Αναγγελία Άσκησης Επαγγέλματος Κομμωτή-Κουρέα

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση5561cb2a-949c-4196-accc-d1a83a41f6e7 901626 Announcement of the Profession of Hairdresser - Barber

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Δήμοι, Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων του οικείου Δήμου

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

3 έως 8

Κόστος

44 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

20 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αναγγελία άσκησης του επαγγέλματος κομμωτή - κουρέα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων του οικείου Δήμου

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Τελευταία ενημέρωση

26/06/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 του ν. 1599/1986) με θέμα: «Αναγγελία άσκησης του επαγγέλματος κομμωτή – κουρέα»

Σημειώσεις

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου (άρθρο 8 του ν. 1599/1986) με θέμα: «Αναγγελία άσκησης του επαγγέλματος κομμωτή – κουρέα» στην οποία δηλώνει επίσης ότι δεν έχει καταδικασθεί για καμία πράξη αξιόποινη ή πράξη σχετική με την άσκηση της επαγγελματικής ιδιότητας του κουρέα – κομμωτή

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Ο ενδιαφερόμενος, στην περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης, διοικητική αρχή σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α/2004).

    NACE

    • 96.02 Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Αναγγελία Άσκησης του Επαγγέλματος Κομμωτή - Κουρέα

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά, Ελληνικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,


      • 1 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο ενδιαφερόμενος να μην έχει καταδικασθεί για καμία πράξη αξιόποινη ή πράξη σχετική με την άσκηση της επαγγελματικής ιδιότητας του κουρέα – κομμωτή.

       Όχι Όχι

      • 2 Εκπαιδευτικές Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να είναι κάτοχος: 1. πτυχίου επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 2 του ν. 2009/1992 ειδικότητας Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Κομμώσεων και Βαφής Μαλλιών ή 2. πτυχίου επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 2 του ν. 2009/1992 ειδικότητας Τ.Ε.Ε. Α κύκλου σπουδών «Κομμωτικής Τέχνης» ή 3. πτυχίου επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 3 του ν. 2009/1992 ειδικότητας Τ.Ε.Ε. Β κύκλου σπουδών της ειδικότητας «Κομμωτικής Τέχνης» ή 4. πτυχίου επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του ν. 3475/2006 ειδικότητας ΕΠΑ.Σ. «Κομμωτικής Τέχνης» ή 5. πτυχίου επαγγελματικής ειδικότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση της ειδικότητας «Τεχνίτης Κομμωτικής Τέχνης» ή 6. επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης, «Κομμωτικής Τέχνης», επιπέδου 4 που χορηγείται στους αποφοίτους της Γ΄ τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) μετά από ενδοσχολικές εξετάσεις ή 7. απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.), επιπέδου 4, που χορηγείται στους αποφοίτους της Γ΄ Τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) μετά από ενδοσχολικές εξετάσεις, ειδικότητας «Κομμωτικής Τέχνης» ή 8. απολυτήριο Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, επιπέδου 4 που χορηγείται στους αποφοίτους της Γ΄ Τάξης των Λυκείων ή 9. διπλώματος επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιπέδου 5 που χορηγείται στους αποφοίτους του «Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας» των ΕΠΑ.Λ. μετά από πιστοποίηση ή δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιπέδου 5 που χορηγείται στους αποφοίτους Ι.Ε.Κ. μετά από πιστοποίηση ή 10. ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής των ανωτέρω περιπτώσεων. ή 11. Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να έχει παρακολουθήσει πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. διάρκειας τουλάχιστον 600 ωρών σε Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) ή σε εργαστήριο ελευθέρων σπουδών με ημερομηνία ολοκλήρωσης έως τις 12/11/2012 στην κομμωτική τέχνη και αποδεδειγμένη προϋπηρεσία έως 1/12/2022 , 2 ετών ή 600 ημερομισθίων με εξαρτημένη ή μη εργασία στο εν λόγω επάγγελμα σε κομμωτήριο ή κουρείο εφόσον πρόκειται για διδακτική πείρα στο αντικείμενο της κομμωτικής τέχνης. Οι ανωτέρω προϋποθέσεις εφαρμόζονται εως τις 31/12/2023 για όσους πληρούν τα κριτήρια έως 1/12/2022. ή Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι εμπειροτέχνης ο οποίος δεν έχει τίτλο σπουδών και έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τις εξετάσεις πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. έως τις 1/12/2022 και έχει προϋπηρεσία 3 ετών και άνω ή 900 ημερομίσθια με εξαρτημένη ή μη εργασία στο εν λόγω επάγγελμα σε κομμωτήριο ή κουρείο ή διαθέτει διδακτική πείρα στο αντικείμενο ή προσκομίσουν πιστοποιητικό προϋπηρεσίας από ΟΤΑ στο οικείο επάγγελμα. Οι ανωτέρω προϋποθέσεις εφαρμόζονται εως τις 31/12/2023 για όσους πληρούν τα κριτήρια έως 1/12/2022.

       Όχι Όχι

      • 3 Προϋπηρεσίας Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος πτυχίου Τ.Ε.Σ. και Τ.Ε.Ε. Α΄ Κύκλου, οφείλει να έχει αποκτήσει προϋπηρεσία 9 μηνών ή Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος πτυχίου Τ.Ε.Ε. Β΄ Κύκλου, ΕΠΑ.Σ., ΕΠΑ.Λ. και Γενικό Απολυτηρίου Λυκείου, οφείλει να έχει αποκτήσει προϋπηρεσία 6 μηνών. ή Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να έχει παρακολουθήσει πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. διάρκειας τουλάχιστον 600 ωρών σε Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) ή σε εργαστήριο ελευθέρων σπουδών με ημερομηνία ολοκλήρωσης έως τις 12/11/2012 στην κομμωτική τέχνη και αποδεδειγμένη προϋπηρεσία έως 1/12/2022 , 2 ετών ή 600 ημερομισθίων με εξαρτημένη ή μη εργασία στο εν λόγω επάγγελμα σε κομμωτήριο ή κουρείο εφόσον πρόκειται για διδακτική πείρα στο αντικείμενο της κομμωτικής τέχνης. Οι ανωτέρω προϋποθέσεις εφαρμόζονται εως τις 31/12/2023 για όσους πληρούν τα κριτήρια έως 1/12/2022. ή Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι εμπειροτέχνης ο οποίος δεν έχει τίτλο σπουδών και έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τις εξετάσεις πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. έως τις 1/12/2022 και έχει προϋπηρεσία 3 ετών και άνω ή 900 ημερομίσθια με εξαρτημένη ή μη εργασία στο εν λόγω επάγγελμα σε κομμωτήριο ή κουρείο ή διαθέτει διδακτική πείρα στο αντικείμενο ή προσκομίσουν πιστοποιητικό προϋπηρεσίας από ΟΤΑ στο οικείο επάγγελμα. Οι ανωτέρω προϋποθέσεις εφαρμόζονται εως τις 31/12/2023 για όσους πληρούν τα κριτήρια έως 1/12/2022.

       Όχι Όχι

      • 4 Υγειονομικές Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να μην πάσχει από μεταδοτικό ή άλλο νόσημα συμβατό με την απασχόλησή του.

       Όχι Όχι

      • 5 Υπηκοότητας Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι ομογενής ή αλλοδαπός πολίτης (τρίτων χωρών), οφείλει να διαμένει νόμιμα στη χώρα και να έχει αποκτήσει το δικαίωμα νόμιμης εργασίας.

       Όχι Όχι

      • 1 Αναγγελία Άσκησης Επαγγέλματος Κουρέα - Κομμωτή 44 €

       Κωδικός e-παραβόλου 2387

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking), Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Αντίγραφο τίτλου σπουδών ή Βεβαίωση παρακολούθησης και πιστοποίησης πιστοποιημένου προγράμματος του Κ.Δ.Β.Μ. και Πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή Βεβαίωση Πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Αποδεικτικό σπουδών

       Αντίγραφο τίτλου σπουδών ή Βεβαίωση παρακολούθησης και πιστοποίησης πιστοποιημένου προγράμματος του Κ.Δ.Β.Μ. και Πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή Βεβαίωση Πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 2 βεβαίωση του ΕΦΚΑ - Ο.Α.Ε.Ε. όπου θα αναφέρεται το χρονικό διάστημα που άσκησε ο ενδιαφερόμενος το επάγγελμα. Αποδεικτικά έγγραφα προϋπηρεσίας

       βεβαίωση του ΕΦΚΑ - Ο.Α.Ε.Ε. όπου θα αναφέρεται το χρονικό διάστημα που άσκησε ο ενδιαφερόμενος το επάγγελμα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για τους ενδιαφερόμενους που εργάζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες υποβάλλεται βεβαίωση του ΕΦΚΑ - Ο.Α.Ε.Ε. όπου θα αναφέρεται το χρονικό διάστημα που άσκησε ο ενδιαφερόμενος το επάγγελμα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ασφαλιστικές, Εργασιακές

       Όχι 4441

      • 3 Αναλυτική κατάσταση ενσήμων του ΕΦΚΑ - ΙΚΑ με τον κωδικό εργασίας του ή βεβαίωση εργοδότη θεωρημένη από οικεία Επιθεώρηση Εργασίας. Αποδεικτικά έγγραφα προϋπηρεσίας

       Αναλυτική κατάσταση ενσήμων του ΕΦΚΑ - ΙΚΑ με τον κωδικό εργασίας του ή βεβαίωση εργοδότη θεωρημένη από οικεία Επιθεώρηση Εργασίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για τους ενδιαφερόμενους που εργάζονται ως μισθωτοί υποβάλλεται αναλυτική κατάσταση ενσήμων του ΕΦΚΑ - ΙΚΑ με τον κωδικό εργασίας του ή βεβαίωση εργοδότη θεωρημένη από οικεία Επιθεώρηση Εργασίας που πιστοποιεί το χρόνο εργασίας και το επάγγελμα και τα ένσημα που απαιτούνται.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ασφαλιστικές, Εργασιακές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 4441

      • 4 Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 5 Πιστοποιητικό υγείας του ενδιαφερόμενου Πιστοποιητικό υγείας

       Πιστοποιητικό υγείας του ενδιαφερόμενου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5511

      • 6 Φωτοαντίγραφο άδειας παραμονής αλλοδαπού πολίτη Άδεια διαμονής

       Φωτοαντίγραφο άδειας παραμονής αλλοδαπού πολίτη

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/polites-allon-kraton/khoregese-adeias-diamones-gia-exairetikous-logous

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι αλλοδαπός πολίτης (τρίτων χωρών) οφείλει να διαμένει νόμιμα στη χώρα, και να προσκομίσει φωτοαντίγραφο άδειας παραμονής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υπηκοότητας

       Όχι 4178

      • 7 Φωτοαντίγραφο άδειας εργασίας Άδεια εργασίας

       Φωτοαντίγραφο άδειας εργασίας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι αλλοδαπός πολίτης (τρίτων χωρών) οφείλει να έχει αποκτήσει το δικαίωμα νόμιμης εργασίας στη χώρα (φωτοαντίγραφο άδειας εργασίας).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υπηκοότητας

       Όχι 9197

      • 8 Φωτοαντίγραφο Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Ο.Τ.) ή Άδεια Διαμονής Ενιαίου Τύπου (Α.Δ.Ε.Τ). Άδεια διαμονής

       Φωτοαντίγραφο Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Ο.Τ.) ή Άδεια Διαμονής Ενιαίου Τύπου (Α.Δ.Ε.Τ).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι ομογενής: 1. Φωτοαντίγραφο Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Ο.Τ.) ή 2. Άδεια Διαμονής Ενιαίου Τύπου (Α.Δ.Ε.Τ)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υπηκοότητας

       Όχι 4178

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ1γ/ΓΠ/οικ.75888 2014 2377 Β

       Περιγραφή Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα ΚΕΠ που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) - Ρύθμιση της Βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140202377

      • Νόμος 237-240 και 242 4281 2014 160 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις για τις Προϋποθέσεις, τα Δικαιολογητικά, τα Ειδικά Μητρώα Επαγγέλματος και Πειθαρχικά θέματα. Τροποποιήσεις που ακολούθησαν με τις διατάξεις του: - Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142/Α/2018) παρ. 4 αρ. 25 - Τροποποίηση παρ. 2 και 4 αρ. 239 του ν. 4281/2014 (Αποδεκτοί τίτλοι σπουδών - Συμμετοχή σε εξετάσεις) - Ν. 4512/2018 αρθρ. 244 (ΦΕΚ 5/Α/2018) στο Τμήμα Η - Τροποποίηση παρ. 1 αρ. 239 του ν. 4281/2014 (Διάκριση βεβαιώσεων αναγγελίας για την άσκηση του επαγγέλματος κομμωτή - κουρέα) - Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/2016) παρ. 9 αρ. 42 - Τροποποίηση αρ. 240 του ν. 4281/2014 (Τήρηση Μητρώου).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100160

      • Υπουργική Απόφαση 35797 2012 1199 Β

       Περιγραφή Ρυθμίσεις για το Πιστοποιητικό υγείας εργαζομένων σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120201199

      • Εγκύκλιος 60325 2012

       Περιγραφή Πιστοποιητικό υγείας εργαζομένων

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%924%CE%9B0%CE%98-%CE%9F5%CE%A5

       ΑΔΑ Β4Λ0Θ-Ο5Υ

      • Νόμος 58,108 4763 2020 254 Α

       Περιγραφή Επικύρωση μαθησιακών αποτελεσμάτων Κ.Δ.Β.Μ. (Βεβαίωση παρακολούθησης και πιστοποίησης) (αρθ. 58). Το άρθρο 108 του ν. 4763/2020 τροποποιεί το άρθρο 239 του ν. 4281/2014 (αλλαγή ως προς την ημερομηνία των προϋποθέσεων).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100254

      • Νόμος 403 4957 2022 141 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση άρθρου 108 του ν. 4763/2020.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100141

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1γ/Γ.Π./οικ.75644 2018 4715 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της Υ1γ/Γ.Π/οικ.11361/13-03-2017 (ΦΕΚ 772 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης «Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα ΚΕΠ που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ)" ως προς τους τίτλους εκπαίδευσης και κατάρτισης που απαιτούνται για την άσκηση των επαγγελμάτων του κομμωτή - κουρέα και του τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών, σύμφωνα με το άρθρο 244 του ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5 τ.Α΄).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180204715

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή της αίτησης- υπεύθυνης δήλωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση με τα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του οικείου Δήμου ή στο ΚΕΠ-ΕΚΕ.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί στα ΚΕΠ-ΕΚΕ, στέλεχος του ΚΕΠ-ΕΚΕ διαβιβάζει στον κατά τόπο αρμόδιο Δήμο (με βάση τον τόπο διαμονής του ενδιαφερόμενου) την αίτηση του ενδιαφερόμενου με συνημμένα δικαιολογητικά αυτής.

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική παραλαβή της αίτησης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση με τα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά.

       Ναι Όχι


      • 4 Πρωτοκόλληση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Γραφείου Πρωτοκόλλου του οικείου Δήμου ή του ΚΕΠ-ΕΚΕ παραλαμβάνει και πρωτοκολλεί την αίτηση του ενδιαφερόμενου και χορηγεί τον αριθμό πρωτοκόλλου που έλαβε η αίτησή του ή Βεβαίωση Υποβολής αιτήματος αντίστοιχα.

       Όχι Όχι


      • 5 Διαβίβαση αίτησης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Γραφείου Πρωτοκόλλου του οικείου Δήμου διαβιβάζει την αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Προσόδων.

       Όχι Όχι


      • 6 Χρέωση αίτησης σε αρμόδιο Τμήμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημοτικών Προσόδων χρεώνει την αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά στο Τμήμα Αδειοδότησης και Εμπορικών Δράσεων.

       Όχι Όχι


      • 7 Χρέωση αίτησης σε εισηγητή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Αδειοδότησης και Εμπορικών Δράσεων χρεώνει την αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά στο αρμόδιο στέλεχος του Τμήματος Αδειοδότησης και Εμπορικών Δράσεων.

       Όχι Όχι


      • 8 Έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Αδειοδότησης και Εμπορικών Δράσεων πραγματοποιεί έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών Εφόσον διαπιστωθούν ελλείψεις επί της αίτησης ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται με σκοπό να υποβάλλει τα ορθά δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 9 Σύνταξη σχεδίου Βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Όταν ο φάκελος είναι πλήρης, στέλεχος του Τμήματος Αδειοδότησης και Εμπορικών Δράσεων συντάσσει σχέδιο Βεβαίωσης άσκησης του εν λόγω επαγγέλματος και το προωθεί στον Προϊστάμενο του Τμήματος Αδειοδότησης και Εμπορικών Δράσεων για υπογραφή.

       Όχι Όχι


      • 10 Υπογραφή σχεδίου Βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Αδειοδότησης και Εμπορικών Δράσεων υπογράφει το σχέδιο Βεβαίωσης άσκησης του εν λόγω επαγγέλματος και το προωθεί στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δημοτικών Προσόδων για υπογραφή.

       Όχι Όχι


      • 11 Τελική υπογραφή σχεδίου Βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημοτικών Προσόδων υπογράφει το σχέδιο Βεβαίωσης άσκησης του εν λόγω επαγγέλματος και το επιστρέφει στο αρμόδιο στέλεχος του Τμήματος Αδειοδότησης και Εμπορικών Δράσεων.

       Όχι Όχι


      • 12 Αποστολή Βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Αδειοδότησης και Εμπορικών Δράσεων αποστέλλει την υπογεγραμμένη Βεβαίωση άσκησης του επαγγέλματος κουρέα - κομμωτή.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.