Αναγνώριση πειραματικών μονάδων φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηc1116ef6-8449-4a69-a634-3a4a838c2e40 275827

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

5

Κόστος

2.000 €

Εκτιμώμενος χρόνος

10 μήνες

Περιγραφή

Επίσημη αναγνώριση των πειραματικών μονάδων σύμφωνα με τις γενικές αρχές της Ορθής Πειραματικής Πρακτικής Αποτελεσματικότητας (Ο.Π.Π.Α.) για την καταλληλότητα της μονάδος να διενεργεί βιολογικές δοκιμές/πειράματα με τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Διάρκεια αναγνώρισης 4 έτη.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η αίτηση υποβάλλεται στο Τμήμα Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων της Διευθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής. Ο χρόνος ολοκλήρωσης κάθε αιτήματος εξαρτάται από τη ροή εξέτασης των υποθέσεων από την αρμόδια Επιτροπή.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για Επίσημη Αναγνώριση Πειραματικών Μονάδων Ο.Π.Π.Α. (Υπόδειγμα 1)

Σημειώσεις

Το έντυπο υποβάλλεται είτε εγγράφως στον φορέα είτε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας υπογεγραμμένο, σφραγισμένο και σκαναρισμένο.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Υπογεγραμμένο και σκαναρισμένο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αναγνώριση ή ανανέωση αναγνώρισης πειραματικών μονάδων Ορθής Πειραματικής Πρακτικής Αποτελεσματικότητας (ΟΠΠΑ)

      Επίσημος τίτλος

      Αναγνώριση πειραματικών μονάδων Ορθής Πειραματικής Πρακτικής Αποτελεσματικότητας (ΟΠΠΑ)


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,


      • 1 Διοικητικές Δικαιούχοι ίδρυσης Πειραματικής Μονάδας Ο.Π.Π.Α. είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ) που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της υπ' αρ. 183351/2010 υ.α.

       Όχι Όχι

      • 1 Παράβολο για την αναγνώριση Πειραματικών Μονάδων διεξαγωγής πειραμάτων αγρού 2000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 148

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/crop-production/fytoprostasiamenu/egkriseisfarmakamenu/2579-parabola-fyto

       Όχι

      • 1 Έναρξη εργασιών στη ΔΟΥ ή Αντίγραφο καταστατικού της επιχείρησης Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Έναρξη εργασιών στη ΔΟΥ ή Αντίγραφο καταστατικού της επιχείρησης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 2 Κατάλογος εγκαταστάσεων Πειραματικής Μονάδας Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος

       Κατάλογος εγκαταστάσεων Πειραματικής Μονάδας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατάλογος όλων των ιδιόκτητων και ενοικιαζόμενων εγκαταστάσεων της πειραματικής μονάδας (κτιριακές εγκαταστάσεις, πειραματικοί αγροί)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 3 Αντίγραφα κάτοψης των κτιριακών εγκαταστάσεων Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

       Αντίγραφα κάτοψης των κτιριακών εγκαταστάσεων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Υποβάλλονται αντίγραφα των κατόψεων των κτιριακών εγκαταστάσεων της πειραματικής μονάδας και των συμπληρωματικών εγκαταστάσεων αυτής

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 4 Οργανόγραμμα Πειραματικής Μονάδας Οργανόγραμμα

       Οργανόγραμμα Πειραματικής Μονάδας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Οργανόγραμμα απασχολούμενων στη Πειραματική Μονάδα συμπεριλαμβανομένου των αρμοδιοτήτων αυτών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7207

      • 5 Κατάλογος προσωπικού της Πειραματικής Μονάδας και βιογραφικά αυτών. Κατάσταση προσωπικού/συνεργατών

       Κατάλογος προσωπικού της Πειραματικής Μονάδας και βιογραφικά αυτών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7338

      • Υπουργική Απόφαση 183351 2010 486 Β

       Περιγραφή 1 Αναγνώριση Πειραματικών Μονάδων Ο.Π.Π.Α. για την διεξαγωγή βιολογικών δοκιμών / πειραμάτων. 2 Όροι και προϋποθέσεις για την διενέργεια βιολογι− κών δοκιμών/πειραμάτων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100200486

      • 1 Υποβολή αίτησης αναγνώρισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αιτών υποβάλλει την αίτηση μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για την αναγνώριση της πειραματικής μονάδος στον αρμόδιο φορέα, είτε εγγράφως είτε με ηλεκτρονική αλληλογραφία.

       Όχι Όχι


      • 2 Επιθεώρηση πειραματικής μονάδος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Σώμα Επιθεωρητών

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Επιτόπια επιθεώρηση όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων της πειραματικής μονάδος από το σώμα επιθεωρητών του άρθρου 6 της υπ' αρ. 183351/7-4-2010 υπουργικής απόφασης.

       Όχι Όχι


      • 3 Υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Πειραματική Μονάδα υποβάλλει στον αρμόδιο φορέα συμπληρωματικά δικαιολογητικά ή αιτιολόγηση για την κάλυψη των ελλείψεων που παρατηρήθηκαν κατά την επιθεώρηση.

       Όχι Όχι


      • 4 Εκ νέου επιθεώρηση πειραματικής μονάδας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το σώμα επιθεωρητών διενεργεί, εφόσον απαιτείται, εκ νέου επιτόπιο έλεγχο στις εγκαταστάσεις της πειραματικής μονάδας προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωση με τις ελλείψεις που παρατηρήθηκαν κατά την αρχική επιθεώρηση.

       Όχι Όχι


      • 5 Συνεδρίαση Επιτροπής Αναγνώρισης Πειραματικών Μονάδων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Πειραματική Μονάδα υποβάλλει στον αρμόδιο φορέα συμπληρωματικά δικαιολογητικά ή αιτιολόγηση για την κάλυψη των ελλείψεων που παρατηρήθηκαν κατά την επιθεώρηση.

       Σημειώσεις Η Επιτροπή Αναγνώρισης Πειραματικών Μονάδων συνεδριάζει μία φορά, μέχρι 30 Μαΐου κάθε έτους, εκτός εκτάκτων περιπτώσεων.

       Όχι Όχι


      • 6 Απόφαση Αναγνώρισης ή και Ανανέωσης Αναγνώρισης Πειραματικής Μονάδας ΟΠΠΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά τη θετική εισήγηση της Επιτροπής Αναγνώρισης Πειραματικών Μονάδων εκδίδεται υπουργική απόφαση και βεβαίωση αναγνώρισης της πειραματικής μονάδος για 4 έτη.

       Ναι Όχι


      • 7 Απόφαση μη Αναγνώρισης ή μη Ανανέωσης Αναγνώρισης Πειραματικής Μονάδας ΟΠΠΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εκδίδεται υπουργική απόφαση μη αναγνώρισης ή μη ανανέωσης αναγνώρισης Πειραματικής Μονάδας ΟΠΠΑ μετά από αρνητική εισήγηση της Επιτροπής Αναγνώρισης Πειραματικών Μονάδων λόγω μη πλήρωσης των κριτηρίων της υπ' αρ. 183351/2010 υ.α..

       Ναι Όχι


      • 8 Ολοκλήρωση διαδικασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.