Ανάκληση άδειας λειτουργίας ιδιωτικού σχολείου Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση7fe96323-1f9b-48ef-a68f-a7a7a74b8630 432884

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

(
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας ιδιωτικού σχολείου πρωτοβάθμιας (νηπιαγωγείο, δημοτικό σχολείο) ή δευτεροβάθμιας (γυμνάσιο, λύκειο) εκπαίδευσης μετά από δύο συνεχόμενα ημερολογιακά έτη αναστολής της λειτουργίας του που έχει ως συνέπεια την οριστική κατάργησή του.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΤΜΗΜΑ Α΄ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΑίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας, Ιεραρχική προσφυγή
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Διοικητικές κυρώσειςΆλλο

    Κυρώσεις σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας για παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Κατάργηση Ιδιωτικού Σχολείου μετά από δύο συνεχόμενα έτη μη λειτουργίας του

      Επίσημος τίτλος

      Ανάκληση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μετά από αναστολή λειτουργίας του δύο ημερολογιακών ετών


      Μητρώα που τηρούνται

      Πληροφοριακό Σύστημα mySchool, Μητρώο Σχολικών Μονάδων και Λοιπών Εκπαιδευτικών Δομών

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,


      • 1 Διοικητικές Αναστολή λειτουργίας του ιδιωτικού σχολείου για δύο συνεχόμενα ημερολογιακά έτη.

       Όχι Όχι

      • 1 Διαπιστωτική πράξη αναστολής λειτουργίας του ιδιωτικού σχολείου για δύο συνεχόμενα ημερολογιακά έτη. Απόφαση

       Διαπιστωτική πράξη αναστολής λειτουργίας του ιδιωτικού σχολείου για δύο συνεχόμενα ημερολογιακά έτη.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • Νόμος πρώτο, υποπαράγραφος Θ4.2 4093 2012 222 Α

       Περιγραφή Ο νόμος ρυθμίζει τη διαδικασία αδειοδότησης, τροποποίησης, επικαιροποίησης και ανάκλησης των ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100222

      • Νόμος 18 2690 1999 45 Α

       Περιγραφή Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100045

      • Νόμος 8 682 1977 244 Α

       Περιγραφή Ο νόμος ρυθμίζει γενικά θέματα ίδρυσης, οργάνωσης και λειτουργίας των ιδιωτικών σχολείων και του εκπαιδευτικού προσωπικού τους.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19770100244

      • 1 Διαπίστωση αναστολής λειτουργίας του ιδιωτικού σχολείου για δύο ημερολογιακά έτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ελέγχεται το χρονικό διάστημα αναστολής λειτουργίας του ιδιωτικού σχολείου και εκδίδεται η διαπιστωτική πράξη από τον αρμόδιο Διευθυντή Εκπαίδευσης.

       Όχι Όχι


      • 2 Διαβίβαση της διαπιστωτικής πράξης στο τμήμα Ιδιωτικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης διαβιβάζει με έγγραφό της τη διαπιστωτική πράξη στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας.

       Σημειώσεις Η διαβίβαση μπορεί να γίνει και ψηφιακά και ταχυδρομικά.

       Όχι Όχι


      • 3 Υπουργική Απόφαση Ανάκλησης της άδειας του ιδιωτικού σχολείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Έκδοση Υπουργικής Απόφασης ανάκλησης του ιδιωτικού σχολείου μετά από έλεγχο συνδρομής των κατά νόμο προϋποθέσεων.

       Όχι Όχι


      • 4 Δημοσίευση στο ΦΕΚ της Υπουργικής Απόφασης Ανάκλησης της άδειας ιδιωτικού σχολείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Δημοσίευση στο ΦΕΚ της Υπουργικής Απόφασης Ανάκλησης της άδειας του ιδιωτικού σχολείου, κατόπιν ελέγχου από την αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης.

       Όχι Όχι


      • 5 Ενημέρωση για τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης στο ΦΕΚ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το αρμόδιο τμήμα ιδιωτικών σχολείων του Υπουργείου Παιδείας, ενημερώνει για το ΦΕΚ δημοσίευσης της Υπουργικής Απόφασης τον φορέα ιδιοκτησίας του ιδιωτικού σχολείου (φυσικό/νομικό πρόσωπο) και την κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.