Ανάκληση άδειας ιδιωτικού σχολείου Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης με αίτηση του κατόχου της

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση031dc0cc-2918-44a2-a521-9a4f84e87c9a 106671

Με μια ματιά

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

15 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας ιδιωτικού σχολείου πρωτοβάθμιας (νηπιαγωγείο, δημοτικό σχολείο) με αίτηση του κατόχου της άδειας, με αποτέλεσμα την οριστική κατάργηση του σχολείου. Στην περίπτωση αυτή η άδεια ανακαλείται μετά το πέρας του διδακτικού έτους.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΤΜΗΜΑ Α΄ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΑίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Ανάκληση άδειας ιδιωτικού σχολείου Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας, Ιεραρχική προσφυγή, Διοικητικές κυρώσεις
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Αίτηση θεραπείας, Ιεραρχική προσφυγή, Διοικητικές κυρώσειςΆλλο


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Κατάργηση Ιδιωτικού Σχολείου μετά από αίτηση του κατόχου της άδειας λειτουργίας του

      Επίσημος τίτλος

      Ανάκληση άδειας ιδιωτικού σχολείου Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης με αίτηση του κατόχου της


      Μητρώα που τηρούνται

      Πληροφοριακό Σύστημα mySchool, Μητρώο Σχολικών Μονάδων και Λοιπών Εκπαιδευτικών Δομών

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή), Αίτηση (ψηφιακά), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα, email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Χρονικής προθεσμίας Η αίτηση μπορεί να γίνει οποιαδήποτε χρονική στιγμή, αλλά η άδεια ανακαλείται μόνο μετά το πέρας του διδακτικού έτους.

       Όχι Όχι

      • Νόμος Θ4.1.γ 4093 2012 222 Α

       Περιγραφή Ο νόμος ρυθμίζει τη διαδικασία αδειοδότησης, τροποποίησης, επικαιροποίησης και ανάκλησης των ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100222

      • Νόμος 18 2690 1999 45 Α

       Περιγραφή Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100045

      • Νόμος 8 682 1977 244 Α

       Περιγραφή Ο νόμος ρυθμίζει γενικά θέματα ίδρυσης, οργάνωσης και λειτουργίας των ιδιωτικών σχολείων και του εκπαιδευτικού προσωπικού τους

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100244

      • 1 Παραλαβή αίτησης


       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος καταθέτει την αίτησή του στην κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

       Όχι Όχι


      • 2 Διαβίβαση αίτησης ανάκλησης άδειας ιδιωτικού σχολείου στο τμήμα Ιδιωτικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης διαβιβάζει στο τμήμα Ιδιωτικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας την αίτηση ανάκλησης άδειας ιδιωτικού σχολείου που έχει καταθέσει ο ενδιαφερόμενος.

       Σημειώσεις Η διαδικασία μπορεί να γίνει και ψηφιακά

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος αίτησης ανάκλησης αδείας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ελέγχεται η συνολική πορεία του αδειοδοτούμενου σχολείου και επιβεβαιώνεται το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα υλοποιηθεί η ανάκληση της άδειάς του (μετά τη λήξη του διδακτικού έτους).

       Σημειώσεις Επικοινωνία με ενδιαφερόμενο σε περίπτωση που η αίτηση ανάκλησης αδείας είναι προγενέστερη της λήξης του διδακτικού έτους, προς ενημέρωσή του.

       Όχι Όχι


      • 4 Υπουργική Απόφαση Ανάκλησης της άδειας ιδιωτικού σχολείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Έκδοση Υπουργικής Απόφασης ανάκλησης του ιδιωτικού σχολείου μετά από αίτηση του κατόχου της άδειας

       Όχι Όχι


      • 5 Δημοσίευση στο ΦΕΚ της Υπουργικής Απόφασης Ανάκλησης της άδειας του ιδιωτικού σχολείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Δημοσίευση στο ΦΕΚ της Υπουργικής Απόφασης Ανάκλησης της άδειας του ιδιωτικού σχολείου, κατόπιν ελέγχου από την αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης

       Όχι Όχι


      • 6 Ενημέρωση για τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης στο ΦΕΚ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το αρμόδιο τμήμα ιδιωτικών σχολείων του Υπουργείου Παιδείας ενημερώνει για το ΦΕΚ δημοσίευσης της Υπουργικής Απόφασης τον φορέα ιδιοκτησίας του ιδιωτικού σχολείου(φυσικό/νομικό πρόσωπο) και την κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

       Όχι Όχι


      • 7 Τέλος διαδικασίας       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.