Αίτηση κινητικότητας δημοσίων υπαλλήλων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση11bb9c2c-72f1-41b2-9984-86f0fd141d24 189394

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Φορείς του Δημοσίου, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  0

  Κόστος

  0.00

  Εκτιμώμενος χρόνος

  5 Μήνες

  Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

  1 Λεπτό

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην υποβολή αίτησης κινητικότητας (για μετάταξη ή απόσπαση) και υποβάλλεται μέσω ειδικής εφαρμογής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου. Οι αιτήσεις γίνονται δύο (2) φορές το χρόνο σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από το Υπουργείο Εσωτερικών.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  Παρατηρήσεις

  Ο εκτιμώμενος χρόνος για τη διαδικασία αυτή είναι 5 μήνες για τον Α΄ κύκλο εκάστου έτους και 4 μήνες για τον Β΄ κύκλο του ίδιου ημερολογιακού έτους.

  Στο πλαίσιο εφαρμογής του ΕΣΚ, οι προκηρυσσόμενες θέσεις καλύπτονται με ενιαίο τρόπο, ανεξαρτήτως εάν οι υπάλληλοι είναι μόνιμοι ή απασχολούμενοι με

  σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Δημόσιους υπαλλήλους

  Τίτλος

  Αίτηση Μετακίνησης

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Άλλο

     οι υπάλληλοι που τελικώς δεν γίνονται αποδεκτοί για απόσπαση ή μετάταξη δύνανται, πέραν της δικαστικής προστασίας, να καταθέσουν αίτηση θεραπείας σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας στον φορέα προέλευσης ή στον φορέα υποδοχής, ανάλογα με το ποιος προβαίνει κατά λόγο αρμοδιότητας στην μη ικανοποίηση του αιτήματος μετακίνησης.

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Έναυσμα σε άλλη διαδικασία

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Αίτηση κινητικότητας (για μετάταξη ή απόσπαση)

       Επίσημος τίτλος

       Ενιαίο Σύστημα Κινητικοτητας

       Γλώσσες παροχής

       Ελληνικά

       Μητρώα που τηρούνται

       Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (ψηφιακά)

        Τύπος

        Εξωστρεφής


       • 1 Εργασιακές Προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 4, του ν. 4440/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

        Όχι Όχι

       • 2 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 4 του ν. 444/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

        Όχι Όχι

       • 3 Οικογενειακές Προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 4 του ν. 4440/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

        Όχι Όχι

       • 4 Εργασιακές Κάθε ενδιαφερόμενος υπάλληλος, που έχει δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4440/2016, δύναται να υποβάλει αίτηση για μετάταξη σε κενή οργανική θέση ή/και την απόσπασή του για προσωρινή κάλυψη αναγκών.


        Όχι Όχι

       • 5 Ποσοτικές Οι αιτήσεις αφορούν σε έως δέκα (10) θέσεις και σε τρεις (3) κατ΄ ανώτατο όριο φορείς του δημοσίου.


        Όχι Όχι

       • 6 Χρονικής προθεσμίας Ισχύει προθεσμία δέκα (10) ημερών για την υποβολή αίτησης κινητικότητας.


        Όχι Όχι

       • 7 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Οι ενδιαφερόμενοι δημόσιοι υπάλληλοι για την υποβολή αίτησης θα πρέπει να διαθέτουν για χρήση τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet.

        Όχι Όχι

       • 8 Διοικητικές Προϋπόθεση για τη συμμετοχή των φορέων ως υπηρεσιών υποδοχής στο ΕΣΚ είναι η σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις προηγούμενη έκδοση Οργανισμών κατόπιν αξιολόγησης των δομών τους και η αντίστοιχη κατάρτιση περιγραμμάτων θέσεων εργασίας, καθώς και η καταχώριση των ως άνω στοιχείων εκ μέρους των φορέων στο ψηφιακό Οργανόγραμμα.

        Όχι Όχι

       • Νόμος 4440 2016 224 Α

        Περιγραφή Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100224

       • Νόμος 50 4447 2016 241 Α

        Περιγραφή Τροποποιήσεις στο ν. 4440/2016 (Α΄ 224).

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100241

       • Νόμος 38 4456 2017 24 Α

        Περιγραφή Τροποποιήσεις στο ν. 4440/2016 (Α΄ 224).

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100024

       • Νόμος 27 4465 2017 47 Α

        Περιγραφή Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4440/2016.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100047

       • Νόμος 100 4472 2017 74 Α

        Περιγραφή Καταργούμενες διατάξεις.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100074

       • Νόμος 3 4473 2017 78 Α

        Περιγραφή Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού ΕΕΠ και ΕΒΠ.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100078

       • Νόμος 35 4531 2018 62 Α
       • Νόμος 89 4583 2018 212 Α

        Περιγραφή Τροποποίηση ν. 4531/2018.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100212

       • Νόμος 44 4590 2019 19 Α

        Περιγραφή Τροποποιήσεις Διατάξεων του Ν. 4440/2016

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100019

       • Εγκύκλιος 19 2016

        Περιγραφή Οδηγίες προς τους φορείς προέλευσης και υποδοχής για την υλοποίηση του Α΄ Κύκλου Κινητικότητας έτους 2022, στο πλαίσιο του ΕΣΚ.

        Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?advanced=true&query=ada:%229%CE%91%CE%9A%CE%9446%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%A4%CE%A40%22&page=0

       • 1 Αίτηση Κινητικότητας Είσοδος στην Υπηρεσία

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

        Σύνδεσμος https://www.gov.gr/upourgeia/upourgeio-esoterikon/esoterikon/aitese-kinetikotetas

        Περιγραφή Επισκέπτεστε τον αρχικό σύνδεσμο και επιλέγετε ¨Είσοδος στην Υπηρεσία¨.

        Σημειώσεις Στην αρχική οθόνη στο δεξί μέρος, δίπλα από τον τίτλο της διαδικασίας υπάρχει η επιλογή χρήσιμοι σύνδεσμοι. Μπορείτε να επιλέξετε ¨Επικοινωνία¨ αν επιθυμείτε να λάβετε κάποια συγκεκριμένη πληροφορία ή διευκρίνιση από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών.

        Όχι Όχι


       • 2 Είσοδος στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

        Περιγραφή Εισαγωγή στην σελίδα ¨Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου¨ του Υπουργείου Εσωτερικών.

        Σημειώσεις Επιλέγετε Είσοδος στην Υπηρεσία.

        Όχι Όχι


       • 3 Αυθεντικοποίηση χρήστη και σύνδεση

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

        Σύνδεσμος https://www1.gsis.gr/oauth2server/oauth/authorize?response type=code&redirect uri=https://hr.apografi.gov.gr/logincallback&client id=LJT7O6IS777

        Περιγραφή Σύνδεση με κωδικούς taxis net

        Όχι Όχι


       • 4 Πρόσβαση στα βασικά στοιχεία μητρώου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

        Περιγραφή Ενημέρωση του πολίτη από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης ότι για το σκοπό της ηλεκτρονικής ταυτοποίησής του, η εφαρµογή "ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ" θα αποκτήσει πρόσβαση στα βασικά στοιχεία Μητρώου (ΑΦΜ, Όνοµα, Επώνυµο, Πατρώνυµο, Μητρώνυµο, Έτος Γέννησης) που παρέχονται από το φορολογικό µητρώο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ που διαχειρίζεται η Α.Α.∆.Ε.

        Όχι Όχι


       • 5 Επιλογή φακέλου Κινητικότητας στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού


        Όχι Όχι


       • 6 Επιλογή κύκλου κινητικότητας
        Όχι Όχι


       • 7 Μετάβαση στις θέσεις
        Όχι Όχι


       • 8 Πρόσβαση στις προκηρυσσόμενες θέσεις        Περιγραφή Εισάγετε κριτήρια αναζήτησης των θέσεων που σας ενδιαφέρουν όπως Φορέα,Μονάδα,Κωδικός θέσης, Εργασιακή σχέση,Κατηγορία Εκπαίδευσης, Γενικό Περίγραμμα, Τύπος Μετακίνησης

        Όχι Όχι


       • 9 Εισαγωγή κριτηρίων αναζήτησης θέσεων        Περιγραφή Εισάγετε κριτήρια αναζήτησης των θέσεων που σας ενδιαφέρουν όπως Φορέα,Μονάδα,Κωδικός θέσης, Εργασιακή σχέση,Κατηγορία Εκπαίδευσης, Γενικό Περίγραμμα, Τύπος Μετακίνησης

        Σημειώσεις Παρέχεται η δυνατότητα Εύρεσης των προκηρυσσόμενων θέσεων μέσω της επιλογής τους από λίστα

        Όχι Όχι


       • 10 Επιλογή από λίστα

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

        Περιγραφή Παρέχεται η δυνατότητα Εύρεσης των προκηρυσσόμενων θέσεων μέσω της επιλογής τους από λίστα

        Ναι Όχι


       • 11 Επιλογή Καθαρισμού        Περιγραφή Παρέχεται η δυνατότητα καθαρισμού των επιλεγμένων θέσεων

        Ναι Όχι


       • 12 Περιγραφή θέσης        Περιγραφή Παρέχεται η δυνατότητα προβολής στοιχείων της θέσης Φορέας,Μονάδα, Τύπος, Εργ. Σχέση, Κλάδος, Συμπληρωματικές Πληροφορίες, Απαιτούμενα Πρόσθετα Τυπικά Προσόντα, Απαιτούμενα Πρόσθετα Ουσιαστικά Προσόντα

        Όχι Όχι


       • 13 Επιλογή Νέας Αίτησης Μετακίνησης        Περιγραφή Προβάλλεται η καρτέλα του υπαλλήλου με τα προσωπικά, υπηρεσιακά στοιχείατυπικά προσόντα αυτού

        Όχι Όχι


       • 14 Συμπλήρωση επιπλέον πληροφοριών στην καρτέλα με ατομικά στοιχεία
        Όχι Όχι


       • 15 Εισαγωγή θέσης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού


        Όχι Όχι


       • 16 Υποβολή αίτησης
        Ναι Όχι


       • 17 Προσωρινή αποθήκευση

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού


        Ναι Όχι


       • 18 Εκτύπωση με αριθμό υποβολής αίτησης
        Όχι Ναι


       • Αίτηση κινητικότητας
       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.