Αναγγελία κατάπλου ή απόπλου πλοίου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηecdeb2cf-47af-4aeb-9f95-2b91fd4634eb 247499

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση ασφάλειας ναυσιπλοΐας., ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

10 λεπτά

Περιγραφή

Η διαδικασία αυτή αφορά στην αναγγελία κατάπλου ή απόπλου πλοίου. Απευθύνεται στους υπόχρεους των πλοίων, ήτοι τους πλοιάρχους ή πράκτορες ή πλοιοκτήτες ή διαχειριστές, οι οποίοι οφείλουν να καταχωρούν στο σύστημα της Εθνικής Ενιαίας Ναυτιλιακής Θυρίδας (ΕΕΝΘ) τα απαιτούμενα στοιχεία και αναφορές των πλοίων. Η αιτούμενη διαδικασία απαιτεί τη χρήση του σχετικού πληροφοριακού συστήματος και διαρκεί μόλις λίγα λεπτά. Στη συνέχεια, πραγματοποιείται έλεγχος ορθότητας καταχωρήσεων από τις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές, καθώς και δειγματοληπτικός έλεγχος από το Safe Sea Net (SSN) 24/7 ανά περιοχή.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση ασφάλειας ναυσιπλοΐας.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Μέσα από τη διαδικασία αυτή εποπτεύεται η θαλάσσια κυκλοφορία των πλοίων στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Ο συνολικός εκτιμώμενος χρόνος των 24 ωρών αφορά στη συνολική διαχείριση των απαραίτητων εργασιών παρακολούθησης της θαλάσσιας κυκλοφορίας από την αρμόδια Διεύθυνση.

Ο υπόχρεος του κάθε πλοίου (πλοίαρχος ή πράκτορας ή πλοιοκτήτης ή διαχειριστής) πιστοποιείται από το σύστημα της Εθνικής Ενιαίας Ναυτιλιακής Θυρίδας (ΕΕΝΘ), συσχετίζεται με το πλοίο που εκπροσωπεί και εισέρχεται στο σύστημα. Ο υπόχρεος συμπληρώνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τα πεδία και τις αναφορές που είναι υπόχρεος.Ο υπόχρεος κοινοποιεί τις πληροφορίες στο σύστημα:

(α) τουλάχιστον 24 ώρες προηγουμένως, ή

(β) το αργότερο κατά το χρόνο απόπλου του πλοίου από τον προηγούμενο λιμένα, εφόσον η διάρκεια του ταξιδιού είναι μικρότερη από 24 ώρες, ή

(γ) εάν ο λιμένας κατάπλου είναι άγνωστος ή μεταβλήθηκε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ευθύς μόλις η πληροφορία αυτή έγινε γνωστή,

(δ) στην περίπτωση που το πλοίο είναι υπόχρεο σε επιθεώρηση PortStateControl, ο κατάπλους δηλώνεται 72 ώρες νωρίτερα.

Οι κατά τόπους Λιμενικές Αρχές ελέγχουν τις αναφορές αναγγελιών για τα πλοία που καταπλέουν/αποπλέουν από την περιοχή ευθύνης τους.

Το Safe Sea Net (SSN) 24/7 διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους για την ορθή τήρηση της διαδικασίας και παρέχει πληροφόρηση/βοήθεια (μέσω τηλεφώνου ή/και e-mail) Οι κατά τόπους Λιμενικές Αρχές υποβάλουν μηνιαίες αναφορές ελέγχου των αναγγελιών πλοίων, που δραστηριοποιούνται στις περιοχές αρμοδιότητάς τους, στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΡΜΗΣ. To Safe Sea Net (SSN) 24/7 σε συνεργασία με το Γραφείο ΕΕΝΘ της Διεύθυνσης Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας ελέγχουν σε μηνιαία βάση τις μηνιαίες αναφορές των Λιμενικών Αρχών και, όπου απαιτείται, συστήνουν διορθωτικές κινήσεις ως προς τον έλεγχο της εφαρμογής της νομοθεσίας (ΠΔ 49/2005 & ΠΔ 125/2012) με αποστολή εγγράφου στην υπογραφή του Διευθυντή Κλάδου Ναυτιλίας.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αναγγελία κατάπλου ή απόπλου πλοίου.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Κατοχή κωδικών για την εισαγωγή στο πληροφοριακό σύστημα της Εθνικής Ενιαίας Νατιλιακής Θυρίδας.

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Άλλο

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Εθνική Ενιαία Ναυτιλιακή Θυρίδα (ΕΕΝΘ) National Single Window NSW Αναφορές Πλοίων Reporting Safe Sea Net (SSN) 24/7

      Επίσημος τίτλος

      Παρακολούθηση και εποπτεία της θαλάσσιας κυκλοφορίας

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Εργασιακές Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που θα εισαχθεί στο σύστημα της Εθνικής Ενιαίας Ναυτιλιακής Θυρίδας θα πρέπει να συσχετιστεί με πλοίο, στο οποίο θα είναι πλοιοκτήτης ή διαχειριστής ή πλοίαρχος ή ναυτικός πράκτορας.

       Όχι Όχι

      • 1 Ταυτοποιητικο έγγραφο που υποβάλλεται από τον χρήστη που εισέρχεται στο πληροφοριακό σύστημα της Εθνικής Ενιαίας Ναυτιλιακής Θυρίδας και διαφοροποιειται ανάλογα του ιδιότητά του. Ο Πράκτορας πλοίου υποβάλει Ταυτότητα ή Διαβατήριο. Ο Πλοιοκτήτης/Εφοπλιστής/Διαχειριστής Ιδιοκτήτριας Εταιρίας Πλοίου/ων υποβάλει στο πληροφοριακό σύστημα της Εθνικής Ενιαίας Ναυτιλιακής Θυρίδας την Ταυτότητα ή το Διαβατήριό του. Ο Πλοίαρχος υποβάλει στο πληροφοριακό σύστημα της Εθνικής Ενιαίας Ναυτιλιακής Θυρίδας το Αποδεικτικό Ναυτικής Ικανότητας. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Ταυτοποιητικο έγγραφο που υποβάλλεται από τον χρήστη που εισέρχεται στο πληροφοριακό σύστημα της Εθνικής Ενιαίας Ναυτιλιακής Θυρίδας και διαφοροποιειται ανάλογα του ιδιότητά του. Ο Πράκτορας πλοίου υποβάλει Ταυτότητα ή Διαβατήριο. Ο Πλοιοκτήτης/Εφοπλιστής/Διαχειριστής Ιδιοκτήτριας Εταιρίας Πλοίου/ων υποβάλει στο πληροφοριακό σύστημα της Εθνικής Ενιαίας Ναυτιλιακής Θυρίδας την Ταυτότητα ή το Διαβατήριό του. Ο Πλοίαρχος υποβάλει στο πληροφοριακό σύστημα της Εθνικής Ενιαίας Ναυτιλιακής Θυρίδας το Αποδεικτικό Ναυτικής Ικανότητας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Έγγραφο συσχέτισης με το πλοίο, το οποίο υποβάλλεται από τον χρήστη που εισέρχεται στο πληροφοριακό σύστημα της Εθνικής Ενιαίας Ναυτιλιακής Θυρίδας και διαφοροποιειται ανάλογα του ιδιότητά του. Ο Πράκτορας πλοίου υποβάλει την Άδεια και την Ανάθεση Πρακτόρευσης, ο Πλοίαρχος τη Λίστα Πληρώματος και ο Πλοιοκτήτης/Εφοπλιστής/Διαχειριστής Ιδιοκτήτριας Εταιρίας Πλοίου/ων το Έγγραφο Εθνικότητας ή Πιστοποιητικό Ασφαλούς Διαχείρισης. Σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του πλοίου (MMSI), ή καταχώρησης νέου πλοίου, εφόσον στο έγγραφο εθνικότητας που προσκομίζεται δεν αναγράφεται το (MMSI), προσκομίζεται επιπλέον και η Άδεια Ραδιοτηλεπικοινωνιών (από τον εκάστοτε χρήστη της Εθνικής Ενιαίας Ναυτιλιακής Θυρίδας). Γνωστοποίηση / Αναγγελία / Ανακοίνωση

       Έγγραφο συσχέτισης με το πλοίο, το οποίο υποβάλλεται από τον χρήστη που εισέρχεται στο πληροφοριακό σύστημα της Εθνικής Ενιαίας Ναυτιλιακής Θυρίδας και διαφοροποιειται ανάλογα του ιδιότητά του. Ο Πράκτορας πλοίου υποβάλει την Άδεια και την Ανάθεση Πρακτόρευσης, ο Πλοίαρχος τη Λίστα Πληρώματος και ο Πλοιοκτήτης/Εφοπλιστής/Διαχειριστής Ιδιοκτήτριας Εταιρίας Πλοίου/ων το Έγγραφο Εθνικότητας ή Πιστοποιητικό Ασφαλούς Διαχείρισης. Σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του πλοίου (MMSI), ή καταχώρησης νέου πλοίου, εφόσον στο έγγραφο εθνικότητας που προσκομίζεται δεν αναγράφεται το (MMSI), προσκομίζεται επιπλέον και η Άδεια Ραδιοτηλεπικοινωνιών (από τον εκάστοτε χρήστη της Εθνικής Ενιαίας Ναυτιλιακής Θυρίδας).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5743

      • Προεδρικό Διάταγμα 49 2005 66 Α

       Περιγραφή Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2002, Δημιουργία Κοινοτικού Συστήματος Παρακολούθησης της Κυκλοφορίας των Πλοίων και Ενημέρωσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100066

      • Προεδρικό Διάταγμα 125 2012 221 Α

       Περιγραφή Προσαρμογή του εσωτερικού δικαίου στην Οδηγία 2010/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Οκτωβρίου 2010, σχετικά με τις διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων για τα πλοία κατά τον κατάπλου ή/και απόπλου από λιμένες των κρατών μελών και για την κατάργηση της οδηγίας 2002/6/ΕΚ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100221

      • Προεδρικό Διάταγμα 21 13 2018 26 Α

       Περιγραφή Οργανισμός του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100026

      • 1 Εισαγωγή και εγγραφή στο πληροφοριακό σύστημα της Εθνικής Ενιαίας Ναυτιλιακής Θυρίδας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://nmsw.hcg.gr/en-GB/Account/Login?ReturnUrl=%2F

       Περιγραφή Καταχωρούνται τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου στα ανάλογα πεδία της φόρμας του συστήματος για την εγγραφή του. Μέσω του δηλωθέντος e-mail γίνεται επιβεβαίωση της εγγραφής. Πραγματοποιείται εισαγωγή, μέσω των κριτηρίων εισαγωγής και συμπληρώνονται τα υπολειπόμενα στοιχεία του χρήστη και επισυνάπτονται τα απαιτούμενα κατά περίπτωση έγγραφα. Στη συνέχεια ειδοποιείται ο διαχειριστής του συστήματος προκειμένου να ενεργοποίηθεί ο λογαριασμός του χρήστη.

       Όχι Όχι


      • 2 Συσχέτιση με πλοίο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Μέσω του πληροφοριακού συστήματος, ο χρήστης εντοπίζει το πλοίο ενδιαφέροντός του και ελέγχεται η ορθότητα του συνόλου των κύριων στοιχείων του (Όνομα, ΙΜΟ, Call Sign, MMSI, Σημαία). Στη συνέχεια επιλέγεται η ιδιότητα του χρήστη σε σχέση με το πλοίο και επισυνάπτονται τα απαραίτητα προς Υποβολή έγραφα, κατά περίπτωση, ώστε να υποβληθεί σχετικό αίτημα συσχέτισης στο διαχειριστή του συστήματος. Ακολούθως, ο χρήστης εισέρχεται στο σύστημα και υποβάλλει αναφορές για κάθε πλοίο με το οποίο έχει συσχετισθεί.

       Όχι Όχι


      • 3 Δήλωση των απαραίτητων στο σύστημα στοιχείων για το πλοίο.

       Συναρμόδιος Φορέας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ


       Περιγραφή Ολοκληρώνεται η διαδικασία με τη δήλωση των απαραίτητων στο σύστημα στοιχείων για το πλοίο.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.