Ανάθεση διοικητικού έργου σε μόνιμο εκπαιδευτικό Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για συμπλήρωση υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση359292f3-ba0a-48a3-b69d-1a3f46e48e2e 749912

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην ανάθεση διοικητικού έργου σε μόνιμο εκπαιδευτικό Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για συμπλήρωση υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η διαδικασία ανάθεσης και έγκρισης για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών ολοκληρώνεται υποχρεωτικά εντός του Σεπτεμβρίου εκάστου διδακτικού έτους.

Τελευταία ενημέρωση

27/09/2023

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Αριθμός Μητρώου Εκπαιδευτικού

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Ανάθεση διοικητικού έργου σε μόνιμο εκπαιδευτικό Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για συμπλήρωση υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου


      Μητρώα που τηρούνται

      Πληροφοριακό Σύστημα mySchool, Μητρώο Εκπαιδευτικών

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη, Εισήγηση

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,


      • 1 Εργασιακές Με βάση τα καταχωρημένα στοιχεία στο myschool, o εκπαιδευτικός δεν συμπληρώνει το υποχρεωτικό του ωράριο

       Όχι Όχι

      • 2 Εργασιακές Έκδοση της απόφασης του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για την κατανομή και συμπλήρωση του διδακτικού ωραρίου του συνόλου των κοινών ειδικοτήτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη των ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ που συνέρχονται σε κοινή συνεδρίαση.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Έγγραφη βεβαίωση από τον οικείο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που κοινοποιείται στον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με την οποία βεβαιώνεται ότι έχουν καλυφθεί πλήρως οι ανάγκες σε διδακτικό ωράριο, για τις αντίστοιχες ειδικότητες, στα σχολεία που υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί ή σε σχολεία της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Έγγραφη βεβαίωση από τον οικείο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σύνολο των κοινών ειδικοτήτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ79.01, ΠΕ86, ΠΕ91.01) προς τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ότι έχουν καλυφθεί πλήρως οι ανάγκες σε διδακτικό ωράριο για κάθε μία από τις αντίστοιχες ειδικότητες στις σχολικές μονάδες της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις

       Όχι Όχι

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 5 170405/ΓΓ1 2021 6273 Β

       Περιγραφή Αναφέρει την αρμοδιότητα των Διευθυντών Εκπαίδευσης και τη διαδικασία διάθεσης των εκπαιδευτικών που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210206273

      • Νόμος 46 4415 2016 159 Α

       Περιγραφή Αναφέρει τη δυνατότητα διάθεσης των εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του ωραρίου τους και στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100159

      • Νόμος 33 4386 2016 83 Α

       Περιγραφή Αναφέρεται στη διαδικασία συμπλήρωσης του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου σε υπηρεσίες της εκπαίδευσης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100083

      • Νόμος 25 4203 2013 235 Α

       Περιγραφή Αναφέρεται στη διαδικασία συμπλήρωσης του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου σε υπηρεσίες της εκπαίδευσης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100235

      • 1 Εξαγωγή στοιχείων από το myschool

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Σε κάθε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, γίνεται εξαγωγή στοιχείων/Άντληση δεδομένων από το ηλεκτρονικό σύστημα myschool, σχετικά με: α) τις ώρες που υπολείπονται για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών ανά κλάδο/ειδικότητα και σχολική μονάδα β) τις λειτουργικές ανάγκες σε ώρες προς συμπλήρωση ανά κλάδο/ειδικότητα και σχολική μονάδα

       Όχι Όχι


      • 2 Διαβίβαση στο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης(ΠΥΣΠΕ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο οικείος Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης διαβιβάζει στο οικείο ΠΥΣΠΕ προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την ανάθεση διοικητικού έργου τα στοιχεία από το ηλεκτρονικό σύστημα myschool, σχετικά με: α) τις ώρες που υπολείπονται για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών ανά κλάδο/ειδικότητα και σχολική μονάδα β) τις λειτουργικές ανάγκες σε ώρες προς συμπλήρωση ανά κλάδο/ειδικότητα και σχολική μονάδα

       Όχι Όχι


      • 3 Πρόταση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης(ΠΥΣΠΕ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αρμόδιο ΠΥΣΠΕ προτείνει την ανάθεση διοικητικού έργου σε μόνιμο εκπαιδευτικό για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού του ωραρίου

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο οικείος Διευθυντής Εκπαίδευσης εκδίδει απόφαση ανάθεσης διοικητικού έργου για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου σε μόνιμο εκπαιδευτικό προσδιορίζοντας την υπηρεσία εκπαίδευσης στην οποία θα ασκεί το διοικητικό έργο. Με την ίδια απόφαση ο Διευθυντής Εκπαίδευσης βεβαιώνει ότι καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες σε διδακτικό ωράριο, για τις αντίστοιχες ειδικότητες, στα σχολεία που υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί ή σε σχολεία της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

       Όχι Όχι


      • 5 Αποστολή της απόφασης ανάθεσης διοικητικού έργου σε εκπαιδευτικό Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης για έγκριση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο οικείος Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αποστέλλει στον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης την απόφαση για έγκριση

       Όχι Όχι


      • 6 Έγκριση από τον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβαθμιας Εκπαίδευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειακός/ή Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εγκρίνει την απόφαση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

       Όχι Όχι


      • 7 Ανακοίνωση απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η απόφαση ανάθεσης διοικητικού έργου σε μόνιμο εκπαιδευτικό Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για συμπλήρωση υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου ανακοινώνεται στον εκπαιδευτικό

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.