Ανάκληση καθεστώτος διεθνούς προστασίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση54550b4e-9411-407d-9e2b-f2de7214a87b 426552

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Υπηρεσία Ασύλου

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η διαδικασία της ανάκλησης πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση που υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ότι συντρέχουν είτε για συγκεκριμένο αιτούντα, είτε για ομάδα αιτούντων (για παράδειγμα από συγκεκριμένη χώρα καταγωγής) οι προϋποθέσεις του άρθρου 14 (για το καθεστώς του πρόσφυγα) ή του άρθρου 19 (για το καθεστώς επικουρικής προστασίας) του ν. 4636/2019. Η διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 91 του ν. 4636/2019 αρχίζει με σχετική πρωτοβουλία και εντολή είτε του Προϊσταμένου του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου, σε περίπτωση συγκεκριμένων αιτούντων, είτε με απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας (για παράδειγμα σε περίπτωση ομάδας αιτούντων από συγκεκριμένη χώρα καταγωγής).

Τελευταία ενημέρωση

26/06/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

Κατάθεση

Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

Κατατίθεται από

Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Ανάκληση καθεστώτος διεθνούς προστασίας.


Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Γραπτό υπόμνημα. Ο δικαιούχος έχει δικαίωμα να προσβάλλει με γραπτό υπόμνημα που θα πρέπει να περιέλθει στην Υπηρεσία Ασύλου εντός 20 ημερών από την ενημέρωσή του, τους λόγους για τους οποίους δεν πρέπει να ανακληθεί το καθεστώς που του έχει χορηγηθεί
    


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Ανάκληση καθεστώτος διεθνούς προστασίας

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Εσωτερική

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,


      • 1 Υπηκοότητας Οι αιτούντες διεθνή προστασία είναι Υπήκοοι τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς που ζητούν να μην απελαθούν γιατί φοβούνται δίωξη λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, συμμετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα ή πολιτικών πεποιθήσεων, ή γιατί κινδυνεύουν να υποστούν σοβαρή βλάβη στη χώρα καταγωγής ή προηγούμενης διαμονής του, ιδίως γιατί κινδυνεύουν με θανατική ποινή ή εκτέλεση, με βασανιστήρια ή απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ή κινδυνεύει η ζωή ή η ακεραιότητά τους λόγω διεθνούς ή εμφύλιας σύρραξης.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 91 4636 2019 169 Α

       Περιγραφή Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100169

      • 1 Εντολή ανάκλησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας του δικαιούχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η διαδικασία ανάκλησης του καθεστώτος διεθνούς προστασίας αρχίζει με σχετική πρωτοβουλία και εντολή είτε του Προϊσταμένου του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου, σε περίπτωση συγκεκριμένων αιτούντων, είτε με απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας (για παράδειγμα σε περίπτωση ομάδας αιτούντων από συγκεκριμένη χώρα καταγωγής).

       Όχι Όχι


      • 2 Έγγραφη ενημέρωση του αιτούντα σχετικά με την εκκίνηση της διαδικασίας ανάκλησης του καθεστώτος του

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στο πλαίσιο της διαδικασίας επανεξέτασης ο δικαιούχος ενημερώνεται εγγράφως για τα ακόλουθα: • την έναρξη της διαδικασίας επανεξέτασης, • τους λόγους για τους οποίους αποφασίστηκε η επανεξέταση του καθεστώτος. • για το δικαίωμά του να προβάλλει με γραπτό υπόμνημά του, που θα πρέπει να περιέλθει στην Υπηρεσία εντός 20 ημερών από την ενημέρωση, τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι δεν πρέπει να ανακληθεί το καθεστώς που του/της έχει χορηγηθεί. Η ενημέρωση αυτή γίνεται τουλάχιστον 20 εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία επανεξέτασης

       Όχι Όχι


      • 3 Υποβολή γραπτού υπομνήματος από τον αιτούντα στο αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αιτών υποβάλλει γραπτό υπόμνημα, στο αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου που θα επανεξετάσει το καθεστώς εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας

       Σημειώσεις Αρμόδιο γραφείο για την επανεξέταση του καθεστώτος είναι εκείνο του τόπου κατοικίας του δικαιούχου. Σε περίπτωση που το αρμόδιο γραφείο για την επανεξέταση του καθεστώτος είναι το γραφείο που χορήγησε το καθεστώς, κατά κανόνα και εφόσον αυτό είναι δυνατό, ο χειριστής ο οποίος έλαβε την απόφαση χορήγησης καθεστώτος, διενεργεί και τη διαδικασία αυτή Χειριστής: Υπάλληλος της Υπηρεσίας Ασύλου με κύρια αρμοδιότητα την εξέτασης αίτησης για παροχή διεθνούς προστασίας

       Ναι Όχι


      • 4 Μη υποβολή γραπτού υπομνήματος από τον αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αιτών δεν υποβάλλει γραπτό υπόμνημα στο αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου που θα επανεξετάσει το καθεστώς και η προθεσμία παρέρχεται άπρακτη.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν καταθέσει υπόμνημα εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας εφόσον αποδεικνύεται ότι ενημερώθηκε ή σε κάθε περίπτωση εντός διμήνου, η διαδικασία ανάκλησης προχωρά κανονικά

       Ναι Όχι


      • 5 Εισήγηση του χειριστή στον Προϊστάμενο του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο χειριστής εισηγείται στον Προϊστάμενο του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου σχετικά με τη συνδρομή ή όχι των λόγων ανάκλησης καθεστώτος

       Σημειώσεις Χειριστής: Υπάλληλος της Υπηρεσίας Ασύλου με κύρια αρμοδιότητα την εξέτασης αίτησης για παροχή διεθνούς προστασίας

       Όχι Όχι


      • 6 Έκδοση απόφασης περί ανάκλησης ή μη του καθεστώτος διεθνούς προστασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου λαμβάνει απόφαση περί ανάκλησης ή μη του καθεστώτος διεθνούς προστασίας

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.