Αναγνώριση συνεχόμενου χρόνου ανεργίας περιστασιακά απασχολούμενων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση53de9091-a2ec-4a5c-bdb5-b91a84fc6998 255011

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ)- Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης – ΚΠΑ2, ΚΕΠ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

10 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αναγνώριση συνεχόμενου χρόνου ανεργίας περιστασιακά εργαζόμενων, από τον οποίο αφαιρείται το χρονικό διάστημα που απασχολήθηκαν, καθώς και κάθε χρονικό διάστημα κατά το οποίο δεν ήταν εγγεγραμμένοι/-ες στο Ψηφιακό μητρώο.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Δ.ΥΠ.Α.)

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση αναγνώρισης συνεχόμενου χρόνου ανεργίας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 92 του ν. 4461/2017 σχετικά με την περιστασιακή εργασία των εγγεγραμμένων αναζητούντων εργασία


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Περιπτώσεις έκφρασης αντιρρήσεων εκ μέρους των αιτούντων ως προς την εκδοθείσα

    απόφαση επί των αιτημάτων τους εξετάζονται ως διοικητικές προσφυγές από τις

    αρμόδιες επιτροπές εκδίκασης προσφυγών της Δ.ΥΠ.Α..

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αίτηση αναγνώρισης συνεχόμενου χρόνου ανεργίας σχετικά με την περιστασιακή εργασία των εγγεγραμμένων ανέργων

      Επίσημος τίτλος

      Αίτηση αναγνώρισης συνεχόμενου χρόνου ανεργίας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 92 του ν. 4461/2017 σχετικά με την περιστασιακή εργασία των εγγεγραμμένων αναζητούντων εργασία

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Εγγεγραμμένων Ανέργων ΟΑΕΔ

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Ασφαλιστικές Ο αριθμός των ημερών απασχόλησης (βεβαιωμένων από τον ασφαλιστικό φορέα) που πραγματοποίησαν εντός του δωδεκαμήνου που προηγείται της αίτησής τους να μην υπερβαίνει τα εβδομήντα (70).

       Όχι Όχι

      • 2 Χρονικής προθεσμίας Κατά την ημερομηνία έναρξης του δωδεκάμηνου πριν από την αίτηση να ήταν εγγεγραμμένοι/-ες στο Ψηφιακό μητρώο

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Να μην έχει/έχουν διαγραφεί η/οι Ψηφιακή/ές κάρτες (δελτία ανεργίας) για άλλο λόγο, εκτός της πρόσληψης ή απασχόλησης με άλλες μορφές (τίτλος κτήσης, εργόσημο), μέσα στο δωδεκάμηνο που προηγείται της αίτησης.

       Όχι Όχι

      • 1 ΑΜΚΑ Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

       ΑΜΚΑ

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7210

      • 2 ΑΦΜ Αποδεικτικό ΑΦΜ

       ΑΦΜ

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5392

      • Νόμος 92 4461 2017 38 Α

       Περιγραφή Μεταρρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100038

      • 1 Υποβολή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η υποβολή αίτησης πραγματοποιείται: - είτε με την υποβολή αιτήματος μέσω email στο ΚΠΑ2 που ανήκει ο/η αιτών/ούσα σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του/της, επισυνάπτοντας επικυρωμένη υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα περιγράφεται το αίτημα - είτε με φυσικό ραντεβού στο ΚΠΑ2 που ανήκει ο/η αιτών/ούσα μέσω της πλατφόρμας ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΠΑ (επιλογή από την ενότητα "Μητρώο", την "Υποβολή αίτησης αναγνώρισης χρόνου ανεργίας λόγω περιστασιακής απασχόλησης")

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος πληρότητας προϋποθέσεων και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας       Όχι Όχι


      • 3 Καταχώριση στοιχείων πολίτη, δημιουργία και πρωτοκόλληση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 4 Παράδοση διοικητικού εγγράφου στον πολίτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.