Αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας/προϋπηρεσίας ως μετοχική σχέση στο Ε.ΛΟ.Α.Ν.

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση5545ade0-3367-4cac-b4cf-a330c95e6de9 818683

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ασφαλιστικά ταμεία

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1 έως 7

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας στον Ειδικό Λογαριασμό Αλληλοβοήθειας Ναυτικού (ΕΛΟΑΝ), κατά περίπτωση και υπό προϋποθέσεις, μόνιμου εν ενεργεία στελέχους Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ) ή Λιμενικού Σώματος (ΛΣ), κατόπιν αιτήσεως.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Μ.Τ.Ν.)

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Η αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας στον ΕΛΟΑΝ, αφορά στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού και Λιμενικού Σώματος τα οποία επιθυμούν να αναγνωρίσουν κατά περίπτωση Στρατιωτική Θητεία, χρόνο φοίτησης Παραγωγικής Σχολής ΕΔ, Πτυχίο Πανεπιστημίου/ΑΕΙ (ως τυπικό προσόν κατάταξης) και Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού ΑΔΣΕΝ/ΑΕΝ (ως τυπικό προσόν κατάταξης), καθώς και προβλεπόμενο χρόνο Θαλάσσιας Υπηρεσίας

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αναγνώριση Υπηρεσίας ως Μετοχική Σχέση ΕΛΟΑΝ

Σημειώσεις

e-mail επικοινωνίας: elegxos@mtn.gr

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Όπως ρητά αναγράφεται στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, ν. 2690/1999 (Α΄ 45 /09-03-1999), άρθρο 1.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αναγνώριση Χρόνου Υπηρεσίας στον ΕΛΟΑΝ

      Επίσημος τίτλος

      Αναγνώριση Χρόνου Υπηρεσίας ως Μετοχική Σχέση ΕΛΟΑΝ

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Μετόχων (εν ενεργεία στελέχη ΠΝ, ΛΣ, ΜΠΥ ΜΤΝ και μερισματούχοι (απόστρατοι ΠΝ, ΛΣ και συνταξιούχοι ΜΠΥ ΜΤΝ)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), email

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,


      • 1 Ασφαλιστικές Να είναι αποφοιτός ΑΕΙ στο πλαίσιο καθηκόντων του σύμφωνα με το άρθρο 10 του νδ 398/1974, ΦΕΚ Α 116/1974 και του ν. 2913/2001, ΦΕΚ Α 102/2001.

       Όχι Όχι

      • 2 Ασφαλιστικές Οι ΕΠΥ/ΟΠΥ/ΕΜΘ του Πολεμικού Ναυτικού να έχουν μονιμοποιηθει, όπως ορίζεται στο ν. 2913/2001, ΦΕΚ Α 102/2001.

       Όχι Όχι

      • 3 Ασφαλιστικές Να υφίσταται μετοχική σχέση Κατηγορίας Λιμενοφυλάκων ΛΣ με τον ΕΛΟΑΝ όπως ορίζεται στο ν. 3079/2002, ΦΕΚ Α 311/2002, άρθρο 123, παρ. 5.

       Όχι Όχι

      • 4 Ασφαλιστικές Να υφίσταται μετοχική σχέση Κατηγορίας Λιμενοφυλάκων ΛΣ με τον ΕΛΟΑΝ όπως ορίζεται στο ν. 3490/2006, ΦΕΚ Α 206/2006, άρθρο 13.

       Όχι Όχι

      • 1 Απόσπασμα/Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου Υπηρεσιακό έγγραφο

       Απόσπασμα/Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Χορήγηση από Μητρώα Ατομικών Φακέλων που τηρούνται στο Αρχείο του Κλάδου (ΓΕΝ/Β3 ή ΑΛΣ/ΕΛ.ΑΚΤ. κατά περίπτωση).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 2 Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου Α Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου Α

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατατίθεται από τον αιτούντα εφόσον διαθέτει και επιθυμεί να αναγνωρίσει το χρόνο της στρατιωτικής του θητείας στον ΕΛΟΑΝ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ασφαλιστικές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 8619

      • 3 Πτυχίο/Βεβαίωση Πανεπιστημίου (ΑΕΙ) Αποδεικτικό σπουδών

       Πτυχίο/Βεβαίωση Πανεπιστημίου (ΑΕΙ)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό πρέπει να μνημονεύει υποχρεωτικά την ημερομηνία και το έτος εγγραφής στο ΑΕΙ, καθώς και τον προβλεπόμενο χρόνο φοίτησης σε 6μηνα για την απόκτηση Πτυχίου. Κατατίθεται από τον αιτούντα εφόσον επιθυμεί να αναγνωρίσει το χρόνο των σπουδών του Πανεπιστημίου (ΑΕΙ) στον ΕΛΟΑΝ. Το πτυχίο πρέπει να αποτελεί τυπικό προσόν κατάταξης στο Πολεμικό Ναυτικό ή Λιμενικό Σώμα και ο χρόνος φοίτησης να μην συμπίπτει με έτερο αναγνωρισμένο χρόνο μετοχικής σχέσης ΕΛΟΑΝ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ασφαλιστικές

       Όχι 2825

      • 4 Βεβαίωση από Μητρώα ΑΛΣ/ΕΛ.ΑΚΤ (για Υπαξιωματικούς) Βεβαίωση

       Βεβαίωση από Μητρώα ΑΛΣ/ΕΛ.ΑΚΤ (για Υπαξιωματικούς)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Βεβαίωση που αναφέρει ότι το Πτυχίο ΑΕΙ αποτελεί τυπικό προσόν κατάταξης στο Λιμενικό Σώμα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ασφαλιστικές

       Όχι 9703

      • 5 Πτυχίο ή Βεβαίωση φοίτησης ΑΔΣΕΝ/ΑΕΝ Αποδεικτικό σπουδών

       Πτυχίο ή Βεβαίωση φοίτησης ΑΔΣΕΝ/ΑΕΝ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το Πτυχίο/Βεβαίωση της ΑΔΣΕΝ/ΑΕΝ κατατίθεται από τον αιτούντα, εφόσον επιθυμεί να αναγνωρίσει τον προβλεπόμενο χρόνο φοίτησης για την απόκτηση Πτυχίου. Η απόκτηση του ως άνω Πτυχίου θα πρέπει να αποτελεί τυπικό προσόν κατάταξης στο Πολεμικό Ναυτικό ή Λιμενικό Σώμα και ο χρόνος φοίτησης να μην συμπίπτει με έτερο χρόνο μετοχικής σχέσης ΕΛΟΑΝ. Το δικαιολογητικό πρέπει να μνημονεύει υποχρεωτικά την ημερομηνία και το έτος εγγραφής στην ΑΔΣΕΝ/ΑΕΝ, καθώς και τον προβλεπόμενο χρόνο φοίτησης για την απόκτηση Πτυχίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ασφαλιστικές

       Όχι 2825

      • 6 Πιστοποιητικό Θαλάσσιας Υπηρεσίας Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό Θαλάσσιας Υπηρεσίας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το Πιστοποιητικό κατατίθεται από τον αιτούντα, εφόσον επιθυμεί να αναγνωρίσει χρόνο Θαλάσσιας Υπηρεσίας (έως 18 μήνες) ως Μετοχική Σχέση στον ΕΛΟΑΝ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ασφαλιστικές

       Όχι 8619

      • 7 Φύλλο μισθοδοσίας μηνός που αιτείται η αναγνώριση Υπηρεσιακό έγγραφο

       Φύλλο μισθοδοσίας μηνός που αιτείται η αναγνώριση

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η υποβολή του δικαιολογητικού απαιτείται μόνο στην περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης και όχι μέσω μισθοδοσίας

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικονομικές

       Όχι 6440

      • Νόμος 4624 2019 137 Α

       Περιγραφή Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100137

      • Νομοθετικό Διάταγμα 10 398 1974 116 Α

       Περιγραφή Αναγνώριση χρόνου μετοχικής σχέσης ΕΛΟΑΝ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19740100116

      • Νόμος 2690 1999 45 Α

       Περιγραφή Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες Διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100045

      • Νόμος 2913 2001 102 Α

       Περιγραφή Ρύθμιση θεμάτων Μετοχικών Ταμείου Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20010100102

      • Νόμος 123 3079 2002 311 Α

       Περιγραφή Μετοχική Σχέση Κατηγορίας Λιμενοφυλάκων ΛΣ με τον ΕΛΟΑΝ- παρ.5

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020100311

      • Νόμος 13 3490 2006 206 Α

       Περιγραφή Μετοχική Σχέση Κατηγορίας Λιμενοφυλάκων ΛΣ με τον ΕΛΟΑΝ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060100206

      • 1 Πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Γραμματεία

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Πρωτοκόλληση αίτησης μετά των κατά περίπτωση συναφών δικαιολογητικών

       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή / Έλεγχος Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος εγκυρότητας/πληρότητας δικαιολογητικών

       Όχι Όχι


      • 3 Επεξεργασία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Επεξεργασία στοιχείων/παραστατικών.

       Όχι Όχι


      • 4 Σύνταξη Εισηγητικού Σημειώματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σύνταξη Ενημερωτικού Εισηγητικού Σημειώματος και προώθηση αρμοδίως.

       Όχι Όχι


      • 5 Εισήγηση για Έγκριση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εισήγηση για έγκριση από τη Διοικούσα Επιτροπή ΕΛΟΑΝ (ΔΕ/ΕΛΟΑΝ)

       Όχι Όχι


      • 6 Έκδοση Πράξης Αναγνώρισης ΕΛΟΑΝ σε Δόσεις Μέσω Μισθοδοσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σύνταξη πινάκων με τους χρόνους υπηρεσίας που αναγνωρίσθηκαν στον ΕΛΟΑΝ και διαβίβαση των σχετικών μεταβολών στους αρμόδιους φορείς μισθοδοσίας (ΠΝ/ΛΣ), για την κατά περίπτωση έναρξη των προβλεπόμενων μηνιαίων κρατήσεων επί της τακτικής μισθοδοσίας, για τόσο χρόνο όσο και οι μήνες της αναγνώρισης κατά περίπτωση.

       Σημειώσεις Ενημέρωση του στελέχους ΠΝ ή ΛΣ για την έναρξη διενέργειας κρατήσεων αναγνώρισης σε δόσεις μέσω του αρμόδιου φορέα μισθοδοσίας.

       Ναι Όχι


      • 7 Έκδοση Πράξης Αναγνώρισης ΕΛΟΑΝ με Εφάπαξ Εξόφληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σύνταξη πινάκων με τους χρόνους υπηρεσίας που αναγνωρίσθηκαν στον ΕΛΟΑΝ.

       Σημειώσεις Ενημέρωση του στελέχους ΠΝ ή ΛΣ για το συνολικό ποσό οφειλής και τη διαδικασία της εφάπαξ εξόφλησης για την πραγμάτωση της αναγνώρισης.

       Ναι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.