Αίτηση ένταξης στο Μητρώο Βαθμολογητών / Αξιολογητών - Επιτηρητών Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση31e59287-749b-40b0-aa22-433a72277035 315928

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

0 έως 2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

5 λεπτά

Περιγραφή

Μέσω της διαδικασίας εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την ένταξή τους στο μητρώο Αξιολογητών-Βαθμολογητών των εξετάσεων ΠΕΓΠ, καθώς και για επιτηρητές μαζί με τους λοιπούς υπαλλήλους του δημόσιου τομέα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Το μητρώο βαθμολογητών/αξιολογητών δημιουργείται εκ νέου σε κάθε εξεταστική περίοδο

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση ένταξης στο Μητρώο Βαθμολογητών / Αξιολογητών - Επιτηρητών Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ)

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αίτηση για επιτηρητής στις εξετάσεις ΠΕΓΠ, Αίτηση για βαθμολογητής στις εξετάσεις ΠΕΓΠ, Αίτηση για αξιολογητής στις εξετάσεις ΠΕΓΠ

      Επίσημος τίτλος


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο αξιολογητών/επιτηρητών εξετάσεων ΠΕΓΠ

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Η αίτηση υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά με τους κωδικούς της ΑΑΔΕ (TaxisNet).

       Όχι Όχι

      • 2 Επαγγελματικές Αίτηση για επιτηρητές μπορούν να υποβάλλουν Δημόσιοι υπάλληλοι και εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων που δουλεύουν στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση. Αίτηση για αξιολογητές/βαθμολογητές μπορούν να υποβάλλουν εκπαιδευτικοί που δουλεύουν στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση ειδικότητας ΠΕ02 και ΠΕ70.

       Όχι Όχι

      • 1 Εκπαιδευτικοί που δουλεύουν στην ιδιωτική εκπαίδευση πρέπει να υποβάλλουν βεβαίωση εργασίας από το σχολείο που εργάζονται. Βεβαίωση

       Εκπαιδευτικοί που δουλεύουν στην ιδιωτική εκπαίδευση πρέπει να υποβάλλουν βεβαίωση εργασίας από το σχολείο που εργάζονται.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Επαγγελματικές

       Όχι 9703

      • 2 Διδακτορικό, μεταπτυχιακό ή δεύτερο τίτλο σπουδών Αποδεικτικό σπουδών

       Διδακτορικό, μεταπτυχιακό ή δεύτερο τίτλο σπουδών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Σημειώσεις: Φιλόλογοι Γυμνασίων και Λυκείων (ΠΕ02) και Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΕ70), συνυποβάλλουν τυχόν διδακτορικές ή μεταπτυχιακές σπουδές στην Πολιτική Επιστήμη, την Ιστορία, τη Νομική Επιστήμη, τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές, την Κοινωνιολογία και τη Γεωγραφία ή δεύτερο πτυχίο στα προηγούμενα επιστημονικά αντικείμενα για να λάβουν μοριοδότηση ως Βαθμολογητές των γραπτών δοκιμίων και ως Αξιολογητές στα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα. Ως Αξιολογητές παραγωγής προφορικού λόγου στα Ελληνικά μπορούν να συνυποβάλλουν τυχόν σπουδές διδακτορικού ή μεταπτυχιακού επιπέδου στη Διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης / δεύτερης γλώσσας, δεύτερου πτυχίου φιλολογικού, ιστορικού ή ΦΠΨ τμήματος για να λάβουν επιπλέον μοριοδότηση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

       Όχι 2825

      • Νόμος 6 4735 2020 197 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100197

      • Απόφαση 64506 2022 5149 Β

       Περιγραφή Καθορισμός των ειδικότερων στοιχείων της παρ.10 του άρθρου 7 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220205149

      • 1 Είσοδος στην εφαρμογή

       Συναρμόδιος Φορέας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://exetaseis-ithageneia.ypes.gr/axiologites/#login

       Περιγραφή Είσοδος στην εφαρμογή υποβολής αιτήσεων

       Όχι Όχι


      • 2 Συμπλήρωση στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Οι εκπαιδευτικοί και λοιποί δημόσιοι υπάλληλοι συμπληρώνουν τα απαιτούμενα κατά περίπτωση στοιχεία (ειδικότητα, σχολείο υπηρέτησης, φορέα εργασίας κλπ)

       Όχι Όχι


      • 3 Μεταφόρτωση δικαιολογητικών

       Συναρμόδιος Φορέας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Εκπαιδευτικοί που κατέχουν επιπλέον τίτλους σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στα δικαιολογητικά τα μεταφορτώνουν σε ένα αρχείο.

       Όχι Όχι


      • 4 Επιλογή ιδιότητας

       Συναρμόδιος Φορέας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Στο βήμα αυτό επιλέγουν το μητρώο που θέλουν να ενταχθούν. Εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις μπορούν να επιλέξουν παραπάνω από ένα μητρώο. Για παράδειγμα φιλόλογοι μπορούν να επιλέξουν την ένταξή τους και στο μητρώο αξιολογητών/βαθμολογητών αλλά και ως επιτηρητές.

       Όχι Όχι


      • 5 Επιλογή πόλης εξέτασης/εξεταστικού κέντρου

       Συναρμόδιος Φορέας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Επιλογή πόλης εξέτασης. Για πόλεις με πάνω από τρία εξεταστικά κέντρα μπορούν να επιλέξουν και σειρά προτίμησης.

       Όχι Όχι


      • 6 Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας

       Συναρμόδιος Φορέας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Συμπληρώνονται τα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο και email)

       Όχι Όχι


      • 7 Οριστική υποβολή αίτησης

       Συναρμόδιος Φορέας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Η αίτηση μετά την υποβολή λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου.

       Σημειώσεις Εφόσον μετά την οριστική υποβολή της αίτησης και μέχρι τη λήξη της προθεσμίας οι αιτούντες μπορούν να μεταβάλλουν όσες φορές θέλουν τις επιλογές τους.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.