος της ηλικίας (το πεδίο ενεργοποιείται αυτόματα από τα στοιχεία που είναι καταχωρημένα στο TaxisNet και εσείς επιλέγετε επιπλέον το επόμενο πεδίο στο οποίο δηλώνετε αν επιθυμείτε να εξεταστείτε γραπτώς)

       Όχι Όχι


      • 5 Εξεταστικό Κέντρο


       Σύνδεσμος https://bit.ly/3BGTshP

       Περιγραφή Επιλογή του εξεταστικού κέντρου

       Σημειώσεις Μπορείτε να επιλέξετε από τη σχετική λίστα έως δύο πόλεις εξέτασης από τις εξής διαθέσιμες: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο Κρήτης, Ιωάννινα, Καλαμάτα, Κομοτηνή, Κόρινθο, Λάρισα, Μυτιλήνη, Πάτρα, Ρόδο, Τρίπολη, Χαλκίδα και Χανιά. Για τη δημιουργία εξεταστικού κέντρου στην πόλη που έχετε επιλέξει θα πρέπει να συμπληρωθεί αριθμός εβδομήντα (70) υποψηφίων. Σε περίπτωση που επιλέξετε μόνο μία πόλη και τελικά σε αυτή δεν δημιουργηθεί εξεταστικό κέντρο η αίτησή σας μεταφέρεται αυτόματα στην επόμενη εξεταστική.

       Όχι Όχι


      • 6 Στοιχεία Ταξιδιωτικού Εγγράφου


       Σύνδεσμος https://bit.ly/3BGTshP

       Περιγραφή Συμπληρώνετε τα στοιχεία του διαβατηρίου σας (ή άλλου ισοδύναμου ταξιδιωτικού εγγράφου) και "ανεβάζετε" το έντυπο Σε περίπτωση που είστε στερούμενος/η διαβατηρίου επιλέγετε το αντίστοιχο πεδίο

       Σημειώσεις Συμπληρώνετε τον αριθμό του διαβατηρίου και την ημερομηνία λήξης του και το "ανεβάζετε", αφού προηγουμένως το έχετε αποθηκεύσει στη συσκευή από την οποία συμπληρώνετε τη φόρμα, επιλέγοντας το μπλε εικονίδιο. Αν επιθυμείτε να αλλάξετε το αρχείο που ανεβάσατε, μπορείτε να το διαγράψετε επιλέγοντας το εικονίδιο του κάδου και να επαναλάβετε την προηγούμενη διαδικασία.

       Όχι Όχι


      • 7 Στοιχεία Άδειας / Βεβαίωσης Παραμονής


       Σύνδεσμος https://bit.ly/3BGTshP

       Περιγραφή Συμπληρώνετε τα στοιχεία της άδειας παραμονής ή της βεβαίωσης που έχετε λάβει σε περίπτωση που βρίσκεστε στη διαδικασία ανανέωσης της αρχικής σας άδειας

       Σημειώσεις Συμπληρώνετε τον τύπο, το είδος και τον αριθμό της άδειας παραμονής και την "ανεβάζετε", αφού προηγουμένως την έχετε αποθηκεύσει στη συσκευή από την οποία συμπληρώνετε τη φόρμα, επιλέγοντας το μπλε εικονίδιο. Αν επιθυμείτε να αλλάξετε το αρχείο που ανεβάσατε, μπορείτε να το διαγράψετε επιλέγοντας το εικονίδιο του κάδου και να επαναλάβετε την προηγούμενη διαδικασία.

       Όχι Όχι


      • 8 Στοιχεία Επικοινωνίας


       Σύνδεσμος https://bit.ly/3BGTshP

       Περιγραφή Συμπληρώνετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας

       Σημειώσεις Συμπληρώνετε τα στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας σας, το τηλέφωνο και το email σας

       Όχι Όχι


      • 9 Επιβεβαίωση περί αποδοχής υπεύθυνης δήλωσης


       Σύνδεσμος https://bit.ly/3BGTshP

       Περιγραφή Επιλέγετε το αντίστοιχο πεδίο με το οποίο επιβεβαιώνετε ότι έχετε λάβει γνώση του νόμου περί υπεύθυνης δήλωσης

       Σημειώσεις Λαμβάνω γνώση ότι η αίτησή μου υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α’ 75) για την ακρίβεια και την πληρότητα του περιεχομένου της αίτησης και των υποβληθέντων εγγράφων, καθώς και για τις συνέπειες της ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης κατά το αρ.22 παρ. 6 του ν.1599/1986.

       Όχι Ναι


      • 10 Υποβολή


       Σύνδεσμος https://bit.ly/3BGTshP

       Περιγραφή Επιλέγετε το μπλε εικονίδιο "Υποβολή"

       Σημειώσεις Ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής της αίτησης και εμφανίζεται ο Αριθμός Αίτησης και η Κατάσταση: Υποβληθείσα

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.