Αλλαγή Χαρακτηρισμού Ασφαλισμένου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση0b9f01e3-b2f8-49d5-9f5f-5a72b8fe8256 421148

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

0 έως 2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 ημέρα

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την αλλαγή στο Μητρώο Ασφαλισμένου της ένδειξης νέος ασφαλισμένος. Ο Ν.2084/92 διαχωρίζει τους ασφαλισμένους προ της 31/12/1992 (παλιούς) και μετά την 01/01/1993 (νέους). Ο χαρακτηρισμός αυτός είναι καθοριστικός για τις διατάξεις που σχετίζονται με τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και άλλα θέματα. Σε ορισμένες περιπτώσεις έχει χαρακτηριστεί λανθασμένα ο ασφαλισμένος και πρέπει να γίνει διόρθωση.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η διαδικασία αυτή αφορά μόνο στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος διαπιστώσει το μη ορθό χαρακτηρισμό του ως παλαιό ή νέο και δύναται, σύμφωνα με την εγκύκλιο, να ζητήσει τη σχετική αλλαγή χαρακτηρισμού του.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Απλή αίτηση

Σημειώσεις

Ο ασφαλισμένος καταθέτει αίτηση στην οποία αναγράφεται το αίτημα του για αλλαγή της ένδειξης στο μητρώο του "Νέος ασφαλισμένος - ΝΑΙ/ ΟΧΙ".

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αλλαγή ασφαλισμένου από Νέος σε Παλαιός

      Επίσημος τίτλος

      Αλλαγή Χαρακτηρισμού Ασφαλισμένου


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Ασφαλισμένων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Ασφαλιστικές Λανθασμένη καταχώρηση στο Μητρώο της ένδειξης "Νέου Ασφαλισμένου - ΝΑΙ/ΌΧΙ".

       Όχι Όχι

      • 1 Φωτοαντίγραφα αποδεικτικών στοιχείων χρόνου ασφάλισης σε Ασφαλιστικό Οργανισμό κύριας ασφάλισης της ημεδαπής (ασφαλιστικά βιβλιάρια) προ της 1/1/1993. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφα αποδεικτικών στοιχείων χρόνου ασφάλισης σε Ασφαλιστικό Οργανισμό κύριας ασφάλισης της ημεδαπής (ασφαλιστικά βιβλιάρια) προ της 1/1/1993.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ασφαλιστικές

       Όχι 2244

      • 2 Βεβαίωση κρατικού φορέα χώρας Ε.Ε. ή χώρας με την οποία η Ελλάδα έχει συνάψει διακρατική σύμβαση, εφόσον έχει διανυθεί χρόνος ασφάλισης, από την οποία να προκύπτει η χρονική περίοδος ασφάλισης στο φορέα αυτό. Βεβαίωση

       Βεβαίωση κρατικού φορέα χώρας Ε.Ε. ή χώρας με την οποία η Ελλάδα έχει συνάψει διακρατική σύμβαση, εφόσον έχει διανυθεί χρόνος ασφάλισης, από την οποία να προκύπτει η χρονική περίοδος ασφάλισης στο φορέα αυτό.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ασφαλιστικές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 9703

      • Νόμος 2084 1992 165 Α

       Περιγραφή Αναμόρφωση της κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19920100165

      • Εγκύκλιος 44 1994

       Περιγραφή Α.Π. Α00/1102/05-09-1994 εγκύκλιος 44/1994 του π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ


      • Άλλο A02/1102/1 2015

       Περιγραφή Σχετικά με τον χαρακτηρισμό προσώπων με χρόνο ασφάλισης πριν την 1/1/1993 στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) ως «παλαιών» ή «νέων» ασφαλισμένων.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%93%CE%A4%CE%A64691%CE%A9%CE%93-%CE%9B35

       ΑΔΑ ΨΓΤ04691ΩΓ-Λ35

      • Εγκύκλιος Φ.10141/67399/13-9-2021 2021

       Περιγραφή Εγκύκλιος "Χαρακτηρισμός ασφαλισμένων ως παλαιών ή νέων βάσει του ν.2084/1992 σε περίπτωση ασφάλισης μόνο για τον κίνδυνο εργατικού ατυχήματος"

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%9C%CE%9E546%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%9A-652

       ΑΔΑ ΩΜΞ546ΜΤΛΚ-652

      • 1 Παραλαβή της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 3 Αλλαγή ένδειξης στο Μητρώο Ασφαλισμένου Νέος Ασφαλισμένος (ΝΑΙ ή ΟΧΙ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Η αλλαγή πραγματοποιείται στο Μητρώο ασφαλισμένου εάν προκύπτει από τον έλεγχο ότι η υφιστάμενη ένδειξη είναι λανθασμένη.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.