Αίτηση ετεροδημότη

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηf9fb418d-c107-4ecf-8cde-60c69c1ec9a0 282628

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δήμοι, ΚΕΠ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  1

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

  Από 1 έως 2.5
  Ώρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά την αίτηση εγγραφής Εκλογέα στους καταλόγους Ετεροδημοτών

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

  Παρατηρήσεις

  Ετεροδημότης ορίζεται ο εκλογέας που εκδηλώνει ενδιαφέρον να ψηφίσει στον τόπο διαμονής του, τους συνδυασμούς της εκλογικής περιφέρειας, στης οποίας τους εκλογικούς καταλόγους είναι εγγεγραμμένος, Π.χ. δημότης του Δήμου Καβάλας που διαμένει στον Δήμο Θεσσαλονίκης και επιθυμεί να ψηφίσει στο Δήμο Θεσσαλονίκης τους υποψηφίους της εκλογικής Περιφέρειας Καβάλας. Οι ετεροδημότες που επιθυμείτε να ψηφίσετε στο τόπο διαμονής σας μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά αίτηση / υπεύθυνη δήλωση. Με βάση τις αιτήσεις που θα υποβληθούν, καταρτίζονται ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι και ψηφίζετε: - Στις ευρωεκλογές, στα κοινά εκλογικά τμήματα του τόπου διαμονής σας. - Στις εθνικές ή ταυτόχρονες εκλογές (εθνικές και ευρωεκλογές την ίδια μέρα) σε ειδικά εκλογικά τμήματα ετεροδημοτών στις πρωτεύουσες των νομών (εξαιρούνται οι νομοί Αττικής και Θεσσαλονίκης)

  Διάρκεια Ισχύος

  Αόριστη

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση ετεροδημότη

  Σημειώσεις

  Ο ετεροδημότης εγγράφεται στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους υποβάλλοντας αίτηση στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Εσωτερικών, https://aitiseis.eterodimotes.gov.gr/. Οι αιτήσεις είναι δυνατό να υποβάλλονται και στους οικείους δήμους και στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). Για την υποβολή της αίτησης στους οικείους δήμους οι εκλογείς είναι δυνατό να απευθύνονται μόνο στον δήμο που κατοικούν, ενώ στο Κ.Ε.Π. είναι δυνατό να απευθύνονται όλοι οι εκλογείς ανεξάρτητα από τον δήμο κατοικίας τους.

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     NACE

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Άλλο

     Xρήσεις

     Είσοδος σε άλλη διαδικασία

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Αίτηση Εγγραφής Εκλογέα στους Καταλόγους Ετεροδημοτών

       Επίσημος τίτλος

       Aίτηση Ετεροδημότη

       Γλώσσες παροχής

       Ελληνικά

       Τρόπος παροχής υπηρεσιών

       Εγκατάστασης

       Μητρώα που τηρούνται

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Έναυσμα (τρόπος υποβολής)

        Αίτηση (ψηφιακά)

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        D3

        ,


       • 1 Υπηκοότητας Ο εκλογέας να είναι Έλληνας πολίτης.

        Όχι Όχι

       • 2 Ηλικιακές Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες που - Έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους (η 1η Ιανουαρίου θεωρείται ως ημερομηνία γέννησης όλων όσων γεννήθηκαν μέσα στο χρόνο)

        Όχι Όχι

       • 3 Διοικητικές Ο εκλογέας πρέπει να είναι εγγεγραμμένος σε εκλογικό κατάλογο Δήμου της Χώρας

        Όχι Όχι

       • 4 Διοικητικές Ο εκλογέας δεν πρέπει να έχει στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν

        Όχι Όχι

       • 5 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Ο εκλογέας που επιθυμεί να ψηφίσει στον τόπο διαμονής του, τους συνδυασμούς της εκλογικής περιφέρειας, στης οποίας τους εκλογικούς καταλόγους είναι εγγεγραμμένος,

        Όχι Όχι

       • 1 Αποδεικτικό ΑΦΜ 5392"5392" is not in the list (Άδεια, Άδεια Διαμονής, Άδεια Δόμησης, Άδεια Εργασίας, Έγκριση, Έκθεση, Ένσταση-προσφυγή, Αίτηση, Αναφορά/Καταγγελία, Αντίγραφο εγγράφου, ...) of allowed values for the "Process evidence type" property.

        Αποδεικτικό ΑΦΜ

        Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής και την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης αποτελεί η κατοχή προσωπικού Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) από τον εκλογέα και των αντίστοιχων κωδικών που διαθέτει στην εφαρμογή «TaxisNet» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων(Α.Α.Δ.Ε.)

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 2 Ταυτοποιητικό έγγραφο 6866"6866" is not in the list (Άδεια, Άδεια Διαμονής, Άδεια Δόμησης, Άδεια Εργασίας, Έγκριση, Έκθεση, Ένσταση-προσφυγή, Αίτηση, Αναφορά/Καταγγελία, Αντίγραφο εγγράφου, ...) of allowed values for the "Process evidence type" property.

        Ταυτοποιητικό έγγραφο

        Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ΑΦΜ , μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο ταυτοποίησης Ταξιδιωτικό Έγγραφο ή Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

        Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

        Ναι

       • Νόμος 43 4648 2019 205 Α

        Περιγραφή Το άρθρο 95 του π.δ. 26/2012 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 95 Εγγραφή και περιεχόμενο των ειδικών εκλογικών καταλόγων». Οι εκλογείς που διαμένουν σε δήμο άλλης εκλογικής περιφέρειας και πάντων εντός της Επικράτειας, από εκείνη στους εκλογικούς καταλόγους της οποίας είναι εγγεγραμμένοι, αποκαλούνται στο εξής «ετεροδημότες» και μπορούν να σκούν το εκλογικό τους δικαίωμα κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές, τις εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβολούλιο και τα Δημοψηφίσματα, στον τόπο διαμονής τους.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100205

       • Νόμος 1 4406 2016 133 Α

        Περιγραφή Η παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 26/2012 (Α 57) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Το δικαίωμα του εκλέγειν έχουν οι πολίτες Έλληνες και Ελληνίδες που συμπλήρωσαν το δέκατο έβδομο (17ο) έτος της ηλικίας τους».

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100133

       • Προεδρικό Διάταγμα 95 26 2012 57 Α

        Περιγραφή Εγγραφή και περιεχόμενο των ειδικών εκλογικών καταλόγων.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100057

       • 1 Έναρξη διαδικασίας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Η διαδικασία αφορά σε αιτήσεις εκλογέων που υποβάλλονται σε Δήμους ή ΚΕΠ

        Όχι Όχι


       • 2 Αναζήτηση εκλογέα

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Στο σημείο αυτό γίνεται η αναζήτηση της εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους του πολίτη - εκλογέα με τη βοήθεια κάποιων στοιχείων ταυτότητας. Η αναζήτηση γίνεται είτε με ΕΕΑ, είτε με επώνυμο, όνομα (τουλάχιστον 2 χαρακτήρες), όνομα πατέρα (τουλάχιστον 2 χαρακτήρες), έτος γέννησης

        Σημειώσεις Η διαδικασία αφορά σε αιτήσεις εκλογέων που υποβάλλονται σε Δήμους ή σε ΚΕΠ. Με το άνοιγμα της σελίδας για την καταχώριση νέας Αίτησης Εγγραφής στους καταλόγους ετεροδημοτών, η εφαρμογή ζητάει από το χρήστη να καταχωρίσει το ΑΦΜ του εκλογέα

        Ναι Όχι


       • 3 Αναζήτηση εκλογέα χωρίς ΑΦΜ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Σε περίπτωση που η αίτηση αφορά εκλογέα χωρίς ΑΦΜ, τότε ο χρήστης επιλέγει την αντίστοιχη δήλωση στην Αίτηση (εκλογέας χωρίς ΑΦΜ). Σε αυτή την περίπτωση ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ελεύθερα στον Βασικό Εκλογικό Κατάλογο τον εκλογέα που εξυπηρετεί , με την προϋπόθεση ότι αυτός είναι κάτω των 30 ετών, όπως ορίζει ο νόμος.

        Σημειώσεις Η αναζήτηση γίνεται : Είτε συμπληρώνοντας τον Ειδικό Εκλογικό Αριθμό (Ε.Ε.Α.) και το Επώνυμο (ολόκληρο αλλά μόνο το πρώτο αν υπάρχουν περισσότερα του ενός). Είτε συμπληρώνοντας το Επώνυμο (ολόκληρο αλλά μόνο αν υπάρχουν παραπάνω του ενός) το Όνομα και το Όνομα πατέρα (αρκούν τα δύο πρώτα γράμματα ) και το έτος γέννησης. Και στην περίπτωση του Ονόματος, σε περίπτωση που υπάρχουν δυο Ονόματα, στην αναζήτηση χρησιμοποιείται το πρώτο όνομα. Το όνομα της μητέρας μπορεί να μείνει κενό στην αναζήτηση. Για τις ειδικές περιπτώσεις εκλογέων αγνώστου πατρός η αναζήτηση θα πρέπει να γίνεται τσεκάροντας το πεδίο «Άνευ πατρός».

        Ναι Όχι


       • 4 Αποτελέσματα Αναζήτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Εμφανίζονται τα στοιχεία του εκλογέα βάσει των στοιχείων που δόθηκαν στο προηγούμενο βήμα. Εάν το αποτέλεσμα φέρει περισσότερους από δύο εκλογείς, η επιλογή γίνεται ανάλογα με τα στοιχεία ταυτότητας

        Όχι Όχι


       • 5 Συμπλήρωση αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Στο σημείο αυτό συμπληρώνονται τα στοιχεία διαμονής του εκλογέα. Εξυπακούεται ότι συμπληρώνονται όλα τα στοιχεία διαμονής της διεύθυνσης διαμονής (υποχρεωτικά) οδός και αριθμός (εφόσον υπάρχουν) ώστε να διευκολυνθεί η ένταξη του εκλογέα στο εκλογικό διαμέρισμα που πρέπει.

        Σημειώσεις Ο αρμόδιος υπάλληλος συμπληρώνει τα στοιχεία επικοινωνίας και τη Διεύθυνση του Χρήστη.

        Όχι Όχι


       • 6 Υποβολή αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος αφού συμπληρώσει πλήρως την αίτηση, δηλαδή τα απαιτούμενα πεδία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει στην τελική υποβολή της αίτησης. Προϋπόθεση για να υποβληθεί αίτηση εκλογέα από υπάλληλο Δήμου είναι να εκτυπωθεί η αίτηση και ο εκλογέας να την υπογράψει στο προβλεπόμενο σημείο στο τέλος της αίτησης

        Όχι Όχι


       • 7 Εκτύπωση αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Εμφανίζεται σε προεπισκόπηση η αίτηση του ετεροδημότη και μπορεί να γίνει εκτύπωση της αίτησης. Η αίτηση μετά την επιτυχημένη υποβολή της και την πρωτοκόλλησή της εκτυπώνεται εκ νέου. Η εκτύπωση αυτή τη φορά περιλαμβάνει και τον Αριθμό και την Ημερομηνία Πρωτοκόλλου. Το εκτυπωμένο αυτό αντίγραφο παραδίδεται στον εκλογέα.

        Όχι Όχι


       • 8 Ολοκλήρωση διαδικασίας        Όχι Ναι


       • 1 Μετάβαση στην εφαρμογή του φορέα

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

        Σύνδεσμος https://aitiseis.eterodimotes.gov.gr

        Περιγραφή Ακολουθώντας τη διεύθυνση https://aitiseis.eterodimotes.gov.gr, ο εκλογέας μεταφέρεται στην αρχική σελίδα σύνδεσης της εφαρμογής.

        Όχι Όχι


       • 2 Σύνδεση χρήστη στην εφαρμογή

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

        Περιγραφή Επιλέγοντας «Σύνδεση με στοιχεία TaxisNet» από την αρχική σελίδα της εφαρμογής, ο χρήστης μεταφέρεται στη σελίδα της ΑΑΔΕ, όπου του ζητείται να συμπληρώσει τα διαπιστευτήριά του (τους κωδικούς του στο TaxisNet), και στη συνέχεια να δώσει την έγκρισή του για την πρόσβαση στα στοιχεία του Μητρώου που παρέχονται από το φορολογικό μητρώο του Υπουργείου Οικονομικών που διαχειρίζεται η ΑΑΔΕ. Μετά την επιτυχημένη ταυτοποίησή του από το TaxisNet και την έγκρισή του για πρόσβαση της εφαρμογής στα δεδομένα του ο χρήστης εισέρχεται στην εφαρμογή.

        Όχι Όχι


       • 3 Καταχώριση Αίτησης Εγγραφής στους Καταλόγους Ετεροδημοτών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

        Περιγραφή Για να δημιουργήσει ο χρήστης μια νέα αίτηση θα πρέπει να επιλέξει Νέα Αίτηση και στη συνέχεια Νέα Εγγραφή

        Σημειώσεις Με την ενεργοποίηση της επιλογής νέα εγγραφή, ανοίγει η σελίδα καταχώρισης Νέας Αίτησης Εγγραφής στους Ειδικούς Καταλόγους Ετεροδημοτών

        Όχι Όχι


       • 4 Στοιχεία Αίτησης και Προσωπικά σοιχεία

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Έξοδος δεδομένων από λογισμικό

        Περιγραφή Τα πεδία των Προσωπικών στοιχείων και των Στοιχείων του Βασικού Εκλογικού Καταλόγου ενημερώνονται αυτόματα μέσω της επιλογής Αναζήτηση στο βασικό κατάλογο. Η εύρεση της προσωπικής εγγραφής και η επιλογή της από τον Βασικό Κατάλογο, είναι προϋπόθεση για την καταχώριση και υποβολή της Αίτησης Εγγραφής. Η αναζήτηση αυτή γίνεται αυστηρά με τα στοιχεία του εκλογέα χρήστη, όπως έχουν επιστραφεί από την ΑΑΔΕ στην εφαρμογή. Με την επιλογή της Αναζήτησης, ανοίγει το παράθυρο της αναζήτησης στον βασικό εκλογικό κατάλογο, με συμπληρωμένα τα πεδία αναζήτησης με τα στοιχεία του χρήστη.

        Ναι Όχι


       • 5 Στοιχεία αίτησης και μη Ανεύρεση Προσωπικών Στοιχείων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Έξοδος δεδομένων από λογισμικό

        Περιγραφή Σε περίπτωση που η αναζήτηση δεν εντοπίσει εγγραφή στον Βασικό εκλογικό Κατάλογο, που να ταιριάζει με τα στοιχεία του χρήστη, η εφαρμογή κλείνει τα παράθυρο αναζήτησης και εμφανίζει σχετικό μήνυμα λάθους στον χρήστη. Σε αυτή την περίπτωση ο χρήστης δεν μπορεί να συνεχίσει την υποβολή της αίτησης και θα πρέπει να ερευνήσει γιατί δεν είναι γραμμένος στον βασικό Εκλογικό Κατάλογο ή γιατί τα στοιχεία του στον Βασικό Εκλογικό κατάλογο διαφέρουν από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ.

        Ναι Ναι


       • 6 Μεταφορά στοιχείων επιλεγμένου εκλογέα στην Αίτηση

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Έξοδος δεδομένων από λογισμικό

        Περιγραφή Μετά από επιτυχημένη επιλογή της εγγραφής στον Βασικό Εκλογικό Κατάλογο, η εφαρμογή μεταφέρει τα προσωπικά στοιχεία του εκλογέα και τα στοιχεία του Βασικού Εκλογικού Καταλόγου στα αντίστοιχα πεδία της αίτησης. Τα πεδία αυτά συμπληρώνονται αποκλειστικά με την εύρεση της ζητούμενης εγγραφής από τον Βασικό εκλογικό κατάλογο. Ο χρήστης δεν μπορεί να τα τροποποιήσει.

        Όχι Όχι


       • 7 Στοιχεία Επικοινωνίας και Στοιχεία Διεύθυνσης Διαμονής

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

        Περιγραφή Ο χρήστης συμπληρώνει τα στοιχεία επικοινωνίας του και τη Διεύθυνση Διαμονής του. Τα πεδία «Περιφερειακή ενότητα», «Δήμος» και «Δημοτική Ενότητα» είναι λίστες τιμών από τις οποίες ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει την κατάλληλη τιμή. Τα πεδία «Περιοχή - Πόλη», «Οδός», «Αριθμός» και «ΤΚ», είναι υποχρεωτικά πεδία και θα πρέπει να πληκτρολογηθούν από τον χρήστη. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει Οδός και Αριθμός στον τόπο διαμονής ο χρήστης μπορεί να ενεργοποιήσει την επιλογή «Δεν υπάρχει Οδός και Αριθμός στον τόπο διαμονής, » οπότε τα πεδία αυτά μένουν κενά.

        Όχι Όχι


       • 8 Πεδία Αποδοχής

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

        Περιγραφή Ο χρήστης για να υποβάλει την Αίτηση θα πρέπει να δηλώσει τσεκάροντας τα αντίστοιχα πεδία ότι: 1. Αποδέχεται ότι η αίτηση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωση 2. Δεν έχει στερηθεί το εκλογικό δικαίωμα. 3. Έλαβε γνώση ότι : σε περίπτωση που σε όλη την εφετειακή περιφέρεια του τόπου διαμονής του δεν συμπληρωθεί ο αριθμός των σαράντα (40) εκλογέων από την εκλογική περιφέρεια στην οποία είναι εγγεγραμμένος, δεν θα ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα ως ετεροδημότης και θα ψηφίσει μόνο στον δήμο όπου είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους. 4. Έλαβε γνώση ότι : σε περίπτωση που δεν επιθυμεί πλέον να ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα ως ετεροδημότης, θα πρέπει να ζητήσει ο ίδιος τη διαγραφή του από τους Ειδικούς Καταλόγους Ετεροδημοτ΄βμ.

        Όχι Όχι


       • 9 Αποθήκευση της Αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

        Περιγραφή Η αίτηση στη συνέχεια πρέπει να αποθηκευτεί. Η εφαρμογή ενημερώνει τον χρήστη ότι η Αίτηση του αποθηκεύτηκε επιτυχώς.

        Όχι Όχι


       • 10 Υποβολή Αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

        Περιγραφή Ο χρήστης αφού συμπληρώσει την αίτηση έχει την δυνατότητα να προχωρήσει στην τελική υποβολή της Αίτησης. Με την ολοκλήρωση της υποβολής, η εφαρμογή αποδίδει στην αίτηση Αριθμό Πρωτοκόλλου και ενημερώνει τον χρήστη για την επιτυχή υποβολή. Ο αριθμός και η Ημερομηνία Πρωτοκόλλου εμφανίζονται πλέον στα στοιχεία της Αίτησης, ενώ η κατάστασή της έχει αλλάξει σε Υποβλήθηκε. Παράλληλα, η εφαρμογή αποστέλλει στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (e-mail) του χρήστη, ενημερωτικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με τον συγκεκριμένο Αριθμό Πρωτοκόλλου και την Ημερομηνία υποβολής

        Όχι Όχι


       • 11 Εκτύπωση Αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

        Περιγραφή Ο χρήστης μπορεί να εκτυπώσει την αίτησή του μετά την υποβολή της αίτησης

        Όχι Όχι


       • 12 Εγγραφή στους Ειδικούς Εκλογικούς Καταλόγους Ετεροδημοτών        Περιγραφή Η αίτηση που υποβλήθηκε θα εξεταστεί στη συνέχεια από τους αρμόδιους ελεγκτές του Δήμου. Σε περίπτωση που καλύπτονται οι προϋποθέσεις του νόμου θα εγκριθεί και ο εκλογέας θα εγγραφεί στους Ειδικούς Καταλόγους Ετεροδημοτών

        Όχι Ναι


       • Ιστοσελίδα Υπουργείου Εσωτερικών
       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.