Αμφισβήτηση ασφαλιστικής οφειλής

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση19cf7028-bf3d-4dd4-8413-86147e5cc09c 197283

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

20 ημέρες

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

23 λεπτά

Περιγραφή

Με την εν λόγω διαδικασία παρέχεται η δυνατότητα διαγραφής ασφαλιστικών οφειλών, οι οποίες δημιουργήθηκαν λόγω εύλογης αμφιβολίας ως προς την υποχρέωση υπαγωγής ή μη στην παράλληλη ασφάλιση δύο ή περισσότερων πρώην φορέων ασφάλισης ή του Δημοσίου, για το χρονικό διάστημα έως 31.12.2016, στις παρακάτω κατηγορίες:

1. Ασφαλισμένοι στον π. ΟΓΑ λόγω δραστηριοποίησης σε περιοχές με ειδικά πληθυσμιακά κριτήρια και παράλληλα ασφαλισμένους στον π. ΟΑΕΕ για την ίδια δραστηριότητα. 2. Δημοσιογράφοι παλαιοί ασφαλισμένοι στο π. ΤΣΠΕΑΘ και παράλληλα ασφαλισμένοι στον π. ΟΑΕΕ με την ίδια ιδιότητα. 3. Νέοι ασφαλισμένοι Ν.2084/1992 (μετά την 1/1/1993) με παράλληλη ασφάλιση σε δύο (2) φορείς. Προϋποθέσεις για την άσκηση του δικαιώματος είναι:

 • η ύπαρξη πλήρους ασφάλισης σε έναν ασφαλιστικό φορέα, με παράλληλη υπαγωγή στην ασφάλιση και δεύτερου φορέα, στα πλαίσια της ίδιας δραστηριότητας- ιδιότητας,
 • η ύπαρξη οφειλών, σε έναν εκ των δύο φορέων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ


Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Εισφορές που έχουν καταβληθεί δεν επιστρέφονται και ως εκ τούτου επιβαρύνσεις από εκπρόθεσμη πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών δεν δύναται να διαγραφούν. Οι καταβληθείσες εισφορές ωστόσο, λαμβάνονται υπόψη κατά τον κανονισμό της σύνταξης, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του ν. 4387/2016.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Υποβολή αίτησης αμφισβήτησης οφειλής

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) και μέσω ΚΕΠ (με φυσική παρουσία ή μέσω myKEPlive).

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αμφισβήτηση οφειλής

      Επίσημος τίτλος

      Αίτηση για αμφισβήτηση οφειλής Ν. 4554/2018


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Ασφαλισμένων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά), Βιντεοκλήση

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,,


      • 1 Χρονικής προθεσμίας Η ύπαρξη οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών σε έναν εκ των δύο φορέων έως 31/12/2016.

       Όχι Όχι

      • 2 Ασφαλιστικές Πλήρης ασφάλιση (25 ημέρες ασφάλισης) σε έναν εκ των δύο φορέων κατά το ίδιο χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται η διαγραφή από τον άλλο ασφαλιστικό φορέα. Ειδικότερα:
       • α) Για τους παλαιούς ασφαλισμένους δημοσιογράφους του π.ΤΣΠΕΑΘ, προϋποτίθεται η πλήρης ασφάλιση στο πρ. ΕΤΑΠ-ΜΜΜ/ΤΣΠΕΑΘ, κατά το χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται η διαγραφή οφειλών από τον πρ. ΟΑΕΕ,. Η προϋπόθεση της πλήρους ασφάλισης συντρέχει ακόμα και όταν δεν έχουν αποδοθεί οι ασφαλιστικές εισφορές για το επίμαχο χρονικό διάστημα, στο π.ΕΤΑΠ-ΜΜΕ/ ΤΣΠΕΑΘ.
       • β) Για τους νέους ασφαλισμένους, με έναρξη ασφάλισης μετά την 1/1/1993 οι οποίοι υπήχθησαν στην υποχρεωτική ασφάλιση δεύτερου φορέα λόγω παράλληλης άσκησης δραστηριότητας, προϋποτίθεται η πλήρης ασφάλιση σε έναν πρώην ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης κατά το χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται η διαγραφή οφειλών από άλλον πρώην ασφαλιστικό φορέα,
       Σημείωση: Για την κατηγορία των Νέων Ασφαλισμένων, δεν απαιτείται να έχει ασκηθεί η ίδια δραστηριότητα/απασχόληση κατά το χρονικό διάστημα της παράλληλης ασφάλισης.
       • γ) Για τους ασφαλισμένους στον πρώην ΟΓΑ, προϋποτίθεται η παράλληλη, πλήρης ασφάλιση για την ίδια δραστηριότητα στον π.ΟΓΑ, για το ίδιο χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται η διαγραφή από τον π.ΟΑΕΕ.

       Όχι Όχι

      • 3 Πιστοποίησης Για την χρήση των ψηφιακών καναλιών εξυπηρέτησης της διαδικασίας (gov.gr, myKEPlive) απαιτείται η κατοχή διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (κωδικοί TAXISnet)

       Όχι Όχι

      • 1 Αποδεικτικό ΑΜΚΑ Αποδεικτικό ΑΜΚΑ

       Αποδεικτικό ΑΜΚΑ

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/stoikheia-polite-kai-tautopoietika-eggrapha/eurese-arithmou-metroou-koinonikes-asphalises-amka

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7294

      • Νόμος 3 4554 2018 130 Α

       Περιγραφή Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις -Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100130

      • Νομοθετικό Διάταγμα 4202 1961 175 Α

       Περιγραφή Περί διατρήσεως των εκ της κοινωνικής ασφαλίσεως δικαιωμάτων εις περιπτώσεις μεταβολής ασφαλιστικού φορέως.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19610100175

      • Εγκύκλιος 51 2018

       Περιγραφή Εύλογη αμφιβολία ως προς την υποχρέωση υπαγωγής σε δύο ή περισσότερους φορείς έως 31/12/2016

       Νομικές παραπομπές https://www.efka.gov.gr/sites/default/files/2018-12/%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%A5%CE%9A%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A3%2051.pdf

      • Υπουργική Απόφαση Φ.Δ15/Α/60089/1662 2018 5350 Β

       Περιγραφή Υπαγωγή ασφαλισμένων στο πρώην ΤΣΠΕΑΘ στις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 130 Α’).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180205350

      • Υπουργική Απόφαση Φ.Δ15/Γ/60090/1663 2018 5350 Β

       Περιγραφή Υπαγωγή των από 1.1.1993 ασφαλισμένων με παράλληλη ασφάλιση μέχρι 31.12.2016 σε πρώην Φορείς Ασφάλισης, στις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 130 Α’).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180205350

      • Υπουργική Απόφαση Φ.Δ15/Γ/60091/1664 2018 5350 Β

       Περιγραφή Υπαγωγή των ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ με δραστηριοποίηση σε περιοχές με ειδικά πληθυσμιακά κριτήρια, στις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 30 Α’).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180205350

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 13909/31-3-2021/21 2021 1396 Β

       Περιγραφή Καθορισμός ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210201396

      • 1 Ταυτοποίηση πολίτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Κατά την προσέλευση του πολίτη σε ΚΕΠ ο υπάλληλος προβαίνει σε έλεγχο ταυτοπροσωπίας του πολίτη με την επίδειξη ταυτοποιητικού εγγράφου. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και κατά την είσοδο του πολίτη στο χώρο της τηλεδιάσκεψης, αν η αίτηση υποβάλλεται μέσω myKEPlive.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος πληρότητας των ασφαλιστικών προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Συναρμόδιος Φορέας ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε.

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο πιστοποιημένος υπάλληλος εισάγει τον ΑΜΚΑ του πολίτη στην ηλεκτρονική εφαρμογή. Το ασφαλιστικό του ιστορικό αντλείται μέσω διαλειτουργικότητας με το μητρώο ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ.

       Όχι Όχι


      • 3 Καταχώριση στοιχείων πολίτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο υπάλληλος καταχωρίζει τα απαιτούμενα στοιχεία στην ειδική πλατφόρμα υποβολής της αίτησης του e-ΕΦΚΑ

       Σημειώσεις Δηλώνονται: *1. Ο φορέας ασφάλισης στον οποίο αντιστοιχούν οι προς διαγραφή οφειλόμενες εισφορές, *2. τα χρονικά διαστήματα, στα οποία αφορούν

       Ναι Όχι


      • 4 Δεν προκύπτει ασφάλιση σε δύο φορείς κοινωνικής ασφάλισης για το χρονικό διάστημα αναφοράς

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Σε περίπτωση που βάσει του Μητρώου του ΕΦΚΑ δεν προκύπτει εγγραφή του πολίτη σε δεύτερο φορέα ασφάλισης, η εφαρμογή θα επιστρέψει σχετικό μήνυμα.

       Σημειώσεις Εφόσον υπήρξε ωστόσο ασφάλιση και σε δεύτερο φορέα, ο υπάλληλος ενημερώνει τον πολίτη ότι θα χρειαστεί να προβεί σε σχετική τακτοποίηση στο αρμόδιο υποκατάστημα ΕΦΚΑ.

       Ναι Ναι


      • 5 Υποβολή της αίτησης και εκτύπωση αποδεικτικού για τον πολίτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο υπάλληλος υποβάλλει οριστικά την αίτηση και εκτυπώνει αντίγραφο για τον πολίτη

       Όχι Όχι


      • 6 Εξέταση του αιτήματος από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, του ΕΤΕΑΕΠ και των λοιπών φορέων κοινωνικής ασφάλισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.-Ν.Π.Δ.Δ.)

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 7 Αναστολή της εκτέλεση αναγκαστικών μέτρων είσπραξης εισφορών από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Συναρμόδιος Φορέας ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ (Κ.Ε.Α.Ο.)

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Κατά το χρονικό διάστημα από την υποβολή της αίτησης έως την έκδοση της απόφασης της αρμόδιας Υπηρεσίας ΕΦΚΑ, αναστέλλεται η εκτέλεση αναγκαστικών μέτρων είσπραξης εισφορών από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).

       Όχι Όχι


      • 8 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα


       Όχι Όχι


      • 9 Έκδοση Απόφασης Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Έκδοση Απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με την οποία καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις εξαίρεσης από την υποχρεωτική ασφάλιση της συγκεκριμένης ασφαλιστικής περίπτωσης και κάθε άλλο σχετικό αναγκαίο ζήτημα.

       Σημειώσεις Η απόφαση αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο με ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail) ή ταχυδρομικά.

       Όχι Ναι


      • 1 Αυθεντικοποίηση χρήστη με κωδικούς TAXISnet

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Περιγραφή Ο χρήστης εισάγει τους κωδικούς - διαπιστευτήρια της ΓΓΠΣΔΔ (κωδικούς TAXISnet).

       Σημειώσεις Η αυθεντικοποίηση του χρήστη είναι επίσης δυνατή, με κωδικούς Ε.Φ.Κ.Α./Κ.Ε.Α.Ο., εφόσον ο ασφαλισμένος διαθέτει.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος πληρότητας ασφαλιστικών προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε.

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο χρήστης εισάγει τον ΑΜΚΑ του στο σχετικό πεδίο. Ο έλεγχος πληρότητας των ασφαλιστικών προϋποθέσεων πραγματοποιείται μέσω των στοιχείων που αντλούνται από το Μητρώο του ΕΦΚΑ.

       Όχι Όχι


      • 3 Καταχώριση στοιχείων, υποβολή αίτησης και εκτύπωση αποδεικτικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο χρήστης καταχωρίζει τα απαιτούμενα στοιχεία στην ειδική πλατφόρμα υποβολής της αίτησης του e-ΕΦΚΑ

       Σημειώσεις Δηλώνονται:

       • 1. Ο φορέας ασφάλισης στον οποίο αντιστοιχούν οι προς διαγραφή οφειλόμενες εισφορές,
       *2. τα χρονικά διαστήματα, στα οποία αφορούν

       Όχι Όχι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.