Ανάκληση ή Τροποποίηση Χορήγησης Διακριτικού Σταθμού Πλοίου (ΔΣΠ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηba5c4e3f-9a6f-4bbb-8d72-4221ed387ba5 634864

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

5 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην ανάκληση ή τροποποίηση χορήγησης Διακριτικού Σταθμού Πλοίου. Απευθύνεται σε πολίτες και σε επιχειρήσεις.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση ανάκλησης και επαναχορήγησης ΔΣΠ


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Ανάκληση ή τροποποίηση χορήγησης Διακριτικού Σταθμού Πλοίου (Δ.Σ.Π.)


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Διακριτικών Σταθμού Πλοίου (MMSI) για τα εμπορικά πλοία με ελληνική σημαία

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,


      • Προεδρικό Διάταγμα 304 1997 214 Α

       Περιγραφή Κανονισμός χορήγησης διακριτικού σταθμού πλοίων στα εμπορικά πλοία με Ελληνική σημαία

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19970100214

      • Υπουργική Απόφαση 2070.0/43184/2020 2020 3117 Β

       Περιγραφή Καθορισμός της κατανομής των αρμοδιοτήτων του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200203117

      • 1 Αίτημα ανάκλησης ΔΣΠ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Ο νόμιμος εκπρόσωπος ή ο πλοιοκτήτης υποβάλλει την αίτηση για ανάκληση και χορήγηση εκ νέου Διακριτικού Σταθμού Πλοίου είτε μέσω της Γραμματείας του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων είτε μέσω της Λιμενικής Αρχής

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση και χρέωση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Η Γραμματεία πρωτοκολλεί την αίτηση και την χρεώνει στη Διεύθυνση Επιθεώρησης Πλοίων

       Όχι Όχι


      • 3 Χρέωση σε Τμήμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Διευθυντής Επιθεώρησης Πλοίων χρεώνει την αίτηση στο αρμόδιο τμήμα

       Όχι Όχι


      • 4 Χρέωση σε χειριστή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος τμηματάρχης χρεώνει την αίτηση σε χειριστή

       Όχι Όχι


      • 5 Ανάκληση ΔΣΠ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Ο χειριστής ελέγχει το βιβλίο των Διακριτικών Σημάτων Πλοίου με βάση τα στοιχεία της αίτησης αν αφορά αίτηση ανάκλησης λόγω διαγραφής του πλοίου από τα νηολόγια ο χειριστής προβαίνει στην σχετική καταχώρηση των στοιχείων.

       Όχι Όχι


      • 6 Ανάκληση και επαναχορήγηση νέου ΔΣΠ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Ο χειριστής προβαίνει στην ανάκληση του παλιού Δ.Σ.Π. και στη χορήγηση νέου. Ο χειριστής συμπληρώνει στην υποβληθείσα αίτηση το νέο αριθμό Δ.Σ.Π. που δίνεται στο πλοίο. Ο εισηγητής συντάσσει σήμα προς την εκάστοτε Λιμενική Αρχή και το προωθεί στον Προϊστάμενο του Τμήματος Επιθεώρησης Εξοπλισμού για υπογραφή. Ο εισηγητής αποστέλλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ψηφιακά υπογεγραμμένου το υπογραφέν σήμα που αναφέρει το νέο Δ.Σ.Π. που έχει δοθεί στο υπό εξέταση πλοίο.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.