Αλλαγή στοιχείων μητρώου δικαιούχων προνοιακών αναπηρικών παροχών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση604154fe-9b71-47db-8d3c-35eff7e80508 839199

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Κέντρα Κοινότητας, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

5 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά τη τροποποίηση των στοιχείων του δικαιούχου αναπηρικού επιδόματος (προσωπικά, επικοινωνίας κλπ). στο Μητρώο του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), μέσω μίας απλής αίτησης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΑΜΕΑ)

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΟΠΕΚΑ)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αλλαγή στοιχείων Μητρώου

Σημειώσεις

Απαιτείται αίτηση στην οποία θα αναγράφεται ο ΑΜΚΑ και ο ΑΦΜ και η αιτούμενη αλλαγή των στοιχείων του Μητρώου.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Αλλαγή στοιχείων μητρώου δικαιούχων προνοιακών αναπηρικών παροχών

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Δικαιούχων Αναπηρικών Επιδομάτων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,


      • 1 Διοικητικές Απαραίτητη προυπόθεση να υφίσταται ο αιτών στο μητρώο δικαιούχων αναπηρικών επιδομάτων.

       Όχι Όχι

      • 1 Λογαριασμός ρεύματος ή φορολογική δήλωση που να προκύπτει η διεύθυνση. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας

       Λογαριασμός ρεύματος ή φορολογική δήλωση που να προκύπτει η διεύθυνση.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης κατοικίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9347

      • 2 Αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού πιστωτικού ιδρύματος που λειτουργεί στην Ελλάδα στον οποίο ο αιτών είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος (ανεξαρτήτως σειράς). Αποδεικτικό τραπεζικού λογαρισμού

       Αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού πιστωτικού ιδρύματος που λειτουργεί στην Ελλάδα στον οποίο ο αιτών είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος (ανεξαρτήτως σειράς).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση αλλαγής τραπεζικού λογαριασμού κατάθεσης αναπηρικού επιδόματος, απαιτείται μαζί με την αίτηση και η προσκόμιση ευκρινούς αντιγράφου του τραπεζικού λογαριασμού όπου αναγράφεται ο ΙΒΑΝ και το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6714

      • 3 Δελτίο αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Δελτίο αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • Νόμος 4520 2018 30 Α
      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ12α/Γ.Π.οικ.68856/2202/2018 2018 5855 Β

       Περιγραφή Ανάθεση αρμοδιότητας χορήγησης προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία, επιδόματος στεγαστικής συνδρομής και επιδόματος ομογενών προσφύγων στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) - Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας, όρων και προϋποθέσεων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180205855

      • 1 Υποβολή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο δικαιούχος - μέλος του μητρώου δικαιούχων αναπηρικού επιδόματος του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), καταθέτει μία αίτηση αλλαγής στοιχείων μητρώου με το αντίστοιχο δικαιολογητικό.

       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβη και έλεγχος της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος παραλαμβάνει την αίτηση αλλαγής στοιχείων του μητρώου ελέγχοντας την ορθότητα αυτών και το έγγραφο με το οποίο πιστοποιείται η αιτούμενη αλλαγή.

       Όχι Όχι


      • 3 Αποδοχή της αλλαγής των αιτούμενων στοιχείων μητρώου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος αφού ελέγξει τα δικαιολογητικά προβαίνει στην αλλαγή των στοιχείων του μητρώου του αιτούντα, μέσα στην ηλεκτρονική εφαρμογή που τηρείται το μητρώο δικαιούχων αναπηρικών παροχών του ΟΠΕΚΑ . Σε περίπτωση που κάποιο δικαιολογητικό δεν είναι επαρκές, επικοινωνεί με τον αιτούντα για πρόσθετα στοιχεία-δικαιολογητικά.

       Ναι Όχι


      • 4 Απόρριψη της αλλαγής των αιτούμενων στοιχείων μητρώου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Ναι


      • 5 Ενημέρωση του αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την ολοκλήρωση της αλλαγής των στοιχείων του μητρώου, ο αρμόδιος υπάλληλος ενημερώνει τον αιτούντα για την διεκπεραίωση του αιτήματος του.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.