Αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας/προϋπηρεσίας ως μετοχική σχέση στο ΜΤΝ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση9390079a-55fa-4ae6-b207-b19d3f1d9618 135281

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ασφαλιστικά ταμεία

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

0 έως 6

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας ως μετοχική σχέση στο Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού (ΜΤΝ), κατά περίπτωση και υπό προϋποθέσεις, μόνιμου εν ενεργεία στελέχους Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ) ή Λιμενικού Σώματος (ΛΣ), κατόπιν αιτήσεως.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Μ.Τ.Ν.)

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας ως μετοχική σχέση ΜΤΝ, αφορά στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού και Λιμενικού Σώματος τα οποία επιθυμούν να αναγνωρίσουν κατά περίπτωση τις οριζόμενες από τη κείμενη νομοθεσία που διέπει το ΜΤΝ υπηρεσίες / προϋπηρεσίες, όπως Στρατιωτική Θητεία, χρόνος φοίτησης σε Παραγωγικές Σχολές Αξιωματικών και Υπαξιωματικών των ΕΔ και ΣΑ, Πτυχίο Πανεπιστημίου/ΑΕΙ (εφόσον αποτελεί τυπικό προσόν κατάταξης) και Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού ΑΔΣΕΝ/ΑΕΝ (εφόσον αποτελεί τυπικό προσόν κατάταξης) ή τυχόν έτερες προβλεπόμενες υπηρεσίες.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αναγνώριση Υπηρεσίας ως Μετοχική Σχέση ΜΤΝ

Σημειώσεις

e-mail επικοινωνίας: elegxos@mtn.gr

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Όπως ρητά αναγράφεται στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, ν. 2690/1999 (Α΄ 45 /09-03-1999), άρθρο 1.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αναγνώριση Χρόνου Υπηρεσίας στο ΜΤΝ

      Επίσημος τίτλος

      Αναγνώριση Υπηρεσίας ως Μετοχική Σχέση ΜΤΝ

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Μετόχων (εν ενεργεία στελέχη ΠΝ, ΛΣ, ΜΠΥ ΜΤΝ και μερισματούχοι (απόστρατοι ΠΝ, ΛΣ και συνταξιούχοι ΜΠΥ ΜΤΝ)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), email

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,


      • 1 Ασφαλιστικές Αφορά στην αποφοίτηση από Στρατιωτική Σχολή Πολεμικού Ναυτικού συμφώνα με το ΠΔ 21/1932 "Περί Κωδικοποιήσεως Νόμων Περί Μετοχικού Ταμείου Πολεμικού Ναυτικού"

       Όχι Όχι

      • 2 Ασφαλιστικές Αφορά στους Λιμενοφύλακες, που κατατάχθηκαν πριν την 02-09-1998, για την αναγνώριση της εν λόγω υπηρεσίας τους μέχρι και την 02-09-1998 ως μετοχική σχέση στο ΜΤΝ, όπως ρητά αναφέρεται στο ν.2638/1998, ΦΕΚ Α 204/02-09-1998, άρθρο 33.

       Όχι Όχι

      • 3 Ασφαλιστικές Η αναγνώριση των ετών του Πανεπιστημίου, εφόσον αποτελεί τυπικό προσόν κατάταξης στο ΠΝ ή ΛΣ σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφο 1 του Ν.2913/2001.

       Όχι Όχι

      • 1 Απόσπασμα/Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου Υπηρεσιακό έγγραφο

       Απόσπασμα/Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Απαιτείται για την αναγνώριση του χρόνου φοίτησης σε Παραγωγικές Σχολές Αξιωματικών & Υπαξιωματικών των ΕΔ και ΣΑ και της Στρατιωτικής Θητείας, ως χρόνου μετοχικής σχέσης ΜΤΝ. Εκδίδεται / Χορηγείται από τα Μητρώα Ατομικών Φακέλων που τηρούνται στο Αρχείο του Κλάδου (ΓΕΝ/Β3 για το Πολεμικό Ναυτικό και ΥΝΑΝΠ/Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ για το Λιμενικό Σώμα).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Προϋπηρεσίας

       Όχι 6440

      • 2 Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου α Υπηρεσιακό έγγραφο

       Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου α

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ασφαλιστικές, Προϋπηρεσίας

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 6440

      • 3 Πτυχίο/Βεβαίωση Πανεπιστημίου (ΑΕΙ) Αποδεικτικό σπουδών

       Πτυχίο/Βεβαίωση Πανεπιστημίου (ΑΕΙ)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό πρέπει να μνημονεύει υποχρεωτικά την ημερομηνία και το έτος της πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, καθώς και τον προβλεπόμενο χρόνο φοίτησης σε 6μηνα για την απόκτηση πτυχίου. Κατατίθεται από τον αιτούντα εφόσον επιθυμεί να αναγνωρίσει το χρόνο σπουδών του Πανεπιστημίου (ΑΕΙ) στο ΜΤΝ. Για την εν λόγω αναγνώριση το πτυχίο πρέπει να αποτελεί τυπικό προσόν κατάταξης στο Πολεμικό Ναυτικό ή Λιμενικό Σώμα και ο χρόνος φοίτησης να μην συμπίπτει με έτερο αναγνωρισμένο χρόνο μετοχικής σχέσης ΜΤΝ (παράλληλος χρόνος).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ασφαλιστικές, Προϋπηρεσίας

       Όχι 2825

      • 4 Πτυχίο ή Βεβαίωση φοίτησης ΑΔΣΕΝ/ΑΕΝ Αποδεικτικό σπουδών

       Πτυχίο ή Βεβαίωση φοίτησης ΑΔΣΕΝ/ΑΕΝ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το Πτυχίο/Βεβαίωση της ΑΔΣΕΝ/ΑΕΝ κατατίθεται από τον αιτούντα, εφόσον επιθυμεί να αναγνωρίσει τον προβλεπόμενο χρόνο φοίτησης για την απόκτηση Πτυχίου. Η απόκτηση του ως άνω Πτυχίου θα πρέπει να αποτελεί τυπικό προσόν κατάταξης στο Πολεμικό Ναυτικό ή Λιμενικό Σώμα και ο χρόνος φοίτησης να μην συμπίπτει με έτερο χρόνο μετοχικής σχέσης ΜΤΝ. Το δικαιολογητικό πρέπει να μνημονεύει υποχρεωτικά την ημερομηνία και το έτος εγγραφής στην ΑΔΣΕΝ/ΑΕΝ, καθώς και τον προβλεπόμενο χρόνο φοίτησης για την απόκτηση Πτυχίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ασφαλιστικές

       Όχι 2825

      • 5 Πιστοποιητικό Θαλάσσιας Υπηρεσίας Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό Θαλάσσιας Υπηρεσίας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το Πιστοποιητικό κατατίθεται από τον αιτούντα, προκειμένου να διαπιστωθούν τα χρονικά διαστήματα Θαλάσσιας Υπηρεσίας που εκτέλεσε έως την απόκτηση του πτυχίου. Τυχόν έτερος χρόνος θαλάσσιας υπηρεσίας αναγνωρίζεται μετά την συνταξιοδότηση και την απονομή μερίσματος ΜΤΝ, μέσω διαδοχικής ασφάλισης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ασφαλιστικές

       Όχι 8619

      • 6 Φύλλο μισθοδοσίας μηνός που αιτείται η αναγνώριση Υπηρεσιακό έγγραφο

       Φύλλο μισθοδοσίας μηνός που αιτείται η αναγνώριση

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η υποβολή του δικαιολογητικού απαιτείται μόνο στην περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης και όχι μέσω μισθοδοσίας

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικονομικές

       Όχι 6440

      • Νόμος 4624 2019 137 Α

       Περιγραφή Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100137

      • Νόμος 2690 1999 45 Α

       Περιγραφή Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες Διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100045

      • Προεδρικό Διάταγμα 21 1932 387 Α

       Περιγραφή Περί Κωδικοποιήσεως Νόμων Περί Μετοχικού Ταμείου Πολεμικού Ναυτικού

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19320100387

      • Νόμος 3, 4 2913 2001 102 Α

       Περιγραφή Ρύθμιση θεμάτων Μετοχικών Ταμείων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20010100102

      • Νόμος 33 2638 1998 204 Α

       Περιγραφή Οργάνωση και λειτουργία της ναυτικής εκπαίδευσης, μισθολογικές ρυθμίσεις για το προσωπικό αυτής και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19980100204

      • 1 Πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Γραμματεία

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Πρωτοκόλληση αίτησης μετά των κατά περίπτωση συναφών δικαιολογητικών

       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή / Έλεγχος Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος εγκυρότητας/πληρότητας δικαιολογητικών

       Όχι Όχι


      • 3 Επεξεργασία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Επεξεργασία στοιχείων/παραστατικών.

       Όχι Όχι


      • 4 Σύνταξη Εισηγητικού Σημειώματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σύνταξη Ενημερωτικού Εισηγητικού Σημειώματος και προώθηση αρμοδίως.

       Όχι Όχι


      • 5 Εισήγηση για Έγκριση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εισήγηση για έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο ΜΤΝ (ΔΣ/ΜΤΝ)

       Όχι Όχι


      • 6 Έκδοση Πράξης Αναγνώρισης ΜΤΝ σε Δόσεις Μέσω Μισθοδοσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σύνταξη πινάκων με τους χρόνους υπηρεσίας που αναγνωρίσθηκαν στο ΜΤΝ και διαβίβαση των σχετικών μεταβολών στους αρμόδιους φορείς μισθοδοσίας (ΠΝ/ΛΣ), για την κατά περίπτωση έναρξη των προβλεπόμενων μηνιαίων κρατήσεων επί της τακτικής μισθοδοσίας, για τόσο χρόνο όσο και οι μήνες της αναγνώρισης κατά περίπτωση.

       Σημειώσεις Ενημέρωση του στελέχους ΠΝ ή ΛΣ για την έναρξη διενέργειας κρατήσεων αναγνώρισης σε δόσεις μέσω του αρμόδιου φορέα μισθοδοσίας.

       Ναι Όχι


      • 7 Έκδοση Πράξης Αναγνώρισης ΜΤΝ με Εφάπαξ Εξόφληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σύνταξη πινάκων με τους χρόνους υπηρεσίας που αναγνωρίσθηκαν στο ΜΤΝ.

       Σημειώσεις Ενημέρωση του στελέχους ΠΝ ή ΛΣ για το συνολικό ποσό οφειλής και τη διαδικασία της εφάπαξ εξόφλησης για την πραγμάτωση της αναγνώρισης.

       Ναι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.