Αμοιβαία μετάθεση μόνιμου εκπαιδευτικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηa014d038-e5a6-479c-b817-453c4e71f2ce 343016

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ΤΜΗΜΑ Α' ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στις αμοιβαίες μεταθέσεις από σχολείο μιας περιοχής σε σχολείο άλλης περιοχής μετάθεσης και απευθύνεται σε μόνιμους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΤΜΗΜΑ Α' ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Για τη διαδικασία δεν απαιτούνται δικαιολογητικά , μόνο η αίτηση , η οποία αποστέλλεται ηλεκτρονικά στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Όλη η διαδικασία περιγράφεται αναλυτικά στην σχετική εγκύκλιο μεταθέσεων που εκδίδεται κάθε έτος και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘΑ

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

Αίτηση αμοιβαίας μετάθεσης από σχολείο μιας περιοχής σε σχολείο άλλης περιοχής μετάθεσης

Σημειώσεις

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί ανακτούν το έντυπο αίτησης αμοιβαίας μετάθεσης από την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία ανήκουν οργανικά, όπου και την υποβάλλουν. Στη συνέχεια η αρμόδια Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αποστέλλει την αίτηση στη Διεύθυνση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Τμήμα Α΄, μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση protocol@minedu.gov.gr

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Αριθμός Μητρώου Εκπαιδευτικού

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Αμοιβαίες μεταθέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης


      Μητρώα που τηρούνται

      Datacenter
      Πληροφοριακό Σύστημα mySchool, Μητρώο Εκπαιδευτικών

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,


      • 1 Εργασιακές Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να ανήκουν στον ίδιο κλάδο και στην ίδια ειδικότητα

       Όχι Όχι

      • 2 Εργασιακές Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να μην έχουν συμπληρώσει 25 έτη πραγματικής εκπαιδευτικής υπηρεσία μέχρι 31 Αυγούστου του έτους που πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις.

       Όχι Όχι

      • 3 Εργασιακές Η διαφορά της συνολικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας των εκπαιδευτικών να μην υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη κατά την 31η Αυγούστου του έτους που πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις.

       Όχι Όχι

      • 4 Εργασιακές Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει δύο (2) χρόνια υπηρεσίας μέχρι 31 Αυγούστου του σχολικού έτους που πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις, από την ημερομηνία δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ως εκπαιδευτικοί, εκ των οποίων τον ένα χρόνο στην οργανική τους θέση.

       Όχι Όχι

      • 5 Εργασιακές Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν τοποθετηθεί οριστικά σε σχολική μονάδα και να μην έχουν χαρακτηριστεί υπεράριθμοι

       Όχι Όχι

      • 6 Εργασιακές Οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν υπηρετήσει δύο (2) έτη στην περιοχή διορισμού τους

       Όχι Όχι

      • 7 Εργασιακές Δεν πρέπει οι εκπαιδευτικοί να υπηρετούν με θητεία σε Πρότυπο ή Πειραματικό Σχολείο

       Όχι Όχι

      • Προεδρικό Διάταγμα 9 100 1997 94 Α

       Περιγραφή Τροποποιεί το άρθρο 10 του Π.Δ.50/1996 (ΦΕΚ 45Α΄) ως προς τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι αιτούντες αμοιβαίας μετάθεσης.Επίσης διευκρινίζει υπό ποιές προϋποθέσεις οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται αμοιβαία έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης για τα σχολεία των περιοχών μετάθεσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης από την οποία προήλθαν.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19970100094

      • Προεδρικό Διάταγμα 10 50 1996 45 Α

       Περιγραφή Αναφέρει αναλυτικά τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι αιτούντες αμοιβαίας μετάθεσης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19960100045

      • Νόμος 94 4812 2021 110 Α

       Περιγραφή Αναφέρεται στο κώλυμα των υπηρετούντων εκπαιδευτικών σε Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία για να υποβάλλουν αίτηση αμοιβαίας μετάθεσης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100110

      • Νόμος 42 4722 2020 177 Α

       Περιγραφή Αναφέρεται στην υποχρεωτική παραμονή των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών για δύο (2) έτη στην περιοχή του διορισμού τους, χωρίς τη δυνατότητα οποιαδήποτε υπηρεσιακής μεταβολής

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100177

      • 1 Εκδοση εγκυκλίου μεταθέσεων μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η διαδικασία των αμοιβαίων μεταθέσεων περιγράφεται αναλυτικά στην εγκύκλιο μεταθέσεων που εκδίδεται κάθε έτος και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ

       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή αίτησης από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης υποβάλλουν αίτηση αμοιβαίας μετάθεσης στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στις οποίες ανήκουν οργανικά είτε μέσω συμβατικού ταχυδρομείου, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων εκπαιδευτικών από περιοχή σε περιοχή

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος αιτήσεων αμοιβαίας μετάθεσης από τις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Οι αρμόδιες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις οποίες ανήκουν οργανικά οι εκπαιδευτικοί ελέγχουν τις αιτήσεις αμοιβαίας μετάθεσης με βάση τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου των εκπαιδευτικών

       Όχι Όχι


      • 4 Αποστολή των αιτήσεων αμοιβαίας μετάθεσης στη Διεύθυνση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μετά τον έλεγχο των αιτήσεων, οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αποστέλλουν τις αιτήσεις αμοιβαίας μετάθεσης στη Διεύθυνση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλ. διεύθυνση protocol@minedu.gov.gr

       Όχι Όχι


      • 5 Παραλαβή των αιτήσεων αμοιβαίας μετάθεσης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από τη Διεύθυνση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης παραλαμβάνει τις αιτήσεις αμοιβαίας μετάθεσης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τις χρεώνει στο αρμόδιο Τμήμα

       Όχι Όχι


      • 6 Έλεγχος αιτήσεων αμοιβαίας μετάθεσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από περιοχή σε περιοχή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το αρμόδιο τμήμα ελέγχει τις αιτήσεις για τη συνδρομή των προϋποθέσεων

       Όχι Όχι


      • 7 Διαβίβαση των αιτήσεων αμοιβαίας μετάθεσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος των αιτήσεων, το αρμόδιο Τμήμα διαβιβάζει τις αιτήσεις αμοιβαίας μετάθεσης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης προς εξέταση

       Όχι Όχι


      • 8 Απόφαση από το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αποφασίζει για τις αμοιβαίες μεταθέσεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

       Όχι Όχι


      • 9 Έκδοση Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η απόφαση εκδίδεται όταν το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αποφασίζει θετικά-εγκρίνει τις αιτήσεις αμοιβαίας μετάθεσης και περιλαμβάνει στο διατακτικό της μόνο τους εκπαιδευτικούς που μετατίθενται

       Όχι Όχι


      • 10 Ανάρτηση της απόφασης αμοιβαίων μεταθέσεων μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η υπογεγραμμένη απόφαση αναρτάται στον ιστοχώρο της ΔΙΑΥΓΕΙΑ αφού λάβει αριθμό πρωτοκόλλου εξερχόμενου εγγράφου

       Όχι Όχι


      • 11 Αποστολή της απόφασης των αμοιβαίων μεταθέσεων μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα αποστέλλει την απόφαση αμοιβαίων μεταθέσεων μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όπου ανήκουν οργανικά οι εκπαιδευτικοί καθώς και στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όπου μετατίθενται, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής διακίνησης εγγράφων ΠΑΠΥΡΟΣ του ΥΠΑΙΘ

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.