Αμοιβαία μετάθεση μόνιμου εκπαιδευτικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση66e81755-f7f4-4e55-af3d-ffb512b4bd98 414878

Με μια ματιά

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά σε αμοιβαία μετάθεση από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης και απευθύνεται σε μόνιμους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΕ).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Για τη διαδικασία δεν απαιτούνται δικαιολογητικά αλλά μόνο η αίτηση, το έντυπο της οποίας αποστέλλεται στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Όλη η διαδικασία περιγράφεται αναλυτικά στην εγκύκλιο των μεταθέσεων

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

Αίτηση αμοιβαίας μετάθεσης από σχολείο σε σχολείο εντός της ίδιας περιοχής μετάθεσης

Σημειώσεις

Στην αίτηση πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του εκπαιδευτικού και του σχολείου για το οποίο ζητείται η αμοιβαία μετάθεση. Η αίτηση υποβάλλεται στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είτε δια ζώσης, είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση, είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Αριθμός Μητρώου Εκπαιδευτικού

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Αμοιβαία μετάθεση μόνιμου εκπαιδευτικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης


      Μητρώα που τηρούνται

      Πληροφοριακό Σύστημα mySchool, Μητρώο Εκπαιδευτικών
      Datacenter

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,


      • 1 Διοικητικές Θα πρέπει να έχει εκδοθεί η απόφαση μεταθέσεων από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης

       Όχι Όχι

      • 2 Εργασιακές Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να ανήκουν στον ίδιο κλάδο ή την ίδια ειδικότητα

       Όχι Όχι

      • 3 Εργασιακές Η διαφορά της συνολικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας τους να μην υπερβαίνει τα δέκα έτη.

       Όχι Όχι

      • 4 Εργασιακές Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να μην έχουν συμπληρώσει 25ετή πραγματική υπηρεσία κατά την έννοια του άρθρου 16 του Π.Δ. 50/1996, μέχρι 31 Αυγούστου του έτους που πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις.

       Όχι Όχι

      • 5 Εργασιακές Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν συμπληρώσει δύο χρόνια υπηρεσίας μέχρι 31 Αυγούστου του έτους διενέργειας των μεταθέσεων από την ημερομηνία δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ως εκπαιδευτικοί, εκ των οποίων τον ένα χρόνο στην οργανική τους θέση.

       Όχι Όχι

      • 6 Εργασιακές Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν οριστική τοποθέτηση σε σχολική μονάδα, στην οποία δεν έχουν χαρακτηριστεί υπεράριθμοι.

       Όχι Όχι

      • 7 Εργασιακές Οι εκπαιδευτικοί δεν θα πρέπει να υπηρετούν με θητεία σε Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία

       Όχι Όχι

      • Νόμος 94 4812 2021 110 Α

       Περιγραφή Αναφέρεται στο κώλυμα των υπηρετούντων με θητεία εκπαιδευτικών σε Πρότυπα ή Πειραματικά σχολεία να υποβάλουν αίτηση για αμοιβαία μετάθεση

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100110

      • Νόμος 42 4722 2020 177 Α

       Περιγραφή Αναφέρεται στην υποχρεωτική παραμονή των νεοδιοριζόμενων για δύο (2) χρόνια στην περιοχή διορισμού τους, χωρίς δυνατότητα μετάθεσης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100177

      • Προεδρικό Διάταγμα 9 100 1997 94 Α

       Περιγραφή Τροποποιεί το άρθρο 10 του ΠΔ50/1996 σχετικά με τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι αιτούντες αμοιβαίας μετάθεσης. Διευκρινίζει επίσης υπό ποιες προϋποθέσεις οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται αμοιβαία έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης για σχολεία των περιοχών μετάθεσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης από την οποία προήλθαν.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19970100094

      • Προεδρικό Διάταγμα 10,15 παρ.13 50 1996 45 Α

       Περιγραφή Ορίζονται οι προϋποθέσεις υποβολής αίτησης αμοιβαίας μετάθεσης οι οποίες ορίζονται αναλυτικά στο κεφάλαιο "Προϋποθέσεις"

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19960100045

      • 1 Υποβολή αίτησης από τους εκπ/κούς

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποβολή αίτησης αμοιβαίας μετάθεσης από δύο εκπαιδευτικούς που έχουν οριστική τοποθέτηση σε σχολική μονάδα της ίδιας περιοχής μετάθεσης.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος των αιτήσεων αμοιβαίας μετάθεσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΕ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Έλεγχος αιτήσεων ως προς τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για αμοιβαία μετάθεση.

       Όχι Όχι


      • 3 Διαβίβαση των αιτήσεων αμοιβαίας μετάθεσης εκπαιδευτικών ΠΕ στο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Διαβίβαση των αιτήσεων στο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ)

       Όχι Όχι


      • 4 Απόφαση ΠΥΣΠΕ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αποφασίζει για τις αμοιβαίες μεταθέσεις, αφού λάβει υπόψη τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών.

       Όχι Όχι


      • 5 Έκδοση απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εκδίδει την απόφαση αμοιβαίων μεταθέσεων εκπαιδευτικών ΠΕ

       Όχι Όχι


      • 6 Αποστολή ανακοίνωσης αμοιβαίας μετάθεσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αποστολή ανακοίνωσης αμοιβαίας μετάθεσης στους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.