Αναβολή κατάταξης για συμμετοχή αθλητών σε Ολυμπιακούς Αγώνες ή Παγκόσμια Πρωταθλήματα

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση2b273bf1-94d1-4c28-8730-af1c33bb5f70 227319

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Στρατολογικές υπηρεσίες, Διεύθυνση Νομικού Σώματος

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αναβολή κατάταξης για συμμετοχή αθλητών σε Ολυμπιακούς Αγώνες ή Παγκόσμια Πρωταθλήματα. Στους αθλητές που συμμετέχουν, αποδεδειγμένα, σε Ολυμπιακούς Αγώνες ή Παγκόσμια Πρωταθλήματα, χορηγείται αναβολή κατάταξης έως τις 31 Δεκεμβρίου του έτους διεξαγωγής τους, εφόσον η νόμιμη παραμονή τους εκτός Ενόπλων Δυνάμεων έληξε το προηγούμενο έτος. Η εν λόγω αναβολή κατάταξης διαρκεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους διεξαγωγής των Αγώνων ή των Πρωταθλημάτων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Νομικού Σώματος

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση ενδιαφερομένου

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ιεραρχική ή και δικαστική προσφυγή
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο

    Σε κάθε περίπτωση, ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει γνώση της έκβασης του αιτήματός του. Ειδικά δε, σε περίπτωση απόρριψης, ενημερώνεται με έγγραφο που φέρει πλήρη και σαφή αιτιολογία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Αναβολή κατάταξης για συμμετοχή αθλητών σε Ολυμπιακούς Αγώνες ή Παγκόσμια Πρωταθλήματα


      Μητρώα που τηρούνται

      Αυτοματοποιημένο Σύστημα Στρατολογίας Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΥ-ΣΕΔ)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Συμμετοχής ή διάκρισης σε αθλητικούς αγώνες Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει επιλεγεί ως αθλητής Προολυμπιακών και Ολυμπιακών Ομάδων, προκειμένου να συμμετάσχει σε Ολυμπιακούς Αγώνες.

       Όχι Όχι

      • 2 Συμμετοχής ή διάκρισης σε αθλητικούς αγώνες Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει επιλεγεί ως αθλητής, προκειμένου να συμμετάσχει σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα.

       Ναι Ναι

      • 3 Στρατολογικές Η αναβολή κατάταξης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους, των οποίων η νόμιμη παραμονή εκτός Ενόπλων Δυνάμεων έληξε το προηγούμενο έτος, από το έτος διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων ή των Παγκόσμιων Πρωταθλημάτων.

       Όχι Όχι

      • 4 Χρονικής προθεσμίας Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους, οποτεδήποτε, μετά τη λήξη της νόμιμης παραμονής τους εκτός Ενόπλων Δυνάμεων και μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία υποχρεούνται να καταταγούν. Αν τα δικαιολογητικά υποβληθούν αργότερα, η αναβολή χορηγείται αναδρομικά από την ημερομηνία που υποχρεούνται για κατάταξη

       Όχι Όχι

      • 1 Βεβαίωση της Επιτροπής Ολυμπιακής Προετοιμασίας (ΕΠ.Ο.Π) της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε), για τους αθλητές των Προολυμπιακών και Ολυμπιακών Ομάδων Βεβαίωση

       Βεβαίωση της Επιτροπής Ολυμπιακής Προετοιμασίας (ΕΠ.Ο.Π) της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε), για τους αθλητές των Προολυμπιακών και Ολυμπιακών Ομάδων

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.stratologia.gr/sites/default/files/plhr ent/55.pdf

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 2 Βεβαίωση της αντίστοιχης Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας, για τους αθλητές των Παγκόσμιων Πρωταθλημάτων. Βεβαίωση

       Βεβαίωση της αντίστοιχης Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας, για τους αθλητές των Παγκόσμιων Πρωταθλημάτων.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.stratologia.gr/sites/default/files/plhr ent/55.pdf

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • Νόμος 18 παρ.12, 30 3421 2005 302 Α

       Περιγραφή Άρθρο 18: όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 77 του ν.3883/10 (ΦΕΚ 167 Α΄/24-09-10), με το άρθρο 112 του ν.3978/11 (ΦΕΚ 137 Α΄/16-06-11), με το άρθρο 22 του ν.4278/14 (ΦΕΚ 157 Α΄/04-08-14), με το άρθρο 12 του ν.4452/17 (ΦΕΚ 17 Α΄/15-02-17) και με το άρθρο 118 του ν.4790/21 (ΦΕΚ 48 Α΄/31-03-21)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100302

      • Υπουργική Απόφαση Φ.429.1/10/330839/Σ.2928/24-04-2021 απόφαση ΥΦΕΘΑ 2021 1791 Β
      • 1 Παραλαβή δικαιολογητικών και πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η κατάθεση των δικαιολογητικών για τη χορήγησή της, αυτό μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξουσίου ή μέσω email ή με συστημένη επιστολή προς την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων και πληρότητας του φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 3 Αποδοχή αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Χορηγείται η αναβολή κατάταξης, η οποία διαρκεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους διεξαγωγής των Αγώνων ή των Πρωταθλημάτων.

       Σημειώσεις Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται για τη χορήγηση της αναβολής κατάταξης από την ιστοσελίδα του Νομικού Σώματος (https://www.stra...s_login_redirect), με τη χρήση κωδικών taxisnet.

       Ναι Όχι


      • 4 Απόρριψη αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται για την απόρριψη του αιτήματός του από την ιστοσελίδα του Νομικού Σώματος (https://www.stra...s_login_redirect), με τη χρήση κωδικών taxisnet, αλλά και με έγγραφο της αρμόδιας Στρατολογικής Υπηρεσίας, το οποίο φέρει σαφή και πλήρη αιτιολογία.

       Ναι Όχι


      • 5 Πέρας διαδικασίας       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.