Ανάκτηση δαπάνης πρόληψης και αποκατάστασης περιβαλλοντικής ζημίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηd0051816-2f94-462e-8995-5ab4367768b6 265687

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικής Ζημίας, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

(
4
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

20 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αυτή αφορά στον τρόπο με τον οποίο ο αρμόδιος φορέας του δημοσίου ανακτά από τον φορέα εκμετάλλευσης μιας δραστηριότητας, το ποσό που δαπάνησε προκειμένου να υλοποιήσει τα μέτρα πρόληψης ή και αποκατάστασης περιβαλλοντικής ζημιάς προκληθείσας από την δραστηριότητα αυτή, στην περίπτωση που ο φορέας δεν το έπραξε ως όφειλε, βάσει σχετικής απόφασης που είχε εκδοθεί και κοινοποιηθεί σε αυτόν

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικής Ζημίας

Παρατηρήσεις

Ο εκτιμώμενος χρόνος, ο οποίος είναι κατά προσέγγιση, εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, με κυριότερους από αυτούς τους εξής : τον χρόνο που απαιτείται για την διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας όπως αυτή προβλέπεται από τη σχετική Νομοθεσία (N.4412/2016), το είδος, τη φύση και την έκταση των δράσεων που πρόκειται να πραγματοποιηθούν, το σύνολο της δαπάνης και την ενδεχόμενη κήρυξη του διαγωνισμού σε άγονο

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

ΝΠΔΔ

Τίτλος

Ανάκτηση δαπάνης πρόληψης και αποκατάστασης περιβαλλοντικής ζημίας.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Κατά της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την ανάκτηση της δαπάνης πρόληψης ή και αποκατάστασης περιβαλλοντικής ζημιάς από τον φορέα εκμετάλλευσης, μπορεί να ασκηθεί αίτηση ακύρωσης, αναστολής ή τροποποίησης στα Διοικητικά Δικαστήρια βάσει του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας που κυρώθηκε με τον Νόμο 2717/99 ΦΕΚ 97 τεύχος Α

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Ανάκτηση δαπάνης από τον φορέα εκμετάλλευσης μιας δραστηριότητας, για την προστασία του περιβάλλοντος

      Επίσημος τίτλος

      Ανάκτηση δαπάνης πρόληψης και αποκατάστασης περιβαλλοντικής ζημίας


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Ηλεκτρονική ειδοποίηση / Ενημέρωση, Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα, Τηλεφωνική επικοινωνία, email

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,


      • 1 Περιβαλλοντικές Προϋπόθεση για την έναρξη της διαδικασίας αυτής, αποτελεί το γεγονός της μη συμμόρφωσης του φορέα εκμετάλλευσης μιας δραστηριότητας, με τα μέτρα που όφειλε να λάβει για την πρόληψη ή και αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημιάς που προκάλεσε η δραστηριότητά του.

       Όχι Όχι

      • 2 Οικονομικές Το Δημόσιο θα πρέπει να έχει καταβάλλει δαπάνη για την υλοποίηση των προβλεπόμενων μέτρων πρόληψης ή και αποκατάστασης, την οποία, μέσα από την παρούσα περιγραφόμενη διαδικασία, ανακτά από τον φορέα εκμετάλλευσης, του οποίου η δραστηριότητα προκάλεσε την περιβαλλοντική ζημιά

       Όχι Όχι

      • 1 Κοινή Υπουργική Απόφαση καθορισμού μέτρων πρόληψης ή και αποκατάστασης με την οποία η υλοποίηση των μέτρων αυτών ανατίθεται στο δημόσιο (Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών, οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή άλλος εξουσιοδοτημένος δημόσιος φορέας) Απόφαση

       Κοινή Υπουργική Απόφαση καθορισμού μέτρων πρόληψης ή και αποκατάστασης με την οποία η υλοποίηση των μέτρων αυτών ανατίθεται στο δημόσιο (Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών, οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή άλλος εξουσιοδοτημένος δημόσιος φορέας)

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 2 Τιμολόγια και λοιπά δικαιολογητικά του συνόλου της δαπάνης που πραγματοποιήθηκε για την εκτέλεση των εργασιών και τη λήψη των μέτρων πρόληψης ή και αποκατάστασης περιβαλλοντικής ζημιάς, βάσει της υπογεγραμμένης σύμβασης Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

       Τιμολόγια και λοιπά δικαιολογητικά του συνόλου της δαπάνης που πραγματοποιήθηκε για την εκτέλεση των εργασιών και τη λήψη των μέτρων πρόληψης ή και αποκατάστασης περιβαλλοντικής ζημιάς, βάσει της υπογεγραμμένης σύμβασης

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • 3 Εισήγηση του Συντονιστικού Γραφείου Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών προς την Επιτροπή Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικής Ζημιάς, σχετικά με το ύψος του ποσού που πρόκειται να ανακτηθεί από τον φορέα εκμετάλλευσης, του οποίου η δραστηριότητα προκάλεσε την περιβαλλοντική ζημιά ή απειλή για τέτοια Υπηρεσιακό έγγραφο

       Εισήγηση του Συντονιστικού Γραφείου Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών προς την Επιτροπή Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικής Ζημιάς, σχετικά με το ύψος του ποσού που πρόκειται να ανακτηθεί από τον φορέα εκμετάλλευσης, του οποίου η δραστηριότητα προκάλεσε την περιβαλλοντική ζημιά ή απειλή για τέτοια

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 4 Γνωμοδότηση της Επιτροπής Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικής Ζημιάς, επί της εισήγησης του Συντονιστικού Γραφείου Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών, σχετικά με το ύψος του ποσού που πρόκειται να ανακτηθεί από τον φορέα εκμετάλλευσης, του οποίου η δραστηριότητα προκάλεσε περιβαλλοντική ζημιά ή απειλή για τέτοια Γνωμοδότηση

       Γνωμοδότηση της Επιτροπής Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικής Ζημιάς, επί της εισήγησης του Συντονιστικού Γραφείου Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών, σχετικά με το ύψος του ποσού που πρόκειται να ανακτηθεί από τον φορέα εκμετάλλευσης, του οποίου η δραστηριότητα προκάλεσε περιβαλλοντική ζημιά ή απειλή για τέτοια

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5300

      • Προεδρικό Διάταγμα 11 148 2009 190 Α

       Περιγραφή Πρόκειται για το Προεδρικό Διάταγμα σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη για πρόληψη και αποκατάσταση περιβαλλοντικών ζημιών. Το συγκεκριμένο άρθρο καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο ανακτάται από τον φορέα εκμετάλλευσης μιας δραστηριότητας, η δαπάνη για τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος, την οποία πραγματοποίησε φορέας του δημοσίου και όχι ο ίδιος ως όφειλε.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20090100190

      • Προεδρικό Διάταγμα 58 132 2017 160 Α

       Περιγραφή Οργανισμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο άρθρο 58 του οποίου, ορίζονται οι αρμοδιότητες του Συντονιστικού Γραφείου Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100160

      • Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/35/ΕΚ 2004

       Περιγραφή Ευρωπαϊκή Οδηγία εκ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά µε την περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά στην πρόληψη και την αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζηµίας

       Νομικές παραπομπές https://ec.europa.eu/environment/legal/liability/index.htm

      • 1 Εξέταση πληροφορίας σχετικά με μη συμμόρφωση του φορέα εκμετάλλευσης μιας δραστηριότητας, με μέτρα που όφειλε να λάβει

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας παρακολουθεί την εφαρμογή και τον βαθμό υλοποίησης της Απόφασης Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή του Συντονιστή της αρμόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία ορίζει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν από τον φορέα εκμετάλλευσης μιας δραστηριότητας για την πρόληψη ή και την αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημιάς προκληθείσας από την εν λόγω δραστηριότητα. Αν περιέλθει σε γνώση του, είτε από απευθείας επικοινωνία με τον φορέα εκμετάλλευσης, είτε από σχετική ενημέρωση της αρμόδιας Υπηρεσίας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, πληροφορία σχετικά με μη συμμόρφωση με όσα ορίζει η ανωτέρω Απόφαση, εξετάζει την πληροφορία αυτή.

       Όχι Όχι


      • 2 Διενέργεια επιτόπιου ελέγχου, προς διαπίστωση μη συμμόρφωσης του φορέα εκμετάλλευσης, με τους όρους και τα μέτρα της Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών, έπειτα από την εξέταση της πληροφορίας περί μη συμμόρφωσης του φορέα εκμετάλλευσης με τα όσα ορίζει η Απόφαση, διενεργεί επιτόπιο έλεγχο συμμόρφωσης

       Σημειώσεις Ο επιτόπιος έλεγχος συμμόρφωσης αποτελεί μια ξεχωριστή διαδικασία, η οποία είναι της Περιβαλλοντικής Επιθεώρησης του και έχει κωδικό στο σύστημα Μίτος 995805.

       Όχι Όχι


      • 3 Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου συμμόρφωσης και ενημέρωση του Γενικού Διευθυντή του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών αξιολογεί τα αποτελέσματα του ελέγχου συμμόρφωσης και συντάσσει ενημερωτικό έγγραφο προς τον Γενικό Διευθυντή του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με τα αποτελέσματα αυτά. Ενημερώνει παράλληλα και για την ανάγκη υλοποίησης από το δημόσιο, των μέτρων πρόληψης ή και αποκατάστασης περιβαλλοντικής ζημιάς, τα οποία δεν έλαβε ο φορέας εκμετάλλευσης ως όφειλε

       Όχι Όχι


      • 4 Εκτίμηση του κόστους υλοποίησης των μέτρων πρόληψης ή και αποκατάστασης περιβαλλοντικής ζημίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών εκτιμά το κόστος υλοποίησης των μέτρων πρόληψης ή και αποκατάστασης περιβαλλοντικής ζημιάς, μέσω έρευνας αγοράς

       Όχι Όχι


      • 5 Σύνταξη αιτήματος προς τον υποψήφιο χρηματοδότη της υλοποίησης των μέτρων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών συντάσσει και υποβάλλει στον υποψήφιο χρηματοδότη, αίτημα υλοποίησης των παραπάνω μέτρων, αναφέροντας αναλυτικά : αιτιολόγηση της αναγκαιότητας υλοποίησης των μέτρων, το προβλεπόμενο κόστος, το χρονοδιάγραμμα των εργασιών

       Σημειώσεις Ο χρηματοδότης της υλοποίησης των μέτρων πρόληψης ή και αποκατάστασης περιβαλλοντικής ζημίας στην περίπτωση αυτή, έως και σήμερα είναι το Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

       Όχι Όχι


      • 6 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου για έγκριση της χρηματοδότησης της υλοποίησης των μέτρων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου επί του παραπάνω υποβληθέντος αιτήματος

       Όχι Όχι


      • 7 Απόρριψη του αιτήματος χρηματοδότησης υλοποίησης των μέτρων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας


       Περιγραφή Το Πράσινο Ταμείο απορρίπτει την εισήγηση χρηματοδότησης των μέτρων υλοποίησης, με σχετική αιτιολόγηση

       Ναι Ναι


      • 8 Αποδοχή της εισήγησης περί χρηματοδότησης της υλοποίησης των μέτρων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου αποφασίζει την χρηματοδότηση της υλοποίησης των μέτρων πρόληψης ή και αποκατάστασης περιβαλλοντικής ζημιάς και εκδίδει σχετική Απόφαση, την οποία κοινοποιεί στο Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών

       Ναι Όχι


      • 9 Εισήγηση προς την Επιτροπή Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών, για γνωμοδότησή του, περί τροποποίησης της αρχικής Απόφασης λήψης μέτρων πρόληψης ή και αποκατάστασης περιβαλλοντικής ζημιάς

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών εισηγείται προς την Επιτροπή Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικής Ζημιάς την τροποποίηση της αρχικής Απόφασης λήψης μέτρων πρόληψης ή και αποκατάστασης περιβαλλοντικής ζημίας, τα οποία δεν έλαβε ο φορέας εκμετάλλευσης ως όφειλε, έτσι ώστε αυτά να ληφθούν από το Δημόσιο

       Σημειώσεις Η Επιτροπή Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών αποτελεί ένα συλλογικό όργανο, αρμόδιο για να γνωμοδοτήσει προς το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας επί της παραπάνω εισήγησης

       Όχι Όχι


      • 10 Γνωμοδότηση της Επιτροπής Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικής Ζημιάς προς το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, περί τροποποίησης της απόφασης λήψης μέτρων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Επιτροπή Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικής Ζημιάς, συνεδριάζει και αφού εξετάσει την εισήγηση, γνωμοδοτεί επί αυτής και εισηγείται στο αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας την τροποποίηση της αρχικής Απόφασης λήψης μέτρων πρόληψης ή και αποκατάστασης περιβαλλοντικής ζημιάς, ώστε αυτά να ληφθούν από το Δημόσιο

       Σημειώσεις Την παραπάνω εισήγησή της η Επιτροπή Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικής Ζημιάς την κοινοποιεί στο Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών

       Όχι Όχι


      • 11 Έκδοση τροποποίησης της Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εκδίδεται τροποποίηση της Απόφασης, στο οποίο ορίζονται : α) ο αρμόδιος φορέας για την υλοποίηση των μέτρων β) το κόστος υλοποίησης γ) ο φορέας χρηματοδότησης δ) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ε) η υποχρέωση καταλογισμού της δαπάνης πρόληψης ή αποκατάστασης περιβαλλοντικής ζημιάς στον φορέα εκμετάλλευσης

       Σημειώσεις Ο αρμόδιος φορέας που θα οριστεί από την παραπάνω Απόφαση για την υλοποίηση των μέτρων, είναι το Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών ή αρμόδιος φορέας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή άλλος φορέας του Δημοσίου που εξουσιοδοτείται σχετικά. Η Απόφαση αναρτάται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

       Όχι Όχι


      • 12 Διενέργεια κατάλληλης διαδικασίας, προκειμένου να εκτελεστεί η Απόφαση και να υλοποιηθούν τα μέτρα που αυτή ορίζει

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών διενεργεί διαδικασία για ανάθεση της υλοποίησης των μέτρων πρόληψης ή και αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημιάς σε ανάδοχο και υπογραφή σχετικής σύμβασης

       Σημειώσεις Η παραπάνω περιγραφόμενη διαγωνιστική διαδικασία γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας (Ν.4412/2016) και αποτελεί μια ξεχωριστή διαδικασία, η οποία περιγράφεται κυρίως από οικονομικές Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα. Σε περίπτωση δε, που ο αρμόδιος φορέας υλοποίησης των μέτρων είναι άλλος από το Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών, τότε η διαγωνιστική διαδικασία διενεργείται από αυτόν

       Όχι Όχι


      • 13 Υλοποίηση των μέτρων όπως αυτά ορίζονται στην σύμβαση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ανάδοχος της σύμβασης εκτελεί τις εργασίες οι οποίες προβλέπονται από τη σύμβαση που έχει υπογραφεί

       Σημειώσεις Το Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών παρακολουθεί την εκτέλεση των εργασιών μέσω των αρμόδιων επιτροπών που συνέστησε για το λόγο αυτό. Με το πέρας των εργασιών, τις παραλαμβάνει βεβαιώνοντας την καλή τους εκτέλεση. Αν ο αρμόδιος φορέας υλοποίησης των μέτρων είναι άλλος από το Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών, τότε η υποχρέωση παρακολούθησης και παραλαβής των εργασιών, ανήκει σε αυτόν

       Όχι Όχι


      • 14 Συγκέντρωση των τιμολογίων και όλων των λοιπών δικαιολογητικών των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών συγκεντρώνει όλα τα τιμολόγια και τα λοιπά δικαιολογητικά της εκτέλεσης των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν, βάσει της σύμβασης

       Όχι Όχι


      • 15 Εισήγηση προς την Επιτροπή Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικής Ζημιάς για γνωμοδότησή της σχετικά με το ύψος του ποσού που πρόκειται να ανακτηθεί

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών εισηγείται στην Επιτροπή Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικής Ζημιάς, σχετικά με το ύψος του ποσού που δαπανήθηκε για την εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης και το οποίο πρόκειται να ανακτηθεί

       Όχι Όχι


      • 16 Γνωμοδότηση της Επιτροπής Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικής Ζημιάς σχετικά με το ύψος της δαπάνης που θα ανακτηθεί

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Επιτροπή Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικής Ζημιάς εξετάζει την εισήγηση του Συντονιστικού Γραφείου Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών και γνωμοδοτεί στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά με το ύψος της δαπάνης που πραγματοποιήθηκε και πρόκειται να ανακτηθεί από τον φορέα εκμετάλλευσης

       Όχι Όχι


      • 17 Σύνταξη Σχεδίου Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών, περί ανάκτησης της δαπάνης από τον φορέα εκμετάλλευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών συντάσσει Σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών, περί ανάκτησης της δαπάνης για τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν, από τον φορέα εκμετάλλευσης της δραστηριότητας

       Όχι Όχι


      • 18 Υπογραφή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών, περί ανάκτησης της δαπάνης που πραγματοποιήθηκε, υπογράφεται από τους Υπουργούς και διαβιβάζεται στο Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών για ανάρτηση στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και διεκπεραίωση

       Σημειώσεις Η Κοινή Υπουργική Απόφαση κοινοποιείται στον φορέα εκμετάλλευσης και σε κάθε άλλη εμπλεκόμενη Υπηρεσία. Κατά της Απόφασης αυτής, μπορούν να ασκηθούν ένδικα μέσα, χωρίς όμως να αναστέλλουν την εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης

       Όχι Όχι


      • 19 Σύνταξη και αποστολή χρηματικού καταλόγου στη αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών συντάσσει τον χρηματικό κατάλογο για το ποσό της ανάκτησης, ώστε αυτό να βεβαιωθεί στον φορέα εκμετάλλευσης της δραστηριότητας και τον αποστέλλει στην Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία στην οποία ανήκει

       Σημειώσεις Η είσπραξη του ποσού πραγματοποιείται μέσω του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων

       Όχι Όχι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.