Αλλαγή φορέα επικουρικής ασφάλισης από τον e-ΕΦΚΑ στο ΤΕΚΑ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση8fa09a87-9649-4b6d-9998-30bb6f562db5 809879

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

6 λεπτά

Περιγραφή

Οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες που:
 • α. είναι ασφαλισμένοι στον κλάδο επικουρικής του e-ΕΦΚΑ∙
 • β. έχουν γεννηθεί από 1.1.1987 και εφεξής

μπορούν να υποβάλουν αίτηση αλλαγής φορέα επικουρικής ασφάλισης και να υπαχθούν για τον κλάδο της επικουρικής στο ΤΕΚΑ.

Η αλλαγή του φορέα γίνεται μόνο μία φορά και δεν δύναται να ανακληθεί.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΕΚΑ

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Τελευταία ενημέρωση

25/06/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αλλαγή φορέα επικουρικής ασφάλισης από τον e-ΕΦΚΑ στο ΤΕΚΑ


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Εάν ο αιτών δεν πληροί τις προϋποθέσεις αλλαγής φορέα επικουρικής ασφάλισης, σύμφωνα με τα στοιχεία που αντλούνται από άλλα πληροφοριακά συστήματα, ενημερώνεται κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης, και αυτή δεν ολοκληρώνεται.
    


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Αλλαγή φορέα επικουρικής ασφάλισης από τον e-ΕΦΚΑ στο ΤΕΚΑ

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά, Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Ασφαλισμένων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Ηλικιακές Ο αιτών πρέπει να έχει γεννηθεί από 1.1.1987 και εφεξής.

       Όχι Όχι

      • 2 Ασφαλιστικές Ο αιτών πρέπει κατά την υποβολή της αίτησης να είναι ασφαλισμένος στον κλάδο επικουρικής του e-ΕΦΚΑ.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 6 4826 2021 160 Α

       Περιγραφή Στην ασφάλιση του ΤΕΚΑ δύνανται να υπαχθούν προαιρετικά, μετά από αίτησή τους, οι ήδη ασφαλισμένοι στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦ.ΚΑ, οι οποίοι έχουν γεννηθεί από 1.1.1987 και εφεξής. Τα πρόσωπα αυτά από την υπαγωγή τους στην ασφάλιση του ΤΕΚΑ παύουν αυτοδίκαια να υπάγονται στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ. Το εν λόγω δικαίωμα υπαγωγής στην ασφάλιση του ΤΕΚΑ μπορεί να ασκηθεί από 1.1.2023 έως 31.12.2023.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100160

      • Εγκύκλιος 1 2023

       Περιγραφή Εγκύκλιος του ΤΕΚΑ, με την οποία παρέχονται αναλυτικές πληροφορίες για τις προϋποθέσεις αλλαγής φορέα επικουρικής ασφάλισης, το πεδίο εφαρμογής, τη διαδικασία υποβολής της αίτησης με τη ροή εκτέλεσης της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, καθώς και τον χρόνο έναρξης της ασφάλισης στο ΤΕΚΑ.

       Νομικές παραπομπές https://www.diavgeia.gov.gr/search?query=q:%226%CE%95%CE%99%CE%9B46%CE%9D%CE%9F%CE%A1%CE%94%22&page=0

       ΑΔΑ 6ΕΙΛ46ΝΟΡΔ-7Ρ9

      • 1 Είσοδος στην εφαρμογή και ταυτοποίηση του χρήστη με κωδικούς TaxisNet

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό συναρμόδιου φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://be.teka.gov.gr/

       Περιγραφή Ο χρήστης πραγματοποιεί είσοδο στο σύστημα με τη χρήση των κωδικών TAXISnet και παράλληλη αποστολή OTP (One Time Password) με SMS στον επιβεβαιωμένο αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει.

       Όχι Όχι


      • 2 Δημιουργία αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό συναρμόδιου φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Σύνδεσμος https://be.teka.gov.gr/

       Περιγραφή Μετά από επιτυχή είσοδο, ο χρήστης ανακατευθύνεται στην αρχική σελίδα της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Αλλαγή φορέα επικουρικής ασφάλισης από τον e-ΕΦΚΑ στο ΤΕΚΑ», όπου βλέπει τα στοιχεία του, ενημερώνεται για τις προϋποθέσεις αλλαγής φορέα και κάνει κλικ στην επιλογή «Δημιουργία Αίτησης».

       Όχι Όχι


      • 3 Συμπλήρωση Υπεύθυνης Δήλωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό συναρμόδιου φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος be.teka.gov.gr

       Περιγραφή Στο βήμα αυτό εμφανίζεται Υπεύθυνη Δήλωση, με την οποία ο χρήστης επιβεβαιώνει ότι είναι ασφαλισμένος στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ, όπου και καταβάλλει τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές.

       Όχι Όχι


      • 4 Επιλογή ΤΕΚΑ ως φορέα επικουρικής ασφάλισης και επιβεβαίωση επιλογής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό συναρμόδιου φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://be.teka.gov.gr/

       Περιγραφή Ο χρήστης δηλώνει ότι επιθυμεί εφεξής να υπάγεται στο ΤΕΚΑ, αντί για τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ. Κατόπιν επιβεβαιώνει την επιλογή του.

       Όχι Όχι


      • 5 Επιλογή ασφαλιστέας ιδιότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό συναρμόδιου φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://be.teka.gov.gr/

       Περιγραφή Ο χρήστης επιλέγει σε ποια από τις δύο ασφαλιστέας ιδιότητες ανήκει, μισθωτός ή μη μισθωτός.

       Όχι Όχι


      • 6 Μισθωτός ασφαλισμένος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό συναρμόδιου φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://be.teka.gov.gr/

       Περιγραφή Εφόσον ο χρήστης είναι μισθωτός, στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, συμπληρώνει τον Αριθμό Μητρώου Εργοδότη (ΑΜΕ), τον οποίο μπορεί να βρει από τις οικονομικές υπηρεσίες του φορέα στον οποίο εργάζεται.

       Ναι Όχι


      • 7 Υποβολή αίτησης και έκδοση ενημερωτικού σημειώματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό συναρμόδιου φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://be.teka.gov.gr/

       Περιγραφή Ο χρήστης υποβάλλει την αίτηση. Μετά την επιτυχή υποβολή μεταφέρεται σε οθόνη επισκόπησης των στοιχείων και των δηλώσεών του και εκδίδεται ενημερωτικό σημείωμα. Επιπλέον, ο/οι εργοδότης/ες ενημερώνονται αυτόματα με σχετικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει στο Μητρώο Εργοδοτών του e-ΕΦΚΑ.

       Ναι Ναι


      • 8 Μη Μισθωτός ασφαλισμένος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό συναρμόδιου φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://be.teka.gov.gr/

       Περιγραφή Εφόσον ο χρήστης είναι μη μισθωτός ασφαλισμένος, συμπληρώνει τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ), όπως έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ.

       Ναι Όχι


      • 9 Υποβολή αίτησης και έκδοση ενημερωτικού σημειώματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό συναρμόδιου φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://be.teka.gov.gr/

       Περιγραφή Ο χρήστης υποβάλλει την αίτηση. Μετά την επιτυχή υποβολή μεταφέρεται σε οθόνη επισκόπησης των στοιχείων και των δηλώσεών του και εκδίδεται ενημερωτικό σημείωμα.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.