Αλλαγή φυσιογνωμίας προγράμματος

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση68750623-3925-4ef4-9ad4-c491a63792f1 687506

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (Ε.Σ.Ρ.)

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

4 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αλλαγή φυσιογνωμίας προγράμματος που ζητούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (ΜΜΕ), δηλαδή να μετατραπούν από μη ενημερωτικά σε ενημερωτικά ή αντιστρόφως.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (Ε.Σ.Ρ.)


Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για αλλαγή φυσιογνωμίας προγράμματος

Σημειώσεις

Ο παραπάνω σύνδεσμος παραπέμπει στην σχετική σελίδα του διακτυακού τόπου του Ε.Σ.Ρ. όπου σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων αναφέρονται αναλυτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Αλλαγή φυσιογνωμίας προγράμματος

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο ραδιοφωνικών σταθμών (ανά νομό)
      Μητρώο τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Αναλυτικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος

       Αναλυτικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αναλυτικό πρόγραμμα μιας εβδομάδας που αντιστοιχεί στην αιτούμενη φυσιογνωμία προγράμματος. Στο πρόγραμμα θα αναγράφονται εκτός από τον τίτλο κάθε εκπομπής και τα ονόματα των παρουσιαστών (παραγωγών ή δημοσιογράφων) ή της εταιρείας παραγωγού. Ειδική αναφορά θα γίνεται όταν πρόκειται για πρόγραμμα με δικτύωση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 2 Δήλωση αναλυτικών στοιχείων Δήλωση

       Δήλωση αναλυτικών στοιχείων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)


       Σημειώσεις: Περιγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία στα οποία στηρίζεται η αίτηση (π. χ. ραδιοθάλαμοι - studio, τεχνικός εξοπλισμός, γραφεία διοικητικού προσωπικού) και από τα οποία προκύπτει ότι υπάρχει η υποδομή για τη λειτουργία σταθμού με την αιτούμενη φυσιογνωμία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9429

      • 3 Ονομαστική κατάσταση προσωπικού Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος

       Ονομαστική κατάσταση προσωπικού

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ονομαστική κατάσταση προσωπικού το οποίο: α) τυχόν απασχολήθηκε για τη λειτουργία του σταθμού από την 1η.1.2019 και μετά, β) τυχόν απασχολείται για τη λειτουργία του σταθμού κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης ή δήλωση για το προσωπικό που πρόκειται να προσληφθεί. Εφόσον πρόκειται για εργαζόμενους με σύμβαση εργασίας υποβάλλονται καταστάσεις υποβληθείσες στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. Εφόσον πρόκειται για δημοσιογράφους υποβάλλονται στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η δημοσιογραφική ιδιότητα (π.χ.: επαγγελματική ταυτότητα, βεβαίωση ασφάλισης στο οικείο ταμείο).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • Νόμος Σύνταγμα

       Περιγραφή Άρθρο 15 Παράγραφος 2 του Συντάγματος

       Νομικές παραπομπές https://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/To-Politevma/Syntagma/article-15/

      • Νόμος 4 2863 2000 262 Α

       Περιγραφή Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και άλλες αρχές

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20000100262

      • Νόμος 8 3592 2007 161 Α

       Περιγραφή Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100161

      • Νόμος 4779 2021 27 Α

       Περιγραφή Ενσωμάτωση της Οδηγίας για τις Υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100027

      • 1 Πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 2 Προώθηση στο Γραφείο Προέδρου - Ορισμός Εισηγητών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προϊστάμενος Οργανισμού

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Πρόεδρος ορίζει ως εισηγητές για την εξέταση στης Αίτησης

       Όχι Όχι


      • 3 Υποβολή εισηγήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι εισηγητές εξετάζουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και υποβάλουν τις εισηγήσεις τους στον Πρόεδρο.

       Όχι Όχι


      • 4 Κλήση του ιδιοκτήτη του σταθμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η εισήγηση της υπηρεσίας (που περιέχει και παρατηρήσεις για τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία) κοινοποιείται στον αιτούντα μαζί με την κλήση σε ακρόαση ενώπιον της Ολομέλειας. Τα τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία αποστέλλονται στο ΕΣΡ πριν από τη διεξαγωγή της ακρόασης. Στην ακρόαση του σταθμού παρίσταται υποχρεωτικά ο ιδιοκτήτης του σταθμού.

       Όχι Όχι


      • 5 Εξέταση από την Ολομέλεια

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Ολομέλεια εγκρίνει ή όχι την αίτηση

       Όχι Όχι


      • 6 Απόφαση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προϊστάμενος Οργανισμού

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εκδίδεται Απόφαση

       Όχι Ναι


      • 7 Ολοκλήρωση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.