Ανάκληση Ψηφιακού Πιστοποιητικού της Αρχής Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση37df7023-4d3e-4760-8de1-486fa92e82aa 200427

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης ή Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

1 ημέρα

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στις ενέργειες τις οποίες θα πρέπει να κάνει ο πολίτης ώστε να ανακληθεί το ψηφιακό πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από την ΑΠΕΔ και χρησιμοποιείται για την χρήση ψηφιακής (ηλεκτρονικής) υπογραφής.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣΑίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση


Τίτλος

Αίτηση ανάκλησης πιστοποιητικού ηλεκτρονικής υπογραφής της ΑΠΕΔ

Σημειώσεις

Το φυσικό πρόσωπο συνδέεται στην εφαρμογή https://services.aped.gov.gr/apedcitizen/login με τα διαπιστευτήρια του Taxisnet και στη συνέχεια υποβάλλει το ηλεκτρονικό αίτημα ανάκλησης ΨΠ. Τα βασικά πεδία είναι προσυμπληρωμένα (ανάκτηση από το web service της ΑΑΔΕ). Συμπληρώνει προαιρετικά στοιχεία επικοινωνίας: ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email), διεύθυνση κατοικίας. Συμπληρώνει υποχρεωτικά τον κωδικάριθμο της αίτησης-ΥΔ που πρέπει να έχει εκδώσει από το gov.gr. Επιβεβαιώνει τα στοιχεία και υποβάλλει την ηλεκτρονική αίτηση.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Ανάκληση εγκεκριμένου ψηφιακού πιστοποιητικού ηλεκτρονικής υπογραφής της ΑΠΕΔ Ανάκληση πιστοποιητικού ηλεκτρονικής υπογραφής της ΑΠΕΔ

      Επίσημος τίτλος

      Ανάκληση Ψηφιακού Πιστοποιητικού Αρχής Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ)

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Αυτεπάγγελτη, Καταγγελία

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Τεχνικές Ο ενδιαφερόμενος να κατέχει ψηφιακό πιστοποιητικό σε ισχύ το οποίο επιθυμεί να ανακαλέσει. Στην περίπτωση αυτή ο αιτών πρέπει να κατέχει τον οκταψήφιο κωδικό ο οποίος του αποδόθηκε κατά την έκδοση του πιστοποιητικού.

       Όχι Όχι

      • 2 Δικαστικές Υπάρχει δικαστική απόφαση βάσει της οποίας συντρέχουν λόγοι για την ανάκληση του ψηφιακού πιστοποιητικού.

       Ναι Ναι

      • 3 Διοικητικές Υπάρχει σχετική εντολή της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων που επιβάλει την ανάκληση του ψηφιακού πιστοποιητικού.

       Ναι Ναι

      • Νόμος 164 4808 2021 101 Α

       Περιγραφή Το άρθρο 164 (Παροχή υπηρεσιών εμπιστοσύνης σε ιδιώτες από την Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (Α.Π.Ε.Δ.) και λειτουργία αυτής) του ν. 4808/2021 τροποποιεί το άρθρο 58 του ν. 4727/2020

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100101

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 910 2014

       Περιγραφή Σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910&from=EL

      • Νόμος 58 4727 2020 184 Α

       Περιγραφή Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100184

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 2051 ΕΞ 2022 2022 216 Β

       Περιγραφή Καθορισμός οργανικών μονάδων της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220200216

      • Υπουργική Απόφαση 245 ΕΞ 2022 2022 43 Β

       Περιγραφή Έναρξη λειτουργίας της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220200043

      • Υπουργική Απόφαση 243 ΕΞ 2022 2022 43 Β

       Περιγραφή Κανονισμός Πιστοποίησης της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220200043

      • 1 Διαδικασία ανάκλησης       Όχι Όχι


      • 2 Ανάκληση ψηφιακού πιστοποιητικού με δικαστική απόφαση ή κατόπιν εντολής της Ε.Ε.Τ.Τ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια δικαστική αρχή ή η Ε.Ε.Τ.Τ. εκδίδει απόφαση με την οποία εντέλλουν την Αρχή Εγγραφής της ΑΠΕΔ να ανακαλέσει το ψηφιακό πιστοποιητικό.

       Ναι Όχι


      • 3 Ανάκληση από τον ίδιο τον χρήστη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αιτών συνδέεται στην Εφαρμογή Διαχείρισης Πιστοποιητικών της ΑΠΕΔ (https://service...edcitizen/login) με τα διαπιστευτήρια του Taxisnet και στη συνέχεια πατά το κόκκινο κουμπί «Ανάκληση».

       Ναι Όχι


      • 4 Συμπλήρωση στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο χρήστης συμπληρώνει τον οκταψήφιο κωδικό έκδοσης/ ανάκλησης, που έλαβε κατά τη διαδικασία έκδοσης του πιστοποιητικού, και επιλέγει και την αιτιολογία ανάκλησης.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν θυμάται τον οκταψήφιο κωδικό έκδοσης/ ανάκλησης, μπορεί να κάνει υπενθύμιση πατώντας στον σύνδεσμο «Πατήστε εδώ» και δίνοντας τον ΑΦΜ και την ΗΜ Γέννησης.

       Ναι Όχι


      • 5 Υποβολή ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης ανάκλησης ψηφιακού πιστοποιητικού της ΑΠΕΔ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αιτών μεταβαίνει στο www.gov.gr και συγκεκριμένα στην υπηρεσία "Υπεύθυνη δήλωση για ανάκληση ηλεκτρονικής υπογραφής της ΑΠΕΔ" (https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/elektronikes-upographes/upeuthune-delose-gia-anaklese-elektronikes-upographes-tes-aped). Για να δημιουργήσει την υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει προηγουμένως να αυθεντικοποιηθεί με έναν από τους προβλεπόμενους τρόπους (με προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet ή τους προσωπικούς κωδικούς web banking). Η συγκεκριμένη υπεύθυνη δήλωση έχει τυποποιημένο κείμενο και ο χρήστης πρέπει να συμπληρώσει τα απαιτούμενα υποχρεωτικά πεδία. Στη συνέχεια, ο χρήστης λαμβάνει κωδικό επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό, τον καταχωρεί και δημιουργεί με επιτυχία την υπεύθυνη δήλωση για την ανάκληση ψηφιακού πιστοποιητικού ηλεκτρονικής υπογραφής.

       Σημειώσεις Η υπεύθυνη δήλωση που δημιουργείται φέρει μοναδικό κωδικό αριθμό επαλήθευσης, ο οποίος θα πρέπει να καταχωρηθεί από τον αιτούντα στην ηλεκτρονική αίτηση που θα κάνει από την Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακών Πιστοποιητικών της ΑΠΕΔ.

       Ναι Όχι


      • 6 Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης ανάκλησης ψηφιακού πιστοποιητικού της ΑΠΕΔ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αιτών συνδέεται στην Εφαρμογή Διαχείρισης Πιστοποιητικών της ΑΠΕΔ (https://service...edcitizen/login) με τα διαπιστευτήρια του Taxisnet και στη συνέχεια υποβάλλει το ηλεκτρονικό αίτημα ανάκλησης Ψηφιακού Πιστοποιητικού (ΨΠ). Τα βασικά πεδία είναι προσυμπληρωμένα (ανάκτηση από το web service της ΑΑΔΕ). Συμπληρώνει προαιρετικά τα στοιχεία επικοινωνίας: ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email), διεύθυνση κατοικίας. Συμπληρώνει υποχρεωτικά τον κωδικάριθμο της υπεύθυνης δήλωσης που έχει εκδώσει ήδη από το gov.gr. Επιβεβαιώνει τα στοιχεία και υποβάλλει την ηλεκτρονική αίτηση.

       Ναι Όχι


      • 7 Έλεγχος αιτήματος ανάκλησης ψηφιακού πιστοποιητικού από την Αρχή Εγγραφής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το στέλεχος της Αρχής Εγγραφής συνδέεται στην Εφαρμογή της Αρχής Εγγραφής και ελέγχει την ηλεκτρονική αίτηση, την υπεύθυνη δήλωση και τα ανακτηθέντα με διαλειτουργικότητες στοιχεία, προκειμένου να εγκρίνει ή να απορρίψει οριστικά το αίτημα για την ανάκληση εγκεκριμένου πιστοποιητικού ηλεκτρονικής υπογραφής του αιτούντα πολίτη.

       Ναι Όχι


      • 8 Έγκριση αιτήματος ανάκλησης ψηφιακού πιστοποιητικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εφόσον το στελέχος της Αρχής Εγγραφής δεν διαπιστώσει λάθη στον έλεγχο όλων των στοιχείων της αίτησης, εγκρίνει το αίτημα του πολίτη.

       Σημειώσεις Ο πολίτης ενημερώνεται με sms που λαμβάνει στο κινητό του για την έγκριση του αιτήματός του.

       Ναι Όχι


      • 9 Απόρριψη αιτήματος ανάκλησης ψηφιακού πιστοποιητικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Στην περίπτωση που διαπιστωθούν λάθη στα υποβληθέντα στοιχεία, τότε το αίτημα απορρίπτεται. Το στέλεχος της Αρχής Εγγραφής καταχωρεί αναλυτικά την αιτιολογία απόρριψης του αιτήματος.

       Σημειώσεις Ο πολίτης ενημερώνεται με sms για την απόρριψη του αιτήματος ανάκλησης ψηφιακού πιστοποιητικού, ενώ για να δει την αναλυτική αιτιολογία απόρριψης, συνδέεται στην Εφαρμογή Διαχείρισης Πιστοποιητικών της ΑΠΕΔ.

       Ναι Ναι


      • 10 Ανάκληση ψηφιακού πιστοποιητικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Με τη λήψη της κοινοποίησης της απόφασης ανάκλησης, η Αρχή Εγγραφής της ΑΠΕΔ ανακαλεί το ψηφιακο πιστοποιητικό.

       Σημειώσεις Ο πολίτης ενημερώνεται με sms που λαμβάνει στο κινητό του για την ανάκληση του πιστοποιητικού του.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.