Αναγνώριση Θαλάσσιας Υπηρεσίας με Διαβατήριο για Ναυτικούς προ Απογραφής

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση5f9cf323-d8af-4ecf-baf1-312afaa121a8 831418

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

21 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αναγνώριση υπηρεσίας με διαβατήριο προ απογραφής. Ο σκοπός της διαδικασίας είναι η επιβεβαίωση και/ή η καταχώρηση του συνόλου της ναυτικής υπηρεσίας του ναυτικού, ώστε να προσμετρηθεί στα συντάξιμα έτη του.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για αναγνώριση θαλάσσιας υπηρεσίας με διαβατήριο προ απογραφής.

Σημειώσεις

Υποβάλλεται στο Τμήμα Αναγνώρισης Θαλάσσιας Υπηρεσίας (ΔΝΕΡ-Δ΄) από τον ενδιαφερόμενο ναυτικό ή άλλο πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο προς τούτο.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Αναγνώριση Θαλάσσιας Υπηρεσίας με Διαβατήριο για Ναυτικούς προ Απογραφής


      Μητρώα που τηρούνται

      ΒΑΣΗ ΠΛΟΙΩΝ-ΝΑΥΤΙΚΩΝ

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Εργασιακές Ο ναυτικός ή άλλο πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο προς τούτο, έχει δικαίωμα να εκκινήσει/καταναλώσει τη διαδικασία, προκειμένου να αναγνωρίσει την θαλάσσια υπηρεσία του που έγινε με χρήση Διαβατηρίου προ της απογραφής του στα Ναυτικά Μητρώα.

       Όχι Όχι

      • 1 Ναυτικό φυλλάδιο ενδιαφερομένου ναυτικού. Αποδεικτικό έγγραφο εργασίας

       Ναυτικό φυλλάδιο ενδιαφερομένου ναυτικού.

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8181

      • 2 Φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 3 Ένορκη βεβαίωση ότι ο ναυτικός χρησιμοποιούσε το συγκεκριμένο διαβατήριο. Βεβαίωση

       Ένορκη βεβαίωση ότι ο ναυτικός χρησιμοποιούσε το συγκεκριμένο διαβατήριο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 9703

      • 4 Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του ναυτικού. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του ναυτικού.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • Προεδρικό Διάταγμα 23 13 2018 26 Α

       Περιγραφή Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ Αρμοδιότητες Τμήματος Αναγνώρισης Θαλάσσιας Υπηρεσίας της Διεύθυνσης Ναυτικής Εργασίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100026

      • 1 Παραλαβή αίτησης και δικαιολογητικών.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος ναυτικός ή άλλο πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο προς τούτο υποβάλλει αίτηση στο Τμήμα Αναγνώρισης Θαλάσσιας Υπηρεσίας με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά με θέμα την αναγνώριση θαλάσσιας υπηρεσίας με διαβατήριο προ απογραφής.

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση της αίτησης και χρέωση στον αρμόδιο εισηγητή.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος πρωτοκολλεί την αίτηση και την χρεώνει στον αρμόδιο εισηγητή.

       Όχι Όχι


      • 3 Αναζήτηση Ναυτολογίου του πλοίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο εισηγητής αναζητά το ναυτολόγιο του πλοίου με βάση το χρονικό διάστημα που δηλώνει ο αιτών και τον αριθμό ναυτολογίου που αναγράφεται στο διαβατήριο, άλλως με επικοινωνία με το ΝΑΤ.

       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος εγγραφών ναυτολογίου για πιστοποίηση της υπηρεσίας του ναυτικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος ελέγχει τις εγγραφές του ναυτολογίου για να διαπιστώσει ότι συμπεριλαμβάνεται ο ενδιαφερόμενος ναυτικός.

       Όχι Όχι


      • 5 Απόφαση αναγνώρισης θαλάσσιας υπηρεσίας με διαβατήριο προ απογραφής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος συντάσσει την Απόφαση με θέμα "Αναγνώριση θαλάσσιας υπηρεσίας με διαβατήριο προ απογραφής", η οποία προωθείται για υπογραφή στον Διευθυντή της ΔΝΕΡ, με κοινοποίηση στο ΝΑΤ και τον ενδιαφερόμενο ναυτικό.

       Όχι Όχι


      • 6 Ενημερωτικό έγγραφο από ΝΑΤ περί πληρωμής των οικονομικών διαφορών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Το Ν.Α.Τ διαβιβάζει έγγραφο στο Τμήμα Αναγνώρισης Θαλάσσιας Υπηρεσίας (ΔΝΕΡ-Δ΄), ότι πληρώθηκαν οι οικονομικές διαφορές με συνημμένα τα γραμμάτια πληρωμής.

       Όχι Όχι


      • 7 Καταχώρηση υπηρεσίας στη Βάση Πλοίων-Ναυτικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος του Τμήματος Αναγνώρισης Θαλάσσιας Υπηρεσίας (ΔΝΕΡ-Δ΄) καταχωρεί την αναγνωρισθείσα υπηρεσία του ναυτικού στη Βάση Πλοίων Ναυτικών.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.