Αμοιβαία μετάθεση μόνιμου εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση2fc136ab-2f36-42c9-a67d-1ac3859dde29 213623

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ΤΜΗΜΑ Β' ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στις αμοιβαίες μεταθέσεις από σχολείο μιας περιοχής σε σχολείο άλλης περιοχής μετάθεσης και απευθύνεται σε μόνιμους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΤΜΗΜΑ Β' ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Για τη διαδικασία δεν απαιτούνται δικαιολογητικά αλλά μόνο η αίτηση, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου και αποστέλλεται και στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Όλη η διαδικασία περιγράφεται αναλυτικά στην εγκύκλιο των μεταθέσεων

Τελευταία ενημέρωση

11/04/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

Αίτηση αμοιβαίας μετάθεσης από σχολείο μιας περιοχής σε σχολείο άλλης περιοχής μετάθεσης

Σημειώσεις

Η αίτηση του εκπαιδευτικού υποβάλλεται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει οργανικά, η οποία στη συνέχεια την αποστέλλει στη Διεύθυνση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με email, στην ηλεκτρονική διεύθυνση protocol@minedu.gov.gr

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Αριθμός Μητρώου Εκπαιδευτικού

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Αμοιβαίες μεταθέσεις μονίμων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από σχολείο μιας περιοχής σε σχολείο άλλης περιοχής μετάθεσης


      Μητρώα που τηρούνται

      Πληροφοριακό Σύστημα mySchool, Μητρώο Εκπαιδευτικών
      Datacenter

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,


      • 1 Εργασιακές Θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί να ανήκουν στον ίδιο κλάδο και στην ίδια ειδικότητα

       Όχι Όχι

      • 2 Εργασιακές Θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί να μην έχουν συμπληρώσει 25 έτη πραγματικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας μέχρι 31 Αυγούστου του έτους που πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις.

       Όχι Όχι

      • 3 Εργασιακές Η διαφορά της συνολικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας των εκπαιδευτικών να μην υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη μέχρι 31 Αυγούστου του έτους που πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις.

       Όχι Όχι

      • 4 Εργασιακές Θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί να έχουν συμπληρώσει δύο (2) χρόνια υπηρεσίας μέχρι 31 Αυγούστου του σχολικού έτους που πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις, από την ημερομηνία δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκ των οποίων τον ένα χρόνο στην οργανική τους θέση.

       Όχι Όχι

      • 5 Εργασιακές Θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί να έχουν οριστική τοποθέτηση σε σχολική μονάδα και να μην έχουν χαρακτηριστεί υπεράριθμοι

       Όχι Όχι

      • 6 Εργασιακές Θα πρέπει οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί να έχουν παραμείνει δύο (2) χρόνια στην περιοχή διορισμού τους.

       Όχι Όχι

      • 7 Εργασιακές Δεν πρέπει οι εκπαιδευτικοί να υπηρετούν με θητεία σε Πρότυπο ή Πειραματικό Σχολείο.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 94 4812 2021 110 Α

       Περιγραφή Αναφέρεται στο κώλυμα των υπηρετούντων εκπαιδευτικών σε Πρότυπα ή Πειραματικά σχολεία να υποβάλουν αίτηση για αμοιβαία μετάθεση

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100110

      • Νόμος 42 4722 2020 177 Α

       Περιγραφή Αναφέρεται στην υποχρεωτική παραμονή των νεοδιοριζόμενων για δύο (2) χρόνια στην περιοχή διορισμού τους, χωρίς δυνατότητα μετάθεσης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100177

      • Προεδρικό Διάταγμα 9 100 1997 94 Α

       Περιγραφή Τροποποιεί το άρθρο 10 του ΠΔ50/1996 σχετικά με τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι αιτούντες αμοιβαίας μετάθεσης. Διευκρινίζει επίσης υπό ποιες προϋποθέσεις οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται αμοιβαία έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης για σχολεία των περιοχών μετάθεσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης από την οποία προήλθαν.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19970100094

      • Προεδρικό Διάταγμα 10 50 1996 45 Α

       Περιγραφή Αναφέρονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι αιτούντες.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19960100045

      • 1 Έκδοση εγκυκλίου μεταθέσεων μονίμων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η διαδικασία των αμοιβαίων μεταθέσεων περιγράφεται αναλυτικά στην εγκύκλιο μεταθέσεων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Δεν εκδίδεται ξεχωριστή εγκύκλιος.

       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή αίτησης από τους εκπαιδευτικούς

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν την αίτηση αμοιβαίας μετάθεσης στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις οποίες ανήκουν οργανικά είτε μέσω συμβατικού ταχυδρομείου, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων εκπαιδευτικών από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος των αιτήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις οποίες ανήκουν οργανικά οι εκπαιδευτικοί ελέγχουν τις αιτήσεις αμοιβαίας μετάθεσης με βάση τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου των εκπαιδευτικών

       Όχι Όχι


      • 4 Αποστολή των αιτήσεων αμοιβαίας μετάθεσης στη Διεύθυνση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μετά τον έλεγχο των αιτήσεων, οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποστέλλουν τις αιτήσεις στη Διεύθυνση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλ. διεύθυνση protocol@minedu.gov.gr

       Όχι Όχι


      • 5 Παραλαβή των αιτήσεων αμοιβαίας μετάθεσης των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τη Διεύθυνση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης παραλαμβάνει τις αιτήσεις αμοιβαίας μετάθεσης των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τις χρεώνει στο αρμόδιο Τμήμα

       Όχι Όχι


      • 6 Έλεγχος των αιτήσεων αμοιβαίας μετάθεσης εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα ελέγχει τις αιτήσεις για τη συνδρομή των προϋποθέσεων

       Όχι Όχι


      • 7 Διαβίβαση των αιτήσεων αμοιβαίας μετάθεσης εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος των αιτήσεων, το αρμόδιο Τμήμα διαβιβάζει τις αιτήσεις αμοιβαίας μετάθεσης των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προς εξέταση

       Όχι Όχι


      • 8 Απόφαση από το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποφασίζει για τις αμοιβαίες μεταθέσεις των εκπαιδευτικών ΔΕ

       Όχι Όχι


      • 9 Έκδοση απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η υπουργική απόφαση εκδίδεται όταν το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποφασίζει θετικά-εγκρίνει τις αιτήσεις αμοιβαίας μετάθεσης των μονίμων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και περιλαμβάνει στο διατακτικό της μόνο τους εκπαιδευτικούς που μετατίθενται

       Όχι Όχι


      • 10 Ανάρτηση της απόφασης αμοιβαίων μεταθέσεων μονίμων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η υπογεγραμμένη υπουργική απόφαση αναρτάται στον ιστοχώρο της ΔΙΑΥΓΕΙΑ αφού λάβει αριθμό πρωτοκόλλου εξερχομένου εγγράφου

       Όχι Όχι


      • 11 Αποστολή της απόφασης αμοιβαίων μεταθέσεων μονίμων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα αποστέλλει την απόφαση αμοιβαίων μεταθέσεων μονίμων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης, στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου ανήκουν οργανικά οι εκπαιδευτικοί, καθώς και στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου έχουν μετατεθεί, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής διακίνησης εγγράφων ΠΑΠΥΡΟΣ του ΥΠΑΙΘ

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.