Ανάθεση Καθηκόντων ως Ομοσπονδιακών Προπονητών ή και Τεχνικών Συμβούλων σε Εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής Κλάδου ΠΕ11

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση2ec264fc-4e66-423b-8481-4d0aaad636a0 842348

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την ανάθεση καθηκόντων ως Ομοσπονδιακών Προπονητών ή/και Τεχνικών Συμβούλων σε εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής οι οποίοι/ες υπηρετούν σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Προηγείται πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού προς τις εγκεκριμένες Αθλητικές Ομοσπονδίες στην οποία αναφέρονται οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής. Μετά την πρόσκληση και αφού κάθε ενδιαφερόμενος υποβάλει την αίτησή του η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού εισηγείται σχετικά. Στην συνέχεια εκδίδεται σχετική ΚΥΑ. Η ανάθεση έχει ισχύ για ένα σχολικό έτος και η απόφαση δεν εκτελείται πριν καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων στις οποίες υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

Aίτηση για Ανάθεση Καθηκόντων ως Ομοσπονδιακός/η Προπονητής/τρια ή και Τεχνικός/η Σύμβουλος

Σημειώσεις

Απλή αίτηση προς τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Ανάθεση καθηκόντων ως Ομοσπονδιακών Προπονητών ή/και Τεχνικών Συμβούλων σε Εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Εσωτερική

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,


      • 1 Επαγγελματικές Δικαίωμα ανάληψης καθηκόντων ως Ομοσπονδιακοί προπονητές ή ως Τεχνικοί Σύμβουλοι για τα Ολυμπιακά αθλήματα έχουν οι Eκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής κλάδου ΠΕ11 που υπηρετούν στο Δημόσιο.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 36 4809 2021 102 Α

       Περιγραφή Εδάφιο ε : Σε καθηγητές φυσικής αγωγής που υπηρετούν στο Δημόσιο επιτρέπεται να ανατίθενται καθήκοντα ομοσπονδιακού προπονητή ή τεχνικού συμβούλου για τα ολυμπιακά αθλήματα, με κοινή απόφαση των αρμόδιων οργάνων των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της οικείας ομοσπονδίας, με την προϋπόθεση ότι έχουν καλυφθεί οι λειτουργικές ανάγκες της σχολικής μονάδας, στην οποία υπηρετεί ο εκπαιδευτικός. Με την απόφαση αυτήν καθορίζονται το είδος και η διάρκεια άσκησης των καθηκόντων αυτών, η πλήρης ή μερική απαλλαγή από τα καθήκοντα της οργανικής θέσης τους, ο τρόπος και οι προϋποθέσεις διατήρησης της μισθολογικής και ασφαλιστικής κατάστασης των υπαλλήλων αυτών, καθώς επίσης κάθε άλλο σχετικό θέμα.»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100102

      • 1 Πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υφυπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Υφυπουργός Αθλητισμού και Πολιτισμού εκδίδει πρόσκληση προς τις εγκεκριμένες Αθλητικές Ομοσπονδίες στην οποία αναφέρονται οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής.

       Όχι Όχι


      • 2 Αιτήσεις ενδιαφερομένων προς τις Ομοσπονδίες που ανήκουν


       Περιγραφή Μετά την πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν αίτηση ενδιαφέροντος προς τις Ομοσπονδίες που ανήκουν.

       Όχι Όχι


      • 3 Πρόταση Ομοσπονδιών προς τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Κάθε Αθλητική Ομοσπονδία προτείνει στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού τους υποψηφίους της, Εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής ΠΕ11, για να αναλάβουν καθήκοντα ως Ομοσπονδιακοί προπονητές/ Τεχνικοί Σύμβουλοι.

       Όχι Όχι


      • 4 Εισήγηση - Πρόταση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υφυπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Σε συνέχεια πρότασης των οικείων Αθλητικών Ομοσπονδιών, προτείνονται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής ΠΕ11, για να αναλάβουν καθήκοντα ως Ομοσπονδιακοί προπονητές/ Τεχνικοί Σύμβουλοι.

       Σημειώσεις Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού αποστέλλει τη σχετική εισήγηση στην Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

       Όχι Όχι


      • 5 Κοινή Υπουργική Απόφαση Ανάθεσης καθηκόντων Ομοσπονδιακών Προπονητών ή/και Τεχνικών Συμβούλων σε Καθηγητές Φυσικής Αγωγής, κλάδου ΠΕ11, που υπηρετούν στο Δημόσιο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την έκδοση Κοινής Απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού και Αθλητισμού.

       Σημειώσεις Η Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ενεργεί για την ανάληψη υπηρεσίας και τη διάθεση των εκπαιδευτικών στις Αθλητικές Ομοσπονδίες. Η απόφαση δεν εκτελείται πριν καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων στις οποίες υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.