Αναγγελία Άσκησης Επαγγέλματος Τεχνίτη Περιποίησης Χεριών-Ποδιών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση9b3e96c2-25cb-4fee-b246-f28fd669fd20 939622 Announcement of the Profession of Hand and Foot Care Technician

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δήμοι, Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων του οικείου Δήμου

Ψηφιακά σημεία παροχής

Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

4 έως 7

Κόστος

44 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

20 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αναγγελία άσκησης του επαγγέλματος τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων του οικείου Δήμου

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Σημειώσεις

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου (άρθρο 8 του ν. 1599/1986) με θέμα: «Αναγγελία άσκησης του επαγγέλματος τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών» στην οποία δηλώνει επίσης ότι:

1 .δεν έχει καταδικασθεί για καμία πράξη αξιόποινη ή πράξη σχετική με την άσκηση της επαγγελματικής ιδιότητας του τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών και

2 . έχει αποκτήσει την απαιτούμενη προϋπηρεσία, όπως αυτή προκύπτει από τις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας που καταθέτει.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Ο ενδιαφερόμενος, στην περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης, διοικητική αρχή σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α/2004).

    NACE

    • 96.02 Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Αναγγελία άσκησης του επαγγέλματος τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά, Ελληνικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,


      • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet

       Όχι Όχι

      • 2 Δικαστικές Ο ενδιαφερόμενος δεν έχει καταδικασθεί για καμία πράξη αξιόποινη ή πράξη σχετική με την άσκηση της επαγγελματικής ιδιότητας του τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών.

       Όχι Όχι

      • 3 Προϋπηρεσίας O ενδιαφερόμενος πρέπει να δηλώσει υπεύθυνα την αποκτηθείσα προϋπηρεσία του, όπως αυτή προκύπτει από τις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας του.

       Όχι Όχι

      • 4 Εκπαιδευτικές Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να είναι κάτοχος: 1. Πτυχίου επαγγελματικής ειδικότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 3, ειδικότητας Σ.Ε.Κ. «Τεχνίτης Αισθητικός Ποδολογίας - Καλλωπισμού νυχιών και Ονυχοπλαστικής» ή 2. Διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης, ειδικότητας Ι.Ε.Κ. «Αισθητικός Ποδολογίας και καλλωπισμού νυχιών» ή 3. Διπλώματος επαγγελματικής ειδικότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 5, ειδικότητας ΙΕΚ «Τεχνικός Αισθητικής Ποδολογίας – Καλλωπισμού Νυχιών και Ονυχοπλαστικής» ή 4. Ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής των ανωτέρω περιπτώσεων. ή Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να έχει παρακολουθήσει πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης του Ε.Ο.Π.Ε.Π. διάρκειας τουλάχιστον 600 ωρών σε Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), συμβατό με το εκάστοτε ισχύον επαγγελματικό περίγραμμα.

       Όχι Όχι

      • 5 Προϋπηρεσίας Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος Βεβαίωσης παρακολούθησης και πιστοποίησης πιστοποιημένου προγράμματος Κ.Δ.Β.Μ., οφείλει να έχει αποκτήσει προϋπηρεσία 24 μηνών στο οικείο επάγγελμα, η οποία αποκτήθηκε πριν ή μετά από την αποφοίτηση ή και κατά τη διάρκεια της φοίτησης. ή Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι εμπειροτέχνης, οφείλει να έχει αποκτήσει προϋπηρεσία 3 ετών και άνω έως στις 31-12-2017 ή να έχει εργασθεί για 900 ημερομίσθια με εξαρτημένη ή μη εργασία σε κομμωτήριο ή κουρείο ή αντίστοιχο πιστοποιητικό προϋπηρεσίας από Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

       Όχι Όχι

      • 6 Υγειονομικές Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να μην πάσχει από μεταδοτικό ή άλλο νόσημα συμβατό με την απασχόλησή του.

       Όχι Όχι

      • 7 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι ομογενής ή αλλοδαπός πολίτης (τρίτων χωρών), οφείλει να διαμένει νόμιμα στη χώρα και να έχει αποκτήσει το δικαίωμα νόμιμης εργασίας.

       Όχι Όχι

      • 1 Αναγγελία Άσκησης Επαγγέλματος Τεχνίτη Περιποίησης Χεριών & Ποδιών 44 €

       Κωδικός e-παραβόλου 2388

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Αντίγραφο τίτλου σπουδών ή Βεβαίωση παρακολούθησης και πιστοποίησης πιστοποιημένου προγράμματος Κ.Δ.Β.Μ. και Πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή Βεβαίωση Πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Αποδεικτικό σπουδών

       Αντίγραφο τίτλου σπουδών ή Βεβαίωση παρακολούθησης και πιστοποίησης πιστοποιημένου προγράμματος Κ.Δ.Β.Μ. και Πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή Βεβαίωση Πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 2 Για τους ενδιαφερόμενους που εργάζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες υποβάλλεται βεβαίωση του ΕΦΚΑ - Ο.Α.Ε.Ε. όπου θα αναφέρεται το χρονικό διάστημα που άσκησε ο ενδιαφερόμενος το επάγγελμα. Αποδεικτικά έγγραφα προϋπηρεσίας

       Για τους ενδιαφερόμενους που εργάζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες υποβάλλεται βεβαίωση του ΕΦΚΑ - Ο.Α.Ε.Ε. όπου θα αναφέρεται το χρονικό διάστημα που άσκησε ο ενδιαφερόμενος το επάγγελμα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4441

      • 3 Για τους ενδιαφερόμενους που εργάζονται ως μισθωτοί υποβάλλεται αναλυτική κατάσταση ενσήμων του ΕΦΚΑ - ΙΚΑ με τον κωδικό εργασίας του ή βεβαίωση εργοδότη θεωρημένη από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας που πιστοποιεί το χρόνο εργασίας και το επάγγελμα και τα ένσημα που απαιτούνται. Αποδεικτικά έγγραφα προϋπηρεσίας

       Για τους ενδιαφερόμενους που εργάζονται ως μισθωτοί υποβάλλεται αναλυτική κατάσταση ενσήμων του ΕΦΚΑ - ΙΚΑ με τον κωδικό εργασίας του ή βεβαίωση εργοδότη θεωρημένη από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας που πιστοποιεί το χρόνο εργασίας και το επάγγελμα και τα ένσημα που απαιτούνται.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 4441

      • 4 Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 5 Πιστοποιητικό υγείας του ενδιαφερόμενου Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό υγείας του ενδιαφερόμενου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 6 Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι αλλοδαπός πολίτης (τρίτων χωρών) οφείλει να διαμένει νόμιμα στη χώρα, και να προσκομίσει φωτοαντίγραφο άδειας παραμονής. Άδεια διαμονής

       Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι αλλοδαπός πολίτης (τρίτων χωρών) οφείλει να διαμένει νόμιμα στη χώρα, και να προσκομίσει φωτοαντίγραφο άδειας παραμονής.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/polites-allon-kraton/khoregese-adeias-diamones-gia-exairetikous-logous

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υπηκοότητας

       Όχι 4178

      • 7 Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι αλλοδαπός πολίτης (τρίτων χωρών) οφείλει να έχει αποκτήσει το δικαίωμα νόμιμης εργασίας στη χώρα (φωτοαντίγραφο άδειας εργασίας). Άδεια εργασίας

       Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι αλλοδαπός πολίτης (τρίτων χωρών) οφείλει να έχει αποκτήσει το δικαίωμα νόμιμης εργασίας στη χώρα (φωτοαντίγραφο άδειας εργασίας).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υπηκοότητας

       Όχι 9197

      • 8 Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι ομογενής οφείλει να προσκομίσει: 1 .Φωτοαντίγραφο Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Ο.Τ.) ή 2 .Άδεια Διαμονής Ενιαίου Τύπου (Α.Δ.Ε.Τ) Άδεια διαμονής

       Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι ομογενής οφείλει να προσκομίσει: 1 .Φωτοαντίγραφο Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Ο.Τ.) ή 2 .Άδεια Διαμονής Ενιαίου Τύπου (Α.Δ.Ε.Τ)

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/polites-allon-kraton/khoregese-adeias-diamones-gia-exairetikous-logous

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υπηκοότητας

       Όχι 4178

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ1γ/ΓΠ/οικ.75888 2014 2377 Β

       Περιγραφή Προϋποθέσεις - Δικαιολογητικά - Έντυπο αίτησης - Ένταξη στα ΚΕΠ-ΕΚΕ / Τροποποιήσεις: - Κ.Υ.Α. Δ1γ/Γ.Π./οικ.75644/2018 (ΦΕΚ 4715/Β/2018) - Τροποποίηση της Κ.Υ.Α. Γ1β Γ.Π.οικ.11361/2017 (Κατάργηση εντύπων αιτήσεων και τροποποίηση αποδεκτών τίτλων σπουδών) - Κ.Υ.Α. Γ1β Γ.Π.οικ.11361/2017 (ΦΕΚ 772/Β/2017) - Τροποποίηση της Κ.Υ.Α. Υ1γ/ΓΠ/οικ.75888 (Κατάργηση εντύπων αιτήσεων (ισχύει μόνο αναφορικά με τη Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων)).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140202377

      • Νόμος 237-240 και 242 4281 2014 160 Α

       Περιγραφή Προϋποθέσεις - Δικαιολογητικά - Μητρώο - Έλεγχοι / Τροποποιήσεις: - Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142/Α/2018) παρ. 4 αρ. 25 - Τροποποίηση παρ. 2 και 4 αρ. 239 του ν. 4281/2014 (Αποδεκτοί τίτλοι σπουδών - Συμμετοχή σε εξετάσεις) - Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/2016) παρ. 9 αρ. 42 - Τροποποίηση αρ. 240 του ν. 4281/2014 (Τήρηση Μητρώου) - Ν. 4512/2018 αρθρ. 244 (ΦΕΚ 5/Α/2018) στο Τμήμα Η - Τροποποίηση παρ. 1 αρ. 239 του ν. 4281/2014 (Προσόντα και διαδικασία για την άσκηση επαγγέλματος).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100160

      • Υπουργική Απόφαση Υ1γ/Γ.Π./οικ.35797 2012 1199 Β

       Περιγραφή Πιστοποιητικό υγείας εργαζομένων σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120201199

      • Εγκύκλιος Υ1γ/Γ.Π./οικ.60325 2012

       Περιγραφή Πιστοποιητικό υγείας εργαζομένων.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%924%CE%9B0%CE%98-%CE%9F5%CE%A5

       ΑΔΑ Β4Λ0Θ-Ο5Υ

      • Νόμος 58 4763 2020 254 Α

       Περιγραφή Επικύρωση μαθησιακών αποτελεσμάτων Κ.Δ.Β.Μ. (Βεβαίωση παρακολούθησης και πιστοποίησης)


      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή της αίτησης- υπεύθυνης δήλωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση με τα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του οικείου Δήμου ή στο ΚΕΠ-ΕΚΕ.

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική παραλαβή της αίτησης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 4 Πρωτοκόλληση Αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Γραφείου Πρωτοκόλλου του οικείου Δήμου ή του ΚΕΠ-ΕΚΕ παραλαμβάνει και πρωτοκολλεί την αίτηση του ενδιαφερόμενου και χορηγεί τον αριθμό πρωτοκόλλου που έλαβε η αίτησή του ή Βεβαίωση Υποβολής αιτήματος αντίστοιχα.

       Όχι Όχι


      • 5 Διαβίβαση Αίτησης και Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Γραφείου Πρωτοκόλλου του οικείου Δήμου χρεώνει την αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Προσόδων και διαβιβάζει στον κατά τόπο αρμόδιο Δήμο (με βάση τον τόπο διαμονής του ενδιαφερόμενου) την αίτηση του ενδιαφερόμενου με συνημμένα δικαιολογητικά αυτής.

       Όχι Όχι


      • 6 Χρέωση αίτησης σε αρμόδιο Τμήμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημοτικών Προσόδων χρεώνει την αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά στο Τμήμα Αδειοδότησης και Εμπορικών Δράσεων.

       Όχι Όχι


      • 7 Χρέωση αίτησης σε εισηγητή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Αδειοδότησης και Εμπορικών Δράσεων χρεώνει την αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά στο αρμόδιο στέλεχος του Τμήματος Αδειοδότησης και Εμπορικών Δράσεων.

       Όχι Όχι


      • 8 Έλεγχος Πληρότητας Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Αδειοδότησης και Εμπορικών Δράσεων πραγματοποιεί έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών Εφόσον διαπιστωθούν ελλείψεις επί της αίτησης ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται με σκοπό να υποβάλλει τα ορθά δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 9 Σύνταξη Σχεδίου Βεβαίωσης Άσκησης Επαγγέλματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Όταν ο φάκελος είναι πλήρης, στέλεχος Τμήματος Αδειοδότησης και Εμπορικών Δράσεων συντάσσει σχέδιο Βεβαίωσης άσκησης του εν λόγω επαγγέλματος και το προωθεί στον Προϊστάμενο του Τμήματος Αδειοδότησης και Εμπορικών Δράσεων για υπογραφή.

       Όχι Όχι


      • 10 Υπογραφή Σχεδίου Βεβαίωσης Άσκησης Επαγγέλματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Αδειοδότησης και Εμπορικών Δράσεων υπογράφει το σχέδιο Βεβαίωσης άσκησης του εν λόγω επαγγέλματος και το προωθεί στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δημοτικών Προσόδων για υπογραφή.

       Όχι Όχι


      • 11 Τελική υπογραφή σχεδίου Βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημοτικών Προσόδων υπογράφει το σχέδιο Βεβαίωσης άσκησης του εν λόγω επαγγέλματος και το επιστρέφει στο αρμόδιο στέλεχος του Τμήματος Αδειοδότησης και Εμπορικών Δράσεων.

       Όχι Όχι


      • 12 Αποστολή Υπογεγραμμένης Βεβαίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Αδειοδότησης και Εμπορικών Δράσεων αποστέλλει την υπογεγραμμένη Βεβαίωση άσκησης του επαγγέλματος τεχνίτη περιποίησης χεριών - ποδιών.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.