Ανανέωση Αδειών Διαμονής Ενιαίου Τύπου (Α.Δ.Ε.Τ.)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση362ba1a1-d2f0-457f-aa05-512d12481296 676689

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

4 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας (προσφυγικό καθεστώς ή επικουρική προστασία) που έχουν αποκτήσει άδεια διαμονής.

Η αίτηση ανανέωσης υποβάλλεται ένα (1) μήνα το αργότερο πριν τη λήξη της άδειας διαμονής ενιαίου τύπου.

Η ανανεωμένη άδεια διαμονής έχει διάρκεια τριών (3) ετών για την περίπτωση των δικαιούχων καθεστώτος πρόσφυγα και δύο (2) ετών για την περίπτωση δικαιούχων καθεστώτος επικουρικής προστασίας. Απευθύνεται σε πολίτες.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Υπηρεσία Ασύλου

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η αίτηση ανανέωσης αδειών διαμονής ενιαίου τύπου κατατίθεται ηλεκτρονικά στο Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας. Με απαντητικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας προσδιορίζει στους δικαιούχους και το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου ή Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου από το οποίο θα γίνει η παραλαβή της ανανεωμένης άδειας διαμονής.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για ανανέωση Αδειών Διαμονής Ενιαίου Τύπου


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Ανανέωση Αδειών Διαμονής Ενιαίου Τύπου (Α.Δ.Ε.Τ.)

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Υπηκοότητας Αφορά τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας που τους έχει χορηγηθεί καθεστώς πρόσφυγα ή καθεστώς επικουρικής προστασίας.

       Όχι Όχι

      • 1 Άδεια διαμονής ενιαίου τύπου που έχει στην κατοχή του ο δικαιούχος διεθνούς προστασίας ή τη δήλωση που έκανε στην Αστυνομία σε περίπτωση κλοπής ή απώλειάς της Άδεια διαμονής

       Άδεια διαμονής ενιαίου τύπου που έχει στην κατοχή του ο δικαιούχος διεθνούς προστασίας ή τη δήλωση που έκανε στην Αστυνομία σε περίπτωση κλοπής ή απώλειάς της

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/polites-allon-kraton/khoregese-adeias-diamones-gia-exairetikous-logous

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4178

      • 2 Ψηφιακή φωτογραφία τύπου ελληνικού διαβατηρίου (μέχρι 2 MB) Φωτογραφία

       Ψηφιακή φωτογραφία τύπου ελληνικού διαβατηρίου (μέχρι 2 MB)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8298

      • 3 Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου ελληνικού διαβατηρίου Φωτογραφία

       Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου ελληνικού διαβατηρίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8298

      • 4 Αποδεικτικό παραλαβής δικαιολογητικών που χορηγείται από το Γραφείο Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας Αποδεικτικό

       Αποδεικτικό παραλαβής δικαιολογητικών που χορηγείται από το Γραφείο Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3798

      • Νόμος 4636 2019 169 Α

       Περιγραφή Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100169

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 4686 2020 96 Α

       Περιγραφή Βελτίωση της μεταναστευτικής νομοθεσίας, τροποποίηση διατάξεων των νόμων 4636/2019 (A 169), 4375/2016 (A 51), 4251/2014 (Α 80) και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100096

      • 1 Υποβολή αίτησης ανανέωσης από τον δικαιούχο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο δικαιούχος άδειας διαμονής ενιαίου τύπου υποβάλει αίτηση ανανέωσης μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση του Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου για τους Δικαιούχους Διεθνούς Προστασίας: GAS.residencepermits@migration.gov.gr. Η ηλεκτρονική αίτηση υπάρχει διαθέσιμη στο site της Υπηρεσίας Ασύλου ( βλέπε χρήσιμοι σύνδεσμοι).

       Σημειώσεις Θα πρέπει να αποσταλεί ξεχωριστό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για κάθε μέλος της οικογένειάς σας που θα εμπεριέχει ξεχωριστή αίτηση και ξεχωριστή φωτογραφία. Το «θέμα» στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα πρέπει να είναι «Renewals» και πρέπει στο θέμα να αναγράφεται και ο αριθμός της Άδειας Διαμονής που έχει ο δικαιούχος στην κατοχή του (π.χ. “Renewals_P123456789”).

       Όχι Όχι


      • 2 Ενημέρωση του δικαιούχου για την πορεία της αίτησής του μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αποστέλλεται απάντηση από την Υπηρεσία Ασύλου που περιέχει ενημέρωση ότι εκδόθηκε θετική απόφαση ανανέωσης της άδειας διαμονής σας και οδηγίες για τα επόμενα βήματα. Πιο συγκεκριμένα, η απάντηση θα προσδιορίζει και σε ποιο συγκεκριμένο Γραφείο Διαβατηρίων (ή Γραφείο Αλλοδαπών) πρέπει να προσέλθει ο δικαιούχος και τα δικαιολογητικά που απαιτείται να υποβάλει.

       Όχι Όχι


      • 3 Προσέλευση του δικαιούχου στο Γραφείο Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας και κατάθεση δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο δικαιούχος προσέρχεται στο Γραφείο Διαβατηρίων έχοντας μαζί σας τα ακόλουθα δικαιολογητικά/έγγραφα: - Το εκτυπωμένο κείμενο του e-mail που του έχει αποσταλεί από το Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας. - Το επισυναπτόμενο αρχείο στο email που του εστάλη με τις οδηγίες. - Την άδεια διαμονής που έχει στην κατοχή του ή σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας τη δήλωση τη δήλωση που έκανε στην Αστυνομία. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου ελληνικού διαβατηρίου.

       Όχι Όχι


      • 4 Παραλαβή αποδεικτικού κατάθεσης δικαιολογητικών από το Γραφείο Διαβατηρίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Από το Γραφείο Διαβατηρίων ο δικαιούχος θα παραλάβει αποδεικτικό για τα δικαιολογητικά που κατέθεσε. Δεν πρέπει να το χάσει γιατί το χρειάζεται για να παραλάβει την ανανεωμένη άδεια διαμονής.

       Σημειώσεις Το αποδεικτικό κατάθεσης δικαιολογητικών είναι απαραίτητο προκειμένου να παραλάβει την ανανεωμένη άδεια διαμονής ενιαίου τύπου από το αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου ή Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου.

       Όχι Όχι


      • 5 Προσέλευση του δικαιούχου στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου ή Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου για την παραλαβή της ανανεωμένης άδειας διαμονής του.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στο απαντητικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει λάβει ο δικαιούχος από το Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας προσδιορίζεται και το συγκεκριμένο Περιφερειακό Γραφείο (ή Αυτοτελές Κλιμάκιο) από το οποίο θα παραλάβει την ανανεωμένη άδεια διαμονής σας (σύμφωνα με τον τόπο κατοικίας του).

       Σημειώσεις Απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία του δικαιούχου.

       Όχι Όχι


      • 6 Επίδειξη από τον δικαιούχο του αποδεικτικού παραλαβής δικαιολογητικών του Γραφείου Διαβατηρίων στον αρμόδιο υπάλληλο της Υπηρεσίας Ασύλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου ή Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου ζητάει από τον δικαιούχο να του επιδείξει το αποδεικτικό παραλαβής δικαιολογητικών που του χορήγησε το Γραφείο Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Όχι Όχι


      • 7 Παράδοση από τον δικαιούχο της άδειας διαμονής ενιαίου τύπου που έχει στην κατοχή του

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος ζητάει από τον δικαιούχο να του επιδείξει την άδεια διαμονής ενιαίου τύπου που έχει στην κατοχή του.

       Όχι Όχι


      • 8 Παράδοση ανανεωμένης άδειας διαμονής ενιαίου τύπου στον δικαιούχο και ύνταξη και υπογραφή «Πρωτοκόλλου παραλαβής-παράδοσης»

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος παραδίδει την ανανεωμένη άδεια διαμονής ενιαίου τύπου στον δικαιούχο. Παράλληλα συντάσσεται και υπογράφεται και από τον αρμόδιο υπάλληλο και από τον δικαιούχο Πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός της ανανεωμένης άδειας διαμονής την οποία παραλαμβάνει ο δικαιούχος καθώς και ο αριθμός της παλιάς άδειας διαμονής που παραδίδει.

       Όχι Όχι


      • 9 Καταστροφή της παλιάς άδειας διαμονής ενιαίου τύπου ενώπιον του δικαιούχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος καταστρέφει την παλιά άδεια διαμονής ενιαίου τύπου ενώπιον του δικαιούχου (φροντίζοντας να καταστρέψει το chip που φέρει αυτή)

       Σημειώσεις Στο πρακτικό παράδοσης -παραλαβής που αναφέρθηκε παραπάνω γίνεται μνεία και της καταστροφής της προηγούμενης άδειας διαμονής ενιαίου τύπου

       Όχι Όχι


      • 10 Επιστροφή στον δικαιούχο του αποδεικτικού παραλαβής δικαιολογητικών που του χορηγήθηκε από το Γραφείο Διαβατηρίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος επιστρέφει στον δικαιούχο διεθνούς προστασίας το αποδεικτικό παραλαβής δικαιολογητικών που του χορήγησε το Γραφείο Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.