Ανανέωση Δελτίου Αιτούντος Διεθνούς Προστασίας (ΔΑΔΠ) σε μορφή κάρτας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση4a13a06e-559c-4661-ac99-356ce8b5bd56 217534

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 ώρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην ανανέωση του Δελτίου Αιτούντος Διεθνούς Προστασίας (ΔΑΔΠ). Κατά την κατάθεση της Αίτησης Διεθνούς Προστασίας, αποδίδεται στον Αιτούντα το Δελτίο Αιτούντος Διεθνή Προστασία που επιτρέπει στον αιτούντα την παραμονή του στην Ελλάδα μέχρι την ολοκλήρωση της εξέτασης της αίτησής του. Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης, το δελτίο παύει να ισχύει. Αν μέχρι τη λήξη της ισχύος του ΔΑΔΠ δεν έχει επιδοθεί απόφαση επί της Αίτησης Διεθνούς Προστασίας, είναι αναγκαία η ανανέωσή του.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Μέσω της διαδικασίας αυτής ανανεώνεται η διάρκεια του Δελτίου Αιτούντος Διεθνούς Προστασίας σε μορφή κάρτας για έναν (1), τρεις (3) ή έξι (6) μήνες.

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Διαδικασία ανανέωσης Δελτίου Αιτούντος Διεθνούς Προστασίας

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά, Γαλλικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο αιτούντων διεθνούς προστασίας

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,


      • 1 Διοικητικές Αιτούντες διεθνή προστασία, στους οποίους έχει εκδοθεί Δελτίο Αιτούντος Διεθνούς Προστασίας και έως τη λήξη του το αίτημα για διεθνή προστασία εκκρεμεί. Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί απορριπτική απόφαση, ακυρώνεται η κάρτα μετά το πέρας του χρονικού διαστήματος, κατά το οποίο ο αιτών δύναται να προβεί στην κατάθεση τυχόν προσφυγής, δέκα (10) ή τριάντα (30) ημέρες από την επίδοση. Αν κατατεθεί προσφυγή (υπάρχει αποδεικτικό κατάθεσης προσφυγής) η κάρτα επιστρέφεται στον αιτούντα ή αν έχει για οποιονδήποτε λόγο ακυρωθεί εκδίδεται νέα κάρτα.

       Όχι Όχι

      • 1 Παλαιό δελτίο Αιτούντος Διεθνή Προστασία. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Παλαιό δελτίο Αιτούντος Διεθνή Προστασία.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • Νόμος 4686 2020 96 Α

       Περιγραφή Βελτίωση της μεταναστευτικής νομοθεσίας, τροποποίηση διατάξεων των νόμων 4636/2019 (A΄ 169), 4375/2016 (A΄ 51), 4251/2014 (Α΄ 80) και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100096

      • Νόμος 4636 2019 169 Α

       Περιγραφή Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100169

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 22066 2020 4699 Β

       Περιγραφή Καθορισμός του εντύπου του Δελτίου Αιτούντος Διεθνή προστασία.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200204699

      • 1 Ενημέρωση ενδιαφερόμενου για ραντεβού ανανέωσης ΔΑΔΠ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι Αιτούντες Διεθνή Προστασία ενημερώνονται για τον προγραμματισμό του ραντεβού ανανέωσης ΔΑΔΠ, μέσω ψηφιακής πύλης στον σύνδεσμο https://apps.migration.gov.gr/applicant-card-rv/search , όπου πληκτρολογούν τον αριθμό υπόθεσής τους και άμεσα ενημερώνονται για την ημέρα, ώρα και υπηρεσία στην οποία οφείλουν να μεταβούν με την οικογένειά τους (συγγενείς α’ βαθμού με κοινό Αριθμό Υπόθεσης), προκειμένου να παραλάβουν τα ανανεωμένα ΔΑΔΠ τους. Σε περίπτωση που δεν παραβρεθεί ο ενδιαφερόμενος στο ραντεβού του, ο επαναπρογραμματισμός ραντεβού είναι απόφαση της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΥΠΥΤ).

       Όχι Όχι


      • 2 Προσκόμιση παλιάς κάρτας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία


       Περιγραφή Για την ανανέωση του ΔΑΔΠ προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο η παλιά κάρτα. Αρμόδιες υπηρεσίες είναι οι περιφερειακές υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

       Όχι Όχι


      • 3 Λήψη δακτυλικού αποτυπώματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Γίνεται λήψη δακτυλικού αποτυπώματος και έλεγχος αυτού που μόλις συλλέχθηκε με αυτό που ελήφθη κατά την έκδοση. Αν αποτύχει ο έλεγχος, η διαδικασία επαναλαμβάνεται.

       Όχι Όχι


      • 4 Ανανέωση κάρτας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία


       Περιγραφή Σε περίπτωση επιτυχούς ταυτοποίησης αντλούνται μέσω διαλειτουργικής επικοινωνίας με το σύστημα Χαρτογράφησης Κυκλοφορίας Αλλοδαπών της ΕΛΑΣ τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου και του ΔΑΔΠ που κατέχει. Ελέγχεται αν ισχύουν οι προϋποθέσεις, που πρέπει να ισχύουν και κατά τη διαδικασία αρχικής εκδοσης ΔΑΔΠ. Ενημερώνεται η κάρτα και ολοκληρώνεται η διαδικασία.

       Σημειώσεις ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ: 1) Κατά την έκδοση της κάρτας που ανανεώνεται, δεν έχει πραγματοποιηθεί λήψη δακτυλικού αποτυπώματος. Διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις: - Δεν προβλέπεται. Αυτή η περίπτωση αφορά ανήλικα κάτω των 14 ετών. Αν ο αιτών παραμένει κάτω των 14 ετών, η κάρτα ανανεώνεται χωρίς να απαιτείται λήψη δακτυλικών . Σε αντίθετη περίπτωση πραγματοποιείται επανέκδοση κάρτας και στο πλαίσιο αυτό λήψη δακτυλικών. -Προσωρινή αδυναμία. Εάν η προσωρινή αδυναμία υφίσταται ακόμα, η κάρτα ανανεώνεται χωρίς τη λήψη δακτυλικών. Σε αντίθετη περίπτωση , πραγματοποιείται επανέκδοση και λήψη δακτυλικών. -Μόνιμη αδυναμία. Σε αυτή την περίπτωση η κάρτα ανανεώνεται χωρίς τη λήψη δακτυλικών. 2) Παρατηρείται αδυναμία ταυτοποίησης του ενδιαφερόμενου, μέσω της εκ νέου λήψης αποτυπώματος. Διακρίνονται οι παρακάτω περιπτώσεις: -Διαπιστώνεται ότι κατά την έκδοση της κάρτας που ανανεώνεται, είχε εκ παραδρομής επιλεγεί δάκτυλο άλλο από αυτό με το οποίο πραγματοποιήθηκε η τωρινή λήψη. Ως εκ τούτου, πραγματοποιείται επανέκδοση και στο πλαίσιο αυτής λήψη νέων δακτυλικών αποτυπωμάτων.

       Όχι Όχι


      • 5 Επίδοση της κάρτας στον αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία


       Σημειώσεις Το νέο δελτίο ΔΑΔΠ επιδίδεται στον ενδιαφερόμενο και είναι σε μορφή κάρτας.

       Όχι Ναι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.