Αναβαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων μαθητών Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση3762bbaa-5575-47c8-b4ac-0025cb227b3c 376255 Regrading of written tests of students of Middle School and General High School

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Γυμνάσια, Λύκεια

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Κυμαινόμενο

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά τη δυνατότητα αναβαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων των μαθητών του Γυμνασίου, του Γενικού και του Επαγγελματικού Λυκείου. Η αναβαθμολόγηση γίνεται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία υπάγεται το αντίστοιχο Γυμνάσιο, Γενικό ή Επαγγελματικό Λύκειο. Μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες για τα Γυμνάσια και τα ΓΕ.Λ. και σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες για τα ΕΠΑ.Λ. από την έκδοση των αποτελεσμάτων, οι κηδεμόνες των μαθητών ή οι ίδιοι, εφόσον είναι ενήλικοι, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο σχολείο, όπου φοιτούν, με την οποία ζητούν την αναβαθμολόγηση ενός ή περισσότερων γραπτών δοκιμίων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τους οποίους προβλέπεται προφορική εξέταση αντί γραπτής, μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ζητήσουν επανεξέταση (αναβαθμολόγηση) στα μαθήματα που εξετάσθηκαν. Η νέα αυτή εξέταση πραγματοποιείται στο σχολείο φοίτησής τους ενώπιον επιτροπής αποτελούμενης από εκπαιδευτικούς του σχολείου που έχουν σε πρώτη ή δεύτερη ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα, άλλους από αυτούς που διενήργησαν την αρχική εξέταση. Την επιτροπή συγκροτεί ο Διευθυντής του σχολείου. Η αίτηση για επανεξέταση υποβάλλεται από τους κηδεμόνες των μαθητών ή από τους ίδιους, εφόσον είναι ενήλικοι, στο σχολείο μέσα σε δύο (2) ημέρες για τα Γυμνάσια και τα ΓΕ.Λ. και μέσα σε τρεις (3) ημέρες για τα ΕΠΑ.Λ. από την έκδοση των αποτελεσμάτων. Η αίτηση συνοδεύεται από το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε μάθημα για το οποίο ζητείται επανεξέταση. Ο βαθμός της επανεξέτασης προκύπτει από τον Μέσο Όρο των δύο εξεταστών - αναβαθμολογητών και είναι ο τελικός γραπτός βαθμός του μαθήματος σε κάθε περίπτωση, είτε είναι μεγαλύτερος είτε μικρότερος από το βαθμό της αρχικής εξέτασης.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση αναβαθμολόγησης γραπτών δοκιμίων σε συγκεκριμένα μαθήματα


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αναβαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων Γυμνασίων, Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων και Πτυχιακών Εξετάσεων Επαγγελματικών Λυκείων

      Επίσημος τίτλος

      Αναβαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων μαθητών Γυμνασίων, Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       E1

       ,,


      • 1 Οικονομικές Κατάθεση e-παραβόλου για κάθε μάθημα αναβαθμολόγησης

       Όχι Όχι

      • 2 Χρονικής προθεσμίας Η αίτηση αναβαθμολόγησης ενός ή περισσότερων γραπτών δοκιμίων υποβάλλεται εντός δύο (2) εργασίμων ημερών για τα Γυμνάσια και τα ΓΕ.Λ. και εντός τριών (3) εργασίμων ημερών για τα ΕΠΑ.Λ. από την έκδοση των αποτελεσμάτων, από τους κηδεμόνες των μαθητών ή τους ίδιους τους μαθητές, εφόσον είναι ενήλικοι.

       Όχι Όχι

      • 1 Προαγωγικών, Απολυτηρίων, Κατατακτηρίων Εξετάσεων. 3 €

       Κωδικός e-παραβόλου 5093

       Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • Υπουργική Απόφαση 9 102474/Δ2 2021 4134 Β

       Περιγραφή Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων, τρόπος και χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης, ορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών, υποχρεώσεις μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τρόπος διατύπωσης των θεμάτων, βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του Γενικού Λυκείου, τρόπος φύλαξης των γραπτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210204134

      • Προεδρικό Διάταγμα 9 126 2016 211 Α

       Περιγραφή Αναβαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του Γυμνασίου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100211

      • Υπουργική Απόφαση Φ4/72379/Δ4 2019 1675 Β

       Περιγραφή Καθορισμός «Γραπτώς εξεταζόμενων» και «μη εξεταζόμενων μαθημάτων» των ΕΠΑ.Λ. και τρόπου εξέτασης και αξιολόγησης των μαθημάτων των ΕΠΑ.Λ. κατά τη διάρκεια των τετραμήνων και στις προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις των ΕΠΑ.Λ. -Οργάνωση προαγωγικών, απολυτήριων και πτυχιακών εξετάσεων. ΕΠΑ.Λ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190201675

      • 1 Παραλαβή και πρωτοκόλληση της αίτησης αναβαθμολόγησης απο τη σχολική μονάδα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια-Προϊστάμενος/η Εκπαιδευτικής Δομής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Συμπλήρωση της αίτησης αναβαθμολόγησης κατόπιν επίδειξης επίσημου ταυτοποιητικού εγγράφου.

       Όχι Όχι


      • 2 Διαβίβαση των προς αναβαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων προς την αρμόδια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια-Προϊστάμενος/η Εκπαιδευτικής Δομής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι Διευθυντές των Γυμνασίων, Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, μόλις λήξει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, διαβιβάζουν στην αρμόδια Διεύθυνση Δ.Ε. τα προς αναβαθμολόγηση γραπτά δοκίμια με καλυμμένα το όνομα του μαθητή και τον αρχικό βαθμό του καθηγητή.

       Όχι Όχι


      • 3 Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής αναβαθμολόγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Με απόφαση του Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης Δ.Ε. συγκροτείται τριμελής επιτροπή αναβαθμολόγησης, η οποία αποτελείται από δύο καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα για το οποίο ζητήθηκε αναβαθμολόγηση, οι οποίοι είναι και οι βαθμολογητές της αναβαθμολόγησης και από έναν Σύμβουλο Εκπαίδευσης ή καθηγητή Δ.Ε. με βαθμό τουλάχιστον Δ΄, ο οποίος είναι ο αναβαθμολογητής στην περίπτωση που οι βαθμοί των δύο πρώτων διαφέρουν μεταξύ τους περισσότερο από δώδεκα (12) μονάδες. Με την ίδια απόφαση ορίζεται η ημέρα και η ώρα που θα διεξαχθεί η αναβαθμολόγηση. Αν τα προς αναβαθμολόγηση γραπτά δοκίμια είναι περισσότερα από διακόσια (200), στην επιτροπή μπορεί να ορίζονται δύο ακόμη καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα για το οποίο ζητήθηκε αναβαθμολόγηση και να κατανέμονται τα γραπτά δοκίμια εξίσου μεταξύ των δύο ομάδων βαθμολογητών - αναβαθμολογητών. Την ευθύνη του συντονισμού του έργου των επιτροπών αναβαθμολόγησης έχει ο Διευθυντής της οικείας Διεύθυνσης Δ.Ε.

       Όχι Όχι


      • 4 Σύνταξη πρακτικού αναβαθμολόγησης και αποστολή του στα Λύκεια μαζί με τα γραπτά δοκίμια

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναβαθμολόγησης, η αρμόδια Διεύθυνση Δ.Ε. συντάσσει σχετικό πρακτικό, στο οποίο περιέχεται η οριστική βαθμολογία των γραπτών δοκιμίων, το οποίο και αποστέλλει στα Γενικά Λύκεια προέλευσης τους μαζί με τα γραπτά δοκίμια.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.