Αναγγελία Άσκησης Επαγγέλματος Τεχνίτη Περιποίησης Χεριών-Ποδιών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση9b3e96c2-25cb-4fee-b246-f28fd669fd20 939622 Announcement of the Profession of Hand and Foot Care Technician

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Δήμοι, Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων του οικείου Δήμου

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

3 έως 8

Κόστος

44 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

20 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αναγγελία άσκησης του επαγγέλματος τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων του οικείου Δήμου

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Τελευταία ενημέρωση

18/06/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Σημειώσεις

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου (άρθρο 8 του ν. 1599/1986) με θέμα: «Αναγγελία άσκησης του επαγγέλματος τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών» στην οποία δηλώνει επίσης ότι:

1 .δεν έχει καταδικασθεί για καμία πράξη αξιόποινη ή πράξη σχετική με την άσκηση της επαγγελματικής ιδιότητας του τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών και

2 . έχει αποκτήσει την απαιτούμενη προϋπηρεσία, όπως αυτή προκύπτει από τις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας που καταθέτει.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Ο ενδιαφερόμενος, στην περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης, διοικητική αρχή σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α/2004).

    NACE

    • 96.02 Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Αναγγελία άσκησης του επαγγέλματος τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά, Ελληνικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,


      • 1 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο ενδιαφερόμενος δεν έχει καταδικασθεί για καμία πράξη αξιόποινη ή πράξη σχετική με την άσκηση της επαγγελματικής ιδιότητας του τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών.

       Όχι Όχι

      • 2 Προϋπηρεσίας O ενδιαφερόμενος πρέπει να δηλώσει υπεύθυνα την αποκτηθείσα προϋπηρεσία του, όπως αυτή προκύπτει από τις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας του.

       Όχι Όχι

      • 3 Εκπαιδευτικές Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να είναι κάτοχος: 1. Πτυχίου επαγγελματικής ειδικότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 3, ειδικότητας Σ.Ε.Κ. «Τεχνίτης Αισθητικός Ποδολογίας - Καλλωπισμού νυχιών και Ονυχοπλαστικής» ή 2. Διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης, ειδικότητας Ι.Ε.Κ. «Αισθητικός Ποδολογίας και καλλωπισμού νυχιών» ή 3. Διπλώματος επαγγελματικής ειδικότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 5, ειδικότητας ΙΕΚ «Τεχνικός Αισθητικής Ποδολογίας – Καλλωπισμού Νυχιών και Ονυχοπλαστικής» ή 4. Ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής των ανωτέρω περιπτώσεων. ή 5. Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να έχει παρακολουθήσει πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης του Ε.Ο.Π Π.Ε.Π. διάρκειας τουλάχιστον 600 ωρών σε Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) ή σε εργαστήριο ελευθέρων σπουδών με ημερομηνία ολοκλήρωσης μέχρι την 12/11/2012 στο αντικείμενο του τεχνίτη περιποίησης χεριών - ποδιών και αποδεδειγμένη προϋπηρεσία έως την 01/12/2022, 2 έτη ή 600 ημερομίσθια με εξαρτημένη ή μη εργασία στο οικείο επάγγελμα σε κομμωτήριο ή κουρείο ή επιχείρηση που παρέχει υπηρεσίες περιποίησης χεριών - ποδιών ή διαθέτουν διδακτική πείρα στο αντικείμενο του τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών. Οι ανωτέρω προϋποθέσεις εφαρμόζονται έως 31/12/23 για όσους πληρούν τα κριτήρια μέχρι 1/12/2022 ή Για τους εμπειροτεχνίτες, οι οποίοι δεν έχουν τίτλο σπουδών και έχουν βεβαίωση πιστοποίησης μετά την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ και έως την 01/12/2022 και έχουν προϋπηρεσία 3 ετών και άνω ή 900 ημερομίσθια με εξαρτημένη ή μη εργασία σε κομμωτήριο ή σε κουρείο ή σε επιχείρηση που παρέχει υπηρεσίες περιποίησης χεριών - ποδιών ή διαθέτει διδακτική πείρα στο αντικείμενο ή προσκομίσουν πιστοποιητικό προϋπηρεσίας από Ο.Τ.Α. στο οικείο επάγγελμα. Οι ανωτέρω προϋποθέσεις εφαρμόζονται έως 31/12/23 για όσους πληρούν τα κριτήρια μέχρι 1/12/2022

       Όχι Όχι

      • 4 Προϋπηρεσίας Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος Βεβαίωσης παρακολούθησης προγράμματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας τουλάχιστον 600 ωρών σε Κ.Δ.Β.Μ. ή σε εργαστήριο ελευθέρων σπουδών με ημερομηνία ολοκλήρωσης μέχρι 12.11.2012 στο αντικείμενο του τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών και αποδεδειγμένη προϋπηρεσία μέχρι 1/12/2022, 2 ετών ή 600 ημερομισθίων με εξαρτημένη ή μη εργασία στο οικείο επάγγελμα σε κομμωτήριο ή κουρείο ή επιχείρηση που παρέχει υπηρεσίες περιποίησης χεριών - ποδιών ή διαθέτουν διδακτική πείρα στο αντικείμενο του τεχνίτη περιποίησης χεριών - ποδιών. Οι ανωτέρω προϋποθέσεις εφαρμόζονται έως 31/12/23 για όσους πληρούν τα κριτήρια μέχρι 1/12/2022 ή Για τους εμπειροτεχνίτες, οι οποίοι δεν έχουν τίτλο σπουδών και έχουν βεβαίωση πιστοποίησης μετά την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ και έως την 01/12/2022 και έχουν προϋπηρεσία 3 ετών και άνω ή 900 ημερομίσθια με εξαρτημένη ή μη εργασία σε κομμωτήριο ή σε κουρείο ή σε επιχείρηση που παρέχει υπηρεσίες περιποίησης χεριών - ποδιών ή διαθέτει διδακτική πείρα στο αντικείμενο ή προσκομίσουν πιστοποιητικό προϋπηρεσίας από Ο.Τ.Α. στο οικείο επάγγελμα. Οι ανωτέρω προϋποθέσεις εφαρμόζονται έως 31/12/23 για όσους πληρούν τα κριτήρια μέχρι 1/12/2022

       Όχι Όχι

      • 5 Υγειονομικές Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να μην πάσχει από μεταδοτικό ή άλλο νόσημα συμβατό με την απασχόλησή του.

       Όχι Όχι

      • 6 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι ομογενής ή αλλοδαπός πολίτης (τρίτων χωρών), οφείλει να διαμένει νόμιμα στη χώρα και να έχει αποκτήσει το δικαίωμα νόμιμης εργασίας.

       Όχι Όχι

      • 1 Αναγγελία Άσκησης Επαγγέλματος Τεχνίτη Περιποίησης Χεριών & Ποδιών 44 €

       Κωδικός e-παραβόλου 2388

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking), Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Αντίγραφο τίτλου σπουδών ή Βεβαίωση παρακολούθησης προγράμματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε Κ.Δ.Β.Μ. ή σε εργαστήριο ελευθέρων σπουδών ή Βεβαίωση Πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Αποδεικτικό σπουδών

       Αντίγραφο τίτλου σπουδών ή Βεβαίωση παρακολούθησης προγράμματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε Κ.Δ.Β.Μ. ή σε εργαστήριο ελευθέρων σπουδών ή Βεβαίωση Πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 2 Βεβαίωση του ΕΦΚΑ - Ο.Α.Ε.Ε. για το χρονικό διάστημα που άσκησε ο ενδιαφερόμενος το επάγγελμα. Αποδεικτικά έγγραφα προϋπηρεσίας

       Βεβαίωση του ΕΦΚΑ - Ο.Α.Ε.Ε. για το χρονικό διάστημα που άσκησε ο ενδιαφερόμενος το επάγγελμα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για τους ενδιαφερόμενους που εργάζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες υποβάλλεται βεβαίωση του ΕΦΚΑ - Ο.Α.Ε.Ε. όπου θα αναφέρεται το χρονικό διάστημα που άσκησε ο ενδιαφερόμενος το επάγγελμα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ασφαλιστικές, Εργασιακές

       Όχι 4441

      • 3 Αναλυτική κατάσταση ενσήμων του ΕΦΚΑ - ΙΚΑ με τον κωδικό εργασίας του ή βεβαίωση εργοδότη θεωρημένη από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας. Αποδεικτικά έγγραφα προϋπηρεσίας

       Αναλυτική κατάσταση ενσήμων του ΕΦΚΑ - ΙΚΑ με τον κωδικό εργασίας του ή βεβαίωση εργοδότη θεωρημένη από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για τους ενδιαφερόμενους που εργάζονται ως μισθωτοί υποβάλλεται αναλυτική κατάσταση ενσήμων του ΕΦΚΑ - ΙΚΑ με τον κωδικό εργασίας του ή βεβαίωση εργοδότη θεωρημένη από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας που πιστοποιεί το χρόνο εργασίας και το επάγγελμα και τα ένσημα που απαιτούνται.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ασφαλιστικές, Εργασιακές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 4441

      • 4 Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 5 Πιστοποιητικό υγείας του ενδιαφερόμενου. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό υγείας του ενδιαφερόμενου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 6 Άδεια Παραμονής αλλοδαπού πολίτη Άδεια διαμονής

       Άδεια Παραμονής αλλοδαπού πολίτη

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/polites-allon-kraton/khoregese-adeias-diamones-gia-exairetikous-logous

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι αλλοδαπός πολίτης (τρίτων χωρών) οφείλει να διαμένει νόμιμα στη χώρα, και να προσκομίσει φωτοαντίγραφο άδειας παραμονής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υπηκοότητας

       Όχι 4178

      • 7 Άδεια Εργασίας αλλοδαπού πολίτη Άδεια εργασίας

       Άδεια Εργασίας αλλοδαπού πολίτη

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι αλλοδαπός πολίτης (τρίτων χωρών) οφείλει να έχει αποκτήσει το δικαίωμα νόμιμης εργασίας στη χώρα (φωτοαντίγραφο άδειας εργασίας).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υπηκοότητας

       Όχι 9197

      • 8 Φωτοαντίγραφο του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Ο.Τ.) ή Άδειας Διαμονής Ενιαίου Τύπου (Α.Δ.Ε.Τ). Άδεια διαμονής

       Φωτοαντίγραφο του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Ο.Τ.) ή Άδειας Διαμονής Ενιαίου Τύπου (Α.Δ.Ε.Τ).

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/polites-allon-kraton/khoregese-adeias-diamones-gia-exairetikous-logous

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι ομογενής οφείλει να προσκομίσει: 1 .Φωτοαντίγραφο Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Ο.Τ.) ή 2 .Άδεια Διαμονής Ενιαίου Τύπου (Α.Δ.Ε.Τ)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υπηκοότητας

       Όχι 4178

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ1γ/ΓΠ/οικ.75888 2014 2377 Β

       Περιγραφή Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα ΚΕΠ που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) - Ρύθμιση της Βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140202377

      • Νόμος 237-242 4281 2014 160 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις για τις Προϋποθέσεις, τα Δικαιολογητικά, τα Ειδικά Μητρώα Επαγγέλματος και πειθαρχικά θέματα. Μεταγενέστερες τροποποιήσεις επήλθαν με τις διατάξεις του: - Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142/Α/2018) παρ. 4 αρ. 25 - Τροποποίηση παρ. 2 και 4 αρ. 239 του ν. 4281/2014 (Αποδεκτοί τίτλοι σπουδών - Συμμετοχή σε εξετάσεις) - Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/2016) παρ. 9 αρ. 42 - Τροποποίηση αρ. 240 του ν. 4281/2014 (Τήρηση Μητρώου) - Ν. 4512/2018 αρθρ. 244 (ΦΕΚ 5/Α/2018) στο Τμήμα Η - Τροποποίηση παρ. 1 αρ. 239 του ν. 4281/2014 (Προσόντα και διαδικασία για την άσκηση επαγγέλματος).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100160

      • Υπουργική Απόφαση Υ1γ/Γ.Π./οικ.35797 2012 1199 Β

       Περιγραφή Πιστοποιητικό υγείας εργαζομένων σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120201199

      • Εγκύκλιος Υ1γ/Γ.Π./οικ.60325 2012

       Περιγραφή Πιστοποιητικό υγείας εργαζομένων.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%924%CE%9B0%CE%98-%CE%9F5%CE%A5

       ΑΔΑ Β4Λ0Θ-Ο5Υ

      • Νόμος 58,108 4763 2020 254 Α

       Περιγραφή Επικύρωση μαθησιακών αποτελεσμάτων Κ.Δ.Β.Μ. (Βεβαίωση παρακολούθησης και πιστοποίησης - άρθ. 58). Το άρθρο 108 του ν. 4763/2020 τροποποιεί το άρθρο 239 του ν. 4281/2014 (αλλαγή ως προς την ημερομηνία των προϋποθέσεων).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100254

      • Νόμος 403 4957 2022 141 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση άρθρου 108 του ν. 4763/2020.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100141

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1γ/Γ.Π./οικ.75644 2018 4715 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της Υ1γ/Γ.Π/οικ.11361/13-03-2017 (ΦΕΚ 772 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης «Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα ΚΕΠ που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ)" ως προς τους τίτλους εκπαίδευσης και κατάρτισης που απαιτούνται για την άσκηση των επαγγελμάτων του κομμωτή - κουρέα και του τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών, σύμφωνα με το άρθρο 244 του ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5 τ.Α΄).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180204715

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή της αίτησης- υπεύθυνης δήλωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση με τα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του οικείου Δήμου ή στο ΚΕΠ-ΕΚΕ.

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική παραλαβή της αίτησης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 4 Πρωτοκόλληση Αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Γραφείο Πρωτοκόλλου του οικείου Δήμου ή του ΚΕΠ-ΕΚΕ παραλαμβάνει και πρωτοκολλεί την αίτηση του ενδιαφερόμενου και χορηγεί τον αριθμό πρωτοκόλλου που έλαβε η αίτησή του ή Βεβαίωση Υποβολής αιτήματος αντίστοιχα.

       Όχι Όχι


      • 5 Διαβίβαση Αίτησης και Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Γραφείο Πρωτοκόλλου του οικείου Δήμου χρεώνει την αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Προσόδων.

       Όχι Όχι


      • 6 Χρέωση αίτησης σε αρμόδιο Τμήμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημοτικών Προσόδων χρεώνει την αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά στο Τμήμα Αδειοδότησης και Εμπορικών Δράσεων.

       Όχι Όχι


      • 7 Χρέωση αίτησης σε εισηγητή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Αδειοδότησης και Εμπορικών Δράσεων χρεώνει την αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά στο αρμόδιο στέλεχος του Τμήματος Αδειοδότησης και Εμπορικών Δράσεων.

       Όχι Όχι


      • 8 Έλεγχος Πληρότητας Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Αδειοδότησης και Εμπορικών Δράσεων πραγματοποιεί έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών Εφόσον διαπιστωθούν ελλείψεις επί της αίτησης ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται με σκοπό να υποβάλλει τα ορθά δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 9 Σύνταξη Σχεδίου Βεβαίωσης Άσκησης Επαγγέλματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Όταν ο φάκελος είναι πλήρης, υπάλληλος Τμήματος Αδειοδότησης και Εμπορικών Δράσεων συντάσσει σχέδιο Βεβαίωσης άσκησης του εν λόγω επαγγέλματος και το προωθεί στον Προϊστάμενο του Τμήματος Αδειοδότησης και Εμπορικών Δράσεων για υπογραφή.

       Όχι Όχι


      • 10 Υπογραφή Σχεδίου Βεβαίωσης Άσκησης Επαγγέλματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Αδειοδότησης και Εμπορικών Δράσεων υπογράφει το σχέδιο Βεβαίωσης άσκησης του εν λόγω επαγγέλματος και το προωθεί στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δημοτικών Προσόδων για υπογραφή.

       Όχι Όχι


      • 11 Τελική υπογραφή σχεδίου Βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημοτικών Προσόδων υπογράφει το σχέδιο Βεβαίωσης άσκησης του εν λόγω επαγγέλματος και το επιστρέφει στο αρμόδιο Τμήμα Αδειοδότησης και Εμπορικών Δράσεων.

       Όχι Όχι


      • 12 Αποστολή Υπογεγραμμένης Βεβαίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Αδειοδότησης και Εμπορικών Δράσεων αποστέλλει την υπογεγραμμένη Βεβαίωση άσκησης του επαγγέλματος τεχνίτη περιποίησης χεριών - ποδιών.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.