Ανάθεση του έργου ελέγχου τύπου Συσκευής Δορυφορικού Εντοπισμού αλιευτικών σκαφών σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση9292092c-2911-4571-ad8d-f79c8e31415f 548405

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορα στην ανάθεση του έργου ελέγχου τύπου Συσκευής Δορυφορικού Εντοπισμού αλιευτικών σκαφών σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ) και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) δύναται να ανατίθεται σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) o έλεγχος τύπου Συσκευής Δορυφορικού Εντοπισμού (ΣΔΕ) αλιευτικών σκαφών, εφόσον αυτά υποβάλουν τα έγγραφα και τις βεβαιώσεις από τα οποία αποδεικνύεται η ικανότητά τους να προβαίνουν σε τέτοιους ελέγχους.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Προβλέπεται σε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

ΝΠΔΔ

Τίτλος

Αίτηση του ΝΠΔΔ για ανάθεση του έργου ελέγχου.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Ανάθεση σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ελέγχου τύπου Συσκευής Δορυφορικού Εντοπισμού αλιευτικών σκαφών

      Επίσημος τίτλος

      Ανάθεση του έργου ελέγχου τύπου Συσκευής Δορυφορικού Εντοπισμού αλιευτικών σκαφών σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Διοικητικές Ο ενδιαφερόμενος φορέας να είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.

       Όχι Όχι

      • 1 Έγγραφα τεκμηρίωσης Έγγραφο

       Έγγραφα τεκμηρίωσης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ

       Σημειώσεις: Το ΝΠΔΔ δύναται να υποβάλει όποια έγγραφα και βεβαιώσεις κρίνει ότι τεκμηριώνουν την ικανότητά του να προβαίνει σε ελέγχους τύπου Συσκευής Δορυφορικού Εντοπισμού (ΣΔΕ) αλιευτικών σκαφών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 1 2142.1/34656/2019 2019 1833 Β

       Περιγραφή Ανάθεση του έργου ελέγχου τύπου των Συσκευών Δορυφορικού Εντοπισμού (Σ.Δ.Ε.) σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190201833

      • 1 Αίτηση του ΝΠΔΔ συνοδευόμενη από έγγραφα τεκμηρίωσης


       Περιγραφή Το ΝΠΔΔ υποβάλλει σχετικό αίτημα συνοδευόμενο από έγγραφα τεκμηρίωσης στη Διεύθυνση Ελέγχου Αλιείας (ΔΕΛΑΛ) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ).

       Όχι Όχι


      • 2 Εξέταση φακέλου από τη Διεύθυνση Ελέγχου Αλιείας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής


       Περιγραφή Η Διεύθυνση Ελέγχου Αλιείας εξετάζει τον φάκελο, με σκοπό την αποστολή του στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ). Στο πλαίσιο εξέτασης του φακέλου, η Διεύθυνση Ελέγχου Αλιείας δύναται να ζητά απόψεις από συναρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΝΑΝΠ και τόσο η Διεύθυνση Ελέγχου Αλιείας, όσο και οι συναρμόδιες Υπηρεσίες δύνανται να ζητούν διευκρινίσεις/συμπληρώσεις από το ΝΠΔΔ, προκειμένου να τεκμηριώνεται με τον πληρέστερο δυνατό τρόπο η ικανότητά του για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου.

       Όχι Όχι


      • 3 Αποστολή φακέλου στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής


       Περιγραφή Η Διεύθυνση Ελέγχου Αλιείας, μετά την εξέταση του φακέλου, τον αποστέλλει στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για τη σύμφωνη γνώμη της.

       Όχι Όχι


      • 4 Εξέταση φακέλου απο αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής


       Περιγραφή Η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εξετάζει τον φάκελο, στο πλαίσιο εξέτασης του οποίου δύναται να ζητά απόψεις από συναρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και τόσο η ίδια όσο και οι συναρμόδιες Υπηρεσίες δύνανται να ζητούν διευκρινίσεις/συμπληρώσεις από το ΝΠΔΔ, προκειμένου να τεκμηριώνεται με τον πληρέστερο δυνατό τρόπο η ικανότητά του για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου.

       Όχι Όχι


      • 5 Παροχή σύμφωνης γνώμης Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής


       Περιγραφή Η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με έγγραφό της παρέχει τη σύμφωνη γνώμη της στη Διεύθυνση Ελέγχου Αλιείας για την ανάθεση του έργου ελέγχου τύπου ΣΔΕ στο ΝΠΔΔ.

       Ναι Όχι


      • 6 Παροχή μη σύμφωνης γνώμης Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής


       Περιγραφή Η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με έγγραφό της δεν παρέχει τη σύμφωνη γνώμη της στη Διεύθυνση Ελέγχου Αλιείας για την ανάθεση του έργου ελέγχου τύπου ΣΔΕ στο ΝΠΔΔ.

       Ναι Όχι


      • 7 Έκδοση Κοινής υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ)

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Ελέγχου Αλιείας συντάσσει και προωθεί προς έκδοση τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για ανάθεση του έργου ελέγχου τύπου Συσκευής Δορυφορικού Εντοπισμού αλιευτικών σκαφών στο ΝΠΔΔ.

       Ναι Ναι


      • 8 Ενημέρωση ΝΠΔΔ περί μη ανάθεσης του έργου σε αυτό


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Ελέγχου Αλιείας ενημερώνει εγγράφως το αιτούμενο ΝΠΔΔ, με πλήρη αιτιολόγηση, ότι δεν δύναται να του ανατεθεί το έργο ελέγχου τύπου Συσκευής Δορυφορικού Εντοπισμού αλιευτικών σκαφών.

       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.